Popis projektu

Cieľom projektu je zabezpečenie aktivít informačnej kampane Integrovaného regionálneho operačného programu (ďalej len „IROP“). Cieľom informačnej kampane je informovať širokú verejnosť o aktivitách realizovaných v rámci IROP, o efektívnosti a širokom spektre aktivít realizovaných vďaka financovaniu z fondov Európskej Únie (ďalej len „EÚ“), ako aj o možnostiach podpory z projektov v rámci IROP.

Realizácia projektu prispeje k vyššej informovanosti širokej a odbornej verejnosti o aktivitách realizovaných v rámci IROP, o efektívnosti a širokom spektre aktivít realizovaných vďaka financovaniu z fondov EÚ.

Ako merateľný ukazovateľ bude stanovená dĺžka kampane pre jednotlivé médiá, t.j. ak sa na kampani podieľa viac médií (napr. regionálnych televízií alebo regionálnych rádií), bude merateľný ukazovateľ stanovený ako súčet všetkých médií vynásobený dĺžkou kampane v mesiacoch. Zároveň je k merateľnému ukazovateľu pripočítaná aj výroba a dodanie jedného audiovizuálneho spotu a jedného audio spotu.  

Zároveň v zmysle uzatvorených zmlúv a mediálnych plánov s poskytovateľmi mediálneho priestoru, bude sledovaný počet mediálnych výstupov, ktorý je tvorený súčtom výstupov - impresií na webovom rozhraní a počtom jednotlivých odvysielaných spotov v rádiách a televíziách.

Viac
Subjekt
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.08.2019 - 01.04.2020
Celková suma
1,828,463 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
1,685,783 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Poskytnutie mediálneho priestoru VRR
Typ
Informovanosť a pub…
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
18.12.2019
Plánovaný koniec
01.04.2020
Skutočný koniec
30.04.2020
Názov
Poskytnutie mediálneho priestoru MRR
Typ
Informovanosť a pub…
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
18.12.2019
Plánovaný koniec
01.04.2020
Skutočný koniec
30.04.2020
Názov
Výroba a dodanie audio spotu a audioviz…
Typ
Informovanosť a pub…
Plánovaný začiatok
01.08.2019
Skutočný začiatok
01.08.2019
Plánovaný koniec
01.09.2019
Skutočný koniec
28.10.2019
Názov
Výroba a dodanie audio spotu a audioviz…
Typ
Informovanosť a pub…
Plánovaný začiatok
01.08.2019
Skutočný začiatok
01.08.2019
Plánovaný koniec
01.09.2019
Skutočný koniec
28.10.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných informačných aktivít
Hodnota
116,0 (počet)
Cieľ
115,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.05.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

C.E.N. s. r. o. VRR

C.E.N. s. r. o. 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2020
Názov

C.E.N. s. r. o. MRR

C.E.N. s. r. o. 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2020
Názov

C.E.N. s. r. o. MRR

C.E.N. s. r. o. 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,846 €
Schválené na preplatenie
36,846 €
Realizácia
-
Názov

C.E.N. s. r. o. VRR

C.E.N. s. r. o. 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,240 €
Schválené na preplatenie
2,240 €
Realizácia
-
Názov

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s. r. o. VRR

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s. r. o. 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,444 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2020
Názov

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s. r. o. MRR

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s. r. o. 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2020
Názov

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s. r. o. MRR

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s. r. o. 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,756 €
Schválené na preplatenie
23,756 €
Realizácia
-
Názov

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s. r. o. VRR

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s. r. o. 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,444 €
Schválené na preplatenie
1,444 €
Realizácia
-
Názov

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s. r. o. VRR

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s. r. o. 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,444 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2020
Názov

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s. r. o. MRR

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s. r. o. 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2020
Názov

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s. r. o. MRR

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s. r. o. 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,756 €
Schválené na preplatenie
23,756 €
Realizácia
-
Názov

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s. r. o. VRR

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s. r. o. 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,444 €
Schválené na preplatenie
1,444 €
Realizácia
-
Názov

See & Go, s. r. o. VRR

See & Go, s. r. o. 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2020
Názov

See & Go, s. r. o. MRR

See & Go, s. r. o. 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2020
Názov

See & Go, s. r. o. MRR

See & Go, s. r. o. 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,494 €
Schválené na preplatenie
21,494 €
Realizácia
-
Názov

See & Go, s. r. o. VRR

See & Go, s. r. o. 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,306 €
Schválené na preplatenie
1,306 €
Realizácia
-
Názov

Slovenská produkčná, a. s. 2019 VRR

Slovenská produkčná, a. s. 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2020
Názov

Slovenská produkčná, a. s. 2019 MRR

Slovenská produkčná, a. s. 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52,388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2020
Názov

Slovenská produkčná, a. s. 2019 MRR

Slovenská produkčná, a. s. 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52,388 €
Schválené na preplatenie
52,388 €
Realizácia
-
Názov

Slovenská produkčná, a. s. 2019 VRR

Slovenská produkčná, a. s. 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,184 €
Schválené na preplatenie
3,184 €
Realizácia
-
Názov

Media makler, s. r. o. VRR

Media makler, s. r. o. 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2020
Názov

Media makler, s. r. o. MRR

Media makler, s. r. o. 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
101,879 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2020
Názov

Media makler, s. r. o. MRR

Media makler, s. r. o. 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
101,879 €
Schválené na preplatenie
101,879 €
Realizácia
-
Názov

Media makler, s. r. o. VRR

Media makler, s. r. o. 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,192 €
Schválené na preplatenie
6,192 €
Realizácia
-
Názov

RegioMedia, s.r.o. VRR

RegioMedia, s.r.o. 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2020
Názov

RegioMedia, s.r.o. MRR

RegioMedia, s.r.o. 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,407 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2020
Názov

RegioMedia, s.r.o. MRR

RegioMedia, s.r.o. 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,407 €
Schválené na preplatenie
45,407 €
Realizácia
-
Názov

RegioMedia, s.r.o. VRR

RegioMedia, s.r.o. 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,760 €
Schválené na preplatenie
2,760 €
Realizácia
-
Názov

Radio Services a. s. VRR

Radio Services a. s. 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,431 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2020
Názov

Radio Services a. s. MRR

Radio Services a. s. 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2020
Názov

Radio Services a. s. MRR

Radio Services a. s. 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,544 €
Schválené na preplatenie
23,544 €
Realizácia
-
Názov

Radio Services a. s. VRR

Radio Services a. s. 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,431 €
Schválené na preplatenie
1,431 €
Realizácia
-
Názov

FPD Media a.s. VRR

FPD Media a.s. 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
725 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2020
Názov

FPD Media a.s. MRR

FPD Media a.s. 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,929 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2020
Názov

FPD Media a.s. VRR

FPD Media a.s. 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
725 €
Schválené na preplatenie
725 €
Realizácia
-
Názov

FPD Media a.s. MRR

FPD Media a.s. 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,929 €
Schválené na preplatenie
11,929 €
Realizácia
-
Názov

EXPRES MEDIA k. s. VRR

EXPRES MEDIA k. s. 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
763 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2020
Názov

EXPRES MEDIA k. s. MRR

EXPRES MEDIA k. s. 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,552 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2020
Názov

EXPRES MEDIA k. s. VRR

EXPRES MEDIA k. s. 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
763 €
Schválené na preplatenie
763 €
Realizácia
-
Názov

EXPRES MEDIA k. s. MRR

EXPRES MEDIA k. s. 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,552 €
Schválené na preplatenie
12,552 €
Realizácia
-
Názov

Slovenská produkčná, a. s. VRR

Slovenská produkčná, a. s. 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,681 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2020
Názov

Slovenská produkčná, a. s. MRR

Slovenská produkčná, a. s. 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2020
Názov

Slovenská produkčná, a. s. MRR

Slovenská produkčná, a. s. 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,649 €
Schválené na preplatenie
27,649 €
Realizácia
-
Názov

Slovenská produkčná, a. s. VRR

Slovenská produkčná, a. s. 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,681 €
Schválené na preplatenie
1,681 €
Realizácia
-
Názov

DIGI SLOVAKIA, s. r. o. VRR

DIGI SLOVAKIA, s. r. o. 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2020
Názov

DIGI SLOVAKIA, s. r. o. MRR

DIGI SLOVAKIA, s. r. o. 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,747 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2020
Názov

DIGI SLOVAKIA, s. r. o. VRR

DIGI SLOVAKIA, s. r. o. 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,173 €
Schválené na preplatenie
2,173 €
Realizácia
-
Názov

DIGI SLOVAKIA, s. r. o. MRR

DIGI SLOVAKIA, s. r. o. 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,747 €
Schválené na preplatenie
35,747 €
Realizácia
-
Názov

Media RTVS, s.r.o. VRR

Media RTVS, s.r.o. 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2020
Názov

Media RTVS, s.r.o. MRR

Media RTVS, s.r.o. 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,746 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2020
Názov

Media RTVS, s.r.o. VRR

Media RTVS, s.r.o. 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
836 €
Schválené na preplatenie
836 €
Realizácia
-
Názov

Media RTVS, s.r.o. MRR

Media RTVS, s.r.o. 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,746 €
Schválené na preplatenie
13,746 €
Realizácia
-
Názov

MAFRA Slovakia, a. s. MRR

MAFRA Slovakia, a. s. 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,932 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2020
Názov

MAFRA Slovakia, a. s. VRR

MAFRA Slovakia, a. s. 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
908 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2020
Názov

MAFRA Slovakia, a. s. MRR

MAFRA Slovakia, a. s. 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,932 €
Schválené na preplatenie
14,932 €
Realizácia
-
Názov

MAFRA Slovakia, a. s. VRR

MAFRA Slovakia, a. s. 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
908 €
Schválené na preplatenie
908 €
Realizácia
-
Názov

Zoznam, s. r. o. MRR

Zoznam, s. r. o. 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,233 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2020
Názov

Zoznam, s. r. o. VRR

Zoznam, s. r. o. 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,567 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2020
Názov

Zoznam, s. r. o. MRR

Zoznam, s. r. o. 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,233 €
Schválené na preplatenie
42,233 €
Realizácia
-
Názov

Zoznam, s. r. o. VRR

Zoznam, s. r. o. 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,567 €
Schválené na preplatenie
2,567 €
Realizácia
-
Názov

Media RTVS, s.r.o. VRR

Media RTVS, s.r.o. 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2020
Názov

Media RTVS, s.r.o. MRR

Media RTVS, s.r.o. 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2020
Názov

Media RTVS, s.r.o. VRR

Media RTVS, s.r.o. 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
375 €
Realizácia
-
Názov

Media RTVS, s.r.o. MRR

Media RTVS, s.r.o. 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,177 €
Schválené na preplatenie
6,177 €
Realizácia
-
Názov

Petit Press, a. s. MRR

Petit Press, a. s. 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2020
Názov

Petit Press, a. s. VRR

Petit Press, a. s. 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2020
Názov

Petit Press, a. s. MRR

Petit Press, a. s. 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,453 €
Schválené na preplatenie
3,453 €
Realizácia
-
Názov

Petit Press, a. s. VRR

Petit Press, a. s. 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
210 €
Realizácia
-
Názov

SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. VRR

SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
619 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2020
Názov

SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. MRR

SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2020
Názov

SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. VRR

SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
619 €
Schválené na preplatenie
619 €
Realizácia
-
Názov

SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. MRR

SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,181 €
Schválené na preplatenie
10,181 €
Realizácia
-
Názov

P E R E X, a. s. MRR

P E R E X, a. s. 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2020
Názov

P E R E X, a. s. VRR

P E R E X, a. s. 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
447 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2020
Názov

P E R E X, a. s. MRR

P E R E X, a. s. 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,353 €
Schválené na preplatenie
7,353 €
Realizácia
-
Názov

P E R E X, a. s. VRR

P E R E X, a. s. 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
447 €
Schválené na preplatenie
447 €
Realizácia
-
Názov

News and media Holding a.s. MRR

News and media Holding a.s. 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,823 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2020
Názov

News and media Holding a.s. VRR

News and media Holding a.s. 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,266 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2020
Názov

News and media Holding a.s. MRR

News and media Holding a.s. 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,823 €
Schválené na preplatenie
20,823 €
Realizácia
-
Názov

News and media Holding a.s. VRR

News and media Holding a.s. 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,266 €
Schválené na preplatenie
1,266 €
Realizácia
-
Názov

Tlačová agentúra Slovenskej republiky MRR

Tlačová agentúra Slovenskej republiky 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,072 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2020
Názov

Tlačová agentúra Slovenskej republiky VRR

Tlačová agentúra Slovenskej republiky 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2020
Názov

Tlačová agentúra Slovenskej republiky MRR

Tlačová agentúra Slovenskej republiky 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,072 €
Schválené na preplatenie
4,072 €
Realizácia
-
Názov

Tlačová agentúra Slovenskej republiky VRR

Tlačová agentúra Slovenskej republiky 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
248 €
Schválené na preplatenie
248 €
Realizácia
-
Názov

C.E.N. s. r. o. 2020 MRR

C.E.N. s. r. o. 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2020
Názov

C.E.N. s. r. o. 2020 VRR

C.E.N. s. r. o. 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,635 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2020
Názov

C.E.N. s. r. o. 2020 VRR

C.E.N. s. r. o. 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,635 €
Schválené na preplatenie
4,635 €
Realizácia
-
Názov

C.E.N. s. r. o. 2020 MRR

C.E.N. s. r. o. 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76,257 €
Schválené na preplatenie
76,257 €
Realizácia
-
Názov

MAFRA Slovakia, a. s. 2020 VRR

MAFRA Slovakia, a. s. 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,843 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2020
Názov

MAFRA Slovakia, a. s. 2020 MRR

MAFRA Slovakia, a. s. 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2020
Názov

MAFRA Slovakia, a. s. 2020 VRR

MAFRA Slovakia, a. s. 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,843 €
Schválené na preplatenie
1,843 €
Realizácia
-
Názov

MAFRA Slovakia, a. s. 2020 MRR

MAFRA Slovakia, a. s. 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,317 €
Schválené na preplatenie
30,317 €
Realizácia
-
Názov

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s. r. o. 2020 VRR

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s. r. o. 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2020
Názov

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s. r. o. 2020 MRR

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s. r. o. 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2020
Názov

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s. r. o. 2020 VRR

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s. r. o. 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,332 €
Schválené na preplatenie
4,332 €
Realizácia
-
Názov

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s. r. o. 2020 MRR

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s. r. o. 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,268 €
Schválené na preplatenie
71,268 €
Realizácia
-
Názov

Zoznam, s. r. o. 2020 MRR

Zoznam, s. r. o. 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93,516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2020
Názov

Zoznam, s. r. o. VRR 2020

Zoznam, s. r. o. 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2020
Názov

Zoznam, s. r. o. 2020 MRR

Zoznam, s. r. o. 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93,516 €
Schválené na preplatenie
93,516 €
Realizácia
-
Názov

Zoznam, s. r. o. VRR 2020

Zoznam, s. r. o. 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,684 €
Schválené na preplatenie
5,684 €
Realizácia
-
Názov

See & Go, s. r. o. január 2020 MRR

See & Go, s. r. o. január 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
105,205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2020
Názov

See & Go, s. r. o. január 2020 VRR

See & Go, s. r. o. január 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,395 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2020
Názov

See & Go, s. r. o. január 2020 MRR

See & Go, s. r. o. január 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
105,205 €
Schválené na preplatenie
105,205 €
Realizácia
-
Názov

See & Go, s. r. o. január 2020 VRR

See & Go, s. r. o. január 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,395 €
Schválené na preplatenie
6,395 €
Realizácia
-
Názov

Petit Press, a. s. 2020 MRR

Petit Press, a. s. 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,859 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2020
Názov

Petit Press, a. s. 2020 VRR

Petit Press, a. s. 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2020
Názov

Petit Press, a. s. 2020 MRR

Petit Press, a. s. 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,859 €
Schválené na preplatenie
7,859 €
Realizácia
-
Názov

Petit Press, a. s. 2020 VRR

Petit Press, a. s. 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
478 €
Schválené na preplatenie
478 €
Realizácia
-
Názov

P E R E X, a. s. 2020 MRR

P E R E X, a. s. 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,706 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2020
Názov

P E R E X, a. s. 2020 VRR

P E R E X, a. s. 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
894 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2020
Názov

P E R E X, a. s. 2020 MRR

P E R E X, a. s. 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,706 €
Schválené na preplatenie
14,706 €
Realizácia
-
Názov

P E R E X, a. s. 2020 VRR

P E R E X, a. s. 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
894 €
Schválené na preplatenie
894 €
Realizácia
-
Názov

Media makler, s. r. o. 2020 MRR

Media makler, s. r. o. 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
135,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2020
Názov

Media makler, s. r. o. 2020 VRR

Media makler, s. r. o. 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,209 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2020
Názov

Media makler, s. r. o. 2020 MRR

Media makler, s. r. o. 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
135,048 €
Schválené na preplatenie
135,048 €
Realizácia
-
Názov

Media makler, s. r. o. 2020 VRR

Media makler, s. r. o. 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,209 €
Schválené na preplatenie
8,209 €
Realizácia
-
Názov

Tlačová agentúra Slovenskej republiky januar 2020 MRR

Tlačová agentúra Slovenskej republiky januar 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,787 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2020
Názov

Tlačová agentúra Slovenskej republiky januar 2020 VRR

Tlačová agentúra Slovenskej republiky januar 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
413 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2020
Názov

Tlačová agentúra Slovenskej republiky januar 2020 MRR

Tlačová agentúra Slovenskej republiky januar 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,787 €
Schválené na preplatenie
6,787 €
Realizácia
-
Názov

Tlačová agentúra Slovenskej republiky januar 2020 VRR

Tlačová agentúra Slovenskej republiky januar 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
413 €
Schválené na preplatenie
413 €
Realizácia
-
Názov

RegioMedia, s.r.o. 2020 VRR

RegioMedia, s.r.o. 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2020
Názov

RegioMedia, s.r.o. 2020 MRR

RegioMedia, s.r.o. 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
101,066 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2020
Názov

RegioMedia, s.r.o. 2020 MRR

RegioMedia, s.r.o. 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
101,066 €
Schválené na preplatenie
101,066 €
Realizácia
-
Názov

RegioMedia, s.r.o. 2020 VRR

RegioMedia, s.r.o. 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,143 €
Schválené na preplatenie
6,143 €
Realizácia
-
Názov

News and media Holding a.s. 2020 MRR

News and media Holding a.s. 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,051 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2020
Názov

News and media Holding a.s. 2020 VRR

News and media Holding a.s. 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2020
Názov

News and media Holding a.s. 2020 MRR

News and media Holding a.s. 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,051 €
Schválené na preplatenie
47,051 €
Realizácia
-
Názov

News and media Holding a.s. 2020 VRR

News and media Holding a.s. 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,860 €
Schválené na preplatenie
2,860 €
Realizácia
-
Názov

Radio Services a. s. 2020 MRR

Radio Services a. s. 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
61,197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2020
Názov

Radio Services a. s. 2020 VRR

Radio Services a. s. 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2020
Názov

Radio Services a. s. 2020 MRR

Radio Services a. s. 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
61,197 €
Schválené na preplatenie
61,197 €
Realizácia
-
Názov

Radio Services a. s. 2020 VRR

Radio Services a. s. 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,720 €
Schválené na preplatenie
3,720 €
Realizácia
-
Názov

SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. 2020 MRR

SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2020
Názov

SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. 2020 VRR

SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,444 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2020
Názov

SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. 2020 MRR

SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,756 €
Schválené na preplatenie
23,756 €
Realizácia
-
Názov

SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. 2020 VRR

SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,444 €
Schválené na preplatenie
1,444 €
Realizácia
-
Názov

FPD Media a.s. 2020 MRR

FPD Media a.s. 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2020
Názov

FPD Media a.s. 2020 VRR

FPD Media a.s. 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2020
Názov

FPD Media a.s. 2020 MRR

FPD Media a.s. 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,008 €
Schválené na preplatenie
22,008 €
Realizácia
-
Názov

FPD Media a.s. 2020 VRR

FPD Media a.s. 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,338 €
Schválené na preplatenie
1,338 €
Realizácia
-
Názov

Media RTVS,s.r.o. 2020 MRR

Media RTVS,s.r.o. 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2020
Názov

Media RTVS,s.r.o. 2020 VRR

Media RTVS,s.r.o. 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,685 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2020
Názov

Media RTVS,s.r.o. 2020 MRR

Media RTVS,s.r.o. 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,715 €
Schválené na preplatenie
27,715 €
Realizácia
-
Názov

Media RTVS,s.r.o. 2020 VRR

Media RTVS,s.r.o. 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,685 €
Schválené na preplatenie
1,685 €
Realizácia
-
Názov

EXPRES MEDIA k. s. 2020 MRR

EXPRES MEDIA k. s. 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,982 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2020
Názov

EXPRES MEDIA k. s. 2020 VRR

EXPRES MEDIA k. s. 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2020
Názov

EXPRES MEDIA k. s. 2020 MRR

EXPRES MEDIA k. s. 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,982 €
Schválené na preplatenie
26,982 €
Realizácia
-
Názov

EXPRES MEDIA k. s. 2020 VRR

EXPRES MEDIA k. s. 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,640 €
Schválené na preplatenie
1,640 €
Realizácia
-
Názov

DIGI SLOVAKIA, s. r. o. 2020 MRR

DIGI SLOVAKIA, s. r. o. 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
77,377 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2020
Názov

DIGI SLOVAKIA, s. r. o. 2020 VRR

DIGI SLOVAKIA, s. r. o. 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2020
Názov

DIGI SLOVAKIA, s. r. o. 2020 MRR

DIGI SLOVAKIA, s. r. o. 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
77,377 €
Schválené na preplatenie
77,377 €
Realizácia
-
Názov

DIGI SLOVAKIA, s. r. o. 2020 VRR

DIGI SLOVAKIA, s. r. o. 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,703 €
Schválené na preplatenie
4,703 €
Realizácia
-
Názov

See & Go, s. r. o. Február 2020 MRR

See & Go, s. r. o. Február 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

See & Go, s. r. o. Február 2020 VRR

See & Go, s. r. o. Február 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

See & Go, s. r. o. Február 2020 VRR

See & Go, s. r. o. Február 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,395 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2020
Názov

See & Go, s. r. o. Február 2020 MRR

See & Go, s. r. o. Február 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
105,205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2020
Názov

See & Go, s. r. o. Február 2020 MRR

See & Go, s. r. o. Február 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
105,205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

See & Go, s. r. o. Február 2020 VRR

See & Go, s. r. o. Február 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,395 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Media RTVS,s.r.o. 2020 VRR

Media RTVS,s.r.o. 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2020
Názov

Media RTVS,s.r.o. 2020 MRR

Media RTVS,s.r.o. 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2020
Názov

Media RTVS,s.r.o. 2020 VRR

Media RTVS,s.r.o. 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,290 €
Schválené na preplatenie
3,290 €
Realizácia
-
Názov

Media RTVS,s.r.o. 2020 MRR

Media RTVS,s.r.o. 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,128 €
Schválené na preplatenie
54,128 €
Realizácia
-
Názov

Slovenská produkčná, a. s. 2020 MRR

Slovenská produkčná, a. s. 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
67,025 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2020
Názov

Slovenská produkčná, a. s. 2020 VRR

Slovenská produkčná, a. s. 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,074 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2020
Názov

Slovenská produkčná, a. s. 2020 VRR

Slovenská produkčná, a. s. 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,074 €
Schválené na preplatenie
4,074 €
Realizácia
-
Názov

Slovenská produkčná, a. s. 2020 MRR

Slovenská produkčná, a. s. 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
67,025 €
Schválené na preplatenie
67,025 €
Realizácia
-
Názov

Dodanie audio a audiovizuálneho spotu VRR

Net & Web services, s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2019
Názov

Dodanie audio a audiovizuálneho spotu MRR

Net & Web services, s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2019
Názov IČO
Názov
SITA
IČO
35745274
Názov
TA SR
IČO
31320414
Názov
C.E.N., s.r.o.
IČO
35780886
Názov
Markíza-Slovakia, s.r.o.
IČO
31444873
Názov
Slovenská produkčná a.s.
IČO
35843624
Názov
Expres Media k.s.
IČO
35792094
Názov
Media RTVS, s. r. o.
IČO
35967871
Názov
Radio Services a.s.
IČO
35875020
Názov
MAFRA Slovakia a.s.
IČO
31333524
Názov
See & Go, s. r. o.
IČO
45937044
Názov
RegioMedia, s. r. o.
IČO
50140060
Názov
Zoznam, s. r. o.
IČO
36029076
Názov
DIGI SLOVAKIA, s. r. o.
IČO
35701722
Názov
New and Media Holding a.s.
IČO
47256281
Názov
Petit Press, a.s., divízia východ, o.z
IČO
35790253
Názov
Media makler, s. r. o.
IČO
45468141
Názov
PEREX, a.s.
IČO
00685313
Názov
Petit Press, a.s.
IČO
35790253
Názov
FPD Media, a.s.
IČO
47237601
Názov
Net & Web Services, s.r.o.
IČO
36548910
Názov
MAFRA Slovakia, a.s.
IČO
51904446
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.