Popis projektu

Cieľom projektu je zjednodušenie, zefektívnenie a modernizovanie kľúčových procesov finančnej správy (ďalej „FS“) a zvyšovanie kvality služieb poskytovaných klientom FS so zámerom zvýšiť efektívnosť správy daní a cla. V oblasti zvyšovania kvality služieb poskytovaných klientom FS je cieľom pokračovať v zefektívnení poskytovaných služieb, optimalizovať životné situácie klientov FS, znížiť administratívnu záťaž pri plnení zákonných povinností v oblasti správy daní a cla  a zabezpečiť príslušné formy komunikácie k realizovaným zmenám. V oblasti zvyšovania efektívnosti správy daní a cla je cieľom optimalizovať interné procesy FS, zefektívniť výkon agend FS a dosiahnuť zlepšenie výkonov a výsledkov FS, ktoré budú pravidelne monitorované a hodnotené. V dôsledku realizácie rozsiahlych reformných zmien v organizácii je zámerom zabezpečiť príslušné vzdelávacie aktivity pre zamestnancov a poskytnúť dostatočné informácie do vnútra organizácie. Ciele projektu budú realizované prostredníctvom aktivít zameraných na interné a externé prostredie FS: Aktivita 1: Vytvorenie a implementácia Cieľového modelu FS, Aktivita 2: Zavedenie komplexného systému riadenia výkonnosti vo FS, Aktivita 3: Vzdelávanie v oblasti reformných zmien, Aktivita 4: Zefektívnenie internej a externej komunikácie.

Viac
Subjekt
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Partneri
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj
Stav
Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP (K)
Realizácia
01.11.2017 - 01.12.2020
Celková suma
11,121,768 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
29,630 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Efektívna verejná správa

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vytvorenie a implementácia Cieľového mo…
Typ
Zefektívnenie a zje…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.11.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Zefektívnenie internej a externej komun…
Typ
Zefektívnenie a zje…
Plánovaný začiatok
01.04.2019
Skutočný začiatok
15.04.2019
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Vytvorenie a implementácia Cieľového mo…
Typ
Zefektívnenie a zje…
Plánovaný začiatok
01.11.2017
Skutočný začiatok
09.11.2017
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Vzdelávanie v oblasti reformných zmien
Typ
Vzdelávanie zamestn…
Plánovaný začiatok
01.04.2019
Skutočný začiatok
12.04.2019
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Zavedenie komplexného systému riadenia …
Typ
Zjednodušenie admin…
Plánovaný začiatok
01.04.2019
Skutočný začiatok
15.04.2019
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Vytvorenie a implementácia Cieľového mo…
Typ
Zefektívnenie a zje…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.11.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Zefektívnenie internej a externej komun…
Typ
Zefektívnenie a zje…
Plánovaný začiatok
01.04.2019
Skutočný začiatok
15.04.2019
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Vytvorenie a implementácia Cieľového mo…
Typ
Zefektívnenie a zje…
Plánovaný začiatok
01.11.2017
Skutočný začiatok
09.11.2017
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Vzdelávanie v oblasti reformných zmien
Typ
Vzdelávanie zamestn…
Plánovaný začiatok
01.04.2019
Skutočný začiatok
12.04.2019
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Zavedenie komplexného systému riadenia …
Typ
Zjednodušenie admin…
Plánovaný začiatok
01.04.2019
Skutočný začiatok
15.04.2019
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
25.07.2018
Plánovaný koniec
01.03.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
25.07.2018
Plánovaný koniec
01.03.2021
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných školení, kurzov, seminárov a iných vzdelávacích aktivít
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
335,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet zavedených inovovaných procesov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
9,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet úspešných absolventov vzdelávacich aktivít
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
675,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet subjektov, ktoré implementovali inovované procesy
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet osôb zapojených do vzdelávania
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
750,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet navrhnutých opatrení zameraných na zefektívnenie VS
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných informačných aktivít
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
19,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.