Popis projektu

Tento projekt je určený na čerpanie prostriedkov z technickej pomoci IROP a je vypracovaný vo forme štandardnej žiadosti o NFP, ktorej schválenie je nevyhnutné pre zabezpečenie úloh zainteresovaných orgánov, kvalitnú implementáciu IROP a splnenie príslušných cieľov programu.

Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Košický kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2016 - 01.12.2023
Celková suma
12,400,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
11,712,602 €
Nezrovnalosti
252,221 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Mzdové náklady pracovníkov na dohodu mi…
Typ
Podpora administrat…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2017
Názov
Mzdové náklady pracovníkov na dohodu mi…
Typ
Podpora administrat…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2017
Názov
Mzdové náklady pracovníkov na dohodu mi…
Typ
Podpora administrat…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2017
Názov
Mzdové náklady pracovníkov na dohodu mi…
Typ
Podpora administrat…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2017
Názov
Mzdové náklady zamestnancov RO IROP (M…
Typ
Podpora administrat…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
06.05.2019
Názov
Mzdové náklady zamestnancov RO IROP (M…
Typ
Podpora administrat…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
06.05.2019
Názov
Mzdové náklady zamestnancov RO IROP (L…
Typ
Podpora administrat…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
06.05.2019
Názov
Mzdové náklady zamestnancov RO IROP (L…
Typ
Podpora administrat…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
06.05.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Priemerný počet refundovaných AK
Hodnota
137,9153 (FTE)
Cieľ
125,56 (FTE)
Naposledy aktualizované
31.05.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Sumár Mzdy ÚIPRR VRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
175 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Tarifný plat

Sumár Mzdy ÚIPRR VRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,500 €
Schválené na preplatenie
10,500 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Úrazové poistenie

Sumár Mzdy ÚIPRR VRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
140 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Poistné do ostatných ZP

Sumár Mzdy ÚIPRR VRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
472 €
Schválené na preplatenie
472 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Nemocenské poistenie

Sumár Mzdy ÚIPRR VRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
246 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Starobné poistenie

Sumár Mzdy ÚIPRR VRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,464 €
Schválené na preplatenie
2,464 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Poistenie do rezervného fondu

Sumár Mzdy ÚIPRR VRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
836 €
Schválené na preplatenie
836 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Ostatné príplatky

Sumár Mzdy ÚIPRR VRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
376 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Vyrovnanie

Sumár Mzdy ÚIPRR VRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Poistné do VŠZP

Sumár Mzdy ÚIPRR VRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,288 €
Schválené na preplatenie
1,288 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Invalidné poistenie

Sumár Mzdy ÚIPRR VRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
528 €
Schválené na preplatenie
528 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Osobný príplatok

Sumár Mzdy ÚIPRR VRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,140 €
Schválené na preplatenie
4,140 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Odmeny

Sumár Mzdy ÚIPRR VRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,574 €
Schválené na preplatenie
2,574 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Sumár Mzdy ÚIPRR MRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,213 €
Schválené na preplatenie
3,213 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Poistenie do rezervného fondu

Sumár Mzdy ÚIPRR MRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15,264 €
Schválené na preplatenie
15,264 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Starobné poistenie

Sumár Mzdy ÚIPRR MRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
44,992 €
Schválené na preplatenie
44,992 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Tarifný plat

Sumár Mzdy ÚIPRR MRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
176,390 €
Schválené na preplatenie
176,390 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Osobný príplatok

Sumár Mzdy ÚIPRR MRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
79,646 €
Schválené na preplatenie
79,646 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Ostatné príplatky

Sumár Mzdy ÚIPRR MRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,125 €
Schválené na preplatenie
11,125 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Odmeny

Sumár Mzdy ÚIPRR MRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
53,806 €
Schválené na preplatenie
53,806 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Vyrovnanie

Sumár Mzdy ÚIPRR MRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
642 €
Schválené na preplatenie
642 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Poistné do VŠZP

Sumár Mzdy ÚIPRR MRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22,881 €
Schválené na preplatenie
22,881 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Poistné do ostatných ZP

Sumár Mzdy ÚIPRR MRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,879 €
Schválené na preplatenie
8,879 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Nemocenské poistenie

Sumár Mzdy ÚIPRR MRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,498 €
Schválené na preplatenie
4,498 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Úrazové poistenie

Sumár Mzdy ÚIPRR MRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,571 €
Schválené na preplatenie
2,571 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Invalidné poistenie

Sumár Mzdy ÚIPRR MRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,640 €
Schválené na preplatenie
9,640 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Vyrovnanie

Sumár Mzdy SRPRR MRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
980 €
Schválené na preplatenie
980 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Poistné do ostatných ZP

Sumár Mzdy SRPRR MRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,820 €
Schválené na preplatenie
14,805 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Nemocenské poistenie

Sumár Mzdy SRPRR MRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,234 €
Schválené na preplatenie
5,234 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Invalidné poistenie

Sumár Mzdy SRPRR MRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,217 €
Schválené na preplatenie
11,217 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Poistné do VŠZP

Sumár Mzdy SRPRR MRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21,395 €
Schválené na preplatenie
21,331 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Tarifný plat

Sumár Mzdy SRPRR MRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
211,530 €
Schválené na preplatenie
211,530 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Odmeny

Sumár Mzdy SRPRR MRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
57,124 €
Schválené na preplatenie
57,124 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Starobné poistenie

Sumár Mzdy SRPRR MRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
52,356 €
Schválené na preplatenie
52,356 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Úrazové poistenie

Sumár Mzdy SRPRR MRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,990 €
Schválené na preplatenie
2,990 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Sumár Mzdy SRPRR MRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,680 €
Schválené na preplatenie
3,680 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Poistenie do rezervného fondu

Sumár Mzdy SRPRR MRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17,762 €
Schválené na preplatenie
17,762 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Osobný príplatok

Sumár Mzdy SRPRR MRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
96,119 €
Schválené na preplatenie
96,119 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Ostatné príplatky

Sumár Mzdy SRPRR MRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,228 €
Schválené na preplatenie
8,228 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Odmeny

Sumár Mzdy ÚIPRR + SRPRR - VRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,083 €
Schválené na preplatenie
3,083 €
Realizácia
09.06.2016
Názov

Nemocenské poistenie

Sumár Mzdy ÚIPRR + SRPRR - VRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
544 €
Schválené na preplatenie
544 €
Realizácia
09.06.2016
Názov

Úrazové poistenie

Sumár Mzdy ÚIPRR + SRPRR - VRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
310 €
Schválené na preplatenie
310 €
Realizácia
09.06.2016
Názov

Invalidné poistenie

Sumár Mzdy ÚIPRR + SRPRR - VRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,167 €
Schválené na preplatenie
1,167 €
Realizácia
09.06.2016
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Sumár Mzdy ÚIPRR + SRPRR - VRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
387 €
Schválené na preplatenie
387 €
Realizácia
09.06.2016
Názov

Poistenie do rezervného fondu

Sumár Mzdy ÚIPRR + SRPRR - VRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,849 €
Schválené na preplatenie
1,849 €
Realizácia
09.06.2016
Názov

Starobné poistenie

Sumár Mzdy ÚIPRR + SRPRR - VRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,453 €
Schválené na preplatenie
5,453 €
Realizácia
09.06.2016
Názov

Poistné do VŠZP

Sumár Mzdy ÚIPRR + SRPRR - VRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,831 €
Schválené na preplatenie
2,831 €
Realizácia
09.06.2016
Názov

Osobný príplatok

Sumár Mzdy ÚIPRR + SRPRR - VRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,767 €
Schválené na preplatenie
11,767 €
Realizácia
09.06.2016
Názov

Tarifný plat

Sumár Mzdy ÚIPRR + SRPRR - VRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23,393 €
Schválené na preplatenie
23,393 €
Realizácia
09.06.2016
Názov

Ostatné príplatky

Sumár Mzdy ÚIPRR + SRPRR - VRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
654 €
Schválené na preplatenie
654 €
Realizácia
09.06.2016
Názov

Vyrovnanie

Sumár Mzdy ÚIPRR + SRPRR - VRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
60 €
Realizácia
09.06.2016
Názov

Poistné do ostatných ZP

Sumár Mzdy ÚIPRR + SRPRR - VRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
978 €
Schválené na preplatenie
969 €
Realizácia
09.06.2016
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Sumár Mzdy SRPRR VRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
374 €
Schválené na preplatenie
374 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Odmeny

Sumár Mzdy SRPRR VRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,083 €
Schválené na preplatenie
4,083 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Tarifný plat

Sumár Mzdy SRPRR VRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22,986 €
Schválené na preplatenie
22,986 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Osobný príplatok

Sumár Mzdy SRPRR VRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,842 €
Schválené na preplatenie
10,842 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Ostatné príplatky

Sumár Mzdy SRPRR VRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
761 €
Schválené na preplatenie
761 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Poistné do ostatných ZP

Sumár Mzdy SRPRR VRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,610 €
Schválené na preplatenie
1,609 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Vyrovnanie

Sumár Mzdy SRPRR VRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
67 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Poistné do VŠZP

Sumár Mzdy SRPRR VRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,143 €
Schválené na preplatenie
2,139 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Nemocenské poistenie

Sumár Mzdy SRPRR VRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
541 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Starobné poistenie

Sumár Mzdy SRPRR VRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,423 €
Schválené na preplatenie
5,423 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Úrazové poistenie

Sumár Mzdy SRPRR VRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
309 €
Schválené na preplatenie
309 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Invalidné poistenie

Sumár Mzdy SRPRR VRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,161 €
Schválené na preplatenie
1,161 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Poistenie do rezervného fondu

Sumár Mzdy SRPRR VRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,839 €
Schválené na preplatenie
1,839 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Sumár mzdy ÚIPRR + SRPRR - MRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,136 €
Schválené na preplatenie
3,119 €
Realizácia
09.06.2016
Názov

Odmeny

Sumár mzdy ÚIPRR + SRPRR - MRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18,523 €
Schválené na preplatenie
18,523 €
Realizácia
09.06.2016
Názov

Vyrovnanie

Sumár mzdy ÚIPRR + SRPRR - MRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
909 €
Schválené na preplatenie
909 €
Realizácia
09.06.2016
Názov

Poistné do ostatných ZP

Sumár mzdy ÚIPRR + SRPRR - MRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,315 €
Schválené na preplatenie
11,175 €
Realizácia
09.06.2016
Názov

Starobné poistenie

Sumár mzdy ÚIPRR + SRPRR - MRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
44,112 €
Schválené na preplatenie
44,112 €
Realizácia
09.06.2016
Názov

Nemocenské poistenie

Sumár mzdy ÚIPRR + SRPRR - MRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,409 €
Schválené na preplatenie
4,409 €
Realizácia
09.06.2016
Názov

Úrazové poistenie

Sumár mzdy ÚIPRR + SRPRR - MRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,519 €
Schválené na preplatenie
2,519 €
Realizácia
09.06.2016
Názov

Poistenie do rezervného fondu

Sumár mzdy ÚIPRR + SRPRR - MRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,965 €
Schválené na preplatenie
14,965 €
Realizácia
09.06.2016
Názov

Invalidné poistenie

Sumár mzdy ÚIPRR + SRPRR - MRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,451 €
Schválené na preplatenie
9,451 €
Realizácia
09.06.2016
Názov

Poistné do VŠZP

Sumár mzdy ÚIPRR + SRPRR - MRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19,556 €
Schválené na preplatenie
19,556 €
Realizácia
09.06.2016
Názov

Tarifný plat

Sumár mzdy ÚIPRR + SRPRR - MRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
198,118 €
Schválené na preplatenie
198,118 €
Realizácia
09.06.2016
Názov

Osobný príplatok

Sumár mzdy ÚIPRR + SRPRR - MRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
91,799 €
Schválené na preplatenie
91,799 €
Realizácia
09.06.2016
Názov

Ostatné príplatky

Sumár mzdy ÚIPRR + SRPRR - MRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,750 €
Schválené na preplatenie
5,750 €
Realizácia
09.06.2016
Názov

Osobný príplatok

Sumár mzdy 8-9/2016 SPRR - MRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
75,752 €
Schválené na preplatenie
75,729 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

Odmeny

Sumár mzdy 8-9/2016 SPRR - MRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
77,166 €
Schválené na preplatenie
76,800 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

Vyrovnanie

Sumár mzdy 8-9/2016 SPRR - MRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
724 €
Schválené na preplatenie
724 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

Starobné poistenie

Sumár mzdy 8-9/2016 SPRR - MRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
51,779 €
Schválené na preplatenie
51,045 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

Invalidné poistenie

Sumár mzdy 8-9/2016 SPRR - MRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,018 €
Schválené na preplatenie
10,861 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Sumár mzdy 8-9/2016 SPRR - MRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,661 €
Schválené na preplatenie
3,619 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

Rezervný fond

Sumár mzdy 8-9/2016 SPRR - MRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17,566 €
Schválené na preplatenie
17,317 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

Úrazové poistenie

Sumár mzdy 8-9/2016 SPRR - MRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,972 €
Schválené na preplatenie
2,930 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

Nemocenské poistenie

Sumár mzdy 8-9/2016 SPRR - MRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,161 €
Schválené na preplatenie
5,103 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

Tarifný plat

Sumár mzdy 8-9/2016 SPRR - MRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
215,443 €
Schválené na preplatenie
210,588 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

Ostatné príplatky

Sumár mzdy 8-9/2016 SPRR - MRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,646 €
Schválené na preplatenie
2,646 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

Poistenie do VŠZP

Sumár mzdy 8-9/2016 SPRR - MRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21,400 €
Schválené na preplatenie
21,173 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

Poistenie do ostatných ZP

Sumár mzdy 8-9/2016 SPRR - MRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,563 €
Schválené na preplatenie
14,379 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

Odmeny

Sumár mzdy SPRR + OTPPEÚ - MRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2016
Názov

Vyrovnanie

Sumár mzdy SPRR + OTPPEÚ - MRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
976 €
Schválené na preplatenie
943 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

Poistné do VŠZP

Sumár mzdy SPRR + OTPPEÚ - MRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19,182 €
Schválené na preplatenie
17,091 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

Poistné do ost. ZP

Sumár mzdy SPRR + OTPPEÚ - MRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,009 €
Schválené na preplatenie
10,478 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

Starobné poistenie

Sumár mzdy SPRR + OTPPEÚ - MRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
43,282 €
Schválené na preplatenie
39,558 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Sumár mzdy SPRR + OTPPEÚ - MRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,071 €
Schválené na preplatenie
2,806 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

Nemocenské poistenie

Sumár mzdy SPRR + OTPPEÚ - MRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,326 €
Schválené na preplatenie
3,953 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

Úrazové poistenie

Sumár mzdy SPRR + OTPPEÚ - MRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,472 €
Schválené na preplatenie
2,258 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

Invalidné poistenie

Sumár mzdy SPRR + OTPPEÚ - MRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,273 €
Schválené na preplatenie
8,475 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

Rezervný fond

Sumár mzdy SPRR + OTPPEÚ - MRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,683 €
Schválené na preplatenie
13,419 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

Ostatné príplatky

Sumár mzdy SPRR + OTPPEÚ - MRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,138 €
Schválené na preplatenie
3,377 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

Tarifný plat

Sumár mzdy SPRR + OTPPEÚ - MRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
219,096 €
Schválené na preplatenie
197,312 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

Osobný príplatok

Sumár mzdy SPRR + OTPPEÚ - MRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
84,689 €
Schválené na preplatenie
80,940 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

Úrazové poistenie

Sumár mzdy SPRR + OTPPEÚ - VRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
181 €
Schválené na preplatenie
162 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

Poistné do VŠZP

Sumár mzdy SPRR + OTPPEÚ - VRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,433 €
Schválené na preplatenie
1,256 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

Tarifný plat

Sumár mzdy SPRR + OTPPEÚ - VRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16,144 €
Schválené na preplatenie
14,191 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

Osobný príplatok

Sumár mzdy SPRR + OTPPEÚ - VRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,347 €
Schválené na preplatenie
5,966 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

Ostatné príplatky

Sumár mzdy SPRR + OTPPEÚ - VRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
291 €
Schválené na preplatenie
248 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

Odmeny

Sumár mzdy SPRR + OTPPEÚ - VRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2016
Názov

Vyrovnanie

Sumár mzdy SPRR + OTPPEÚ - VRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

Poistné do ost. ZP

Sumár mzdy SPRR + OTPPEÚ - VRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
823 €
Schválené na preplatenie
762 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

Nemocenské poistenie

Sumár mzdy SPRR + OTPPEÚ - VRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
318 €
Schválené na preplatenie
285 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Sumár mzdy SPRR + OTPPEÚ - VRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
226 €
Schválené na preplatenie
203 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

Starobné poistenie

Sumár mzdy SPRR + OTPPEÚ - VRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,198 €
Schválené na preplatenie
2,864 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

Invalidné poistenie

Sumár mzdy SPRR + OTPPEÚ - VRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
684 €
Schválené na preplatenie
613 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

Rezervný fond

Sumár mzdy SPRR + OTPPEÚ - VRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,084 €
Schválené na preplatenie
971 €
Realizácia
08.08.2016
Názov

Rezervný fond

Sumár mzdy 8-9/2016 SPRR -VRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
675 €
Schválené na preplatenie
630 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

Invalidné poistenie

Sumár mzdy 8-9/2016 SPRR -VRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
395 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Sumár mzdy 8-9/2016 SPRR -VRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
131 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

Starobné poistenie

Sumár mzdy 8-9/2016 SPRR -VRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,993 €
Schválené na preplatenie
1,859 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

Tarifný plat

Sumár mzdy 8-9/2016 SPRR -VRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,341 €
Schválené na preplatenie
7,655 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

Osobný príplatok

Sumár mzdy 8-9/2016 SPRR -VRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,992 €
Schválené na preplatenie
2,809 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

Ostatné príplatky

Sumár mzdy 8-9/2016 SPRR -VRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
99 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

Vyrovnanie

Sumár mzdy 8-9/2016 SPRR -VRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

Úrazové poistenie

Sumár mzdy 8-9/2016 SPRR -VRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
106 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

Poistenie do VŠZP

Sumár mzdy 8-9/2016 SPRR -VRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
828 €
Schválené na preplatenie
762 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

Poistenie do ostatných ZP

Sumár mzdy 8-9/2016 SPRR -VRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
558 €
Schválené na preplatenie
533 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

Nemocenské poistenie

Sumár mzdy 8-9/2016 SPRR -VRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
185 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

Odmeny

Sumár mzdy 8-9/2016 SPRR -VRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,832 €
Schválené na preplatenie
2,763 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

Úrazové poistenie

Sumár mzdy 10/2016 (SPRR) MRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,787 €
Schválené na preplatenie
1,787 €
Realizácia
07.11.2016
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Sumár mzdy 10/2016 (SPRR) MRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,206 €
Schválené na preplatenie
2,206 €
Realizácia
07.11.2016
Názov

Tarifný plat

Sumár mzdy 10/2016 (SPRR) MRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
106,838 €
Schválené na preplatenie
106,838 €
Realizácia
07.11.2016
Názov

Invalidné poistenie

Sumár mzdy 10/2016 (SPRR) MRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,663 €
Schválené na preplatenie
6,663 €
Realizácia
07.11.2016
Názov

Odmeny

Sumár mzdy 10/2016 (SPRR) MRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
76,397 €
Schválené na preplatenie
76,397 €
Realizácia
07.11.2016
Názov

Poistné VŠZP

Sumár mzdy 10/2016 (SPRR) MRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,269 €
Schválené na preplatenie
13,269 €
Realizácia
07.11.2016
Názov

Nemocenské poistenie

Sumár mzdy 10/2016 (SPRR) MRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,089 €
Schválené na preplatenie
3,089 €
Realizácia
07.11.2016
Názov

Osobný príplatok

Sumár mzdy 10/2016 (SPRR) MRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
38,692 €
Schválené na preplatenie
38,692 €
Realizácia
07.11.2016
Názov

Ostatné zdravotné poistenie

Sumár mzdy 10/2016 (SPRR) MRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,378 €
Schválené na preplatenie
8,378 €
Realizácia
07.11.2016
Názov

Starobné poistenie

Sumár mzdy 10/2016 (SPRR) MRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31,098 €
Schválené na preplatenie
31,098 €
Realizácia
07.11.2016
Názov

Vyrovnanie

Sumár mzdy 10/2016 (SPRR) MRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
393 €
Schválené na preplatenie
393 €
Realizácia
07.11.2016
Názov

Ostatné príplatky

Sumár mzdy 10/2016 (SPRR) MRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,163 €
Schválené na preplatenie
1,163 €
Realizácia
07.11.2016
Názov

Rezervný fond

Sumár mzdy 10/2016 (SPRR) MRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,550 €
Schválené na preplatenie
10,550 €
Realizácia
07.11.2016
Názov

Invalidné poistenie VRR

Sumár mzdy 11-12/2016 (SPRR)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
349 €
Schválené na preplatenie
349 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

Poistenie v nezamest. VRR

Sumár mzdy 11-12/2016 (SPRR)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
116 €
Schválené na preplatenie
116 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

Nemocenské poistenie MRR

Sumár mzdy 11-12/2016 (SPRR)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,571 €
Schválené na preplatenie
4,571 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

Ostatné príplatky VRR

Sumár mzdy 11-12/2016 (SPRR)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
214 €
Schválené na preplatenie
214 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

Osobný príplatok MRR

Sumár mzdy 11-12/2016 (SPRR)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
90,911 €
Schválené na preplatenie
90,911 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

Tarifný plat MRR

Sumár mzdy 11-12/2016 (SPRR)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
228,038 €
Schválené na preplatenie
228,038 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

PN MRR

Sumár mzdy 11-12/2016 (SPRR)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,360 €
Schválené na preplatenie
1,360 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

Rezervný fond VRR

Sumár mzdy 11-12/2016 (SPRR)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
553 €
Schválené na preplatenie
553 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

Rezervný fond MRR

Sumár mzdy 11-12/2016 (SPRR)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15,513 €
Schválené na preplatenie
15,513 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

Poistenie v nezamestn. MRR

Sumár mzdy 11-12/2016 (SPRR)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,264 €
Schválené na preplatenie
3,264 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

Invalidné poistenie MRR

Sumár mzdy 11-12/2016 (SPRR)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,797 €
Schválené na preplatenie
9,797 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

Úrazové poistenie VRR

Sumár mzdy 11-12/2016 (SPRR)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
92 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

Úrazové poistenie MRR

Sumár mzdy 11-12/2016 (SPRR)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,611 €
Schválené na preplatenie
2,611 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

Starobné poistenie VRR

Sumár mzdy 11-12/2016 (SPRR)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,633 €
Schválené na preplatenie
1,633 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

Starobné poistenie MRR

Sumár mzdy 11-12/2016 (SPRR)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45,726 €
Schválené na preplatenie
45,726 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

Nemocenské poistenie VRR

Sumár mzdy 11-12/2016 (SPRR)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
162 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

Ostatné ZP VRR

Sumár mzdy 11-12/2016 (SPRR)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
472 €
Schválené na preplatenie
472 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

Ostatné ZP MRR

Sumár mzdy 11-12/2016 (SPRR)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,234 €
Schválené na preplatenie
13,234 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

Poistenie VŠZP VRR

Sumár mzdy 11-12/2016 (SPRR)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
673 €
Schválené na preplatenie
673 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

Poistenie VŠZP MRR

Sumár mzdy 11-12/2016 (SPRR)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18,859 €
Schválené na preplatenie
18,859 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

Vyrovnanie VRR

Sumár mzdy 11-12/2016 (SPRR)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

Vyrovnanie MRR

Sumár mzdy 11-12/2016 (SPRR)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
761 €
Schválené na preplatenie
761 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

Odmeny VRR

Sumár mzdy 11-12/2016 (SPRR)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

Odmeny MRR

Sumár mzdy 11-12/2016 (SPRR)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
912 €
Schválené na preplatenie
912 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

Ostatné príplatky MRR

Sumár mzdy 11-12/2016 (SPRR)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,002 €
Schválené na preplatenie
6,002 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

Osobný príplatok VRR

Sumár mzdy 11-12/2016 (SPRR)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,247 €
Schválené na preplatenie
3,247 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

Tarifný plat VRR

Sumár mzdy 11-12/2016 (SPRR)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,147 €
Schválené na preplatenie
8,147 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

PN VRR

Sumár mzdy 11-12/2016 (SPRR)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
49 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

Rezervný fond

Sumár mzdy 10/2016 (SPRR) VRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
377 €
Schválené na preplatenie
376 €
Realizácia
07.11.2016
Názov

Vyrovnanie

Sumár mzdy 10/2016 (SPRR) VRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
07.11.2016
Názov

Nemocenské poistenie

Sumár mzdy 10/2016 (SPRR) VRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
110 €
Realizácia
07.11.2016
Názov

Invalidné poistenie

Sumár mzdy 10/2016 (SPRR) VRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
238 €
Schválené na preplatenie
238 €
Realizácia
07.11.2016
Názov

Odmeny

Sumár mzdy 10/2016 (SPRR) VRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,731 €
Schválené na preplatenie
2,730 €
Realizácia
07.11.2016
Názov

Osobný príplatok

Sumár mzdy 10/2016 (SPRR) VRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,383 €
Schválené na preplatenie
1,382 €
Realizácia
07.11.2016
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Sumár mzdy 10/2016 (SPRR) VRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
78 €
Realizácia
07.11.2016
Názov

Poistné do ost. ZP

Sumár mzdy 10/2016 (SPRR) VRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
299 €
Schválené na preplatenie
299 €
Realizácia
07.11.2016
Názov

Poistné do VŠZP

Sumár mzdy 10/2016 (SPRR) VRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
474 €
Schválené na preplatenie
474 €
Realizácia
07.11.2016
Názov

Úrazové poistenie

Sumár mzdy 10/2016 (SPRR) VRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
63 €
Realizácia
07.11.2016
Názov

Tarifný plat

Sumár mzdy 10/2016 (SPRR) VRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,818 €
Schválené na preplatenie
3,817 €
Realizácia
07.11.2016
Názov

Starobné poistenie

Sumár mzdy 10/2016 (SPRR) VRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,111 €
Schválené na preplatenie
1,111 €
Realizácia
07.11.2016
Názov

Ostatné príplatky

Sumár mzdy 10/2016 (SPRR) VRR

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
41 €
Realizácia
07.11.2016
Názov

Zdravotné poistenie ostatné - MRR

Dohodári RO pre IROP 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,260 €
Schválené na preplatenie
2,205 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

Rezervný fond - MRR

Dohodári RO pre IROP 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,468 €
Schválené na preplatenie
3,329 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

Invalidné poistenie - MRR

Dohodári RO pre IROP 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,190 €
Schválené na preplatenie
2,103 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

Zdravotné poistenie VŠZP - MRR

Dohodári RO pre IROP 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,951 €
Schválené na preplatenie
3,754 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

Nemocenské poistenie - MRR

Dohodári RO pre IROP 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
233 €
Schválené na preplatenie
226 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

Poistenie v nezamestnanosti - MRR

Dohodári RO pre IROP 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
167 €
Schválené na preplatenie
162 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru - VRR

Dohodári RO pre IROP 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,787 €
Schválené na preplatenie
9,342 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

Starobné poistenie - VRR

Dohodári RO pre IROP 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,370 €
Schválené na preplatenie
1,336 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

Rezervný fond - VRR

Dohodári RO pre IROP 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
465 €
Schválené na preplatenie
453 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

Invalidné poistenie - VRR

Dohodári RO pre IROP 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
294 €
Schválené na preplatenie
286 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

Zdravotné poistenie VŠZP - VRR

Dohodári RO pre IROP 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
336 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

Úrazové poistenie - VRR

Dohodári RO pre IROP 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
76 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

Zdravotné poistenie ostatné - VRR

Dohodári RO pre IROP 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
628 €
Schválené na preplatenie
612 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

Nemocenské poistenie - VRR

Dohodári RO pre IROP 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
91 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

Poistenie v nezamestnanosti - VRR

Dohodári RO pre IROP 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
65 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru - MRR

Dohodári RO pre IROP 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
84,693 €
Schválené na preplatenie
79,088 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

Úrazové poistenie - MRR

Dohodári RO pre IROP 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
677 €
Schválené na preplatenie
654 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

Starobné poistenie - MRR

Dohodári RO pre IROP 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,221 €
Schválené na preplatenie
9,814 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

ostatné príplatky - MRR

Sumár mzdy 1-3/2017 (SPRR)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,066 €
Schválené na preplatenie
3,066 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

starobné poistenie - VRR

Sumár mzdy 1-3/2017 (SPRR)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,444 €
Schválené na preplatenie
2,432 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

Tarifný plat - VRR

Sumár mzdy 1-3/2017 (SPRR)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,419 €
Schválené na preplatenie
12,334 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

Tarifný plat - MRR

Sumár mzdy 1-3/2017 (SPRR)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
347,631 €
Schválené na preplatenie
345,250 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

poistné do VŠZP - MRR

Sumár mzdy 1-3/2017 (SPRR)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28,934 €
Schválené na preplatenie
28,695 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

osobný príplatok - MRR

Sumár mzdy 1-3/2017 (SPRR)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
136,634 €
Schválené na preplatenie
136,634 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

vyrovnanie - MRR

Sumár mzdy 1-3/2017 (SPRR)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,565 €
Schválené na preplatenie
1,565 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

poistné do ostatných ZP - MRR

Sumár mzdy 1-3/2017 (SPRR)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18,996 €
Schválené na preplatenie
18,996 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

nemocenské poistenie - MRR

Sumár mzdy 1-3/2017 (SPRR)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,842 €
Schválené na preplatenie
6,808 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

starobné poistenie - MRR

Sumár mzdy 1-3/2017 (SPRR)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
68,443 €
Schválené na preplatenie
68,110 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

úrazové poistenie - MRR

Sumár mzdy 1-3/2017 (SPRR)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,908 €
Schválené na preplatenie
3,889 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

invalidné poistenie - MRR

Sumár mzdy 1-3/2017 (SPRR)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,664 €
Schválené na preplatenie
14,593 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

poistenie do VŠZP - VRR

Sumár mzdy 1-3/2017 (SPRR)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,033 €
Schválené na preplatenie
1,024 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

poistenie do ostatných ZP - VRR

Sumár mzdy 1-3/2017 (SPRR)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
678 €
Schválené na preplatenie
678 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

nemocenské poistenie - VRR

Sumár mzdy 1-3/2017 (SPRR)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
243 €
Schválené na preplatenie
241 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

úrazové poistenie - VRR

Sumár mzdy 1-3/2017 (SPRR)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
137 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

rezervný fond - VRR

Sumár mzdy 1-3/2017 (SPRR)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
828 €
Schválené na preplatenie
824 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

PN - VRR

Sumár mzdy 1-3/2017 (SPRR)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
247 €
Schválené na preplatenie
247 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

poistenie v nezamestnanosti - MRR

Sumár mzdy 1-3/2017 (SPRR)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,886 €
Schválené na preplatenie
4,863 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

rezervný fond - MRR

Sumár mzdy 1-3/2017 (SPRR)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23,219 €
Schválené na preplatenie
23,106 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

PN - MRR

Sumár mzdy 1-3/2017 (SPRR)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,920 €
Schválené na preplatenie
6,920 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

osobný príplatok - VRR

Sumár mzdy 1-3/2017 (SPRR)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,881 €
Schválené na preplatenie
4,881 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

ostatné príplatky - VRR

Sumár mzdy 1-3/2017 (SPRR)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
109 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

vyrovnanie - VRR

Sumár mzdy 1-3/2017 (SPRR)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
56 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

Invalidné poistenie - VRR

Sumár mzdy 1-3/2017 (SPRR)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
522 €
Schválené na preplatenie
520 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

poistenie v nezamestnanosti - VRR

Sumár mzdy 1-3/2017 (SPRR)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
172 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

Poistenie v nezamestnanosti - MRR

Sumár mzdy 4/2017 (SPRR)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,693 €
Schválené na preplatenie
1,693 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

Tarifný plat - VRR

Sumár mzdy 4/2017 (SPRR)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,107 €
Schválené na preplatenie
4,107 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

Poistné VŠZP - MRR

Sumár mzdy 4/2017 (SPRR)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,164 €
Schválené na preplatenie
10,164 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

Poistné ostat. ZP - MRR

Sumár mzdy 4/2017 (SPRR)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,617 €
Schválené na preplatenie
6,617 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

Nemocenské poistenie - MRR

Sumár mzdy 4/2017 (SPRR)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,371 €
Schválené na preplatenie
2,371 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

Starobné poistenie - MRR

Sumár mzdy 4/2017 (SPRR)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23,718 €
Schválené na preplatenie
23,718 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

Úrazové poistenie - MRR

Sumár mzdy 4/2017 (SPRR)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,364 €
Schválené na preplatenie
1,364 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

Invalidné poistenie - MRR

Sumár mzdy 4/2017 (SPRR)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,082 €
Schválené na preplatenie
5,082 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

Rezervný fond - MRR

Sumár mzdy 4/2017 (SPRR)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,046 €
Schválené na preplatenie
8,046 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

PN - MRR

Sumár mzdy 4/2017 (SPRR)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
600 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

Osobný príplatok - VRR

Sumár mzdy 4/2017 (SPRR)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,738 €
Schválené na preplatenie
1,738 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

Ostatné príplatky - VRR

Sumár mzdy 4/2017 (SPRR)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
40 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

Odmeny - VRR

Sumár mzdy 4/2017 (SPRR)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
193 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

Osobný príplatok - MRR

Sumár mzdy 4/2017 (SPRR)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48,653 €
Schválené na preplatenie
48,653 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

Tarifný plat - MRR

Sumár mzdy 4/2017 (SPRR)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
114,947 €
Schválené na preplatenie
114,947 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

Ostatné príplatky - MRR

Sumár mzdy 4/2017 (SPRR)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,126 €
Schválené na preplatenie
1,126 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

Odmeny - MRR

Sumár mzdy 4/2017 (SPRR)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,405 €
Schválené na preplatenie
5,405 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

Vyrovnanie - MRR

Sumár mzdy 4/2017 (SPRR)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
527 €
Schválené na preplatenie
527 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

Vyrovnanie - VRR

Sumár mzdy 4/2017 (SPRR)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

Poistné do VŠZP - VRR

Sumár mzdy 4/2017 (SPRR)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
363 €
Schválené na preplatenie
363 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

Poistné do ostat. ZP - VRR

Sumár mzdy 4/2017 (SPRR)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
236 €
Schválené na preplatenie
236 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

Nemocenské poistenie - VRR

Sumár mzdy 4/2017 (SPRR)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

Starobné poistenie - VRR

Sumár mzdy 4/2017 (SPRR)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
847 €
Schválené na preplatenie
847 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

Úrazové poistenie - VRR

Sumár mzdy 4/2017 (SPRR)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
48 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

Invalidné poistenie - VRR

Sumár mzdy 4/2017 (SPRR)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
181 €
Schválené na preplatenie
181 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

Poistenie v nezamest. - VRR

Sumár mzdy 4/2017 (SPRR)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
60 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

Rezervný fond - VRR

Sumár mzdy 4/2017 (SPRR)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
287 €
Schválené na preplatenie
287 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

PN - VRR

Sumár mzdy 4/2017 (SPRR)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

Ostatné príplatky MRR

Sumár mzdy 05/2017 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,146 €
Schválené na preplatenie
1,146 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

Odmeny MRR

Sumár mzdy 05/2017 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
91,568 €
Schválené na preplatenie
91,568 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

Vyrovnanie MRR

Sumár mzdy 05/2017 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
556 €
Schválené na preplatenie
556 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

Poistné do VŠZP MRR

Sumár mzdy 05/2017 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15,654 €
Schválené na preplatenie
15,654 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

Poistné do ostatných ZP MRR

Sumár mzdy 05/2017 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,360 €
Schválené na preplatenie
10,360 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

Nemocnenské poistenie MRR

Sumár mzdy 05/2017 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,693 €
Schválené na preplatenie
3,693 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

Starobné poistenie MRR

Sumár mzdy 05/2017 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36,938 €
Schválené na preplatenie
36,938 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

Úrazové poistenie MRR

Sumár mzdy 05/2017 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,191 €
Schválené na preplatenie
2,191 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

Invalidné poistenie MRR

Sumár mzdy 05/2017 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,873 €
Schválené na preplatenie
7,873 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

Poistenie v nezamestnanosti MRR

Sumár mzdy 05/2017 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,595 €
Schválené na preplatenie
2,595 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

Rezervný fond MRR

Sumár mzdy 05/2017 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,382 €
Schválené na preplatenie
12,382 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

Tarifný plat VRR

Sumár mzdy 05/2017 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,251 €
Schválené na preplatenie
4,251 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

Osobný príplatok VRR

Sumár mzdy 05/2017 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,871 €
Schválené na preplatenie
1,871 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

Ostatné príplatky VRR

Sumár mzdy 05/2017 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
41 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

Odmeny VRR

Sumár mzdy 05/2017 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,272 €
Schválené na preplatenie
3,272 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

Vyrovnanie VRR

Sumár mzdy 05/2017 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

Poistné do VŠZP VRR

Sumár mzdy 05/2017 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
638 €
Schválené na preplatenie
638 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

Nemocenské poistenie VRR

Sumár mzdy 05/2017 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
131 €
Schválené na preplatenie
131 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

Invalidné poistenie VRR

Sumár mzdy 05/2017 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
281 €
Schválené na preplatenie
281 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

Poistenie v nezamestnanosti VRR

Sumár mzdy 05/2017 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
92 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

PN VRR

Sumár mzdy 05/2017 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

Rezervný fond VRR

Sumár mzdy 05/2017 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
442 €
Schválené na preplatenie
442 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

Osobný príplatok MRR

Sumár mzdy 05/2017 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
52,374 €
Schválené na preplatenie
52,374 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

Tarifný plat MRR

Sumár mzdy 05/2017 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
118,977 €
Schválené na preplatenie
118,977 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

PN MRR

Sumár mzdy 05/2017 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
883 €
Schválené na preplatenie
883 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

Poistné do ostatných ZP VRR

Sumár mzdy 05/2017 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
370 €
Schválené na preplatenie
370 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

Starobné poistenie VRR

Sumár mzdy 05/2017 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,319 €
Schválené na preplatenie
1,319 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

Úrazové poistenie VRR

Sumár mzdy 05/2017 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
78 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

Vyrovnanie - VRR

Sumár mzdy 6-7/2017 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

Úrazové poistenie - VRR

Sumár mzdy 6-7/2017 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
106 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

Tarifný plat - MRR

Sumár mzdy 6-7/2017 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
254,016 €
Schválené na preplatenie
254,016 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

Osobný príplatok -MRR

Sumár mzdy 6-7/2017 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
104,651 €
Schválené na preplatenie
104,651 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

Ostatné príplatky - MRR

Sumár mzdy 6-7/2017 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,458 €
Schválené na preplatenie
2,458 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

Odmeny - MRR

Sumár mzdy 6-7/2017 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,764 €
Schválené na preplatenie
1,764 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

Vyrovnanie - MRR

Sumár mzdy 6-7/2017 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
929 €
Schválené na preplatenie
929 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

Poistné do VŠZP- MRR

Sumár mzdy 6-7/2017 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21,503 €
Schválené na preplatenie
21,503 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

Poistné do ostatných ZP - MRR

Sumár mzdy 6-7/2017 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,228 €
Schválené na preplatenie
14,228 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

Nemocenské poistenie - MRR

Sumár mzdy 6-7/2017 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,072 €
Schválené na preplatenie
5,072 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

Starobné poistenie - MRR

Sumár mzdy 6-7/2017 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50,744 €
Schválené na preplatenie
50,744 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

Úrazové poistenie - MRR

Sumár mzdy 6-7/2017 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,009 €
Schválené na preplatenie
3,009 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

Invalidné poistenie - MRR

Sumár mzdy 6-7/2017 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,815 €
Schválené na preplatenie
10,815 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

Poistenie v nezamestnanosti - MRR

Sumár mzdy 6-7/2017 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,565 €
Schválené na preplatenie
3,565 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

Rezervný fond - MRR

Sumár mzdy 6-7/2017 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17,013 €
Schválené na preplatenie
17,013 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

PN - MRR

Sumár mzdy 6-7/2017 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,632 €
Schválené na preplatenie
2,632 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

Tarifný plat - VRR

Sumár mzdy 6-7/2017 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,074 €
Schválené na preplatenie
9,074 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

Osobný príplatok - VRR

Sumár mzdy 6-7/2017 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,738 €
Schválené na preplatenie
3,738 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

Ostatné príplatky - VRR

Sumár mzdy 6-7/2017 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
87 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

Odmeny - VRR

Sumár mzdy 6-7/2017 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
63 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

Poistné do VŠZP - VRR

Sumár mzdy 6-7/2017 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
768 €
Schválené na preplatenie
768 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

Poistné do ostatných ZP - VRR

Sumár mzdy 6-7/2017 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
508 €
Schválené na preplatenie
508 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

Nemocenské poistenie - VRR

Sumár mzdy 6-7/2017 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
180 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

Starobné poistenie - VRR

Sumár mzdy 6-7/2017 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,812 €
Schválené na preplatenie
1,812 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

Invalidné poistenie - VRR

Sumár mzdy 6-7/2017 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
385 €
Schválené na preplatenie
385 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

Rezervný fond - VRR

Sumár mzdy 6-7/2017 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
607 €
Schválené na preplatenie
607 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

PN- VRR

Sumár mzdy 6-7/2017 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
94 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

Poistenie v nezamestnanosti - VRR

Sumár mzdy 6-7/2017 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
126 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

Invalidné poistenie - VRR

Sumár mzdy 9/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
320 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Poistenie v nezamestnanosti - VRR

Sumár mzdy 9/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
106 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Rezervný fond - VRR

Sumár mzdy 9/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
507 €
Schválené na preplatenie
507 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

PN - VRR

Sumár mzdy 9/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
145 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Tarifný plat - MRR

Sumár mzdy 9/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
118,353 €
Schválené na preplatenie
118,353 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Osobný príplatok - MRR

Sumár mzdy 9/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
52,426 €
Schválené na preplatenie
52,426 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Ostatné príplatky - MRR

Sumár mzdy 9/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,211 €
Schválené na preplatenie
1,211 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Odmeny - MRR

Sumár mzdy 9/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,547 €
Schválené na preplatenie
3,547 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Poistné do VŠZP - MRR

Sumár mzdy 9/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,047 €
Schválené na preplatenie
10,047 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Nemocenské poistenie - MRR

Sumár mzdy 9/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,464 €
Schválené na preplatenie
2,464 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Starobné poistenie - MRR

Sumár mzdy 9/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24,652 €
Schválené na preplatenie
24,652 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Úrazové poistenie - MRR

Sumár mzdy 9/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,408 €
Schválené na preplatenie
1,408 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Poistenie v nezamestnanosti - MRR

Sumár mzdy 9/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,760 €
Schválené na preplatenie
1,760 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

PN - MRR

Sumár mzdy 9/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,381 €
Schválené na preplatenie
2,381 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Odmeny - VRR

Sumár mzdy 9/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
215 €
Schválené na preplatenie
215 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Vyrovnanie - VRR

Sumár mzdy 9/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Poistné do VŠZP - VRR

Sumár mzdy 9/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
609 €
Schválené na preplatenie
609 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Poistné do ostatných ZP - VRR

Sumár mzdy 9/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
440 €
Schválené na preplatenie
440 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Nemocenské poistenie - VRR

Sumár mzdy 9/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
149 €
Schválené na preplatenie
149 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Starobné poistenie - VRR

Sumár mzdy 9/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,496 €
Schválené na preplatenie
1,496 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Úrazové poistenie - VRR

Sumár mzdy 9/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
85 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Osobný príplatok - VRR

Sumár mzdy 9/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,181 €
Schválené na preplatenie
3,181 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Ostatné príplatky - VRR

Sumár mzdy 9/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
72 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Vyrovnanie - MRR

Sumár mzdy 9/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
713 €
Schválené na preplatenie
713 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Tarifný plat - VRR

Sumár mzdy 9/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,185 €
Schválené na preplatenie
7,185 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Poistné do ostatných ZP - MRR

Sumár mzdy 9/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,243 €
Schválené na preplatenie
7,243 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Invalidné poistenie - MRR

Sumár mzdy 9/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,282 €
Schválené na preplatenie
5,282 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Rezervný fond - MRR

Sumár mzdy 9/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,363 €
Schválené na preplatenie
8,363 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Ostatné príplatky - MRR

Sumár mzdy 8/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,133 €
Schválené na preplatenie
1,133 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

Odmeny - MRR

Sumár mzdy 8/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
193 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

Vyrovnanie - MRR

Sumár mzdy 8/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
470 €
Schválené na preplatenie
470 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

Poistné do VŠZP

Sumár mzdy 8/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,561 €
Schválené na preplatenie
10,561 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

Poistenie v nezamestnanosti - MRR

Sumár mzdy 8/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,830 €
Schválené na preplatenie
1,830 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

Rezervný fond - MRR

Sumár mzdy 8/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,697 €
Schválené na preplatenie
8,697 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

PN - MRR

Sumár mzdy 8/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
392 €
Schválené na preplatenie
392 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

Vyrovnanie - VRR

Sumár mzdy 8/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

Odmeny - VRR

Sumár mzdy 8/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

Osobný príplatok - VRR

Sumár mzdy 8/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,772 €
Schválené na preplatenie
1,772 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

Tarifný plat - VRR

Sumár mzdy 8/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,706 €
Schválené na preplatenie
4,706 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

Poistné ost. ZP - VRR

Sumár mzdy 8/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
265 €
Schválené na preplatenie
265 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

Nemocenské poistenie - VRR

Sumár mzdy 8/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
91 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

Starobné poistenie - VRR

Sumár mzdy 8/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
915 €
Schválené na preplatenie
915 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

Úrazové poistenie - VRR

Sumár mzdy 8/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
52 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

Invalidné poistenie - VRR

Sumár mzdy 8/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
196 €
Schválené na preplatenie
196 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

Rezervný fond - VRR

Sumár mzdy 8/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
310 €
Schválené na preplatenie
310 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

PN - VRR

Sumár mzdy 8/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

Poistné VŠZP - VRR

Sumár mzdy 8/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
377 €
Schválené na preplatenie
377 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

Poistenie v nezamestnanosti - VRR

Sumár mzdy 8/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
65 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

Ostatné príplatky - VRR

Sumár mzdy 8/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
40 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

Starobné poistenie - MRR

Sumár mzdy 8/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25,637 €
Schválené na preplatenie
25,637 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

Tarifný plat - MRR

Sumár mzdy 8/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
131,721 €
Schválené na preplatenie
131,721 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

Osobný príplatok - MRR

Sumár mzdy 8/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
49,608 €
Schválené na preplatenie
49,608 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

Poistné ost. ZP - MRR

Sumár mzdy 8/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,431 €
Schválené na preplatenie
7,431 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

Nemocenské poistenie - MRR

Sumár mzdy 8/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,563 €
Schválené na preplatenie
2,563 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

Úrazové poistenie - MRR

Sumár mzdy 8/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,464 €
Schválené na preplatenie
1,464 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

Invalidné poistenie - MRR

Sumár mzdy 8/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,493 €
Schválené na preplatenie
5,493 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

Osobný príplatok - MRR

Sumár mzdy 10/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
55,287 €
Schválené na preplatenie
55,287 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

Ostatné príplatky - MRR

Sumár mzdy 10/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,186 €
Schválené na preplatenie
1,186 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

Odmeny - MRR

Sumár mzdy 10/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
95,924 €
Schválené na preplatenie
95,924 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

Vyrovnanie - MRR

Sumár mzdy 10/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
554 €
Schválené na preplatenie
554 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

Poistné VŠZP - MRR

Sumár mzdy 10/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15,552 €
Schválené na preplatenie
15,552 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

Ostatné ZP - MRR

Sumár mzdy 10/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,315 €
Schválené na preplatenie
11,315 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

Nemocenské poistenie - MRR

Sumár mzdy 10/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,822 €
Schválené na preplatenie
3,822 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

Osobný príplatok - VRR

Sumár mzdy 10/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,360 €
Schválené na preplatenie
3,360 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

Ostatné príplatky - VRR

Sumár mzdy 10/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
72 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

Odmeny - VRR

Sumár mzdy 10/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,830 €
Schválené na preplatenie
5,830 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

Vyrovnanie - VRR

Sumár mzdy 10/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

Ostatné ZP - VRR

Sumár mzdy 10/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
688 €
Schválené na preplatenie
688 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

Nemocenské poistenie - VRR

Sumár mzdy 10/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
232 €
Schválené na preplatenie
232 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

Starobné poistenie - VRR

Sumár mzdy 10/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,323 €
Schválené na preplatenie
2,323 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

Úrazové poistenie - VRR

Sumár mzdy 10/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
132 €
Schválené na preplatenie
132 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

Invalidné poistenie - VRR

Sumár mzdy 10/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
497 €
Schválené na preplatenie
497 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

Poistenie v nezamestn. - VRR

Sumár mzdy 10/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
165 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

Rezervný fond - VRR

Sumár mzdy 10/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
788 €
Schválené na preplatenie
788 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

PN - VRR

Sumár mzdy 10/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
164 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

Príplatok k náhrade príjmu pri dočasnej PN - VRR

Sumár mzdy 10/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

Poistné do VŠZP - VRR

Sumár mzdy 10/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
945 €
Schválené na preplatenie
945 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

Poistenie v nezamest. - MRR

Sumár mzdy 10/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,730 €
Schválené na preplatenie
2,730 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

Tarifný plat - MRR

Sumár mzdy 10/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
120,160 €
Schválené na preplatenie
120,160 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

Starobné poistenie - MRR

Sumár mzdy 10/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
38,235 €
Schválené na preplatenie
38,235 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

Úrazové poistenie - MRR

Sumár mzdy 10/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,184 €
Schválené na preplatenie
2,184 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

Invalidné poistenie - MRR

Sumár mzdy 10/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,192 €
Schválené na preplatenie
8,192 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

Rezervný fond - MRR

Sumár mzdy 10/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,972 €
Schválené na preplatenie
12,972 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

PN - MRR

Sumár mzdy 10/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,696 €
Schválené na preplatenie
2,696 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

Príplatok k náhrade príjmu pri dočasnej PN - MRR

Sumár mzdy 10/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
102 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

Tarifný plat - VRR

Sumár mzdy 10/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,303 €
Schválené na preplatenie
7,303 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

Starobné poistenie - VRR

Sumár mzdy 11-12/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,284 €
Schválené na preplatenie
3,284 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

Osobný príplatok - MRR

Sumár mzdy 11-12/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
105,058 €
Schválené na preplatenie
105,058 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

Tarifný plat - MRR

Sumár mzdy 11-12/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
254,272 €
Schválené na preplatenie
254,272 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

Ostatné príplatky - MRR

Sumár mzdy 11-12/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,679 €
Schválené na preplatenie
2,679 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

Odmeny - MRR

Sumár mzdy 11-12/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23,067 €
Schválené na preplatenie
23,067 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

Poistné ost. ZP - MRR

Sumár mzdy 11-12/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15,930 €
Schválené na preplatenie
15,930 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

Starobné poistenie - MRR

Sumár mzdy 11-12/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
54,055 €
Schválené na preplatenie
54,055 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

Invalidné poistenie - MRR

Sumár mzdy 11-12/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,582 €
Schválené na preplatenie
11,582 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

Poistenie v nezamest. - MRR

Sumár mzdy 11-12/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,859 €
Schválené na preplatenie
3,859 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

Rezervný fond - MRR

Sumár mzdy 11-12/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18,339 €
Schválené na preplatenie
18,339 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

PN - MRR

Sumár mzdy 11-12/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,942 €
Schválené na preplatenie
4,942 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

Prípl. k náhr. príjmu pri doč. PN - MRR

Sumár mzdy 11-12/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
208 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

Osobný príplatok - VRR

Sumár mzdy 11-12/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,384 €
Schválené na preplatenie
6,384 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

Invalidné poistenie - VRR

Sumár mzdy 11-12/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
703 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

Poistenie v nezamest. - VRR

Sumár mzdy 11-12/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
233 €
Schválené na preplatenie
233 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

Prípl. k náhr. príjmu pri doč. PN - VRR

Sumár mzdy 11-12/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

Úrazové poistenie - MRR

Sumár mzdy 11-12/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,087 €
Schválené na preplatenie
3,087 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

PN - VRR

Sumár mzdy 11-12/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
300 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

Nemocenské poistenie - MRR

Sumár mzdy 11-12/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,403 €
Schválené na preplatenie
5,403 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

Rezervný fond - VRR

Sumár mzdy 11-12/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,113 €
Schválené na preplatenie
1,113 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

Vyrovnanie - VRR

Sumár mzdy 11-12/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
63 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

Poistné ost. ZP - VRR

Sumár mzdy 11-12/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
968 €
Schválené na preplatenie
968 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

Nemocenské poistenie - VRR

Sumár mzdy 11-12/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
327 €
Schválené na preplatenie
327 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

Vyrovnanie - MRR

Sumár mzdy 11-12/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,045 €
Schválené na preplatenie
1,045 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

Poistné VŠZP - MRR

Sumár mzdy 11-12/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21,988 €
Schválené na preplatenie
21,988 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

Tarifný plat - VRR

Sumár mzdy 11-12/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15,453 €
Schválené na preplatenie
15,453 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

Ostatné príplatky - VRR

Sumár mzdy 11-12/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
162 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

Odmeny - VRR

Sumár mzdy 11-12/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,401 €
Schválené na preplatenie
1,401 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

Poistné VŠZP - VRR

Sumár mzdy 11-12/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,336 €
Schválené na preplatenie
1,336 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

Úrazové poistenie - VRR

Sumár mzdy 11-12/2017 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
186 €
Schválené na preplatenie
186 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru - VRR

Dohodári RO pre IROP 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,921 €
Schválené na preplatenie
4,917 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

invalidné poistenie - VRR

Dohodári RO pre IROP 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
134 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

rezervný fond - VRR

Dohodári RO pre IROP 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
212 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

poistenie v nezamestnanosti - MRR

Dohodári RO pre IROP 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
118 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

starobné poistenie - MRR

Dohodári RO pre IROP 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,270 €
Schválené na preplatenie
10,261 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

úrazové poistenie - MRR

Dohodári RO pre IROP 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
647 €
Schválené na preplatenie
647 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

úrazové poistenie - VRR

Dohodári RO pre IROP 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

starobné poistenie - VRR

Dohodári RO pre IROP 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
624 €
Schválené na preplatenie
624 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

zdravotné poistenie VŠZP - VRR

Dohodári RO pre IROP 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
199 €
Schválené na preplatenie
199 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru - MRR

Dohodári RO pre IROP 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
80,966 €
Schválené na preplatenie
80,901 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

nemocenské poistenie - MRR

Dohodári RO pre IROP 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
165 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

zdravotné poistenie - ostatné - MRR

Dohodári RO pre IROP 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,669 €
Schválené na preplatenie
3,663 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

zdravotné poistenie VŠZP - MRR

Dohodári RO pre IROP 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,266 €
Schválené na preplatenie
3,266 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

invalidné poistenie - MRR

Dohodári RO pre IROP 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,201 €
Schválené na preplatenie
2,199 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

rezervný fond - MRR

Dohodári RO pre IROP 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,484 €
Schválené na preplatenie
3,481 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

poistenie v nezamestnanosti - VRR

Dohodári RO pre IROP 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

nemocenské poistenie - VRR

Dohodári RO pre IROP 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

zdravotné poistenie - ostatné - VRR

Dohodári RO pre IROP 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
223 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

Vyrovnanie - MRR

Sumár mzdy 01-02/2018 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,101 €
Schválené na preplatenie
1,101 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

Poistné VŠZP - MRR

Sumár mzdy 01-02/2018 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21,847 €
Schválené na preplatenie
21,847 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

Poistné ostatné ZP - MRR

Sumár mzdy 01-02/2018 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16,012 €
Schválené na preplatenie
16,012 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

Nemocenské poistenie - MRR

Sumár mzdy 01-02/2018 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,394 €
Schválené na preplatenie
5,394 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

Starobné poistenie - MRR

Sumár mzdy 01-02/2018 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
53,958 €
Schválené na preplatenie
53,958 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

Úrazové poistenie - MRR

Sumár mzdy 01-02/2018 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,081 €
Schválené na preplatenie
3,081 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

Poistné v nezamestnanosti - MRR

Sumár mzdy 01-02/2018 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,852 €
Schválené na preplatenie
3,852 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

Rezervný fond - MRR

Sumár mzdy 01-02/2018 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18,306 €
Schválené na preplatenie
18,306 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

PN - MRR

Sumár mzdy 01-02/2018 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,709 €
Schválené na preplatenie
8,709 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

Príplatok k PN - MRR

Sumár mzdy 01-02/2018 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
755 €
Schválené na preplatenie
755 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

Tarifný plat - VRR

Sumár mzdy 01-02/2018 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15,656 €
Schválené na preplatenie
15,656 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

Osobný príplatok - VRR

Sumár mzdy 01-02/2018 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,640 €
Schválené na preplatenie
6,640 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

Ostatné príplatky - VRR

Sumár mzdy 01-02/2018 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
171 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

Odmeny - VRR

Sumár mzdy 01-02/2018 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
890 €
Schválené na preplatenie
890 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

Vyrovnanie - VRR

Sumár mzdy 01-02/2018 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
67 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

Poistné ostatné ZP - VRR

Sumár mzdy 01-02/2018 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
973 €
Schválené na preplatenie
973 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

Nemocenské poistenie - VRR

Sumár mzdy 01-02/2018 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
327 €
Schválené na preplatenie
327 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

Starobné poistenie - VRR

Sumár mzdy 01-02/2018 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,278 €
Schválené na preplatenie
3,278 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

Úrazové poistenie - VRR

Sumár mzdy 01-02/2018 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
186 €
Schválené na preplatenie
186 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

Invalidné poistenie - VRR

Sumár mzdy 01-02/2018 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
702 €
Schválené na preplatenie
702 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

Poistenie v nezamestnanosti - VRR

Sumár mzdy 01-02/2018 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
233 €
Schválené na preplatenie
233 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

Rezervný fond - VRR

Sumár mzdy 01-02/2018 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,111 €
Schválené na preplatenie
1,111 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

PN - VRR

Sumár mzdy 01-02/2018 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
529 €
Schválené na preplatenie
529 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

Príplatok k PN - VRR

Sumár mzdy 01-02/2018 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
46 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

Poistné VŠZP - VRR

Sumár mzdy 01-02/2018 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,327 €
Schválené na preplatenie
1,327 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

Invalidné poistenie - MRR

Sumár mzdy 01-02/2018 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,561 €
Schválené na preplatenie
11,561 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

Tarifný plat - MRR

Sumár mzdy 01-02/2018 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
257,598 €
Schválené na preplatenie
257,598 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

Osobný príplatok - MRR

Sumár mzdy 01-02/2018 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
109,261 €
Schválené na preplatenie
109,261 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

Ostatné príplatky - MRR

Sumár mzdy 01-02/2018 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,818 €
Schválené na preplatenie
2,818 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

Odmeny - MRR

Sumár mzdy 01-02/2018 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,650 €
Schválené na preplatenie
14,650 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

Invalidné poistenie - MRR

Sumár mzdy 03/2018(0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,791 €
Schválené na preplatenie
5,791 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

Osobný príplatok - MRR

Sumár mzdy 03/2018(0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
55,026 €
Schválené na preplatenie
55,026 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

Tarifný plat - MRR

Sumár mzdy 03/2018(0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
129,540 €
Schválené na preplatenie
129,540 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

Ostatné príplatky - MRR

Sumár mzdy 03/2018(0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,328 €
Schválené na preplatenie
1,328 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

Odmeny - MRR

Sumár mzdy 03/2018(0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,634 €
Schválené na preplatenie
6,634 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

Vyrovnanie - MRR

Sumár mzdy 03/2018(0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
530 €
Schválené na preplatenie
530 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

Poistné VŠZP - MRR

Sumár mzdy 03/2018(0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,971 €
Schválené na preplatenie
10,971 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

Poistné ostatné ZP - MRR

Sumár mzdy 03/2018(0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,994 €
Schválené na preplatenie
7,994 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

Nemocenské poistenie - MRR

Sumár mzdy 03/2018(0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,702 €
Schválené na preplatenie
2,702 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

Starobné poistenie - MRR

Sumár mzdy 03/2018(0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27,027 €
Schválené na preplatenie
27,027 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

Úrazové poistenie - MRR

Sumár mzdy 03/2018(0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,543 €
Schválené na preplatenie
1,543 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

Poistenie v nezamestnanosti - MRR

Sumár mzdy 03/2018(0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,930 €
Schválené na preplatenie
1,930 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

Rezervný fond- MRR

Sumár mzdy 03/2018(0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,169 €
Schválené na preplatenie
9,169 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

PN - MRR

Sumár mzdy 03/2018(0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,470 €
Schválené na preplatenie
2,470 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

Príplatok k PN - MRR

Sumár mzdy 03/2018(0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
156 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

Tarifný plat - VRR

Sumár mzdy 03/2018(0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,872 €
Schválené na preplatenie
7,872 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

Osobný príplatok - VRR

Sumár mzdy 03/2018(0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,344 €
Schválené na preplatenie
3,344 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

Ostatné príplatky - VRR

Sumár mzdy 03/2018(0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
80 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

Odmeny - VRR

Sumár mzdy 03/2018(0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
403 €
Schválené na preplatenie
403 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

Vyrovnanie - VRR

Sumár mzdy 03/2018(0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

Poistné VŠZP - VRR

Sumár mzdy 03/2018(0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
666 €
Schválené na preplatenie
666 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

Poistné ostatné ZP - VRR

Sumár mzdy 03/2018(0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
486 €
Schválené na preplatenie
486 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

Nemocenské poistenie - VRR

Sumár mzdy 03/2018(0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
164 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

Starobné poistenie - VRR

Sumár mzdy 03/2018(0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,642 €
Schválené na preplatenie
1,642 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

Úrazové poistenie - VRR

Sumár mzdy 03/2018(0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
93 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

Invalidné poistenie - VRR

Sumár mzdy 03/2018(0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
351 €
Schválené na preplatenie
351 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

Poistenie v nezamestnanosti - VRR

Sumár mzdy 03/2018(0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
117 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

Rezervný fond - VRR

Sumár mzdy 03/2018(0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
557 €
Schválené na preplatenie
557 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

PN - VRR

Sumár mzdy 03/2018(0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
150 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

Príplatok k PN - VRR

Sumár mzdy 03/2018(0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

Ost. ZP - VRR

Externí hodnotitelia IROP 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2017
Názov

VŠZP - VRR

Externí hodnotitelia IROP 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2017
Názov

Invalidné poistenie - VRR

Externí hodnotitelia IROP 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2017
Názov

Rezervný fond - VRR

Externí hodnotitelia IROP 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2017
Názov

Starobné poistenie - VRR

Externí hodnotitelia IROP 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2017
Názov

Úrazové poistenie - VRR

Externí hodnotitelia IROP 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2017
Názov

Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru - VRR

Externí hodnotitelia IROP 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,856 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2017
Názov

Ost. ZP - MRR

Externí hodnotitelia IROP 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,862 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2017
Názov

VŠZP - MRR

Externí hodnotitelia IROP 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,734 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2017
Názov

Invalidné poistenie - MRR

Externí hodnotitelia IROP 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2017
Názov

Rezervný fond - MRR

Externí hodnotitelia IROP 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2017
Názov

Starobné poistenie - MRR

Externí hodnotitelia IROP 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,581 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2017
Názov

Úrazové poistenie - MRR

Externí hodnotitelia IROP 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2017
Názov

Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru - MRR

Externí hodnotitelia IROP 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
46,994 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2017
Názov

Invalidné poistenie - VRR

Externí hodnotitelia IROP 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
86 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

Starobné poistenie - MRR

Externí hodnotitelia IROP 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,581 €
Schválené na preplatenie
6,581 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

Rezervný fond - VRR

Externí hodnotitelia IROP 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
136 €
Schválené na preplatenie
136 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

VŠZP - VRR

Externí hodnotitelia IROP 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
166 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

Ost. ZP - VRR

Externí hodnotitelia IROP 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
113 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru - MRR

Externí hodnotitelia IROP 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
46,994 €
Schválené na preplatenie
46,994 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

Úrazové poistenie - MRR

Externí hodnotitelia IROP 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
375 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

Rezervný fond - MRR

Externí hodnotitelia IROP 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,232 €
Schválené na preplatenie
2,232 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

Invalidné poistenie - MRR

Externí hodnotitelia IROP 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,410 €
Schválené na preplatenie
1,410 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

VŠZP - MRR

Externí hodnotitelia IROP 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,734 €
Schválené na preplatenie
2,734 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

Ost. ZP - MRR

Externí hodnotitelia IROP 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,862 €
Schválené na preplatenie
1,862 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru - VRR

Externí hodnotitelia IROP 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,856 €
Schválené na preplatenie
2,856 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

Úrazové poistenie - VRR

Externí hodnotitelia IROP 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

Starobné poistenie - VRR

Externí hodnotitelia IROP 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
400 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

PN - VRR

Sumár mzdy 04-05/2018 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
112 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

Rezervný fond - VRR

Sumár mzdy 04-05/2018 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,412 €
Schválené na preplatenie
1,412 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

Poistenie v nezamestnanosti - VRR

Sumár mzdy 04-05/2018 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
296 €
Schválené na preplatenie
296 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

Invalidné poistenie - VRR

Sumár mzdy 04-05/2018 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
891 €
Schválené na preplatenie
891 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

Úrazové poistenie - VRR

Sumár mzdy 04-05/2018 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
237 €
Schválené na preplatenie
237 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

Starobné poistenie - VRR

Sumár mzdy 04-05/2018 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,164 €
Schválené na preplatenie
4,164 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

Nemocenské poistenie - VRR

Sumár mzdy 04-05/2018 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
415 €
Schválené na preplatenie
415 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

Poistné ostatné ZP - VRR

Sumár mzdy 04-05/2018 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,205 €
Schválené na preplatenie
1,205 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

Poistné do VŠZP - VRR

Sumár mzdy 04-05/2018 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,718 €
Schválené na preplatenie
1,718 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

Vyrovnanie - VRR

Sumár mzdy 04-05/2018 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
103 €
Schválené na preplatenie
103 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

Odmeny - VRR

Sumár mzdy 04-05/2018 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,360 €
Schválené na preplatenie
6,360 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

Ostatné príplatky - VRR

Sumár mzdy 04-05/2018 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
166 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

Osobný príplatok - VRR

Sumár mzdy 04-05/2018 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,019 €
Schválené na preplatenie
7,019 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

Tarifný plat - VRR

Sumár mzdy 04-05/2018 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16,098 €
Schválené na preplatenie
16,098 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

Príplatok k PN - MRR

Sumár mzdy 04-05/2018 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
80 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

PN - MRR

Sumár mzdy 04-05/2018 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,837 €
Schválené na preplatenie
1,837 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

Rezervný fond - MRR

Sumár mzdy 04-05/2018 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23,248 €
Schválené na preplatenie
23,248 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

Tarifný plat - MRR

Sumár mzdy 04-05/2018 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
264,887 €
Schválené na preplatenie
264,887 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

Osobný príplatok - MRR

Sumár mzdy 04-05/2018 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
115,509 €
Schválené na preplatenie
115,509 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

Ostatné príplatky - MRR

Sumár mzdy 04-05/2018 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,749 €
Schválené na preplatenie
2,749 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

Odmeny - MRR

Sumár mzdy 04-05/2018 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
104,648 €
Schválené na preplatenie
104,648 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

Vyrovnanie - MRR

Sumár mzdy 04-05/2018 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,691 €
Schválené na preplatenie
1,691 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

Poistné do VŠZP - MRR

Sumár mzdy 04-05/2018 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28,283 €
Schválené na preplatenie
28,283 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

Poistné ostatné ZP - MRR

Sumár mzdy 04-05/2018 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19,840 €
Schválené na preplatenie
19,840 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

Nemocenské poistenie - MRR

Sumár mzdy 04-05/2018 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,850 €
Schválené na preplatenie
6,850 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

Starobné poistenie - MRR

Sumár mzdy 04-05/2018 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
68,526 €
Schválené na preplatenie
68,526 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

Úrazové poistenie - MRR

Sumár mzdy 04-05/2018 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,914 €
Schválené na preplatenie
3,914 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

Invalidné poistenie - MRR

Sumár mzdy 04-05/2018 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,682 €
Schválené na preplatenie
14,682 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

Poistenie v nezamestnanosti - MRR

Sumár mzdy 04-05/2018 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,893 €
Schválené na preplatenie
4,893 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

Príplatok k PN - VRR

Sumár mzdy 04-05/2018 (0900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

Tarifný plat - MRR

Sumár mzdy 06-07/2018 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
275,458 €
Schválené na preplatenie
275,458 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

Osobný príplatok - MRR

Sumár mzdy 06-07/2018 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
111,128 €
Schválené na preplatenie
111,128 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

Ostatné príplatky - MRR

Sumár mzdy 06-07/2018 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,760 €
Schválené na preplatenie
2,760 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

Odmeny - MRR

Sumár mzdy 06-07/2018 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20,425 €
Schválené na preplatenie
20,425 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

Vyrovnanie - MRR

Sumár mzdy 06-07/2018 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,035 €
Schválené na preplatenie
1,035 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

poistné do VŠZP - MRR

Sumár mzdy 06-07/2018 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23,776 €
Schválené na preplatenie
23,776 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

poistné do ost. ZP - MRR

Sumár mzdy 06-07/2018 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16,601 €
Schválené na preplatenie
16,601 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

Nemocenské poistenie - MRR

Sumár mzdy 06-07/2018 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,749 €
Schválené na preplatenie
5,749 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

Starobné poistenie - MRR

Sumár mzdy 06-07/2018 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
57,511 €
Schválené na preplatenie
57,511 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

Úrazové poistenie - MRR

Sumár mzdy 06-07/2018 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,284 €
Schválené na preplatenie
3,284 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

Invalidné poistenie - MRR

Sumár mzdy 06-07/2018 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,322 €
Schválené na preplatenie
12,322 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

Poistenie v nezamestnanosti - MRR

Sumár mzdy 06-07/2018 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,106 €
Schválené na preplatenie
4,106 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

Rezervný fond - MRR

Sumár mzdy 06-07/2018 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19,511 €
Schválené na preplatenie
19,511 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

PN - MRR

Sumár mzdy 06-07/2018 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
755 €
Schválené na preplatenie
755 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

Príplatok pri dočas. PN - MRR

Sumár mzdy 06-07/2018 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

Tarifný plat - VRR

Sumár mzdy 06-07/2018 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16,740 €
Schválené na preplatenie
16,740 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

Osobný príplatok - VRR

Sumár mzdy 06-07/2018 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,753 €
Schválené na preplatenie
6,753 €
Realizácia
09.08.2018