Popis projektu

Ministerstvo financií SR bolo uznesením vlády č. 318/2013 schválené ako certifikačný orgán pre operačné programy programového obdobia 2014 - 2020 financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre námorné a rybné hospodárstvo, vrátane programov cieľa európskej územnej spolupráce, v ktorých SR plní úlohu riadiaceho orgánu.

Pre efektívne plnenie všetkých funkcií certifikačného orgánu je potrebné neustále zvyšovanie odbornej kvalifikácie, praktických zručností a vedomostí zamestnancov. Financovanie aktivít súvisiacich so zvyšovaním kvalifikácie oprávnených zamestnancov CO je predmetom predkladaného projektu.

Viac
Subjekt
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2016 - 01.12.2018
Celková suma
375,423 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
345,265 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Výučba anglického jazyka zamestnancov CO
Typ
D. Špecifické vzdel…
Plánovaný začiatok
01.04.2017
Skutočný začiatok
01.04.2017
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Účasť zamestnancov CO na školeniach, ko…
Typ
D. Špecifické vzdel…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet účastníkov zrealizovaných pracovných ciest
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet vyškolených účastníkov špecifických školení a kurzov
Hodnota
474,0 (počet)
Cieľ
440,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.03.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) č. 1/2016

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) č. 1/2016 - školenia TPC

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,292 €
Schválené na preplatenie
3,292 €
Realizácia
-
Názov

Občerstvenie pre účastníkov prac. porady (zamestnanci CO)

fa_repre. účely_občerstvenie pre účastníkov prac. porady (zamestnanci CO)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
389 €
Schválené na preplatenie
389 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - 2/2016

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) č. 2/2016 - školenia ZPC

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18,440 €
Schválené na preplatenie
17,932 €
Realizácia
-
Názov

fa_účast.popl_1

fa_účast.popl_1

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
ESIF s.r.o.
Žiadaná suma
316 €
Schválené na preplatenie
316 €
Realizácia
27.01.2016
Názov

fa_účast.popl_4

fa_účast.popl_4

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
873 €
Schválené na preplatenie
873 €
Realizácia
22.03.2016
Názov

fa_účast.popl_8

fa_účast.popl_8

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
873 €
Schválené na preplatenie
873 €
Realizácia
22.03.2016
Názov

fa_účast.popl_10

fa_účast.popl_10

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,534 €
Schválené na preplatenie
1,534 €
Realizácia
31.03.2016
Názov

fa_účas.popl_14

fa_účas.popl_14

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,047 €
Schválené na preplatenie
4,047 €
Realizácia
15.04.2016
Názov

fa_účas.popl_22

fa_účas.popl_22

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,697 €
Schválené na preplatenie
2,697 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

fa_účas.popl_25

fa_účas.popl_25

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
2,000 €
Realizácia
15.06.2016
Názov

fa_účas.popl_28

fa_účas.popl_28

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
873 €
Schválené na preplatenie
873 €
Realizácia
14.10.2016
Názov

fa_letenky_7

fa_letenky_7

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
410 €
Schválené na preplatenie
410 €
Realizácia
18.05.2016
Názov

fa_letenky_12

fa_letenky_12

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
312 €
Schválené na preplatenie
312 €
Realizácia
02.06.2016
Názov

fa_letenky_16

fa_letenky_16

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
415 €
Schválené na preplatenie
415 €
Realizácia
20.05.2016
Názov

fa_letenky_18

fa_letenky_18

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
215 €
Schválené na preplatenie
215 €
Realizácia
03.06.2016
Názov

fa_letenky_25

fa_letenky_25

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
299 €
Schválené na preplatenie
299 €
Realizácia
20.07.2016
Názov

fa_letenky_28

fa_letenky_28

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
645 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2016
Názov

fa_účast.popl_7

fa_účast.popl_7

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
873 €
Schválené na preplatenie
873 €
Realizácia
22.03.2016
Názov

fa_účas.popl_11

fa_účas.popl_11

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,790 €
Schválené na preplatenie
1,790 €
Realizácia
15.04.2016
Názov

fa_účas.popl_16

fa_účas.popl_16

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,068 €
Schválené na preplatenie
3,068 €
Realizácia
19.04.2016
Názov

fa_účas.popl_17

fa_účas.popl_17

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,068 €
Schválené na preplatenie
3,068 €
Realizácia
14.04.2016
Názov

fa_účas.popl_23

fa_účas.popl_23

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
2,000 €
Realizácia
19.05.2016
Názov

fa_účas.popl_27

fa_účas.popl_27

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,349 €
Schválené na preplatenie
2,349 €
Realizácia
22.09.2016
Názov

fa_letenky_1

fa_letenky_1

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,206 €
Schválené na preplatenie
1,206 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

fa_letenky_5

fa_letenky_5

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
367 €
Schválené na preplatenie
367 €
Realizácia
12.05.2016
Názov

fa_letenky_9

fa_letenky_9

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
678 €
Schválené na preplatenie
678 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

fa_letenky_14

fa_letenky_14

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
305 €
Schválené na preplatenie
305 €
Realizácia
10.06.2016
Názov

fa_letenky_17

fa_letenky_17

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
415 €
Schválené na preplatenie
415 €
Realizácia
20.05.2016
Názov

fa_letenky_19

fa_letenky_19

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
215 €
Schválené na preplatenie
215 €
Realizácia
03.06.2016
Názov

fa_letenky_22

fa_letenky_22

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
355 €
Schválené na preplatenie
355 €
Realizácia
17.06.2016
Názov

fa_letenky_26

fa_letenky_26

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
299 €
Schválené na preplatenie
299 €
Realizácia
20.07.2016
Názov

fa_účast.popl_3

fa_účast.popl_3

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
873 €
Schválené na preplatenie
873 €
Realizácia
22.03.2016
Názov

fa_účast.popl_6

fa_účast.popl_6

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
873 €
Schválené na preplatenie
873 €
Realizácia
22.03.2016
Názov

fa_účas.popl_12

fa_účas.popl_12

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,746 €
Schválené na preplatenie
1,746 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

fa_účas.popl_15

fa_účas.popl_15

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,220 €
Schválené na preplatenie
2,220 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

fa_účas.popl_19

fa_účas.popl_19

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
899 €
Schválené na preplatenie
899 €
Realizácia
26.04.2016
Názov

fa_účas.popl_21

fa_účas.popl_21

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,092 €
Schválené na preplatenie
1,092 €
Realizácia
21.04.2016
Názov

fa_účas.popl_26

fa_účas.popl_26

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
2,000 €
Realizácia
31.08.2016
Názov

fa_letenky_2

fa_letenky_2

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,176 €
Schválené na preplatenie
1,176 €
Realizácia
13.05.2016
Názov

fa_letenky_4

fa_letenky_4

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
478 €
Schválené na preplatenie
478 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

fa_letenky_8

fa_letenky_8

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
211 €
Schválené na preplatenie
211 €
Realizácia
29.04.2016
Názov

fa_letenky_11

fa_letenky_11

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
315 €
Schválené na preplatenie
315 €
Realizácia
20.05.2016
Názov

fa_letenky_15

fa_letenky_15

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
415 €
Schválené na preplatenie
415 €
Realizácia
29.04.2016
Názov

fa_letenky_21

fa_letenky_21

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
307 €
Schválené na preplatenie
307 €
Realizácia
10.06.2016
Názov

fa_letenky_24

fa_letenky_24

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
292 €
Schválené na preplatenie
292 €
Realizácia
-
Názov

fa_účast.popl_2

fa_účast.popl_2

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
276 €
Realizácia
08.03.2016
Názov

fa_účast.popl_5

fa_účast.popl_5

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
873 €
Schválené na preplatenie
873 €
Realizácia
22.03.2016
Názov

fa_účast.popl_9

fa_účast.popl_9

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,602 €
Schválené na preplatenie
4,602 €
Realizácia
01.04.2016
Názov

fa_účas.popl_13

fa_účas.popl_13

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,746 €
Schválené na preplatenie
1,746 €
Realizácia
05.04.2016
Názov

fa_účas.popl_18

fa_účas.popl_18

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
69 €
Realizácia
15.04.2016
Názov

fa_účas.popl_20

fa_účas.popl_20

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
899 €
Schválené na preplatenie
899 €
Realizácia
26.04.2016
Názov

fa_účas.popl_24

fa_účas.popl_24

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,497 €
Schválené na preplatenie
4,497 €
Realizácia
24.05.2016
Názov

fa_letenky_3

fa_letenky_3

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
255 €
Realizácia
13.05.2016
Názov

fa_letenky_6

fa_letenky_6

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
534 €
Schválené na preplatenie
534 €
Realizácia
29.04.2016
Názov

fa_letenky_10

fa_letenky_10

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
439 €
Schválené na preplatenie
439 €
Realizácia
20.05.2016
Názov

fa_letenky_13

fa_letenky_13

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
315 €
Schválené na preplatenie
315 €
Realizácia
20.05.2016
Názov

fa_letenky_20

fa_letenky_20

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
307 €
Schválené na preplatenie
307 €
Realizácia
10.06.2016
Názov

fa_letenky_23

fa_letenky_23

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
292 €
Schválené na preplatenie
292 €
Realizácia
01.07.2017
Názov

fa_letenky_27

fa_letenky_27

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
653 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2016
Názov

účast_popl_2

úč.popl_2

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,070 €
Schválené na preplatenie
2,070 €
Realizácia
15.03.2017
Názov

účast_popl_5

účast_popl_5

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,602 €
Schválené na preplatenie
4,602 €
Realizácia
03.04.2017
Názov

účast_popl_6

účast_popl_6

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
1,000 €
Realizácia
06.04.2017
Názov

účast_popl_7

účast_popl_7

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,998 €
Schválené na preplatenie
2,998 €
Realizácia
06.04.2017
Názov

účast_popl_9

účast_popl_9

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,035 €
Schválené na preplatenie
1,035 €
Realizácia
02.05.2017
Názov

účast_popl_12

účast_popl_12

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,398 €
Schválené na preplatenie
3,398 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

účast_popl_13

účast_popl_13

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,097 €
Schválené na preplatenie
5,097 €
Realizácia
08.06.2017
Názov

účast_popl_16

účast_popl_16

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,449 €
Schválené na preplatenie
2,449 €
Realizácia
14.07.2017
Názov

účast_popl_20

účast_popl_20

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
2,000 €
Realizácia
03.11.2017
Názov

fa_let_3

fa_let_3

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
336 €
Schválené na preplatenie
336 €
Realizácia
05.05.2017
Názov

fa_let_18

fa_let_18

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
549 €
Schválené na preplatenie
549 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

fa_let_23

fa_let_23

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
571 €
Schválené na preplatenie
571 €
Realizácia
11.08.2017
Názov

fa_let_25

fa_let_25

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
279 €
Schválené na preplatenie
279 €
Realizácia
14.09.2017
Názov

účast_popl_1

úč.popl_1

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,653 €
Schválené na preplatenie
1,653 €
Realizácia
26.01.2017
Názov

účast_popl_4

účast_popl_4

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,068 €
Schválené na preplatenie
3,068 €
Realizácia
22.03.2017
Názov

účast_popl_8

účast_popl_8

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,305 €
Schválené na preplatenie
1,305 €
Realizácia
24.04.2017
Názov

účast_popl_22

účast_popl_22

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
177 €
Schválené na preplatenie
177 €
Realizácia
19.12.2017
Názov

fa_let_2

fa_let_2

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
415 €
Schválené na preplatenie
415 €
Realizácia
28.04.2017
Názov

fa_let_6

fa_let_6

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
992 €
Schválené na preplatenie
992 €
Realizácia
05.05.2017
Názov

fa_let_7

fa_let_7

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
89 €
Realizácia
05.05.2017
Názov

fa_let_8

fa_let_8

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
89 €
Realizácia
11.05.2017
Názov

fa_let_19

fa_let_19

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
549 €
Schválené na preplatenie
549 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

fa_let_22

fa_let_22

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
477 €
Schválené na preplatenie
477 €
Realizácia
27.07.2017
Názov

fa_let_26

fa_let_26

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
678 €
Schválené na preplatenie
678 €
Realizácia
13.11.2017
Názov

fa_let_27

fa_let_27

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
920 €
Schválené na preplatenie
920 €
Realizácia
13.11.2017
Názov

fa_let_28

fa_let_28

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
550 €
Schválené na preplatenie
550 €
Realizácia
20.11.2017
Názov

fa_let_30

fa_let_30

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
502 €
Schválené na preplatenie
502 €
Realizácia
01.12.2017
Názov

fa_let_32

fa_let_32

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
511 €
Schválené na preplatenie
511 €
Realizácia
07.12.2017
Názov

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) č. 1/2017 - školenia ZPC

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) č. 1/2017 - školenia ZPC

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17,941 €
Schválené na preplatenie
17,941 €
Realizácia
-
Názov

účast_popl_10

účast_popl_10

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,035 €
Schválené na preplatenie
1,035 €
Realizácia
02.05.2017
Názov

účast_popl_11

účast_popl_11

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,988 €
Schválené na preplatenie
4,988 €
Realizácia
05.05.2017
Názov

účast_popl_14

účast_popl_14

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
2,000 €
Realizácia
29.05.2017
Názov

účast_popl_19

účast_popl_19

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,048 €
Schválené na preplatenie
2,048 €
Realizácia
18.10.2017
Názov

účast_popl_21

účast_popl_21

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,200 €
Schválené na preplatenie
2,200 €
Realizácia
03.11.2017
Názov

fa_let_1

fa_let_1

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
415 €
Schválené na preplatenie
415 €
Realizácia
28.04.2017
Názov

fa_let_5

fa_let_5

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
695 €
Schválené na preplatenie
695 €
Realizácia
05.05.2017
Názov

fa_let_9

fa_let_9

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
89 €
Realizácia
11.05.2017
Názov

fa_let_12

fa_let_12

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
519 €
Schválené na preplatenie
519 €
Realizácia
31.05.2017
Názov

fa_let_14

fa_let_14

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
679 €
Schválené na preplatenie
679 €
Realizácia
02.06.2017
Názov

fa_let_16

fa_let_16

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
294 €
Schválené na preplatenie
294 €
Realizácia
06.06.2017
Názov

fa_let_17

fa_let_17

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
294 €
Schválené na preplatenie
294 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

fa_let_20

fa_let_20

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
549 €
Schválené na preplatenie
549 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

fa_let_21

fa_let_21

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
443 €
Schválené na preplatenie
443 €
Realizácia
27.07.2017
Názov

fa_let_24

fa_let_24

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
279 €
Schválené na preplatenie
279 €
Realizácia
14.09.2017
Názov

fa_let_29

fa_let_29

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
685 €
Schválené na preplatenie
685 €
Realizácia
20.11.2017
Názov

fa_let_31

fa_let_31

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
502 €
Schválené na preplatenie
502 €
Realizácia
01.12.2017
Názov

účast_popl_3

účast_popl_3

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,220 €
Schválené na preplatenie
2,220 €
Realizácia
16.03.2017
Názov

účast_popl_15

účast_popl_15

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
3,000 €
Realizácia
23.06.2017
Názov

účast_popl_17

účast_popl_17

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,068 €
Schválené na preplatenie
3,068 €
Realizácia
24.07.2017
Názov

účast_popl_18

účast_popl_18

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,916 €
Schválené na preplatenie
2,916 €
Realizácia
26.07.2017
Názov

fa_let_4

fa_let_4

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
300 €
Realizácia
05.05.2017
Názov

fa_let_10

fa_let_10

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
667 €
Schválené na preplatenie
667 €
Realizácia
24.05.2017
Názov

fa_let_11

fa_let_11

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
625 €
Schválené na preplatenie
625 €
Realizácia
29.05.2017
Názov

fa_let_13

fa_let_13

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
519 €
Schválené na preplatenie
519 €
Realizácia
31.05.2017
Názov

fa_let_15

fa_let_15

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
619 €
Schválené na preplatenie
619 €
Realizácia
05.06.2017
Názov

1_fa_diners

1_fa_diners

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
440 €
Schválené na preplatenie
440 €
Realizácia
28.04.2017
Názov

2_fa_diners

2_fa_diners

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
406 €
Schválené na preplatenie
406 €
Realizácia
31.08.2017
Názov

výučba anglického jazyka

Faktúra za výučbu angličtiny 8/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,411 €
Schválené na preplatenie
3,411 €
Realizácia
30.11.2017
Názov

výučba anglického jazyka

Faktúra za výučbu angličtiny

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,117 €
Schválené na preplatenie
5,117 €
Realizácia
06.08.2018
Názov

výučba anglického jazyka

Faktúra za výučbu angličtiny 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,668 €
Schválené na preplatenie
3,668 €
Realizácia
08.02.2018
Názov

výučba anglického jazyka

Faktúra za výučbu angličtiny 7/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,336 €
Schválené na preplatenie
2,336 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

výučba anglického jazyka

Faktúra za výučbu angličtiny 6/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,423 €
Schválené na preplatenie
3,423 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

výučba angličtiny 11/2018

Faktúra za výučbu angličtiny 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,696 €
Schválené na preplatenie
4,696 €
Realizácia
17.12.2018
Názov

výučba anglického jazyka 10/2018

Faktúra za výučbu angličtiny 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,906 €
Schválené na preplatenie
4,906 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

výučba anglického jazyka 5/2017

Faktúra za výučbu angličtiny 5/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,364 €
Schválené na preplatenie
3,364 €
Realizácia
12.07.2017
Názov

faktúra za výučbu anglického jazyka 12/2018

Faktúra za výučbu angličtiny 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,201 €
Schválené na preplatenie
3,201 €
Realizácia
23.01.2019
Názov

výučba anglického jazyka 11/2017

Faktúra za výučbu angličtiny 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,808 €
Schválené na preplatenie
3,808 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

výučba anglického jazyka

Faktúra za výučbu angličtiny 4/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,486 €
Schválené na preplatenie
4,486 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

výučba anglického jazyka

Faktúra za výučbu angličtiny 8/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,369 €
Schválené na preplatenie
4,369 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

výučba anglického jazyka

Faktúra za výučbu angličtiny 4/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
164 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

výučba anglického jazyka

Faktúra za výučbu angličtiny 9/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,135 €
Schválené na preplatenie
4,135 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

výučba anglického jazyka

Faktúra za výučbu angličtiny 9/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,556 €
Schválené na preplatenie
4,556 €
Realizácia
28.12.2017
Názov

výučba anglického jazyka

Faktúra za výučbu angličtiny 7/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,621 €
Schválené na preplatenie
3,621 €
Realizácia
07.08.2018
Názov

výučba angličtina za mesiac 1/2018

Faktúra za výučba angličtiny 1/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,089 €
Schválené na preplatenie
4,089 €
Realizácia
15.03.2018
Názov

výučba anglického jazyka

Faktúra za výučby angličtiny 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,210 €
Schválené na preplatenie
5,210 €
Realizácia
30.11.2017
Názov

výučba anglického jazyka

Faktúra za výučbu angličtiny 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,000 €
Schválené na preplatenie
5,000 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

výučba angličtiny

Faktúra za výučbu angličtiny 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,023 €
Schválené na preplatenie
5,023 €
Realizácia
13.04.2018
Názov

Výučba anglického jazyka

Faktúra za výučbu angličtiny 5/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,229 €
Schválené na preplatenie
4,229 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

fa_uc.popl_7

fa_uc.popl_7

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Academia Istropolitana Nova
Žiadaná suma
1,260 €
Schválené na preplatenie
1,260 €
Realizácia
30.04.2018
Názov

fa_uc.popl_5

fa_uc.popl_5

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,044 €
Schválené na preplatenie
1,044 €
Realizácia
13.04.2018
Názov

fa_uc.popl_3

fa_uc.popl_3

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,534 €
Schválené na preplatenie
1,534 €
Realizácia
06.03.2018
Názov

fa_uc.popl_10

fa_uc.popl_10

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,501 €
Schválené na preplatenie
2,501 €
Realizácia
18.05.2018
Názov

fa_uc.popl_9

fa_uc.popl_9

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,501 €
Schválené na preplatenie
2,501 €
Realizácia
18.05.2018
Názov

fa_uc.popl_8

fa_uc.popl_8

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,105 €
Schválené na preplatenie
3,105 €
Realizácia
07.05.2018
Názov

fa_uc.popl_17

fa_uc.popl_17

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,562 €
Schválené na preplatenie
2,562 €
Realizácia
02.08.2018
Názov

fa_uc.popl_20

fa_uc.popl_20

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,920 €
Schválené na preplatenie
3,920 €
Realizácia
06.09.2018
Názov

fa_uc.popl_19

fa_uc.popl_19

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,998 €
Schválené na preplatenie
2,998 €
Realizácia
14.08.2018
Názov

fa_uc.popl_18

fa_uc.popl_18

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,562 €
Schválené na preplatenie
2,562 €
Realizácia
02.08.2018
Názov

fa_uc.popl_16

fa_uc.popl_16

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,688 €
Schválené na preplatenie
2,688 €
Realizácia
20.07.2018
Názov

fa_uc.popl_15

fa_uc.popl_15

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,688 €
Schválené na preplatenie
2,688 €
Realizácia
20.07.2018
Názov

fa_uc.popl_14

fa_uc.popl_14

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,480 €
Schválené na preplatenie
2,480 €
Realizácia
06.07.2018
Názov

fa_uc.popl_13

fa_uc.popl_13

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,538 €
Schválené na preplatenie
3,538 €
Realizácia
26.06.2018
Názov

fa_uc.popl_12

fa_uc.popl_12

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,068 €
Schválené na preplatenie
3,068 €
Realizácia
26.06.2018
Názov

fa_uc.popl_6

fa_uc.popl_6

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,889 €
Schválené na preplatenie
4,889 €
Realizácia
20.04.2018
Názov

fa_uc.popl_4

fa_uc.popl_4

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,888 €
Schválené na preplatenie
3,888 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

fa_uc.popl_2

fa_uc.popl_2

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,050 €
Schválené na preplatenie
1,050 €
Realizácia
05.03.2018
Názov

fa_uc.popl_1

fa_uc.popl_1

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,998 €
Schválené na preplatenie
2,998 €
Realizácia
02.03.2018
Názov

fa_uc.popl_21

fa_uc.popl_21

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
2,000 €
Realizácia
28.09.2018
Názov

fa_uc.popl_22

fa_uc.popl_22

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,090 €
Schválené na preplatenie
2,090 €
Realizácia
19.10.2018
Názov

fa_let_1

fa_let_1

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
216 €
Schválené na preplatenie
216 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

fa_let_2

fa_let_2

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
683 €
Schválené na preplatenie
683 €
Realizácia
05.04.2018
Názov

fa_let_3

fa_let_3

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
565 €
Schválené na preplatenie
565 €
Realizácia
05.04.2018
Názov

fa_let_4

fa_let_4

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
692 €
Schválené na preplatenie
692 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

fa_let_5

fa_let_5

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
444 €
Schválené na preplatenie
444 €
Realizácia
13.04.2018
Názov

fa_let_6

fa_let_6

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
444 €
Schválené na preplatenie
444 €
Realizácia
13.04.2018
Názov

fa_let_9

fa_let_9

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
640 €
Schválené na preplatenie
640 €
Realizácia
17.05.2018
Názov

fa_let_7

fa_let_7

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
435 €
Schválené na preplatenie
435 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

fa_let_8

fa_let_8

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
252 €
Schválené na preplatenie
252 €
Realizácia
17.05.2018
Názov

fa_let_10

fa_let_10

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
258 €
Schválené na preplatenie
258 €
Realizácia
24.05.2018
Názov

fa_let_13

fa_let_13

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
328 €
Schválené na preplatenie
328 €
Realizácia
22.06.2018
Názov

fa_let_11

fa_let_11

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
305 €
Schválené na preplatenie
305 €
Realizácia
24.05.2018
Názov

fa_let_12

fa_let_12

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
870 €
Schválené na preplatenie
870 €
Realizácia
22.06.2018
Názov

fa_let_14

fa_let_14

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
530 €
Schválené na preplatenie
530 €
Realizácia
06.07.2018
Názov

fa_let_15

fa_let_15

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
154 €
Schválené na preplatenie
154 €
Realizácia
13.07.2018
Názov

fa_let_16

fa_let_16

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
154 €
Schválené na preplatenie
154 €
Realizácia
13.07.2018
Názov

fa_let_17

fa_let_17

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
798 €
Schválené na preplatenie
798 €
Realizácia
03.08.2018
Názov

fa_let_18

fa_let_18

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
798 €
Schválené na preplatenie
798 €
Realizácia
03.08.2018
Názov

fa_let_19

fa_let_19

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
248 €
Schválené na preplatenie
248 €
Realizácia
24.08.2018
Názov

fa_let_20

fa_let_20

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
184 €
Schválené na preplatenie
184 €
Realizácia
20.08.2018
Názov

fa_let_21

fa_let_21

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
374 €
Schválené na preplatenie
374 €
Realizácia
14.09.2018
Názov

fa_let_22

fa_let_22

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
643 €
Schválené na preplatenie
643 €
Realizácia
14.09.2018
Názov

fa_let_28

fa_let_28

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
268 €
Schválené na preplatenie
268 €
Realizácia
16.11.2018
Názov

fa_let_23

fa_let_23

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
924 €
Schválené na preplatenie
924 €
Realizácia
04.10.2018
Názov

fa_let_24

fa_let_24

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
610 €
Schválené na preplatenie
610 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

fa_let_25

fa_let_25

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,240 €
Schválené na preplatenie
1,240 €
Realizácia
02.11.2018
Názov

fa_let_26

fa_let_26

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
262 €
Realizácia
19.11.2018
Názov

fa_let_27

fa_let_27

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
525 €
Schválené na preplatenie
525 €
Realizácia
16.11.2018
Názov

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) 1/2018

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) 1/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21,857 €
Schválené na preplatenie
21,857 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) č. 1/2016 - školenia TPC

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)_TPC_2016-2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
947 €
Schválené na preplatenie
947 €
Realizácia
-
Názov

fa_občerstvenie pre účastníkov školenia (zamestnanci CO)_2017

fa_občerstvenie_školenie_2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
40 €
Realizácia
-
Názov

fa_občerstvenie pre účastníkov školenia (zamestnanci CO)_2018

fa_občerstvenie_školenie_2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
81 €
Realizácia
-
Názov

fa_občerstvenie pre účastníkov školenia (zamestnanci CO)_2016

fa_občerstvenie_školenie_2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
60 €
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
IČO
00151742
Názov
ESIF s.r.o.
IČO
50018833
Názov
Academia Istropolitana Nova
IČO
31755976
Názov
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
IČO
35697300
Názov
EDOC-PEM s.r.o.
IČO
36287229
Názov
Diners Club CS s.r.o.
IČO
35757086
Názov
Faveo, s.r.o.
IČO
36249254
Názov
GaF, s.r.o.
IČO
46332961
Názov
Satur Travel, a.s.
IČO
35787201
Názov
NADOSAH, spol. s r. o.
IČO
45329753
Názov
FLY TRAVEL s.r.o.
IČO
35871784
Názov
PLUS Academia spol. s r.o.
IČO
45390380
Názov
OMNICOM, s.r.o.
IČO
36363383
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.