Popis projektu

Ministerstvo financií Slovenskej republiky bolo prijatím zákona č. 323/2015 Z.z. určené ako koordinačný orgán pre finančné nástroje financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu. Tento projekt je zameraný na financovanie mzdových nákladov na administratívne kapacity, ktorých úlohou je zabezpečiť kavlitnú implementáciu finančných nástrojov.

Subjekt
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2016 - 01.12.2018
Celková suma
380,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
351,745 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
301010011A001-A. Refundácia miezd AK pr…
Typ
A. Refundácia miezd…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet refundovaných hodín zamestnancov mimopracovného pomeru
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Priemerný počet pracovníkov refundovaných z OP TP
Hodnota
4,728 (FTE)
Cieľ
4,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
14.02.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Rezervný fond 625007

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2016 až 06/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,144 €
Schválené na preplatenie
2,144 €
Realizácia
-
Názov

Poistenie v nezamestnanosti 625005

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2016 až 06/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
451 €
Schválené na preplatenie
451 €
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie 625004

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2016 až 06/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,354 €
Schválené na preplatenie
1,354 €
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie 625003

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2016 až 06/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
361 €
Schválené na preplatenie
361 €
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie 625002

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2016 až 06/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,320 €
Schválené na preplatenie
6,320 €
Realizácia
-
Názov

Poistné zdravotné 623000

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2016 až 06/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,026 €
Schválené na preplatenie
1,026 €
Realizácia
-
Názov

Poistenie zdravotné VZP 621000

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2016 až 06/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,488 €
Schválené na preplatenie
3,488 €
Realizácia
-
Názov

Odmeny 614000

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2016 až 06/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,394 €
Schválené na preplatenie
6,394 €
Realizácia
-
Názov

Príplatky Osobné 612001

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2016 až 06/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,824 €
Schválené na preplatenie
8,824 €
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat 611000

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2016 až 06/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29,923 €
Schválené na preplatenie
29,923 €
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie 625001

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2016 až 06/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
632 €
Schválené na preplatenie
632 €
Realizácia
-
Názov

625005 - Poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 07/2016 až 12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
436 €
Schválené na preplatenie
436 €
Realizácia
-
Názov

612001 - Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 07/2016 až 12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,424 €
Schválené na preplatenie
8,424 €
Realizácia
-
Názov

611 - Tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 07/2016 až 12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30,873 €
Schválené na preplatenie
30,873 €
Realizácia
-
Názov

614 - Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 07/2016 až 12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,331 €
Schválené na preplatenie
4,331 €
Realizácia
-
Názov

621 - Poistne do VZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 07/2016 až 12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,232 €
Schválené na preplatenie
3,232 €
Realizácia
-
Názov

623 - Poistné do ostatných ZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 07/2016 až 12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,131 €
Schválené na preplatenie
1,131 €
Realizácia
-
Názov

625001 - Nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 07/2016 až 12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
611 €
Schválené na preplatenie
611 €
Realizácia
-
Názov

625002 - Starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 07/2016 až 12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,108 €
Schválené na preplatenie
6,108 €
Realizácia
-
Názov

625003 - Úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 07/2016 až 12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
349 €
Schválené na preplatenie
349 €
Realizácia
-
Názov

625004 - Na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 07/2016 až 12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,309 €
Schválené na preplatenie
1,309 €
Realizácia
-
Názov

625007 - Poistenie do rezervného fondu

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 07/2016 až 12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,072 €
Schválené na preplatenie
2,072 €
Realizácia
-
Názov

Na úrazové poistenie 625003

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2017 až 06/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
347 €
Schválené na preplatenie
347 €
Realizácia
-
Názov

Na poistenie do rezervn. fondu 625007

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2017 až 06/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,058 €
Schválené na preplatenie
2,058 €
Realizácia
-
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti 625005

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2017 až 06/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
433 €
Schválené na preplatenie
433 €
Realizácia
-
Názov

Na invalidné poistenie 625004

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2017 až 06/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,300 €
Schválené na preplatenie
1,300 €
Realizácia
-
Názov

Na starobné poistenie 625002

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2017 až 06/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,067 €
Schválené na preplatenie
6,067 €
Realizácia
-
Názov

Na nemocenské poistenie 625001

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2017 až 06/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
607 €
Schválené na preplatenie
607 €
Realizácia
-
Názov

poistné do ost. poist. 623000

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2017 až 06/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
1,500 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do VZP 621000

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2017 až 06/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,833 €
Schválené na preplatenie
2,833 €
Realizácia
-
Názov

Odmeny vyplatené z TP 614000

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2017 až 06/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,410 €
Schválené na preplatenie
2,410 €
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok 612001

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2017 až 06/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,526 €
Schválené na preplatenie
6,526 €
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat 611000

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2017 až 06/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34,401 €
Schválené na preplatenie
34,401 €
Realizácia
-
Názov

625005 - Poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 07/2017 až 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
453 €
Schválené na preplatenie
453 €
Realizácia
-
Názov

625003 - Úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 07/2017 až 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
363 €
Schválené na preplatenie
363 €
Realizácia
-
Názov

625001 - Nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 07/2017 až 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
635 €
Schválené na preplatenie
635 €
Realizácia
-
Názov

623 - Poistné do OZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 07/2017 až 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,685 €
Schválené na preplatenie
1,685 €
Realizácia
-
Názov

614 - Odmeny vyplatené z prostriedkov OPTP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 07/2017 až 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,749 €
Schválené na preplatenie
7,749 €
Realizácia
-
Názov

625007 - Poistenie do rezervného fondu solidarity

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 07/2017 až 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,153 €
Schválené na preplatenie
2,153 €
Realizácia
-
Názov

625004 - Invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 07/2017 až 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,360 €
Schválené na preplatenie
1,360 €
Realizácia
-
Názov

612001 - Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 07/2017 až 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,012 €
Schválené na preplatenie
4,012 €
Realizácia
-
Názov

611 - Tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 07/2017 až 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33,592 €
Schválené na preplatenie
33,592 €
Realizácia
-
Názov

621 - Poistné do VZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 07/2017 až 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,850 €
Schválené na preplatenie
2,850 €
Realizácia
-
Názov

625002 - Starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 07/2017 až 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,346 €
Schválené na preplatenie
6,346 €
Realizácia
-
Názov

621000 - Poistné do VZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2018 až 06/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,356 €
Schválené na preplatenie
2,356 €
Realizácia
-
Názov

612002 - Ostatné príplatky

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2018 až 06/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
948 €
Schválené na preplatenie
948 €
Realizácia
-
Názov

611000-Tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2018 až 06/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30,158 €
Schválené na preplatenie
30,158 €
Realizácia
-
Názov

612001 - Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2018 až 06/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,428 €
Schválené na preplatenie
5,428 €
Realizácia
-
Názov

614000 - Odmeny vyplácané z TP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2018 až 06/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,432 €
Schválené na preplatenie
4,432 €
Realizácia
-
Názov

623000 - Poistné do ostaných ZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2018 až 06/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,741 €
Schválené na preplatenie
1,741 €
Realizácia
-
Názov

625001 - Nemocenské poistné

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2018 až 06/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
573 €
Schválené na preplatenie
573 €
Realizácia
-
Názov

625002 - Starobné poistné

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2018 až 06/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,735 €
Schválené na preplatenie
5,735 €
Realizácia
-
Názov

625005 - Poistné v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2018 až 06/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
410 €
Schválené na preplatenie
410 €
Realizácia
-
Názov

625007 - Poistné do rezervného fondu

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2018 až 06/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,946 €
Schválené na preplatenie
1,946 €
Realizácia
-
Názov

625003 - Úrazové poistné

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2018 až 06/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
328 €
Schválené na preplatenie
328 €
Realizácia
-
Názov

625004 - Invalidné poistné

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 01/2018 až 06/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,229 €
Schválené na preplatenie
1,229 €
Realizácia
-
Názov

625005 - Na poistenie v nezamestnosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 07/2018 až 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
421 €
Schválené na preplatenie
421 €
Realizácia
-
Názov

612001 - Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 07/2018 až 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,941 €
Schválené na preplatenie
4,941 €
Realizácia
-
Názov

611000 - Tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 07/2018 až 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32,110 €
Schválené na preplatenie
32,110 €
Realizácia
-
Názov

625007 - Napoistenie do RFS

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 07/2018 až 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,001 €
Schválené na preplatenie
2,001 €
Realizácia
-
Názov

625004 - Na invalidné poitenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 07/2018 až 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,264 €
Schválené na preplatenie
1,264 €
Realizácia
-
Názov

625003 - Na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 07/2018 až 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
337 €
Schválené na preplatenie
337 €
Realizácia
-
Názov

625002 - Na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 07/2018 až 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,898 €
Schválené na preplatenie
5,898 €
Realizácia
-
Názov

625001 - Na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 07/2018 až 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
590 €
Schválené na preplatenie
590 €
Realizácia
-
Názov

623000 - Poistné do ostatných ZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 07/2018 až 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,375 €
Schválené na preplatenie
1,375 €
Realizácia
-
Názov

621000 - Poistné VZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 07/2018 až 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,838 €
Schválené na preplatenie
2,838 €
Realizácia
-
Názov

616000 - Doplatok k platu

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 07/2018 až 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
131 €
Schválené na preplatenie
131 €
Realizácia
-
Názov

614000 - Odmeny vyplácané z TP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za obdobie 07/2018 až 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,081 €
Schválené na preplatenie
5,081 €
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
IČO
00151742
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.