Popis projektu

Ministerstvo financií SR je v zmysle zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  určené ako orgán auditu (OA) pre operačné programy spadajúce pod Partnerskú dohodu 2014 - 2020. Cieľom predmetného projektu je zabezpečiť efektívne plnenie povinností a úloh vyplývajúcich pre OA z príslušných nariadení a legislatívy EÚ a SR prostredníctvom zapojenia personálnych kapacít/expertov z externého prostredia. Týmto zapojením sa dosiahne efektívny a kvalitný výkon vládnych auditov v súlade s požiadavkami EK.

Projekt má zadefinované štyri hlavné aktivity, a to:

1. Externé audítorské služby pri výkone auditov riadiacich a kontrolných systémov, auditov operácií, auditov účtov a pri ukončení pomoci;

2. Overenie kritérií určenia orgánov na operačných programoch v programovom období 2014-2020;

3. Služby znalcov pri výkone vládnych auditov;

4. Poradenská a konzultačná podpora pri implementácií štatistických metód a tvorbe štatistických postupov v oblasti výberu vzorky.

Viac
Subjekt
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2015 - 01.12.2018
Celková suma
8,056,581 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
3,387,407 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
A3: Služby znalcov pri výkone vládnych …
Typ
G. Služby zamerané …
Plánovaný začiatok
01.10.2015
Skutočný začiatok
23.10.2015
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
05.10.2016
Názov
A2: Overenie kritérií určenia orgánov n…
Typ
G. Služby zamerané …
Plánovaný začiatok
01.04.2015
Skutočný začiatok
29.04.2015
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
03.12.2018
Názov
A1: Externé audítorské služby pri výkon…
Typ
G. Služby zamerané …
Plánovaný začiatok
01.10.2015
Skutočný začiatok
14.10.2015
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
16.11.2018
Názov
A4: Poradenská a konzultačná podpora pr…
Typ
G. Služby zamerané …
Plánovaný začiatok
01.03.2016
Skutočný začiatok
09.03.2016
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zamestnancov, ktorí využívajú výsledky projektu
Hodnota
13,0 (počet)
Cieľ
15,0 (počet)
Naposledy aktualizované
06.02.2019
Riziko
-
Názov
Počet vypracovaných materiálov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných aktivít, alebo poskytnutých služieb
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet ukončených auditov a kontrol
Hodnota
21,0 (počet)
Cieľ
16,0 (počet)
Naposledy aktualizované
06.02.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra za vykonanie ukončenia pomoci v rámci OP V - 2. plnenie

Faktúra za vykonanie ukončenia pomoci v rámci OP V - 2. plnenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
198,871 €
Schválené na preplatenie
198,871 €
Realizácia
18.07.2016
Názov

Faktúra za vykonanie auditu operácií v rámci OP VaV-časť 3 A783

Faktúra za vykonanie auditu operácií v rámci OP VaV-časť 3 A783

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91,516 €
Schválené na preplatenie
91,516 €
Realizácia
28.11.2016
Názov

Faktúra za vykonanie ukončenia pomoci v rámci OP ZaSI - 3. plnenie

Faktúra za vykonanie ukončenia pomoci v rámci OP ZaSI - 3. plnenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
182,788 €
Schválené na preplatenie
182,788 €
Realizácia
18.07.2016
Názov

Faktúra za vykonanie ukončenia pomoci v rámci OP VaV - 3. plnenie

Faktúra za vykonanie ukončenia pomoci v rámci OP VaV - 3. plnenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
192,543 €
Schválené na preplatenie
192,543 €
Realizácia
18.07.2016
Názov

Faktúra za vykonanie auditu operácií v rámci OP VaV-časť 2 (A798)

Faktúra za vykonanie auditu operácií v rámci OP VaV-časť 2 (A798)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
513,907 €
Schválené na preplatenie
513,907 €
Realizácia
28.11.2016
Názov

Faktúra za vykonanie auditu operácií v rámci OP VaV-časť 1 (A783)

Faktúra za vykonanie auditu operácií v rámci OP VaV-časť 1 (A783)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
433,382 €
Schválené na preplatenie
433,382 €
Realizácia
28.11.2016
Názov

Vykonanie auditu operácií v rámci OP ZaSI (A781)

Faktúra za vykonanie auditu operácií v rámci OP ZaSI (A781)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
177,638 €
Schválené na preplatenie
177,638 €
Realizácia
31.10.2016
Názov

Faktúra za vykonanie auditu operácií v rámci OP Kvalita životného prostredia

Faktúra za vykonanie auditu operácií v rámci OP Kvalita životného prostredia

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
243,936 €
Schválené na preplatenie
243,936 €
Realizácia
19.06.2018
Názov

Faktúra za vykonanie auditu operácií v rámci OP Integrovaná infraštruktúra

Faktúra za vykonanie auditu operácií v rámci OP Integrovaná infraštruktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
243,936 €
Schválené na preplatenie
243,936 €
Realizácia
19.06.2018
Názov

Vykonanie auditu operácií v rámci OP Kvalita životného prostredia 2014 - 2020

Faktúra za vykonanie auditu operácií v rámci OP Kvalita životného prostredia 2014 - 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
487,872 €
Schválené na preplatenie
487,872 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Vykonanie auditu operácií v rámci OP Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020

Faktúra za vykonanie auditu operácií v rámci OP Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
137,695 €
Schválené na preplatenie
137,695 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Vykonanie auditu operácií v rámci OP Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020

Faktúra za vykonanie auditu operácií v rámci OP Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81,847 €
Schválené na preplatenie
81,847 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Vypracovanie znaleckého posudku pre VLA č. A779 (OP Životné prostredie) - Bioplynová stanica

Faktúra za vypracovanie znaleckého posudku k VLA č. A779 (OP Životné prostredie) - Bioplynová stanica

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
600 €
Realizácia
22.07.2016
Názov

Faktúra za vypracovanie znaleckého posudku k VLA č. A779 (OP Životné prostredie) - Kanal. a ČOV v okrese KO

Faktúra za vypracovanie znaleckého posudku k VLA č. A779 (OP Životné prostredie) - Kanal. a ČOV v okrese KO

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,580 €
Schválené na preplatenie
1,580 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

Vypracovanie znaleckého posudku k VLA č. A779 (OP Životné prostredie) - Zber odpadu v DS

Faktúra za vypracovanie znaleckého posudku k VLA č. A779 (OP Životné prostredie) - Zber odpadu v DS

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
500 €
Realizácia
19.07.2016
Názov

Vypracovanie znaleckého posudku k VLA č. A778 (OP Životné prostredie) - Kanal. a ČOV v Trebišove

Faktúra za vypracovanie znaleckého posudku k VLA č. A778 (OP Životné prostredie) - Kanal. a ČOV v Trebišove

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o.
Žiadaná suma
6,319 €
Schválené na preplatenie
6,319 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

Vypracovanie znaleckého posudku k VLA č. A783 (OP Výskum a vývoj) - Výpočt. technika

Faktúra za vypracovanie znaleckého posudku k VLA č. A783 (OP Výskum a vývoj) - Výpočt. technika

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,655 €
Schválené na preplatenie
17,655 €
Realizácia
04.11.2016
Názov

Vypracovanie znaleckého posudku k VLA č. A770 (OP Vzdelávanie)

Faktúra za vypracovanie znaleckého posudku k VLA č. A770 (OP Vzdelávanie) - Modul. multim. vzd. programy

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,995 €
Schválené na preplatenie
18,995 €
Realizácia
13.05.2016
Názov

Vypracovanie znaleckého posudku k VLA č. A778 (OP Životné prostredie)

Faktúra za vypracovanie znaleckého posudku k VLA č. A778 (OP Životné prostredie) - Kanal. a ČOV Rožň. okres

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
1,000 €
Realizácia
14.07.2017
Názov

Vypracovanie znaleckého posudku k VLA č. A779 (OP Životné prostredie) - Kanal. v okrese Nitra

Faktúra za vypracovanie znaleckého posudku k VLA č. A779 (OP Životné prostredie) - Kanal. v okrese Nitra

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
1,750 €
Realizácia
28.07.2016
Názov

Vypracovanie znaleckého posudku k VLA č. A779 (OP Životné prostredie) - Zberný dvor v okrese DS

Faktúra za vypracovanie znaleckého posudku k VLA č. A779 (OP Životné prostredie) - Zberný dvor v okrese DS

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
780 €
Schválené na preplatenie
780 €
Realizácia
28.07.2016
Názov

Vypracovanie znaleckého posudku k VLA č. A798 (OP Výskum a vývoj) - Obnov. zdroje energie

Faktúra za vypracovanie znaleckého posudku k VLA č. A798 (OP Výskum a vývoj) - Obnov. zdroje energie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,800 €
Schválené na preplatenie
2,800 €
Realizácia
21.10.2016
Názov

Vypracovanie znaleckého posudku k VLA č. A764 (Region. operačný program) - Posúd. realiz. stavby

Faktúra za vypracovanie znaleckého posudku k VLA č. A764 (Regionálny operačný program) - Posúd. realiz. stavby

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,845 €
Schválené na preplatenie
3,845 €
Realizácia
29.03.2016
Názov

Vykonanie overenia krit. určenia orgánov pre PS INTERACT III

Faktúra za vykonanie overenia krit. určenia orgánov pre PS INTERACT III

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,594 €
Schválené na preplatenie
16,594 €
Realizácia
28.07.2017
Názov

Vykonanie overenia krit. určenia orgánov pre Integrovaný regionálny OP - časť 2

Faktúra za vykonanie overenia krit. určenia orgánov pre Integrovaný regionálny OP - časť 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
106,920 €
Schválené na preplatenie
106,920 €
Realizácia
28.07.2017
Názov

Vykonanie overenia spl. opatrení v rámci OP Ľudské zdroje

Faktúra za vykonanie overenia spl. opatrení v rámci OP Ľudské zdroje

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,384 €
Schválené na preplatenie
21,384 €
Realizácia
16.12.2016
Názov

Vykonanie overenia spl. opatrení v rámci OP Výskum a inovácie

Faktúra za vykonanie overenia spl. opatrení v rámci OP Výskum a inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,555 €
Schválené na preplatenie
21,555 €
Realizácia
16.12.2016
Názov

Vykonanie overenia krit. určenia so zameraním na finančné nástroje - 2. čiast. plnenie

Faktúra za vykonanie overenia krit. určenia so zameraním na finančné nástroje - 2 čiast. plnenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,529 €
Schválené na preplatenie
20,529 €
Realizácia
27.07.2016
Názov

Vykonanie over. krit. určenia so zameraním na IS (3. čiast. plnenie)

Faktúra za vykonanie over. krit. určenia so zameraním na IS (3. čiast. plnenie)

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,554 €
Schválené na preplatenie
8,554 €
Realizácia
20.12.2018
Názov

Vykonanie overenia krit. určenia riad. orgánu pre Integrovaný regionálny OP - časť 1

Faktúra za vykonanie overenia krit. určenia riad. orgánu pre Integrovaný regionálny OP - časť 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,369 €
Schválené na preplatenie
1,369 €
Realizácia
27.07.2016
Názov

Vykonanie overen. spl. opatrení v rámci OP Kvalita životn. prostr., OP Integrov. infraštr., Certifik. orgánu

Faktúra za vykonanie overenia splnen. opatrení v rámci FN k OP KZP/OPII/CO

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,361 €
Schválené na preplatenie
25,361 €
Realizácia
27.07.2016
Názov

Vykonanie overenia krit. určenia orgánov pre OP Ľudské zrdroje - 3 čiast. plnenie

Faktúra za vykonanie overenia krit. určenia orgánov pre OP Ľudské zdroje - 3. čiast. plnenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,784 €
Schválené na preplatenie
41,784 €
Realizácia
27.07.2016
Názov

Vykonanie overenia krit. určenia orgánov pre OP Výskum a inovácie

Faktúra za vykonanie overenia krit. určenia orgánov pre OP Výskum a inovácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74,416 €
Schválené na preplatenie
74,416 €
Realizácia
27.07.2016
Názov

Vykonanie overenia splnenia opatr. v rámci OP Technická pomoc

Faktúra za vykonanie overenia splnenia opatr. v rámci OP Technická pomoc

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,185 €
Schválené na preplatenie
7,185 €
Realizácia
14.07.2016
Názov IČO
Názov
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o.
IČO
36746916
Názov
Deloitte Advisory s.r.o.
IČO
35946067
Názov
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
IČO
35739347
Názov
KPMG Slovensko, spol. s r. o.
IČO
31348238
Názov
ProVera Consult, s.r.o.
IČO
35825502
Názov
Branch of SSAKI at KRVP BF TU
IČO
12665029
Názov
Ernst & Young, s. r. o.
IČO
35839121
Názov
Ing. Ivan Čierny
IČO
40889068
Názov
CENEKON, a.s.
IČO
00684759
Názov
Ing. Ján Hrabinský
IČO
32468431
Názov
ZNALEX, spol. s r.o.
IČO
36044776
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.