Popis projektu

Sekcia auditu a kontroly Ministerstva financií SR (ďalej len “SAK MF SR”) v pozícii orgánu auditu (ďalej aj "OA") je gestorom plánovania, výkonu a monitorovania výsledkov overovania účinnosti riadiacich a kontrolných systémov a overovania deklarovaných výdavkov realizovaných v rámci čerpania z prostriedkov EÚ a finančných prostriedkov poskytnutých SR zo zahraničia na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná. V rámci predkladaného projektu je cieľom zabezpečiť ďalší rozvoj funkcionality centrálneho elektronického databázového informačného systému (CEDIS) s dôrazom na implementáciu nových a aktualizáciu existujúcich legislatívnych noriem SR a EÚ.

Ďalší rozvoj funkcionality je zameraný na analýzu, návrh a vývoj rozšírenia, vylepšenia a /alebo modifikácie modulov CEDIS podľa potrieb OA v nadväznosti na aktuálne resp. nové požiadavky legislatívnych noriem a metodických usmernení pri výkone vládnych auditov. V systéme sa kontinuálne a systematicky vytvára komplexná databáza auditov OA a spolupracujúcich orgánov OA.

Cieľovou skupinou daného projektu budú užívatelia s aktívnym účtom v CEDIS. Na preukázanie naplnenia cieľa a aktivít s tým spojených sa použije merateľný ukazovateľ projektu "Počet užívateľov informačných systémov v oblasti finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF".

Viac
Subjekt
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2017 - 01.12.2018
Celková suma
250,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
214,690 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
301G06300001 - Aplikačná podpora, úprav…
Typ
D. Vývoj a úprava, …
Plánovaný začiatok
01.01.2017
Skutočný začiatok
04.01.2017
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet implementovaných elektronických služieb dostupných online
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet implementovaných princípov e-Kohézie
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných aktivít, alebo poskytnutých služieb
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vypracovaných materiálov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.02.2019
Riziko
-
Názov
Počet vyvinutých, upravených, dodaných, alebo prevádzkovaných informačných systémov v oblasti finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.02.2019
Riziko
-
Názov
Počet užívateľov informačných systémov v oblasti finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF
Hodnota
431,0 (počet)
Cieľ
250,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.02.2019
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

FA_20170236_exe_paušál 01/2017

FA_20170236_exe_paušál 01/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
1,022 €
Schválené na preplatenie
1,022 €
Realizácia
16.03.2017
Názov

FA_20170604_exe

FA_20170604_exe_paušál 03/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
1,124 €
Schválené na preplatenie
1,124 €
Realizácia
16.05.2017
Názov

FA_20170794_exe

FA_20170794_exe_paušál 04/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
1,124 €
Schválené na preplatenie
1,124 €
Realizácia
14.06.2017
Názov

FA_20171814_exe

FA_20171814_exe_paušál 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
1,124 €
Schválené na preplatenie
1,124 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

FA_20172032_exe

FA_20172032_exe_paušál 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
1,124 €
Schválené na preplatenie
1,124 €
Realizácia
28.11.2017
Názov

FA_20172171_exe

FA_20172171_exe_paušál 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
1,124 €
Schválené na preplatenie
1,124 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

FA_20172493_exe

FA_20172493_exe_paušál 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
1,124 €
Schválené na preplatenie
1,124 €
Realizácia
21.02.2018
Názov

FA_200180307_exe

FA_200180307_exe_paušál 02/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
1,074 €
Schválené na preplatenie
1,074 €
Realizácia
13.04.2018
Názov

FA_20170425_exe

FA_20170425_exe_paušál 02/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
1,124 €
Schválené na preplatenie
1,124 €
Realizácia
13.04.2017
Názov

FA_20170786

FA_20170786_exe_zmenová požiadavka č.61

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
6,364 €
Schválené na preplatenie
6,364 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

FA_20171153_exe

FA_20171153_exe_zmenová požiadavka č.62

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
5,395 €
Schválené na preplatenie
5,395 €
Realizácia
04.08.2017
Názov

FA_20171247_exe

FA_20171247_exe_paušál 05/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
1,124 €
Schválené na preplatenie
1,124 €
Realizácia
17.08.2017
Názov

FA:20171409_exe

FA_20171409_exe_paušál 06/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
1,124 €
Schválené na preplatenie
1,124 €
Realizácia
13.09.2017
Názov

FA_20171410_exe

FA_20171410_exe_paušál 07/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
1,124 €
Schválené na preplatenie
1,124 €
Realizácia
13.09.2017
Názov

FA_20171605_exe

FA_20171605_exe_paušál 08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
1,124 €
Schválené na preplatenie
1,124 €
Realizácia
13.10.2017
Názov

FA_20172106_exe

FA_20172106_exe_zmenová požiadavka č.60

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
45,376 €
Schválené na preplatenie
45,376 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

FA_200180154_exe

FA_200180154_exe_paušál 01/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
1,074 €
Schválené na preplatenie
1,074 €
Realizácia
14.03.2018
Názov

FA_200180455_exe_paušál 03/2018

FA_200180455_exe_paušál 03/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
1,074 €
Schválené na preplatenie
1,074 €
Realizácia
20.06.2018
Názov

FA_200180627_exe_paušál 04/2018

FA_200180627_exe_paušál 04/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
1,074 €
Schválené na preplatenie
1,074 €
Realizácia
20.06.2018
Názov

FA_200180787_exe_paušál 05/2018

FA_200180787_exe_paušál 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
1,074 €
Schválené na preplatenie
1,074 €
Realizácia
13.07.2018
Názov

FA_200180308_exe_zmenová požiadavka č. 63

FA_200180308_exe_zmenová požiadavka č.63

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
59,296 €
Schválené na preplatenie
59,296 €
Realizácia
22.06.2018
Názov

FA_200180939_exe_paušál 06/2018

FA_200180939_exe_paušál 06/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
1,074 €
Schválené na preplatenie
1,074 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Faktúra_200181523_exe_paušál_10/2018

FA_200181523_exe_paušál 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
1,074 €
Schválené na preplatenie
1,074 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

Faktúra_200181362_exe_paušál_9/2018

FA_200181362_exe_paušál 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
1,074 €
Schválené na preplatenie
1,074 €
Realizácia
14.11.2018
Názov

Faktúra_200181062_exe_paušál_07/2018

FA_200181062_exe_paušál 07/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
1,074 €
Schválené na preplatenie
1,074 €
Realizácia
14.09.2018
Názov

Faktúra_200181183_exe_paušál_08/2018

FA_200181183_exe_paušál 08/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
1,074 €
Schválené na preplatenie
1,074 €
Realizácia
17.10.2018
Názov

Faktúra_200181615_exe_zmenová požiadavka_66

FA_200181615_exe_zmenová požiadavka č.66

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
71,988 €
Schválené na preplatenie
71,988 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

Faktúra_200181614_exe_paušál_11/2018

FA_200181614_exe_paušál 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
1,074 €
Schválené na preplatenie
1,074 €
Realizácia
21.12.2018
Názov IČO
Názov
exe, a.s.
IČO
17321450
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.