Popis projektu

Cieľom projektu je zabezpečenie Národnej informačnej a propagačnej kampane na podporu sladkovodnej akvakultúry a jej produktov. Spotreba rýb v podmienkach Slovenskej republiky je totiž na veľmi nízkej úrovni a v rámci spotreby EÚ sa Slovensko dlhodobo umiestňuje na posledných priečkach. Realizácia projektu prispeje k zvýšeniu povedomia verejnosti o produktoch sladkovodnej akvakultúry, možnostiach a benefitoch ich konzumácie. Predpokladať možno taktiež aj zvýšenie spotreby rýb.

Subjekt
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.04.2018 - 01.02.2019
Celková suma
834,956 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
834,956 €
Nezrovnalosti
101,556 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014-2020

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Výroba a dodanie animovaného audiovizuá…
Typ
Národné informačné …
Plánovaný začiatok
01.04.2018
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.09.2018
Skutočný koniec
15.09.2018
Názov
Návrh a dodanie ideovo jednotného kreat…
Typ
Národné informačné …
Plánovaný začiatok
01.04.2018
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.09.2018
Skutočný koniec
15.09.2018
Názov
Nákup mediálneho priestoru pre zabezpeč…
Typ
Národné informačné …
Plánovaný začiatok
01.04.2018
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.02.2019
Skutočný koniec
03.02.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných informačných a propagačných aktivít
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.06.2020
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných informačných a propagačných kampaní
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Nákup mediálneho priestoru

Slovenská produkčná a.s

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52,553 €
Schválené na preplatenie
52,553 €
Realizácia
-
Názov

Nákup mediálneho priestoru

Slovenská produkčná a.s

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52,553 €
Schválené na preplatenie
52,553 €
Realizácia
21.11.2018
Názov

Nákup mediálneho priestoru

MAFRA Slovakia a.s

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,000 €
Schválené na preplatenie
18,000 €
Realizácia
-
Názov

Nákup mediálneho priestoru

MAFRA Slovakia a.s

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,000 €
Schválené na preplatenie
18,000 €
Realizácia
21.11.2018
Názov

Kreatívny koncept

PR Clinics..o

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,800 €
Schválené na preplatenie
46,800 €
Realizácia
-
Názov

Kreatívny koncept

PR Clinics..o

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,800 €
Schválené na preplatenie
46,800 €
Realizácia
21.11.2018
Názov

Výroba a odanie animovaného spotu

MultiBusiness s.r.o

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,240 €
Schválené na preplatenie
33,240 €
Realizácia
-
Názov

Výroba a odanie animovaného spotu

MultiBusiness s.r.o

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,240 €
Schválené na preplatenie
33,240 €
Realizácia
21.11.2018
Názov

Nákup mediálneho priestoru

Petit press a.s

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,816 €
Schválené na preplatenie
6,816 €
Realizácia
-
Názov

Nákup mediálneho priestoru

Petit press a.s

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,816 €
Schválené na preplatenie
6,816 €
Realizácia
21.11.2018
Názov

Nákup mediálneho priestoru

Petit Press a.s

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,184 €
Schválené na preplatenie
5,184 €
Realizácia
-
Názov

Nákup mediálneho priestoru

Petit Press a.s

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,184 €
Schválené na preplatenie
5,184 €
Realizácia
21.11.2018
Názov

Nákup mediálneho priestoru

MAFRA Slovakia a.s

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,000 €
Schválené na preplatenie
6,000 €
Realizácia
-
Názov

Nákup mediálneho priestoru

MAFRA Slovakia a.s

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,000 €
Schválené na preplatenie
6,000 €
Realizácia
21.11.2018
Názov

Nákup mediálneho priestoru

Nový čas a.s

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,982 €
Schválené na preplatenie
17,982 €
Realizácia
-
Názov

Nákup mediálneho priestoru

Nový čas a.s

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,982 €
Schválené na preplatenie
17,982 €
Realizácia
21.11.2018
Názov

Nákup mediálneho priestoru

News and Media holding a.s

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,600 €
Schválené na preplatenie
6,600 €
Realizácia
-
Názov

Nákup mediálneho priestoru

News and Media holding a.s

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,600 €
Schválené na preplatenie
6,600 €
Realizácia
21.11.2018
Názov

Nákup mediálneho priestoru

News and Media holding a.s

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,400 €
Schválené na preplatenie
5,400 €
Realizácia
-
Názov

Nákup mediálneho priestoru

News and Media holding a.s

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,400 €
Schválené na preplatenie
5,400 €
Realizácia
21.11.2018
Názov

Nákup mediálneho priestoru

Zoznam s.r.o

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,226 €
Schválené na preplatenie
31,226 €
Realizácia
-
Názov

Nákup mediálneho priestoru

Zoznam s.r.o

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,226 €
Schválené na preplatenie
31,226 €
Realizácia
21.11.2018
Názov

Nákup mediálneho priestoru

Zoznam s.r.o

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,102 €
Schválené na preplatenie
14,102 €
Realizácia
-
Názov

Nákup mediálneho priestoru

Zoznam s.r.o

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,102 €
Schválené na preplatenie
14,102 €
Realizácia
21.11.2018
Názov

Nákup mediálneho priestoru

RegioMedia s.r.o

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,854 €
Schválené na preplatenie
48,854 €
Realizácia
-
Názov

Nákup mediálneho priestoru

RegioMedia s.r.o

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,854 €
Schválené na preplatenie
48,854 €
Realizácia
21.11.2018
Názov

Nákup mediálneho priestoru

RegioMedia, s.r.o

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,139 €
Schválené na preplatenie
35,139 €
Realizácia
-
Názov

Nákup mediálneho priestoru

RegioMedia, s.r.o

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,139 €
Schválené na preplatenie
35,139 €
Realizácia
21.11.2018
Názov

Nákup mediálneho priestoru

KOSICE: DNES MEDIA a.s

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,582 €
Schválené na preplatenie
14,582 €
Realizácia
-
Názov

Nákup mediálneho priestoru

KOSICE: DNES MEDIA a.s

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,582 €
Schválené na preplatenie
14,582 €
Realizácia
21.11.2018
Názov

Nákup mediálneho priestoru

KRATKY GLOBAL: MEDIA a.s

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,056 €
Schválené na preplatenie
7,056 €
Realizácia
-
Názov

Nákup mediálneho priestoru

KRATKY GLOBAL: MEDIA a.s

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,056 €
Schválené na preplatenie
7,056 €
Realizácia
21.11.2018
Názov

Nákup mediálneho priestoru

Media RTVS s.r.o

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,317 €
Schválené na preplatenie
16,317 €
Realizácia
-
Názov

Nákup mediálneho priestoru

Media RTVS s.r.o

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,317 €
Schválené na preplatenie
16,317 €
Realizácia
21.11.2018
Názov

Nákup mediálneho priestoru

Media RTVS s.r.o

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,533 €
Schválené na preplatenie
7,533 €
Realizácia
21.11.2018
Názov

Nákup mediálneho priestoru

Media RTVS s.r.o

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,533 €
Schválené na preplatenie
7,533 €
Realizácia
-
Názov

Nákup mediálneho priestoru

RADIO VIVA MEDIA s.r.o

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,000 €
Schválené na preplatenie
15,000 €
Realizácia
21.11.2018
Názov

Nákup mediálneho priestoru

RADIO VIVA MEDIA s.r.o

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,000 €
Schválené na preplatenie
15,000 €
Realizácia
-
Názov

Nákup mediálneho priestoru

RADI VIVA MEDIA s.r.o

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,000 €
Schválené na preplatenie
9,000 €
Realizácia
21.11.2018
Názov

Nákup mediálneho priestoru

RADI VIVA MEDIA s.r.o

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,000 €
Schválené na preplatenie
9,000 €
Realizácia
-
Názov

Nákup mediálneho priestoru

Radio services a.s

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,770 €
Schválené na preplatenie
12,770 €
Realizácia
21.11.2018
Názov

Nákup mediálneho priestoru

Radio services a.s

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,770 €
Schválené na preplatenie
12,770 €
Realizácia
-
Názov

Nákup mediálneho priestoru

Radio services a.s

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,200 €
Schválené na preplatenie
11,200 €
Realizácia
21.11.2018
Názov

Nákup mediálneho priestoru

Radio services a.s

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,200 €
Schválené na preplatenie
11,200 €
Realizácia
-
Názov

Nákup mediálneho priestoru

EXPRES MEDIA k.s

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,753 €
Schválené na preplatenie
15,753 €
Realizácia
21.11.2018
Názov

Nákup mediálneho priestoru

EXPRES MEDIA k.s

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,753 €
Schválené na preplatenie
15,753 €
Realizácia
-
Názov

Nákup mediálneho priestoru

EXPRES MEDIA k.s

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,170 €
Schválené na preplatenie
8,170 €
Realizácia
21.11.2018
Názov

Nákup mediálneho priestoru

EXPRES MEDIA k.s

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,170 €
Schválené na preplatenie
8,170 €
Realizácia
-
Názov

Nákup mediálneho priestoru

See & Go

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,000 €
Schválené na preplatenie
36,000 €
Realizácia
-
Názov

Nákup mediálneho priestoru

See & Go

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,000 €
Schválené na preplatenie
36,000 €
Realizácia
21.11.2018
Názov

Nákup mediálneho priestoru

See & Go

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,000 €
Schválené na preplatenie
15,000 €
Realizácia
-
Názov

Nákup mediálneho priestoru

See & Go

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,000 €
Schválené na preplatenie
15,000 €
Realizácia
21.11.2018
Názov

Nákup mediálneho priestoru

C.E.N. s.r.o

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,142 €
Schválené na preplatenie
23,142 €
Realizácia
-
Názov

Nákup mediálneho priestoru

C.E.N. s.r.o

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,142 €
Schválené na preplatenie
23,142 €
Realizácia
21.11.2018
Názov

Nákup mediálneho priestoru

Slovenská produkčná a.s

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,447 €
Schválené na preplatenie
25,447 €
Realizácia
-
Názov

Nákup mediálneho priestoru

Slovenská produkčná a.s

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,447 €
Schválené na preplatenie
25,447 €
Realizácia
21.11.2018
Názov

Nákup mediálneho priestoru

MARKÍZA SLOVAKIA, spol.s.r.o

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,283 €
Schválené na preplatenie
10,283 €
Realizácia
-
Názov

Nákup mediálneho priestoru

MARKÍZA SLOVAKIA, spol.s.r.o

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,283 €
Schválené na preplatenie
10,283 €
Realizácia
21.11.2018
Názov

Nákup mediálneho priestoru

MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,717 €
Schválené na preplatenie
7,717 €
Realizácia
-
Názov

Nákup mediálneho priestoru

MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,717 €
Schválené na preplatenie
7,717 €
Realizácia
21.11.2018
Názov

Poskytnutie mediálneho priestoru

Zoznam, s.r.o

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,226 €
Schválené na preplatenie
31,226 €
Realizácia
20.03.2019
Názov

Poskytnutie mediálneho priestoru

Zoznam, s.r.o

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,226 €
Schválené na preplatenie
31,226 €
Realizácia
-
Názov

Poskytnutie mediálneho priestoru

C.E.N, s.r.o

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,543 €
Schválené na preplatenie
1,543 €
Realizácia
20.03.2019
Názov

Poskytnutie mediálneho priestoru

C.E.N, s.r.o

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,543 €
Schválené na preplatenie
1,543 €
Realizácia
-
Názov

Poskytnutie mediálneho priestoru

KOŠICE:DNES MEDIA, a.s

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,560 €
Schválené na preplatenie
7,560 €
Realizácia
-
Názov

Poskytnutie mediálneho priestoru

KOŠICE:DNES MEDIA, a.s

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,560 €
Schválené na preplatenie
7,560 €
Realizácia
20.03.2019
Názov

Poskytnutie mediálneho priestoru

Mafra Slovakia, a.s

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,000 €
Schválené na preplatenie
6,000 €
Realizácia
-
Názov

Poskytnutie mediálneho priestoru

Mafra Slovakia, a.s

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,000 €
Schválené na preplatenie
6,000 €
Realizácia
20.03.2019
Názov

Poskytnutie mediálneho priestoru

Mafra Slovakia, a.s

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,000 €
Schválené na preplatenie
12,000 €
Realizácia
-
Názov

Poskytnutie mediálneho priestoru

Mafra Slovakia, a.s

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,000 €
Schválené na preplatenie
12,000 €
Realizácia
20.03.2019
Názov

Poskytnutie mediálneho priestoru

Mafra slovakia, a.s

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,000 €
Schválené na preplatenie
12,000 €
Realizácia
-
Názov

Poskytnutie mediálneho priestoru

Mafra slovakia, a.s

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,000 €
Schválené na preplatenie
12,000 €
Realizácia
20.03.2019
Názov

Poskytnutie mediálneho priestoru

Zoznam, s.r.o

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,226 €
Schválené na preplatenie
31,226 €
Realizácia
-
Názov

Poskytnutie mediálneho priestoru

Zoznam, s.r.o

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,226 €
Schválené na preplatenie
31,226 €
Realizácia
20.03.2019
Názov

Poskytnutie mediálneho priestoru

Zoznam, s.r.o

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,219 €
Schválené na preplatenie
30,219 €
Realizácia
-
Názov

Poskytnutie mediálneho priestoru

Zoznam, s.r.o

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,219 €
Schválené na preplatenie
30,219 €
Realizácia
20.03.2019
Názov

Poskytnutie mediálneho priestoru

RADIO VIVA MEDIA s.r.o

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,000 €
Schválené na preplatenie
6,000 €
Realizácia
-
Názov

Poskytnutie mediálneho priestoru

RADIO VIVA MEDIA s.r.o

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,000 €
Schválené na preplatenie
6,000 €
Realizácia
20.03.2019
Názov

Poskytnutie mediálneho priestoru

See & Go, s.r.o

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,000 €
Schválené na preplatenie
36,000 €
Realizácia
-
Názov

Poskytnutie mediálneho priestoru

See & Go, s.r.o

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,000 €
Schválené na preplatenie
36,000 €
Realizácia
20.03.2019
Názov

Poskytnutie mediálneho priestoru

See & Go, s.r.o

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,000 €
Schválené na preplatenie
36,000 €
Realizácia
-
Názov

Poskytnutie mediálneho priestoru

See & Go, s.r.o

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,000 €
Schválené na preplatenie
36,000 €
Realizácia
20.03.2019
Názov

Poskytnutie mediálneho priestoru

See & Go s.r.o

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,000 €
Schválené na preplatenie
15,000 €
Realizácia
-
Názov

Poskytnutie mediálneho priestoru

See & Go s.r.o

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,000 €
Schválené na preplatenie
15,000 €
Realizácia
20.03.2019
Názov

Poskytnutie mediálneho priestoru

C.E.N s.r.o

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,943 €
Schválené na preplatenie
15,943 €
Realizácia
-
Názov

Poskytnutie mediálneho priestoru

C.E.N s.r.o

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,943 €
Schválené na preplatenie
15,943 €
Realizácia
20.03.2019
Názov

Poskytnutie mediálneho priestoru

C.E.M s.r.o

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,428 €
Schválené na preplatenie
15,428 €
Realizácia
-
Názov

Poskytnutie mediálneho priestoru

C.E.M s.r.o

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,428 €
Schválené na preplatenie
15,428 €
Realizácia
20.03.2019
Názov

Poskytnutie mediálneho priestoru

C.E.N s.r.o

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,943 €
Schválené na preplatenie
15,943 €
Realizácia
20.03.2019
Názov

Poskytnutie mediálneho priestoru

C.E.N s.r.o

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,943 €
Schválené na preplatenie
15,943 €
Realizácia
-
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Suma celkom
27,209 €
Vrátená suma
27,209 €
Suma na vymáhanie
27,209 €
Typ
Kontrola, audit, pr…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Suma celkom
48,283 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
48,283 €
Typ
Kontrola, audit, pr…
Stav
Nepotvrdené podozre…
Subjekt

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Suma celkom
48,283 €
Vrátená suma
48,283 €
Suma na vymáhanie
48,283 €
Typ
Kontrola, audit, pr…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
-
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Iné nezrovnalosti t…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Subjekt
-
Suma celkom
14,364 €
Vrátená suma
14,364 €
Suma na vymáhanie
14,364 €
Typ
Iné nezrovnalosti t…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
11,700 €
Vrátená suma
11,700 €
Suma na vymáhanie
11,700 €
Typ
Iné nezrovnalosti t…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
-
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Iné nezrovnalosti t…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Názov IČO
Názov
C.E.N., s.r.o.
IČO
35780886
Názov
Markíza-Slovakia, s.r.o.
IČO
31444873
Názov
Slovenská produkčná a.s.
IČO
35843624
Názov
Expres Media k.s.
IČO
35792094
Názov
Media RTVS, s. r. o.
IČO
35967871
Názov
Radio Services a.s.
IČO
35875020
Názov
MAFRA Slovakia a.s.
IČO
31333524
Názov
See & Go, s. r. o.
IČO
45937044
Názov
RegioMedia, s. r. o.
IČO
50140060
Názov
Zoznam, s. r. o.
IČO
36029076
Názov
New and Media Holding a.s.
IČO
47256281
Názov
Petit Press, a.s., divízia východ, o.z
IČO
35790253
Názov
Petit Press, a.s.
IČO
35790253
Názov
Nový čas, a. s.
IČO
51249979
Názov
KRATKY GLOBAL: MEDIA, a.s.
IČO
43890270
Názov
RADIO VIVA MEDIA s. r. o.
IČO
48254703
Názov
PR Clinic s. r. o.
IČO
44956444
Názov
MultiBusiness, s.r.o.
IČO
47098775
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.