Popis projektu

Uznesením  vlády SR č. 171/2014 bol určený SO a uznesením  vlády  č. 519/2014 bola určená  PJ pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra pre prioritnú os 7 OP II na MF SR.  Cieľom projektu je vytvorenie dostatočnej personálnej kapacity, jej stabilizáciu, efektívne a kvalitné fungovanie Sprostredkovateľského orgánu Operačného programu Integrovaná infraštruktúra /SO OPII/ a Platobnej jednotky OPII /PJ OP II/ pre prioritnú os 7 OPII na MF SR  a to refundáciou mzdových výdavkov.

Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2016 - 01.12.2023
Celková suma
2,700,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
1,511,980 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Refundácia miezd
Typ
A. Refundácia miezd…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.02.2024
Skutočný koniec
07.02.2024
Názov
Refundácia miezd
Typ
A. Refundácia miezd…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.02.2024
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podujatí s využitím propagačných predmetov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet administratívnych kapacít financovaných z technickej pomoci
Hodnota
6,75 (FTE)
Cieľ
7,5 (FTE)
Naposledy aktualizované
03.08.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

614 odmeny_5/2016

personálne výdavky_máj 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30,436 €
Schválené na preplatenie
30,436 €
Realizácia
-
Názov

616 doplatok k platu_5/2016

personálne výdavky_máj 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
179 €
Schválené na preplatenie
179 €
Realizácia
-
Názov

623 poistné do ostatných ZP_5/2016

personálne výdavky_máj 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,750 €
Schválené na preplatenie
2,750 €
Realizácia
-
Názov

625001 na nemocenské poistenie_5/2016

personálne výdavky_máj 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,360 €
Schválené na preplatenie
1,360 €
Realizácia
-
Názov

625002 na starobné poistenie_5/2016

personálne výdavky_máj 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,848 €
Schválené na preplatenie
13,848 €
Realizácia
-
Názov

625003 na úrazové poistenie_5/2016

personálne výdavky_máj 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
803 €
Schválené na preplatenie
803 €
Realizácia
-
Názov

625004 na invalidné poistenie_5/2016

personálne výdavky_máj 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,914 €
Schválené na preplatenie
2,914 €
Realizácia
-
Názov

625005 na poistenie v nezamestnanosti_5/2016

personálne výdavky_máj 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
971 €
Schválené na preplatenie
971 €
Realizácia
-
Názov

611 tarifný plat_5/2016

personálne výdavky_máj 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
46,361 €
Schválené na preplatenie
46,361 €
Realizácia
-
Názov

612001 osobný príplatok_5/2016

personálne výdavky_máj 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20,860 €
Schválené na preplatenie
20,860 €
Realizácia
-
Názov

612002 ostatné príplatky_5/2016

personálne výdavky_máj 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
751 €
Schválené na preplatenie
751 €
Realizácia
-
Názov

625007 na poistenie do RFS_5/2016

personálne výdavky_máj 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,698 €
Schválené na preplatenie
4,698 €
Realizácia
-
Názov

621 poistné do VZP_5/2016

personálne výdavky_máj 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,930 €
Schválené na preplatenie
6,930 €
Realizácia
-
Názov

637027 odmeny zam. mimoprac. pomeru_5/2016

personálne výdavky_máj 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,769 €
Schválené na preplatenie
1,769 €
Realizácia
-
Názov

612002 ostatné príplatky_2/2016

personálne výdavky_február 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
641 €
Schválené na preplatenie
641 €
Realizácia
-
Názov

614 odmeny_2/2016

personálne výdavky_február 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,700 €
Schválené na preplatenie
7,700 €
Realizácia
-
Názov

623 poistné do ostatných ZP_2/2016

personálne výdavky_február 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,118 €
Schválené na preplatenie
2,118 €
Realizácia
-
Názov

625001 nemocenské poistenie_2/2016

personálne výdavky_február 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,028 €
Schválené na preplatenie
1,028 €
Realizácia
-
Názov

625002 na starobné poistenie_2/2016

personálne výdavky_február 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,391 €
Schválené na preplatenie
10,391 €
Realizácia
-
Názov

625003 na úrazové poistenie_2/2016

personálne výdavky_február 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
601 €
Schválené na preplatenie
601 €
Realizácia
-
Názov

625004 na invalidné poistenie_2/2016

personálne výdavky_február 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,202 €
Schválené na preplatenie
2,202 €
Realizácia
-
Názov

625007 na poistenie do RFS_2/2016

personálne výdavky_február 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,525 €
Schválené na preplatenie
3,525 €
Realizácia
-
Názov

637027 odmeny zam. mimoprac.pomeru_/2016

personálne výdavky_február 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
810 €
Schválené na preplatenie
810 €
Realizácia
-
Názov

616 doplatok k platu_2/2016

personálne výdavky_február 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
181 €
Schválené na preplatenie
181 €
Realizácia
-
Názov

621 poistné do VZP_2/2016

personálne výdavky_február 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,215 €
Schválené na preplatenie
5,215 €
Realizácia
-
Názov

611 tarifný plat_2/2016

personálne výdavky_február 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45,938 €
Schválené na preplatenie
45,938 €
Realizácia
-
Názov

612001 osobný príplatok_2/2016

personálne výdavky_február 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19,928 €
Schválené na preplatenie
19,928 €
Realizácia
-
Názov

625005 na poistenie v nezamestnanosti_2/2016

personálne výdavky_február 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
734 €
Schválené na preplatenie
734 €
Realizácia
-
Názov

625004 na invalidné poistenie_1/2016

personálne výdavky-január 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,480 €
Schválené na preplatenie
3,480 €
Realizácia
-
Názov

612001 osobný príplatok_1/2016

personálne výdavky-január 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19,856 €
Schválené na preplatenie
19,856 €
Realizácia
-
Názov

625002 na starobné poistenie_1/2016

personálne výdavky-január 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16,315 €
Schválené na preplatenie
16,315 €
Realizácia
-
Názov

625005 na poistenie v nezamestnanosti_1/2016

personálne výdavky-január 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,160 €
Schválené na preplatenie
1,160 €
Realizácia
-
Názov

637027 odmeny zam. mimoprac.pomeru_1/2016

personálne výdavky-január 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
521 €
Schválené na preplatenie
521 €
Realizácia
-
Názov

611_tarifný plat_1/2016

personálne výdavky-január 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48,202 €
Schválené na preplatenie
48,202 €
Realizácia
-
Názov

625001 nemocenské poistenie_1/2016

personálne výdavky-január 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,624 €
Schválené na preplatenie
1,624 €
Realizácia
-
Názov

625003 na úrazové poistenie_1/2016

personálne výdavky-január 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
963 €
Schválené na preplatenie
963 €
Realizácia
-
Názov

625007 na poistenie do RFS_1/2016

personálne výdavky-január 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,535 €
Schválené na preplatenie
5,535 €
Realizácia
-
Názov

621002 ostatné príplatky_1/2016

personálne výdavky-január 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
686 €
Schválené na preplatenie
686 €
Realizácia
-
Názov

614 odmeny_1/2016

personálne výdavky-január 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50,923 €
Schválené na preplatenie
50,923 €
Realizácia
-
Názov

616 doplatok k platu_1/2016

personálne výdavky-január 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
176 €
Schválené na preplatenie
176 €
Realizácia
-
Názov

621 poistné do VZP_1/2016

personálne výdavky-január 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,295 €
Schválené na preplatenie
8,295 €
Realizácia
-
Názov

623 poistné do ostatných ZP_1/2016

personálne výdavky-január 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,139 €
Schválené na preplatenie
3,139 €
Realizácia
-
Názov

611 tarifný plat_4/2016

personálne výdavky_apríl 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
47,876 €
Schválené na preplatenie
47,876 €
Realizácia
-
Názov

612002 ostatné príplatky_4/2016

personálne výdavky_apríl 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
738 €
Schválené na preplatenie
738 €
Realizácia
-
Názov

616 doplatok k platu_4/2016

personálne výdavky_apríl 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
169 €
Schválené na preplatenie
169 €
Realizácia
-
Názov

623 poistné do ostatných ZP_4/2016

personálne výdavky_apríl 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,946 €
Schválené na preplatenie
1,946 €
Realizácia
-
Názov

625001 na nemocenské poistenie_4/2016

personálne výdavky_apríl 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
974 €
Schválené na preplatenie
974 €
Realizácia
-
Názov

625002 na starobné poistenie_4/2016

personálne výdavky_apríl 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,974 €
Schválené na preplatenie
9,974 €
Realizácia
-
Názov

625003 na úrazové poistenie_4/2016

personálne výdavky_apríl 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
-
Názov

625005 na poistenie v nezamestnanosti_4/2016

personálne výdavky_apríl 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
696 €
Schválené na preplatenie
696 €
Realizácia
-
Názov

625007 na poistenie do RFS_4/2016

personálne výdavky_apríl 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,384 €
Schválené na preplatenie
3,384 €
Realizácia
-
Názov

637027 odmeny zam. mimoprac. pomeru_4/2016

personálne výdavky_apríl 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,670 €
Schválené na preplatenie
1,670 €
Realizácia
-
Názov

612001 osobný príplatok_4/2016

personálne výdavky_apríl 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20,788 €
Schválené na preplatenie
20,788 €
Realizácia
-
Názov

625004 na invalidné poistenie_4/2016

personálne výdavky_apríl 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,087 €
Schválené na preplatenie
2,087 €
Realizácia
-
Názov

621 poistné do VZP_4/2016

personálne výdavky_apríl 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,915 €
Schválené na preplatenie
4,915 €
Realizácia
-
Názov

625007 na poistenie do RFS_3/2016

personálne výdavky_marec 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,326 €
Schválené na preplatenie
3,326 €
Realizácia
-
Názov

637027 odmeny zam. mimoprac.pomeru_3/2016

personálne výdavky_marec 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
902 €
Schválené na preplatenie
902 €
Realizácia
-
Názov

611 tarifný plat_3/2016

personálne výdavky_marec 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45,591 €
Schválené na preplatenie
45,591 €
Realizácia
-
Názov

612001 osobný príplatok_3/2016

personálne výdavky_marec 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21,419 €
Schválené na preplatenie
21,419 €
Realizácia
-
Názov

614 odmeny_3/2016

personálne výdavky_marec 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,088 €
Schválené na preplatenie
1,088 €
Realizácia
-
Názov

616 doplatok k platu_3/2016

personálne výdavky_marec 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
189 €
Realizácia
-
Názov

621 poistné do VZP_3/2016

personálne výdavky_marec 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,859 €
Schválené na preplatenie
4,859 €
Realizácia
-
Názov

625001 na nemocenské poistenie_3/2016

personálne výdavky_marec 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
968 €
Schválené na preplatenie
968 €
Realizácia
-
Názov

625002 na starobné poistenie_3/2016

personálne výdavky_marec 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,804 €
Schválené na preplatenie
9,804 €
Realizácia
-
Názov

625003 na úrazové poistenie_3/2016

personálne výdavky_marec 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
560 €
Schválené na preplatenie
560 €
Realizácia
-
Názov

625004 na invalidné poistenie_3/2016

personálne výdavky_marec 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,074 €
Schválené na preplatenie
2,074 €
Realizácia
-
Názov

625005 na poistenie v nezamestnanosti_3/2016

personálne výdavky_marec 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
691 €
Schválené na preplatenie
691 €
Realizácia
-
Názov

623 poistné do ostatných ZP_3/2016

personálne výdavky_marec 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,959 €
Schválené na preplatenie
1,959 €
Realizácia
-
Názov

612002 ostatné príplatky_3/2016

personálne výdavky_marec 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
839 €
Schválené na preplatenie
839 €
Realizácia
-
Názov

625004 na invalidné poistenie_8/2016

personálne výdavky_august 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
413 €
Schválené na preplatenie
413 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

637027 odmeny zam. mimoprac.pomeru_8/2016

personálne výdavky_august 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
948 €
Schválené na preplatenie
420 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

623 poistné do ostatných ZP_8/2016

personálne výdavky_august 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
165 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

614 odmeny_8/2016

personálne výdavky_august 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
450 €
Schválené na preplatenie
450 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

625007 na poistenie do RFS_8/2016

personálne výdavky_august 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
700 €
Schválené na preplatenie
675 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

625005 na poistenie v nezamestnanosti_8/2016

personálne výdavky_august 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
138 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

625003 na úrazové poistenie_8/2016

personálne výdavky_august 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
116 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

625002 na starobné poistenie_8/2016

personálne výdavky_august 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,062 €
Schválené na preplatenie
1,989 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

625001 nemocenské poistenie_8/2016

personálne výdavky_august 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
193 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

621 poistné do VZP_8/2016

personálne výdavky_august 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,142 €
Schválené na preplatenie
1,142 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

616 doplatok k platu_8/2016

personálne výdavky_august 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
77 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

612002 ostatné príplatky_8/2016

personálne výdavky_august 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
247 €
Schválené na preplatenie
247 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

612001 osobný príplatok_8/2016

personálne výdavky_august 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,837 €
Schválené na preplatenie
3,837 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

611 tarifný plat_8/2016

personálne výdavky_august 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,412 €
Schválené na preplatenie
9,412 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

623 poistné do ostatných ZP_12/2016

personálne výdavky_december 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
166 €
Realizácia
-
Názov

637027 odmeny zam. mimoprac.pomeru_12/2016

personálne výdavky_december 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625007 na poistenie do RFS_12/2016

personálne výdavky_december 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
646 €
Schválené na preplatenie
620 €
Realizácia
-
Názov

625005 na poistenie v nezamestnanosti_12/2016

personálne výdavky_december 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
131 €
Schválené na preplatenie
131 €
Realizácia
-
Názov

625004 na invalidné poistenie_12/2016

personálne výdavky_december 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
392 €
Schválené na preplatenie
392 €
Realizácia
-
Názov

625003 na úrazové poistenie_12/2016

personálne výdavky_december 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
104 €
Realizácia
-
Názov

625002 na starobné poistenie_12/2016

personálne výdavky_december 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,904 €
Schválené na preplatenie
1,829 €
Realizácia
-
Názov

625001 nemocenské poistenie_12/2016

personálne výdavky_december 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
183 €
Schválené na preplatenie
183 €
Realizácia
-
Názov

616 doplatok k platu_12/2016

personálne výdavky_december 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
117 €
Realizácia
-
Názov

612002 ostatné príplatky_12/2016

personálne výdavky_december 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
213 €
Schválené na preplatenie
213 €
Realizácia
-
Názov

612001 osobný príplatok_12/2016

personálne výdavky_december 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,538 €
Schválené na preplatenie
4,538 €
Realizácia
-
Názov

611 tarifný plat_12/2016

personálne výdavky_december 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,195 €
Schválené na preplatenie
8,195 €
Realizácia
-
Názov

621 poistné do VZP_12/2016

personálne výdavky_december 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,030 €
Schválené na preplatenie
1,030 €
Realizácia
-
Názov

625004 na invalidné poistenie_9/2016

personálne výdavky_september 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
472 €
Schválené na preplatenie
472 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

612001 osobný príplatok_9/2016

personálne výdavky_september 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,824 €
Schválené na preplatenie
4,824 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

614 odmeny_9/2016

personálne výdavky_september 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,300 €
Schválené na preplatenie
3,300 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

637027 odmeny zam. mimoprac.pomeru_9/2016

personálne výdavky_september 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
636 €
Schválené na preplatenie
180 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

625007 na poistenie dp RFS_9/2016

personálne výdavky_september 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
778 €
Schválené na preplatenie
757 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

625005 na poistenie v nezamestnanosti_9/2016

personálne výdavky_september 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
157 €
Schválené na preplatenie
157 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

625003 na úrazové poistenie_9/2016

personálne výdavky_september 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
131 €
Schválené na preplatenie
127 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

625002 na starobné poistenie_9/2016

personálne výdavky_september 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,294 €
Schválené na preplatenie
2,230 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

625001 nemocenské poistenie_9/2016

personálne výdavky_september 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
220 €
Schválené na preplatenie
220 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

623 poistné do ostatných ZP_9/2016

personálne výdavky_september 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
141 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

621 poistné do VZP_9/2016

personálne výdavky_september 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,343 €
Schválené na preplatenie
1,343 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

616 doplatok k platu_9/2016

personálne výdavky_september 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
110 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

612002 ostatné príplatky_9/2016

personálne výdavky_september 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
304 €
Schválené na preplatenie
304 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

611 tarifný plat_9/2016

personálne výdavky_september 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,211 €
Schválené na preplatenie
7,211 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

637027 odmeny zam. mimoprac.pomeru_7/2016

personálne výdavky_júl 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
450 €
Schválené na preplatenie
450 €
Realizácia
09.08.2016
Názov

625007 na poistenie do RFS_7/2016

personálne výdavky_júl 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
669 €
Schválené na preplatenie
669 €
Realizácia
09.08.2016
Názov

625004 na invalidné poistenie_7/2016

personálne výdavky_júl 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
409 €
Schválené na preplatenie
409 €
Realizácia
09.08.2016
Názov

625003 na úrazové poistenie_7/2016

personálne výdavky_júl 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
113 €
Realizácia
09.08.2016
Názov

625002 na starobné poistenie_7/2016

personálne výdavky_júl 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,971 €
Schválené na preplatenie
1,971 €
Realizácia
09.08.2016
Názov

625001 nemocenské poistenie_7/2016

personálne výdavky_júl 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
191 €
Schválené na preplatenie
191 €
Realizácia
09.08.2016
Názov

623 poistné do ostatných ZP_7/2016

personálne výdavky_júl 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
165 €
Realizácia
09.08.2016
Názov

621 poistné do VZP_7/2016

personálne výdavky_júl 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,102 €
Schválené na preplatenie
1,102 €
Realizácia
09.08.2016
Názov

616 doplatok k platu_7/2016

personálne výdavky_júl 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
116 €
Schválené na preplatenie
116 €
Realizácia
09.08.2016
Názov

612002 ostatné príplatky_7/2016

personálne výdavky_júl 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
271 €
Schválené na preplatenie
271 €
Realizácia
09.08.2016
Názov

611 tarifný plat_7/2016

personálne výdavky_júl 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,066 €
Schválené na preplatenie
9,066 €
Realizácia
09.08.2016
Názov

625005 na poistenie v nezamestnanosti_7/2016

personálne výdavky_júl 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
136 €
Schválené na preplatenie
136 €
Realizácia
09.08.2016
Názov

612001 osobný príplatok_7/2016

personálne výdavky_júl 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,176 €
Schválené na preplatenie
4,176 €
Realizácia
09.08.2016
Názov

621 poistné do VZP_10/2016

personálne výdavky_október 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,060 €
Schválené na preplatenie
1,060 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

623 poistné do ostatných ZP_10/2016

personálne výdavky_október 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
165 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

637027 odmeny zam. mimoprac.pomeru_10/2016

personálne výdavky_október 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2016
Názov

625007 na poistenie do RFS_10/2016

personálne výdavky_október 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
669 €
Schválené na preplatenie
627 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

625005 na poistenie v nezamestnanosti_10/2016

personálne výdavky_október 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
132 €
Schválené na preplatenie
132 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

625004 na invalidné poistenie_10/2016

personálne výdavky_október 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
396 €
Schválené na preplatenie
396 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

625003 na úrazové poistenie_10/2016

personálne výdavky_október 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
106 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

625002 na starobné poistenie_10/2016

personálne výdavky_október 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,972 €
Schválené na preplatenie
1,848 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

625001 nemocenské poistenie_10/2016

personálne výdavky_október 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
185 €
Schválené na preplatenie
185 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

616 doplatok k platu_10/2016

personálne výdavky_október 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
117 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

612002 ostatné príplatky_10/2016

personálne výdavky_október 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
319 €
Schválené na preplatenie
319 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

612001 osobný príplatok_10/2016

personálne výdavky_október 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,129 €
Schválené na preplatenie
5,129 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

611 tarifný plat_10/2016

personálne výdavky_október 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,638 €
Schválené na preplatenie
7,638 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

637027 odmeny zam. mimoprac.pomeru_6/2016

personálne výdavky_jún 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
978 €
Schválené na preplatenie
978 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

625007 na poistenie do RFS_6/2016

personálne výdavky_jún 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
870 €
Schválené na preplatenie
870 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

625005 na poistenie v nezamestnanosti_6/2016

personálne výdavky_jún 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
173 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

625004 na invalidné poistenie_6/2016

personálne výdavky_jún 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
520 €
Schválené na preplatenie
520 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

625003 na úrazové poistenie_6/2016

personálne výdavky_jún 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
146 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

625002 na starobné poistenie_6/2016

personálne výdavky_jún 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,563 €
Schválené na preplatenie
2,563 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

625001 nemocenské poistenie_6/2016

personálne výdavky_jún 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
243 €
Schválené na preplatenie
243 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

623 poistné do ostatných ZP_6/2016

personálne výdavky_jún 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
195 €
Schválené na preplatenie
195 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

621 poistné do VZP_6/2016

personálne výdavky_jún 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,420 €
Schválené na preplatenie
1,420 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

616 doplatok k platu_6/2016

personálne výdavky_jún 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
110 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

614 odmeny_6/2016

personálne výdavky_jún 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,425 €
Schválené na preplatenie
3,425 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

612002 ostatné príplatky_6/2016

personálne výdavky_jún 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
274 €
Schválené na preplatenie
274 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

612001 osobný príplatok_6/2016

personálne výdavky_jún 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,669 €
Schválené na preplatenie
4,669 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

611 tarifný plat_6/2016

personálne výdavky_jún 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,851 €
Schválené na preplatenie
8,851 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

623 poistné do ostatných ZP_11/2016

personálne výdavky_november 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
165 €
Realizácia
09.12.2016
Názov

621 poistné do VZP_11/2016

personálne výdavky_november 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
984 €
Realizácia
09.12.2016
Názov

637027 odmeny zam. mimoprac.pomeru_11/2016

personálne výdavky_november 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2016
Názov

625004 na invalidné poistenie_11/2016

personálne výdavky_november 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
374 €
Schválené na preplatenie
374 €
Realizácia
09.12.2016
Názov

612001 osobný príplatok_11/2016

personálne výdavky_november 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,834 €
Schválené na preplatenie
4,834 €
Realizácia
09.12.2016
Názov

611 tarifný plat_11/2016

personálne výdavky_november 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,192 €
Schválené na preplatenie
7,192 €
Realizácia
09.12.2016
Názov

625007 na poistenie do RFS_11/2016

personálne výdavky_november 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
644 €
Schválené na preplatenie
591 €
Realizácia
09.12.2016
Názov

625005 na poistenie v nezamestnanosti_11/2016

personálne výdavky_november 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
124 €
Schválené na preplatenie
124 €
Realizácia
09.12.2016
Názov

625003 na úrazové poistenie_11/2016

personálne výdavky_november 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
100 €
Realizácia
09.12.2016
Názov

625002 na starobné poistenie_11/2016

personálne výdavky_november 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,897 €
Schválené na preplatenie
1,743 €
Realizácia
09.12.2016
Názov

625001 nemocenské poistenie_11/2016

personálne výdavky_november 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
174 €
Schválené na preplatenie
174 €
Realizácia
09.12.2016
Názov

616 doplatok k platu_11/2016

personálne výdavky_november 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
122 €
Realizácia
09.12.2016
Názov

612002 ostatné príplatky_11/2016

personálne výdavky_november 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
304 €
Schválené na preplatenie
304 €
Realizácia
09.12.2016
Názov

621 poistné do VZP_2/2017

personálne výdavky_2/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,221 €
Schválené na preplatenie
1,221 €
Realizácia
09.03.2017
Názov

611 tarifný plat_2/2017

personálne výdavky_2/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,595 €
Schválené na preplatenie
9,595 €
Realizácia
09.03.2017
Názov

612001 osobný príplatok_2/2017

personálne výdavky_2/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,903 €
Schválené na preplatenie
4,903 €
Realizácia
09.03.2017
Názov

612002 ostatné príplatky_2/2017

personálne výdavky_2/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
276 €
Realizácia
09.03.2017
Názov

616 doplatok k platu_2/2017

personálne výdavky_2/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
113 €
Realizácia
09.03.2017
Názov

623 poistné do ostatných ZP_2/2017

personálne výdavky_2/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
170 €
Realizácia
09.03.2017
Názov

625001 nemocenské poistenie_2/2017

personálne výdavky_2/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
208 €
Realizácia
09.03.2017
Názov

625002 na starobné poistenie_2/2017

personálne výdavky_2/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,084 €
Schválené na preplatenie
2,084 €
Realizácia
09.03.2017
Názov

625003 na úrazové poistenie_2/2017

personálne výdavky_2/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
119 €
Realizácia
09.03.2017
Názov

625004 na invalidné poistenie_2/2017

personálne výdavky_2/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
407 €
Schválené na preplatenie
407 €
Realizácia
09.03.2017
Názov

625005 na poistenie v nezamestnanosti_2/2017

personálne výdavky_2/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
136 €
Schválené na preplatenie
136 €
Realizácia
09.03.2017
Názov

625007 na poistenie do RFS_2/2017

personálne výdavky_2/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
707 €
Schválené na preplatenie
707 €
Realizácia
09.03.2017
Názov

612002 ostatné príplatky_5/2017

personálne výdavky_5/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
320 €
Realizácia
08.06.2017
Názov

611 tarifný plat_5/2017

personálne výdavky_5/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,649 €
Schválené na preplatenie
9,649 €
Realizácia
08.06.2017
Názov

612001 osobný príplatok_5/2017

personálne výdavky_5/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,953 €
Schválené na preplatenie
4,953 €
Realizácia
08.06.2017
Názov

614 odmeny_5/2017

personálne výdavky_5/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,100 €
Schválené na preplatenie
3,100 €
Realizácia
08.06.2017
Názov

616 doplatok k platu_5/2017

personálne výdavky_5/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
111 €
Schválené na preplatenie
111 €
Realizácia
08.06.2017
Názov

621 poistné do VZP_5/2017

personálne výdavky_5/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,495 €
Schválené na preplatenie
1,495 €
Realizácia
08.06.2017
Názov

623 poistné do ostatných ZP_5/2017

personálne výdavky_5/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
200 €
Realizácia
08.06.2017
Názov

625001 nemocenské poistenie_5/2017

personálne výdavky_5/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
254 €
Schválené na preplatenie
254 €
Realizácia
08.06.2017
Názov

625002 na starobné poistenie_5/2017

personálne výdavky_5/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,539 €
Schválené na preplatenie
2,539 €
Realizácia
08.06.2017
Názov

625003 na úrazové poistenie_5/2017

personálne výdavky_5/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
145 €
Realizácia
08.06.2017
Názov

625004 na invalidné poistenie_5/2017

personálne výdavky_5/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
505 €
Schválené na preplatenie
505 €
Realizácia
08.06.2017
Názov

625007 na poistenie do RFS_5/2017

personálne výdavky_5/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
861 €
Schválené na preplatenie
861 €
Realizácia
08.06.2017
Názov

625005 na poistenie v nezamestnanosti_5/2017

personálne výdavky_5/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
168 €
Realizácia
08.06.2017
Názov

625002 na starobné poistenie_8/2017

personálne výdavky_8/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,753 €
Schválené na preplatenie
1,753 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

621 poistné do VZP_8/2017

personálne výdavky_8/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,009 €
Schválené na preplatenie
1,009 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

623 poistné do ostatných ZP_8/2017

personálne výdavky_8/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
170 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

625003 na úrazové poistenie_8/2017

personálne výdavky_8/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
100 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

625004 na invalidné poistenie_8/2017

personálne výdavky_8/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
328 €
Schválené na preplatenie
328 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

625005 na poistenie v nezamestnanosti_8/2017

personálne výdavky_8/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
109 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

625007 na poistenie do RFS_8/2017

personálne výdavky_8/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
595 €
Schválené na preplatenie
595 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

625001 nemocenské poistenie_8/2017

personálne výdavky_8/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
175 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

611 tarifný plat_8/2017

personálne výdavky_8/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,061 €
Schválené na preplatenie
9,061 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

612001 osobný príplatok_8/2017

personálne výdavky_8/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,131 €
Schválené na preplatenie
3,131 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

614 odmeny_8/2017

personálne výdavky_8/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
230 €
Schválené na preplatenie
230 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

616 doplatok k platu_8/2017

personálne výdavky_8/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
97 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

625004 na invalidné poistenie_4/2017

personálne výdavky_4/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
409 €
Schválené na preplatenie
409 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

625007 na poistenie do RFS_4/2017

personálne výdavky_4/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
754 €
Schválené na preplatenie
754 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

625005 na poistenie v nezamestnanosti_4/2017

personálne výdavky_4/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
136 €
Schválené na preplatenie
136 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

623 poistné do ostatných ZP_4/2017

personálne výdavky_4/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
170 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

611 tarifný plat_4/2017

personálne výdavky_4/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,107 €
Schválené na preplatenie
9,107 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

612001 osobný príplatok_4/2017

personálne výdavky_4/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,434 €
Schválené na preplatenie
5,434 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

612002 ostatné príplatky_4/2017

personálne výdavky_4/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
284 €
Schválené na preplatenie
284 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

614 odmeny_4/2017

personálne výdavky_4/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
920 €
Schválené na preplatenie
920 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

616 doplatok k platu_4/2017

personálne výdavky_4/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
129 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

621 poistné do VZP_4/2017

personálne výdavky_4/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,319 €
Schválené na preplatenie
1,319 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

625001 nemocenské poistenie_4/2017

personálne výdavky_4/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
222 €
Schválené na preplatenie
222 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

625002 na starobné poistenie_4/2017

personálne výdavky_4/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,222 €
Schválené na preplatenie
2,222 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

625003 na úrazové poistenie_4/2017

personálne výdavky_4/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
127 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

612002 ostatné príplatky_1/2017

personálne výdavky_1/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
304 €
Schválené na preplatenie
304 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

616 doplatok k platu_1/2017

personálne výdavky_1/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
111 €
Schválené na preplatenie
111 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

623 poistné do ostatných ZP_1/2017

personálne výdavky_1/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
170 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

625001 nemocenské poistenie_1/2017

personálne výdavky_1/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
208 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

625002 na starobné poistenie_1/2017

personálne výdavky_1/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,076 €
Schválené na preplatenie
2,076 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

625003 na úrazové poistenie_1/2017

personálne výdavky_1/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
119 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

625004 na invalidné poistenie_1/2017

personálne výdavky_1/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
445 €
Schválené na preplatenie
445 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

621 poistné do VZP_1/2017

personálne výdavky_1/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,185 €
Schválené na preplatenie
1,185 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

611 tarifný plat_1/2017

personálne výdavky_1/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,368 €
Schválené na preplatenie
9,368 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

612001 osobný príplatok_1/2017

personálne výdavky_1/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,046 €
Schválené na preplatenie
5,046 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

625005 na poistenie v nezamestnanosti_1/2017

personálne výdavky_1/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
148 €
Schválené na preplatenie
148 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

625007 na poistenie do RFS_1/2017

personálne výdavky_1/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
704 €
Schválené na preplatenie
704 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

614 odmeny_3/2017

personálne výdavky_3/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
990 €
Schválené na preplatenie
990 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

616 doplatok k platu_3/2017

personálne výdavky_3/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
128 €
Schválené na preplatenie
128 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

621 poistné do VZP_3/2017

personálne výdavky_3/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,326 €
Schválené na preplatenie
1,326 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

625004 na invalidné poistenie_3/2017

personálne výdavky_3/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
439 €
Schválené na preplatenie
439 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

612001 osobný príplatok_3/2017

personálne výdavky_3/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,272 €
Schválené na preplatenie
5,272 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

611 tarifný plat_3/2017

personálne výdavky_3/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,299 €
Schválené na preplatenie
9,299 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

612002 ostatné príplatky_3/2017

personálne výdavky_3/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
255 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

623 poistné do ostatných ZP_3/2017

personálne výdavky_3/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
170 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

625001 nemocenské poistenie_3/2017

personálne výdavky_3/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
223 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

625002 na starobné poistenie_3/2017

personálne výdavky_3/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,232 €
Schválené na preplatenie
2,232 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

625003 na úrazové poistenie_3/2017

personálne výdavky_3/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
128 €
Schválené na preplatenie
128 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

625005 na poistenie v nezamestnanosti_3/2017

personálne výdavky_3/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
146 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

625007 na poistenie do RFS_3/2017

personálne výdavky_3/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
757 €
Schválené na preplatenie
757 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

625002 na starobné poistenie_6/2017

personálne výdavky_6/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,226 €
Schválené na preplatenie
2,226 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

611 tarifný plat_6/2017

personálne výdavky_6/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,804 €
Schválené na preplatenie
9,804 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

612001 osobný príplatok_6/2017

personálne výdavky_6/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,997 €
Schválené na preplatenie
4,997 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

612002 ostatné príplatky_6/2017

personálne výdavky_6/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
289 €
Schválené na preplatenie
289 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

614 odmeny_6/2017

personálne výdavky_6/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
690 €
Schválené na preplatenie
690 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

616 doplatok k platu_6/2017

personálne výdavky_6/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
122 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

621 poistné do VZP_6/2017

personálne výdavky_6/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,322 €
Schválené na preplatenie
1,322 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

623 poistné do ostatných ZP_6/2017

personálne výdavky_6/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
170 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

625001 nemocenské poistenie_6/2017

personálne výdavky_6/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
223 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

625003 na úrazové poistenie_6/2017

personálne výdavky_6/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
127 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

625004 na invalidné poistenie_6/2017

personálne výdavky_6/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
415 €
Schválené na preplatenie
415 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

625005 na poistenie v nezamestnanosti_6/2017

personálne výdavky_6/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
138 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

625007 na poistenie do RFS_6/2017

personálne výdavky_6/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
755 €
Schválené na preplatenie
755 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

625004 na invalidné poistenie_7/2017

personálne výdavky_7/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
416 €
Schválené na preplatenie
416 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

625003 na úrazové poistenie_7/2017

personálne výdavky_7/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
122 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

621 poistné do VZP_7/2017

personálne výdavky_7/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,254 €
Schválené na preplatenie
1,254 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

611 tarifný plat_7/2017

personálne výdavky_7/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,640 €
Schválené na preplatenie
11,640 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

612001 osobný príplatok_7/2017

personálne výdavky_7/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,331 €
Schválené na preplatenie
3,331 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

612002 ostatné príplatky_7/2017

personálne výdavky_7/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
183 €
Schválené na preplatenie
183 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

616 doplatok k platu_7/2017

personálne výdavky_7/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
70 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

623 poistné do ostatných ZP_7/2017

personálne výdavky_7/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
170 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

625001 nemocenské poistenie_7/2017

personálne výdavky_7/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
213 €
Schválené na preplatenie
213 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

625002 na starobné poistenie_7/2017

personálne výdavky_7/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,131 €
Schválené na preplatenie
2,131 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

625005 na poistenie v nezamestnanosti_7/2017

personálne výdavky_7/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
139 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

625007 na poistenie do RFS_7/2017

personálne výdavky_7/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
723 €
Schválené na preplatenie
723 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

personálne výdavky_1-3/2022

personálne výdavky_1-3/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42,183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2022
Názov

623 poistné do ostatných ZP_12/2017

personálne výdavky_12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
174 €
Schválené na preplatenie
174 €
Realizácia
-
Názov

611 tarifný plat_12/2017

personálne výdavky_12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,288 €
Schválené na preplatenie
8,288 €
Realizácia
-
Názov

612001 osobný príplatok_12/2017

personálne výdavky_12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,158 €
Schválené na preplatenie
4,158 €
Realizácia
-
Názov

614 odmeny_12/2017

personálne výdavky_12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,956 €
Schválené na preplatenie
1,956 €
Realizácia
-
Názov

616 doplatok k platu_12/2017

personálne výdavky_12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
241 €
Schválené na preplatenie
241 €
Realizácia
-
Názov

621 poistné do VZP_12/2017

personálne výdavky_12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
993 €
Schválené na preplatenie
993 €
Realizácia
-
Názov

625001 nemocenské poistenie_12/2017

personálne výdavky_12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
179 €
Schválené na preplatenie
179 €
Realizácia
-
Názov

625002 na starobné poistenie_12/2017

personálne výdavky_12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,795 €
Schválené na preplatenie
1,795 €
Realizácia
-
Názov

625003 na úrazové poistenie_12/2017

personálne výdavky_12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
103 €
Schválené na preplatenie
103 €
Realizácia
-
Názov

625004 na invalidné poistenie_12/2017

personálne výdavky_12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
350 €
Realizácia
-
Názov

625005 na poistenie v nezamestnanosti_12/2017

personálne výdavky_12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
117 €
Realizácia
-
Názov

625007 na poistenie do RFS_12/2017

personálne výdavky_12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
609 €
Schválené na preplatenie
609 €
Realizácia
-
Názov

625003 na úrazové poistenie_11/2017

personálne výdavky_11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
120 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

611 tarifný plat_11/2017

personálne výdavky_11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,199 €
Schválené na preplatenie
8,199 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

612001 osobný príplatok_11/2017

personálne výdavky_11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,465 €
Schválené na preplatenie
4,465 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

614 odmeny_11/2017

personálne výdavky_11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,223 €
Schválené na preplatenie
2,223 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

625004 na invalidné poistenie_11/2017

personálne výdavky_11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
394 €
Schválené na preplatenie
394 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

616 doplatok k platu_11/2017

personálne výdavky_11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
123 €
Schválené na preplatenie
123 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

621 poistné do VZP_11/2017

personálne výdavky_11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,195 €
Schválené na preplatenie
1,195 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

623 poistné do ostatných ZP_11/2017

personálne výdavky_11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
195 €
Schválené na preplatenie
195 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

625001 nemocenské poistenie_11/2017

personálne výdavky_11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
207 €
Schválené na preplatenie
207 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

625002 na starobné poistenie_11/2017

personálne výdavky_11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,073 €
Schválené na preplatenie
2,073 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

625005 na poistenie v nezamestnanosti_11/2017

personálne výdavky_11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
131 €
Schválené na preplatenie
131 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

625007 na poistenie do RFS_11/2017

personálne výdavky_11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
703 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

625002 na starobné poistenie_10/2017

personálne výdavky_10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,739 €
Schválené na preplatenie
2,739 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

625004 na invalidné poistenie_10/2017

personálne výdavky_10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
517 €
Schválené na preplatenie
517 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

625003 na úrazové poistenie_10/2017

personálne výdavky_10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
164 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

621 poistné do VZP_10/2017

personálne výdavky_10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,653 €
Schválené na preplatenie
1,653 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

611 tarifný plat_10/2017

personálne výdavky_10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,435 €
Schválené na preplatenie
8,435 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

612001 osobný príplatok_10/2017

personálne výdavky_10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,247 €
Schválené na preplatenie
4,247 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

614 odmeny_10/2017

personálne výdavky_10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,776 €
Schválené na preplatenie
7,776 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

616 doplatok k platu_10/2017

personálne výdavky_10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
105 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

623 poistné do ostatných ZP_10/2017

personálne výdavky_10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
258 €
Schválené na preplatenie
258 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

625001 nemocenské poistenie_10/2017

personálne výdavky_10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
274 €
Schválené na preplatenie
274 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

625005 na poistenie v nezamestnanosti_10/2017

personálne výdavky_10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
172 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

625007 na poistenie do RFS_10/2017

personálne výdavky_10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
929 €
Schválené na preplatenie
929 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

612001 osobný príplatok_9/2017

personálne výdavky_9/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,168 €
Schválené na preplatenie
4,168 €
Realizácia
10.10.2017
Názov

625001 nemocenské poistenie_9/2017

personálne výdavky_9/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
189 €
Realizácia
10.10.2017
Názov

611 tarifný plat_9_2017

personálne výdavky_9/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,509 €
Schválené na preplatenie
8,509 €
Realizácia
10.10.2017
Názov

616 doplatok k platu_9/2017

personálne výdavky_9/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
109 €
Realizácia
10.10.2017
Názov

625002 na starobné poistenie_9/2017

personálne výdavky_9/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,890 €
Schválené na preplatenie
1,890 €
Realizácia
10.10.2017
Názov

625004 na invalidné poistenie_9/2017

personálne výdavky_9/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
349 €
Schválené na preplatenie
349 €
Realizácia
10.10.2017
Názov

625005 na poistenie v nezamestnanosti_9/2017

personálne výdavky_9/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
116 €
Schválené na preplatenie
116 €
Realizácia
10.10.2017
Názov

625007 na poistenie do RFS_9/2017

personálne výdavky_9/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
641 €
Schválené na preplatenie
641 €
Realizácia
10.10.2017
Názov

614 odmeny_9/2017

personálne výdavky_9/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
716 €
Schválené na preplatenie
716 €
Realizácia
10.10.2017
Názov

621 poistné do VZP_9/2017

personálne výdavky_9/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,077 €
Schválené na preplatenie
1,077 €
Realizácia
10.10.2017
Názov

623 poistné do ostatných ZP_9/2017

personálne výdavky_9/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
173 €
Realizácia
10.10.2017
Názov

625003 na úrazové poistenie_9/2017

personálne výdavky_9/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
108 €
Realizácia
10.10.2017
Názov

611 tarifný plat_3/2018

personálne výdavky_3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,537 €
Schválené na preplatenie
10,537 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

612001 osobný príplatok_3/2018

personálne výdavky_3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,844 €
Schválené na preplatenie
4,844 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

612002 ostatné príplatky_3/2018

personálne výdavky_3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
191 €
Schválené na preplatenie
191 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

614 odmeny_3/2018

personálne výdavky_3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,038 €
Schválené na preplatenie
8,038 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

616 doplatok k platu_3/2018

personálne výdavky_3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
130 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

621 poistné do VZP_3/2018

personálne výdavky_3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,027 €
Schválené na preplatenie
2,027 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

623 poistné do ostatných ZP_3/2018

personálne výdavky_3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
215 €
Schválené na preplatenie
215 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

625001 nemocenské poistenie_3/2018

personálne výdavky_3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
260 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

625002 na starobné poistenie_3/2018

personálne výdavky_3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,603 €
Schválené na preplatenie
2,603 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

625003 na úrazové poistenie_3/2018

personálne výdavky_3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
190 €
Schválené na preplatenie
190 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

625004 na invalidné poistenie_3/2018

personálne výdavky_3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
558 €
Schválené na preplatenie
558 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

625005 na poistenie v nezamestnanosti_3/2018

personálne výdavky_3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
186 €
Schválené na preplatenie
186 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

625007 na poistenie do RFS_3/2018

personálne výdavky_3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
883 €
Schválené na preplatenie
883 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

625007 na poistenie do RFS_2/2018

personálne výdavky_2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
860 €
Schválené na preplatenie
860 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

625002 na starobné poistenie_2/2018

personálne výdavky_2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,535 €
Schválené na preplatenie
2,535 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

625001 nemocenské poistenie_2/2018

personálne výdavky_2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
253 €
Schválené na preplatenie
253 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

623 poistné do ostatných ZP_2/2018

personálne výdavky_2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
195 €
Schválené na preplatenie
195 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

621 poistné do VZP_2/2018

personálne výdavky_2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,498 €
Schválené na preplatenie
1,498 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

612002 ostatné príplatky_2/2018

personálne výdavky_2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
278 €
Schválené na preplatenie
278 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

612001 osobný príplatok_2/2018

personálne výdavky_2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,269 €
Schválené na preplatenie
5,269 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

611 tarifný plat_2/2018

personálne výdavky_2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,829 €
Schválené na preplatenie
9,829 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

614 odmeny_2/2018

personálne výdavky_2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,600 €
Schválené na preplatenie
2,600 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

625003 na úrazové poistenie_2/2018

personálne výdavky_2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
145 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

625004 na invalidné poistenie_2/2018

personálne výdavky_2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
501 €
Schválené na preplatenie
501 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

625005 na poistenie v nezamestnanosti_2/2018

personálne výdavky_2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
167 €
Schválené na preplatenie
167 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

616 doplatok k platu_2/2018

personálne výdavky_2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
132 €
Schválené na preplatenie
132 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

625005 na poistenie v nezamestnanosti_1/2018

personálne výdavky_1/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
129 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

625004 na invalidné poistenie_1/2018

personálne výdavky_1/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
388 €
Schválené na preplatenie
388 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

623 poistné do ostatných ZP_1/2018

personálne výdavky_1/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
175 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

625001 nemocenské poistenie_1/2018

personálne výdavky_1/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
201 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

625007 na poistenie do RFS_1/2018

personálne výdavky_1/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
682 €
Schválené na preplatenie
682 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

625003 na úrazové poistenie_1/2018

personálne výdavky_1/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
115 €
Schválené na preplatenie
115 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

611 tarifný plat_1/2018

personálne výdavky_1/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,793 €
Schválené na preplatenie
9,793 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

625002 na starobné poistenie_1/2018

personálne výdavky_1/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,009 €
Schválené na preplatenie
2,009 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

612001 osobný príplatok_1/2018

personálne výdavky_1/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,277 €
Schválené na preplatenie
4,277 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

612002 ostatné príplatky_1/2018

personálne výdavky_1/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
168 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

616 doplatok k platu_1/2018

personálne výdavky_1/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
111 €
Schválené na preplatenie
111 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

621 poistné do VZP_1/2018

personálne výdavky_1/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,158 €
Schválené na preplatenie
1,158 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

625005 na poistenie v nezamestnanosti_5/2018

personálne výdavky_5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
137 €
Schválené na preplatenie
137 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

625007 na poistenie do RFS_5/2018

personálne výdavky_5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
652 €
Schválené na preplatenie
652 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

625004 na invalidné poistenie_5/2018

personálne výdavky_5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
412 €
Schválené na preplatenie
412 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

625003 na úrazové poistenie_5/2018

personálne výdavky_5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
110 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

625001 nemocenské poistenie_5/2018

personálne výdavky_5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
192 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

612002 ostatné príplatky_5/2018

personálne výdavky_5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
511 €
Schválené na preplatenie
511 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

612001 osobný príplatok_5/2018

personálne výdavky_5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,997 €
Schválené na preplatenie
1,997 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

616 doplatok k platu_5/2018

personálne výdavky_5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
337 €
Schválené na preplatenie
337 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

621 poistné do VZP_5/2018

personálne výdavky_5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
931 €
Schválené na preplatenie
931 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

623 poistné do ostatných ZP_5/2018

personálne výdavky_5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
331 €
Schválené na preplatenie
331 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

611 tarifný plat_5/2018

personálne výdavky_5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,171 €
Schválené na preplatenie
11,171 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

625002 na starobné poistenie_5/2018

personálne výdavky_5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,923 €
Schválené na preplatenie
1,923 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

623 poistné do ostatných ZP_4/2018

personálne výdavky_4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
322 €
Schválené na preplatenie
322 €
Realizácia
10.05.2018
Názov

611 tarifný plat_4/2018

personálne výdavky_4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,825 €
Schválené na preplatenie
9,825 €
Realizácia
10.05.2018
Názov

612001 osobný príplatok_4/2018

personálne výdavky_4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,569 €
Schválené na preplatenie
3,569 €
Realizácia
10.05.2018
Názov

612002 ostatné príplatky_4/2018

personálne výdavky_4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
439 €
Schválené na preplatenie
439 €
Realizácia
10.05.2018
Názov

616 doplatok k platu_4/2018

personálne výdavky_4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
490 €
Schválené na preplatenie
490 €
Realizácia
10.05.2018
Názov

621 poistné do VZP_4/2018

personálne výdavky_4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
964 €
Schválené na preplatenie
964 €
Realizácia
10.05.2018
Názov

625002 na starobné poistenie_4/2018

personálne výdavky_4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,950 €
Schválené na preplatenie
1,950 €
Realizácia
10.05.2018
Názov

625003 na úrazové poistenie_4/2018

personálne výdavky_4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
111 €
Schválené na preplatenie
111 €
Realizácia
10.05.2018
Názov

625004 na invalidné poistenie_4/2018

personálne výdavky_4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
418 €
Schválené na preplatenie
418 €
Realizácia
10.05.2018
Názov

625005 na poistenie v nezamestnanosti_4/2018

personálne výdavky_4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
139 €
Realizácia
10.05.2018
Názov

625007 na poistenie do RFS_4/2018

personálne výdavky_4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
662 €
Schválené na preplatenie
662 €
Realizácia
10.05.2018
Názov

625001 nemocenské poistenie_4/2018

personálne výdavky_4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
195 €
Schválené na preplatenie
195 €
Realizácia
10.05.2018
Názov

612002 ostatné príplatky_6/2018

personálne výdavky_6/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
613 €
Schválené na preplatenie
613 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

612001 osobný príplatok_6/2018

personálne výdavky_6/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,078 €
Schválené na preplatenie
2,078 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

611 tarifný plat_6/2018

personálne výdavky_6/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,672 €
Schválené na preplatenie
11,672 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

614 odmeny_6/2018

personálne výdavky_6/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,150 €
Schválené na preplatenie
4,150 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

616 doplatok k platu_6/2018

personálne výdavky_6/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
77 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

621 poistné do VZP_6/2018

personálne výdavky_6/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,236 €
Schválené na preplatenie
1,236 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

623 poistné do ostatných ZP_6/2018

personálne výdavky_6/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
486 €
Schválené na preplatenie
486 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

625001 nemocenské poistenie_6/2018

personálne výdavky_6/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
260 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

625003 na úrazové poistenie_6/2018

personálne výdavky_6/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
149 €
Schválené na preplatenie
149 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

625004 na invalidné poistenie_6/2018

personálne výdavky_6/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
558 €
Schválené na preplatenie
558 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

625005 na poistenie v nezamestnanosti_6/2018

personálne výdavky_6/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
186 €
Schválené na preplatenie
186 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

625007 na poistenie do RFS_6/2018

personálne výdavky_6/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
883 €
Schválené na preplatenie
883 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

625002 na starobné poistenie_6/2018

personálne výdavky_6/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,603 €
Schválené na preplatenie
2,603 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

625001 nemocenské poistenie_7/2018

personálne výdavky_7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
195 €
Schválené na preplatenie
195 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

625003 na úrazové poistenie_7/2018

personálne výdavky_7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
112 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

625004 na invalidné poistenie_7/2018

personálne výdavky_7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
418 €
Schválené na preplatenie
418 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

625005 na poistenie v nezamestnanosti_7/2018

personálne výdavky_7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
139 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

625007 na poistenie do RFS_7/2018

personálne výdavky_7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
663 €
Schválené na preplatenie
663 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

625002 na starobné poistenie_7/2018

personálne výdavky_7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,953 €
Schválené na preplatenie
1,953 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

612001 osobný príplatok_7/2018

personálne výdavky_7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,013 €
Schválené na preplatenie
2,013 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

611 tarifný plat_7/2018

personálne výdavky_7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,333 €
Schválené na preplatenie
11,333 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

612002 ostatné príplatky_7/2018

personálne výdavky_7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
541 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

616 doplatok k platu_7/2018

personálne výdavky_7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
228 €
Schválené na preplatenie
228 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

621 poistné do VZP_7/2018

personálne výdavky_7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
977 €
Schválené na preplatenie
977 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

623 poistné do ostatných ZP_7/2018

personálne výdavky_7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
331 €
Schválené na preplatenie
331 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

625005 na poistenie v nezamestnanosti_8/2018

personálne výdavky_8/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

625001 nemocenské poistenie_8/2018

personálne výdavky_8/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
202 €
Schválené na preplatenie
202 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

611 tarifný plat_8/2018

personálne výdavky_8/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,432 €
Schválené na preplatenie
12,432 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

612001 osobný príplatok_8/2018

personálne výdavky_8/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,536 €
Schválené na preplatenie
1,536 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

612002 ostatné príplatky_8/2018

personálne výdavky_8/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
424 €
Schválené na preplatenie
424 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

616 doplatok k platu_8/2018

personálne výdavky_8/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
47 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

621 poistné do VZP_8/2018

personálne výdavky_8/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,001 €
Schválené na preplatenie
1,001 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

623 poistené do ostatných ZP_8/2018

personálne výdavky_8/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
331 €
Schválené na preplatenie
331 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

625002 na starobné poistenie_8/2018

personálne výdavky_8/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,022 €
Schválené na preplatenie
2,022 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

625003 na úrazové poistenie_8/2018

personálne výdavky_8/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
115 €
Schválené na preplatenie
115 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

625004 na invalidné poistenie_8/2018

personálne výdavky_8/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
433 €
Schválené na preplatenie
433 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

625007 na poistenie do RFS_8/2018

personálne výdavky_8/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
686 €
Schválené na preplatenie
686 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

611 tarifný plat_9/2018

personálne výdavky_9/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,637 €
Schválené na preplatenie
11,637 €
Realizácia
10.10.2018
Názov

612001 osobný príplatok_9/2018

personálne výdavky_9/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,154 €
Schválené na preplatenie
2,154 €
Realizácia
10.10.2018
Názov

612002 ostatné príplatky_9/2018

personálne výdavky_9/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
572 €
Schválené na preplatenie
572 €
Realizácia
10.10.2018
Názov

614 odmeny_9/2018

personálne výdavky_9/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,150 €
Schválené na preplatenie
1,150 €
Realizácia
10.10.2018
Názov

616 doplatok k platu_9/2018

personálne výdavky_9/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
77 €
Realizácia
10.10.2018
Názov

621 poistné do VZP_9/2018

personálne výdavky_9/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,001 €
Schválené na preplatenie
1,001 €
Realizácia
10.10.2018
Názov

623 poistené do ostatných ZP_9/2018

personálne výdavky_9/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
446 €
Schválené na preplatenie
446 €
Realizácia
10.10.2018
Názov

625001 nemocenské poistenie_9/2018

personálne výdavky_9/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
218 €
Schválené na preplatenie
218 €
Realizácia
10.10.2018
Názov

625002 na starobné poistenie_9/2018

personálne výdavky_9/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,183 €
Schválené na preplatenie
2,183 €
Realizácia
10.10.2018
Názov

625003 na úrazové poistenie_9/2018

personálne výdavky_9/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
125 €
Realizácia
10.10.2018
Názov

625004 na invalidné poistenie_9/2018

personálne výdavky_9/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
468 €
Schválené na preplatenie
468 €
Realizácia
10.10.2018
Názov

625005 na poistenie v nezamestnanosti_9/2018

personálne výdavky_9/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
156 €
Realizácia
10.10.2018
Názov

625007 na poistenie do RFS_9/2018

personálne výdavky_9/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
740 €
Schválené na preplatenie
740 €
Realizácia
10.10.2018
Názov

625004 na invalidné poistenie_11/2018

personálne výdavky_11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
478 €
Schválené na preplatenie
478 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

623 poistné do ostatných ZP_11/2018

personálne výdavky_11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
474 €
Schválené na preplatenie
474 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

614 odmeny_11/2018

personálne výdavky_11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,380 €
Schválené na preplatenie
1,380 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

611 tarifný plat_11/2018

personálne výdavky_11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,699 €
Schválené na preplatenie
13,699 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

625005 na poistenie v nezamestnanosti_11/2018

personálne výdavky_11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
159 €
Schválené na preplatenie
159 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

612001 ososbný príplatok_11/2018

personálne výdavky_11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
871 €
Schválené na preplatenie
871 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

625001 nemocenské poistenie_11/2018

personálne výdavky_11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
223 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

625003 na úrazové poistenie_11/2018

personálne výdavky_11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
128 €
Schválené na preplatenie
128 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

625002 na starobné poistenie_11/2018

personálne výdavky_11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,233 €
Schválené na preplatenie
2,233 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

625007 na poistenie do RFS_11/2018

personálne výdavky_11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
758 €
Schválené na preplatenie
758 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

621 poistné do VZP_11/2018

personálne výdavky_11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,009 €
Schválené na preplatenie
1,009 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

625007 na poistenie do RFS_10/2018

personálne výdavky_10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,031 €
Schválené na preplatenie
1,031 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

616 doplatok k platu_10/2018

personálne výdavky_10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
40 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

611 tarifný plat_10/2018

personálne výdavky_10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,176 €
Schválené na preplatenie
12,176 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

625005 na poistenie v nezamestnanosti_10/2018

personálne výdavky_10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
217 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

625003 na úrazové poistenie_10/2018

personálne výdavky_10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
174 €
Schválené na preplatenie
174 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

625001 nemocenské poistenie_10/2018

personálne výdavky_10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
304 €
Schválené na preplatenie
304 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

612001 osobný príplatok_10/2018

personálne výdavky_10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,834 €
Schválené na preplatenie
1,834 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

612002 ostatné príplatky_10/2018

personálne výdavky_10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
428 €
Schválené na preplatenie
428 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

621 poistné do VZP_10/2018

personálne výdavky_10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,567 €
Schválené na preplatenie
1,567 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

614 odmeny_10/2018

personálne výdavky_10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,220 €
Schválené na preplatenie
7,220 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

625002 na starobné poistenie_10/2018

personálne výdavky_10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,968 €
Schválené na preplatenie
2,968 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

625004 na invalidné poistenie_10/2018

personálne výdavky_10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
651 €
Schválené na preplatenie
651 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

623 poistné do ostatných ZP_10/2018

personálne výdavky_10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
451 €
Schválené na preplatenie
451 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

611 tarifný plat_12/2018

personálne výdavky_12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,094 €
Schválené na preplatenie
14,094 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

625003 na úrazové poistenie_12/2018

personálne výdavky_12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
119 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

623 poistné do ostatných ZP_12/2018

personálne výdavky_12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
337 €
Schválené na preplatenie
337 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

625002 na starobné poistenie_12/2018

personálne výdavky_12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,082 €
Schválené na preplatenie
2,082 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

625001 nemocenské poistenie_12/2018

personálne výdavky_12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
208 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

621 poistné do VZP_12/2018

personálne výdavky_12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,019 €
Schválené na preplatenie
1,019 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

625007 na poistenie do RFS_12/2018

personálne výdavky_12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
706 €
Schválené na preplatenie
706 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

625005 na poistenie v nezamestnanosti_12/2018

personálne výdavky_12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
149 €
Schválené na preplatenie
149 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

612001 osobný príplatok_12/2018

personálne výdavky_12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
775 €
Schválené na preplatenie
775 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

625004 na invalidné poistenie_12/2018

personálne výdavky_12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
446 €
Schválené na preplatenie
446 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

614 odmeny_3/2019

personálne výdavky_3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,090 €
Schválené na preplatenie
2,090 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

612002 ostatné príplatky_3/2019

personálne výdavky_3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
608 €
Schválené na preplatenie
608 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

612001 osobný príplatok_3/2019

personálne výdavky_3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,062 €
Schválené na preplatenie
4,062 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

611 tarifný plat_3/2019

personálne výdavky_3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,894 €
Schválené na preplatenie
10,894 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

616 doplatok k platu_3/2019

personálne výdavky_3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
115 €
Schválené na preplatenie
115 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

621 poistené do VZP_3/2019

personálne výdavky_3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,202 €
Schválené na preplatenie
1,202 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

623 poistné do ostatných ZP_3/2019

personálne výdavky_3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
440 €
Schválené na preplatenie
440 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

625001 nemocenské poistenie_3/2019

personálne výdavky_3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
249 €
Schválené na preplatenie
249 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

625002 na starobné poistenie_3/2019

personálne výdavky_3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,488 €
Schválené na preplatenie
2,488 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

625003 na úrazové poistenie_3/2019

personálne výdavky_3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
142 €
Schválené na preplatenie
142 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

625004 na invalidné poistenie_3/2019

personálne výdavky_3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
533 €
Schválené na preplatenie
533 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

625005 na poistenie v nezamestnanosti_3/2019

personálne výdavky_3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
178 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

625007 na poistenie do RFS_3/2019

personálne výdavky_3/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
844 €
Schválené na preplatenie
844 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

625007 na poistenie do RFS_2/2019

personálne výdavky_2/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
736 €
Schválené na preplatenie
736 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

625005 na poistenie v nezamestnanosti_2/2019

personálne výdavky_2/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
155 €
Schválené na preplatenie
155 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

625004 na invalidné poistenie_2/2019

personálne výdavky_2/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
465 €
Schválené na preplatenie
465 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

625003 na úrazové poistenie_2/2019

personálne výdavky_2/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
124 €
Schválené na preplatenie
124 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

625002 na starobné poistenie_2/2019

personálne výdavky_2/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,168 €
Schválené na preplatenie
2,168 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

625001 nemocenské poistenie_2/2019

personálne výdavky_2/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
217 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

623 poistné do ostatných ZP_2/2019

personálne výdavky_2/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
356 €
Schválené na preplatenie
356 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

621 poistné do VZP_2/2019

personálne výdavky_2/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,066 €
Schválené na preplatenie
1,066 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

616 doplatok k platu_2/2019

personálne výdavky_2/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
668 €
Schválené na preplatenie
668 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

612002 ostatné príplatky_2/2019

personálne výdavky_2/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
645 €
Schválené na preplatenie
645 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

612001 osobný príplatok_2/2019

personálne výdavky_2/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,094 €
Schválené na preplatenie
4,094 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

611 tarifný plat_2/2019

personálne výdavky_2/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,566 €
Schválené na preplatenie
9,566 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

614 odmeny_2/2019

personálne výdavky_2/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,050 €
Schválené na preplatenie
1,050 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

625003 na úrazové poistenie_1/2019

personálne výdavky_1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
125 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

625002 na starobné poistenie_1/2019

personálne výdavky_1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,194 €
Schválené na preplatenie
2,194 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

625001 nemocenské poistenie_1/2019

personálne výdavky_1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
219 €
Schválené na preplatenie
219 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

623 poistné do ostatných ZP_1/2019

personálne výdavky_1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
356 €
Schválené na preplatenie
356 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

621 poistné do VZP_1/2019

personálne výdavky_1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,089 €
Schválené na preplatenie
1,089 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

616 doplatok k platu_1/2019

personálne výdavky_1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
127 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

612002 ostatné príplatky_1/2019

personálne výdavky_1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
601 €
Schválené na preplatenie
601 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

611 tarifný plat_1/2019

personálne výdavky_1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,802 €
Schválené na preplatenie
10,802 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

612001 osobný príplatok_1/2019

personálne výdavky_1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,139 €
Schválené na preplatenie
4,139 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

625007 na poistenie do RFS_1/2019

personálne výdavky_1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
744 €
Schválené na preplatenie
744 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

625005 na poistenie v nezamestnanosti_1/2019

personálne výdavky_1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
157 €
Schválené na preplatenie
157 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

625004 na invalidné poistenie_1/2019

personálne výdavky_1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
470 €
Schválené na preplatenie
470 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

personálne výdavky_4-6/2022

personálne výdavky_4-6/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
44,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

personálne výdavky_7-9/2022

personálne výdavky_7-9/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
53,721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

625005 na poistenie v nezamestnanosti_7/2019

personálne výdavky_7/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
157 €
Schválené na preplatenie
157 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

625003 na úrazové poistenie_7/2019

personálne výdavky_7/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
126 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

625001 nemocenské poistenie_7/2019

personálne výdavky_7/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
220 €
Schválené na preplatenie
220 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

623 poistné do ostatných ZP_7/2019

personálne výdavky_7/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
357 €
Schválené na preplatenie
357 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

621 poistné do VZP_7/2019

personálne výdavky_7/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,223 €
Schválené na preplatenie
1,092 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

616 doplatok k platu_7/2019

personálne výdavky_7/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

612002 ostatné príplatky_7/2019

personálne výdavky_7/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
228 €
Schválené na preplatenie
228 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

611 tarifný plat_7/2019

personálne výdavky_7/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,068 €
Schválené na preplatenie
12,951 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

612001 osobný príplatok_7/2019

personálne výdavky_7/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,483 €
Schválené na preplatenie
2,483 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

614 odmeny_7/2019

personálne výdavky_7/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,458 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

625007 na poistenie do RFS_7/2019

personálne výdavky_7/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
746 €
Schválené na preplatenie
746 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

625004 na invalidné poistenie_7/2019

personálne výdavky_7/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
471 €
Schválené na preplatenie
471 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

625002 na starobné poistenie_7/2019

personálne výdavky_7/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,199 €
Schválené na preplatenie
2,199 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

625005 na poistenie v nezamestnanosti_6/2019

personálne výdavky_6/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
169 €
Schválené na preplatenie
169 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

616 doplatok k platu_6/2019

personálne výdavky_6/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
54 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

614 odmeny_6/2019

personálne výdavky_6/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,150 €
Schválené na preplatenie
1,150 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

612001 osobný príplatok_6/2019

personálne výdavky_6/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,377 €
Schválené na preplatenie
3,377 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

611 tarifný plat_6/2019

personálne výdavky_6/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,965 €
Schválené na preplatenie
11,965 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

612002 ostatné príplatky_6/2019

personálne výdavky_6/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
308 €
Schválené na preplatenie
308 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

623 poistné do ostatných ZP_6/2019

personálne výdavky_6/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
472 €
Schválené na preplatenie
472 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

625002 na starobné poistenie_6/2019

personálne výdavky_6/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,360 €
Schválené na preplatenie
2,360 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

625004 na invalidné poistenie_6/2019

personálne výdavky_6/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
506 €
Schválené na preplatenie
506 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

625007 na poistenie do RFS_6/2019

personálne výdavky_6/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
801 €
Schválené na preplatenie
801 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

625003 na úrazové poistenie_6/2019

personálne výdavky_6/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
135 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

625001 nemocenské poistenie_6/2019

personálne výdavky_6/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
236 €
Schválené na preplatenie
236 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

621 poistné do VZP_6/2019

personálne výdavky_6/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,092 €
Schválené na preplatenie
1,092 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

625007 na poistenie do RFS_8/2019

personálne výdavky_8/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
746 €
Schválené na preplatenie
746 €
Realizácia
10.09.2019
Názov

625005 na poistenie v nezamestnanosti_8/2019

personálne výdavky_8/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
157 €
Schválené na preplatenie
157 €
Realizácia
10.09.2019
Názov

625004 na invalidné poistenie_8/2019

personálne výdavky_8/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
471 €
Schválené na preplatenie
471 €
Realizácia
10.09.2019
Názov

625003 na úrazové poistenie_8/2019

personálne výdavky_8/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
126 €
Realizácia
10.09.2019
Názov

625002 na starobné poistenie_8/2019

personálne výdavky_8/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,199 €
Schválené na preplatenie
2,199 €
Realizácia
10.09.2019
Názov

625001 nemocenské poistenie_8/2019

personálne výdavky_8/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
220 €
Schválené na preplatenie
220 €
Realizácia
10.09.2019
Názov

623 poistné do ostatných ZP_8/2019

personálne výdavky_8/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
357 €
Schválené na preplatenie
357 €
Realizácia
10.09.2019
Názov

621 poistné do VZP_8/2019

personálne výdavky_8/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,092 €
Schválené na preplatenie
1,092 €
Realizácia
10.09.2019
Názov

616 doplatok k platu_8/2019

personálne výdavky_8/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
10.09.2019
Názov

612001 osobný príplatok_8/2019

personálne výdavky_8/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,361 €
Schválené na preplatenie
2,361 €
Realizácia
10.09.2019
Názov

611 tarifný plat_8/2019

personálne výdavky_8/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,087 €
Schválené na preplatenie
13,087 €
Realizácia
10.09.2019
Názov

612002 ostatné príplatky_8/2019

personálne výdavky_8/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
224 €
Schválené na preplatenie
224 €
Realizácia
10.09.2019
Názov

625004 na invalidné poistenie_4/2019

personálne výdavky_4/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
437 €
Schválené na preplatenie
437 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

625002 na starobné poistenie_4/2019

personálne výdavky_4/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,042 €
Schválené na preplatenie
2,042 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

623 poistné do ostatných ZP_4/2019

personálne výdavky_4/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
356 €
Schválené na preplatenie
356 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

612001 osobný príplatok_4/2019

personálne výdavky_4/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,659 €
Schválené na preplatenie
3,659 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

611 tarifný plat_4/2019

personálne výdavky_4/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,340 €
Schválené na preplatenie
10,340 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

625001 nemocenské poistenie_4/2019

personálne výdavky_4/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
204 €
Schválené na preplatenie
204 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

621 poistné do VZP_4/2019

personálne výdavky_4/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
980 €
Schválené na preplatenie
980 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

612002 ostatné príplatky_4/2019

personálne výdavky_4/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
486 €
Schválené na preplatenie
486 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

616 doplatok k platu_4/2019

personálne výdavky_4/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
208 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

625007 na poistenie do RFS_4/2019

personálne výdavky_4/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
693 €
Schválené na preplatenie
693 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

625005 na poistenie v nezamestnanosti_4/2019

personálne výdavky_4/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
146 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

625003 na úrazové poistenie_4/2019

personálne výdavky_4/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
117 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

616 doplatok k platu_5/2019

personálne výdavky_5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

611 tarifný plat_5/2019

personálne výdavky_5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,065 €
Schválené na preplatenie
12,065 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

625007 na poistenie do RFS_5/2019

personálne výdavky_5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
902 €
Schválené na preplatenie
902 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

625004 na invalidné poistenie_5/2019

personálne výdavky_5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

625002 na starobné poistenie_5/2019

personálne výdavky_5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,660 €
Schválené na preplatenie
2,660 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

623 poistné do ostatných ZP_5/2019

personálne výdavky_5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
401 €
Schválené na preplatenie
401 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

612002 ostatné príplatky_5/2019

personálne výdavky_5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
308 €
Schválené na preplatenie
308 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

612001 osobný príplatok_5/2019

personálne výdavky_5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,276 €
Schválené na preplatenie
3,276 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

614 odmeny_5/2019

personálne výdavky_5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,300 €
Schválené na preplatenie
3,300 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

621 poistné do VZP_5/2019

personálne výdavky_5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,349 €
Schválené na preplatenie
1,349 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

625001 nemocenské poistenie_5/2019

personálne výdavky_5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
266 €
Schválené na preplatenie
266 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

625003 na úrazové poistenie_5/2019

personálne výdavky_5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
152 €
Schválené na preplatenie
152 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

625005 na poistenie v nezamestnanosti_5/2019

personálne výdavky_5/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
190 €
Schválené na preplatenie
190 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

616 doplatok k platu_9/2019

personálne výdavky_9/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
51 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

614 odmeny_9/2019

personálne výdavky_9/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,490 €
Schválené na preplatenie
2,490 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

612002 ostatné príplatky_9/2019

personálne výdavky_9/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
294 €
Schválené na preplatenie
294 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

612001 osobný príplatok_9/2019

personálne výdavky_9/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,308 €
Schválené na preplatenie
3,308 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

611 tarifný plat_9/2019

personálne výdavky_9/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,052 €
Schválené na preplatenie
12,052 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

625005 na poistenie v nezamestnanosti_9/2019

personálne výdavky_9/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
182 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

625003 na úrazové poistenie_9/2019

personálne výdavky_9/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
146 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

625001 nemocenské poistenie_9/2019

personálne výdavky_9/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
255 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

621 poistné do VZP_9/2019

personálne výdavky_9/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,232 €
Schválené na preplatenie
1,232 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

623 poistné do ostatných ZP_9/2019

personálne výdavky_9/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
451 €
Schválené na preplatenie
451 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

625002 na starobné poistenie_9/2019

personálne výdavky_9/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,547 €
Schválené na preplatenie
2,547 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

625004 na invalidné poistenie_9/2019

personálne výdavky_9/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
546 €
Schválené na preplatenie
546 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

625007 na poistenie do RFS_9/2019

personálne výdavky_9/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
864 €
Schválené na preplatenie
864 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

625007 na poistenie do RFS_10/2019

personálne výdavky_10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
746 €
Schválené na preplatenie
746 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

625004 na invalidné poistenie_10/2019

personálne výdavky_10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
471 €
Schválené na preplatenie
471 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

625002 na starobné poistenie_10/2019

personálne výdavky_10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,199 €
Schválené na preplatenie
2,199 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

623 poistné do ostatných ZP_10/2019

personálne výdavky_10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
357 €
Schválené na preplatenie
357 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

616 doplatok k platu_10/2019

personálne výdavky_10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
51 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

612001 osobný príplatok_10/2019

personálne výdavky_10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,019 €
Schválené na preplatenie
3,019 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

611 tarifný plat_10/2019

personálne výdavky_10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,353 €
Schválené na preplatenie
12,353 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

612002 ostatné príplatky_10/2019

personálne výdavky_10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
282 €
Schválené na preplatenie
282 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

621 poistné do VZP_10/2019

personálne výdavky_10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,092 €
Schválené na preplatenie
1,092 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

625001 nemocenské poistenie_10/2019

personálne výdavky_10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
220 €
Schválené na preplatenie
220 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

625003 na úrazové poistenie_10/2019

personálne výdavky_10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
126 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

625005 na poistenie v nezamestnanosti_10/2019

personálne výdavky_10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
157 €
Schválené na preplatenie
157 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

625005 na poistenie v nezamestnanosti_11/2019

personálne výdavky_11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
211 €
Schválené na preplatenie
211 €
Realizácia
10.12.2019
Názov

625003 na úrazové poistenie_11/2019

personálne výdavky_11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
168 €
Realizácia
10.12.2019
Názov

625001 nemocenské poistenie_11/2019

personálne výdavky_11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
295 €
Schválené na preplatenie
295 €
Realizácia
10.12.2019
Názov

621 poistné do VZP_11/2019

personálne výdavky_11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,472 €
Schválené na preplatenie
1,472 €
Realizácia
10.12.2019
Názov

614 odmeny_11/2019

personálne výdavky_11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,450 €
Schválené na preplatenie
7,450 €
Realizácia
10.12.2019
Názov

612001 osobný príplatok_11/2019

personálne výdavky_11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,172 €
Schválené na preplatenie
3,172 €
Realizácia
10.12.2019
Názov

611 tarifný plat_11/2019

personálne výdavky_11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,223 €
Schválené na preplatenie
12,223 €
Realizácia
10.12.2019
Názov

612002 ostatné príplatky_11/2019

personálne výdavky_11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
262 €
Realizácia
10.12.2019
Názov

616 doplatok k platu_11/2019

personálne výdavky_11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
49 €
Realizácia
10.12.2019
Názov

623 poistné do ostatných ZP_11/2019

personálne výdavky_11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
472 €
Schválené na preplatenie
472 €
Realizácia
10.12.2019
Názov

625002 na starobné poistenie_11/2019

personálne výdavky_11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,948 €
Schválené na preplatenie
2,948 €
Realizácia
10.12.2019
Názov

625004 na invalidné poistenie_11/2019

personálne výdavky_11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
632 €
Schválené na preplatenie
632 €
Realizácia
10.12.2019
Názov

625007 na poistenie do RFS_11/2019

personálne výdavky_11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
1,000 €
Realizácia
10.12.2019
Názov

625003 na úrazové poistenie_12/2019

personálne výdavky_12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
129 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

625002 na starobné poistenie_12/2019

personálne výdavky_12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,261 €
Schválené na preplatenie
2,261 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

625001 nemocenské poistenie_12/2019

personálne výdavky_12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
226 €
Schválené na preplatenie
226 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

623 poistné do ostatných ZP_12/2019

personálne výdavky_12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
398 €
Schválené na preplatenie
398 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

621 poistné do VZP_12/2019

personálne výdavky_12/2019

Vlastník dokladu