Popis projektu

Cieľom projektu je zabezpečenie čerpania prostriedkov z technickej pomoci Integrovaného regionálneho operačného programu (ďalej len "IROP") ako plynulé pokračovanie projektu „Personálne zabezpečenie administratívnych kapacít RO IROP“ pod číslom projektu 302061C206 po jeho ukončení. Schválenie projektu je nevyhnutné na personálne zabezpečenie administratívnych kapacít orgánov zapojených do realizácie a vykonávania efektívnej implementácie IROP a z toho vyplývajúcej potreby zabezpečenia plynulého refundovania mzdových prostriedkov pracovníkov podieľajúcich sa na realizácii a implementácii IROP v programovom období 2014 – 2020. Tento projekt bude taktiež slúžiť na zabezpečenie externých pracovníkov pracujúcich na dohodu mimo pracovného pomeru v prípadoch, kedy na danú pracovnú činnosť v rámci IROP nebudú orgány zapojené do realizácie a implementácie IROP disponovať vlastnými administratívnymi kapacitami na výkon požadovanej odbornej činnosti. Ako merateľný ukazovateľ bude stanovený priemerný počet refundovaných administratívnych kapacít všetkých zainteresovaných orgánov. Presný výpočet merateľného ukazovateľa je súčasťou prílohy rozpočtu projektu.

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2017 - 01.12.2022
Celková suma
13,300,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
2,453,166 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Mzdové náklady interných a externých pr…
Typ
Podpora administrat…
Plánovaný začiatok
01.01.2017
Skutočný začiatok
01.07.2017
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.01.2022
Názov
Mzdové náklady interných a externých pr…
Typ
Podpora administrat…
Plánovaný začiatok
01.01.2017
Skutočný začiatok
01.07.2017
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.01.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Mzdové náklady interných a externých pr…
Typ
Podpora administrat…
Plánovaný začiatok
01.01.2017
Skutočný začiatok
07.06.2019
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Mzdové náklady interných a externých pr…
Typ
Podpora administrat…
Plánovaný začiatok
01.01.2017
Skutočný začiatok
07.06.2019
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Priemerný počet refundovaných AK
Hodnota
141,4521 (FTE)
Cieľ
141,3 (FTE)
Naposledy aktualizované
27.04.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet zrealizovaných zasadnutí výborov, pracovných skupín a komisií
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Nemocenské poistenie - VRR

Sumár mzdy 5-6/2019 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
451 €
Schválené na preplatenie
451 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

Rezervný fond - MRR

Sumár mzdy 5-6/2019 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25,232 €
Schválené na preplatenie
25,232 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

Osobný príplatok - MRR

Sumár mzdy 5-6/2019 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
127,384 €
Schválené na preplatenie
127,384 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

Tarifný plat - MRR

Sumár mzdy 5-6/2019 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
272,731 €
Schválené na preplatenie
272,731 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

Rezervný fond - VRR

Sumár mzdy 5-6/2019 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,532 €
Schválené na preplatenie
1,532 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

Invalidné poistenie - VRR

Sumár mzdy 5-6/2019 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
967 €
Schválené na preplatenie
967 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

Starobné poistenie - VRR

Sumár mzdy 5-6/2019 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,519 €
Schválené na preplatenie
4,519 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

Invalidné poistenie - MRR

Sumár mzdy 5-6/2019 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15,936 €
Schválené na preplatenie
15,936 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

Príplatok k náhrade príjmu pri dočasnej PN - VRR

Sumár mzdy 5-6/2019 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

Vyrovnanie - VRR

Sumár mzdy 5-6/2019 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
68 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

Ostatné príplatky - VRR

Sumár mzdy 5-6/2019 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
365 €
Schválené na preplatenie
365 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

PN - MRR

Sumár mzdy 5-6/2019 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,485 €
Schválené na preplatenie
2,485 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

Ostatné príplatky - MRR

Sumár mzdy 5-6/2019 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,011 €
Schválené na preplatenie
6,011 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

Vyrovnanie - MRR

Sumár mzdy 5-6/2019 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,125 €
Schválené na preplatenie
1,125 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

PN - VRR

Sumár mzdy 5-6/2019 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
151 €
Schválené na preplatenie
151 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

Prípl. k náhrade príjmu pri dočasnej PN - MRR

Sumár mzdy 5-6/2019 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
482 €
Schválené na preplatenie
482 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

Poistenie do VŠZP - VRR

Sumár mzdy 5-6/2019 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,738 €
Schválené na preplatenie
1,738 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

Odmeny - MRR

Sumár mzdy 5-6/2019 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
124,469 €
Schválené na preplatenie
124,469 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

Nemocenské poistenie - MRR

Sumár mzdy 5-6/2019 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,435 €
Schválené na preplatenie
7,435 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

Úrazové poistenie - MRR

Sumár mzdy 5-6/2019 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,252 €
Schválené na preplatenie
4,252 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

Starobné poistenie - MRR

Sumár mzdy 5-6/2019 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
74,373 €
Schválené na preplatenie
74,373 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

Poistenie do ostat. ZP - MRR

Sumár mzdy 5-6/2019 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18,761 €
Schválené na preplatenie
18,761 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

Poistenie do VŠZP - MRR

Sumár mzdy 5-6/2019 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28,610 €
Schválené na preplatenie
28,610 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

Poistenie v nezamest. - MRR

Sumár mzdy 5-6/2019 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,311 €
Schválené na preplatenie
5,311 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

Tarifný plat - VRR

Sumár mzdy 5-6/2019 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16,574 €
Schválené na preplatenie
16,574 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

Odmeny - VRR

Sumár mzdy 5-6/2019 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,564 €
Schválené na preplatenie
7,564 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

Poistenie do ost. ZP - VRR

Sumár mzdy 5-6/2019 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,140 €
Schválené na preplatenie
1,140 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

Osobný príplatok - VRR

Sumár mzdy 5-6/2019 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,741 €
Schválené na preplatenie
7,741 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

Úrazové poistenie - VRR

Sumár mzdy 5-6/2019 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
257 €
Schválené na preplatenie
257 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

Poistenie v nezamestnanosti - VRR

Sumár mzdy 5-6/2019 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
322 €
Schválené na preplatenie
322 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

Zdravotné poistenie do ost. ZP - MRR

Dohodári rok 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,665 €
Schválené na preplatenie
2,665 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

Starobné poistenie - VRR

Dohodári rok 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
508 €
Schválené na preplatenie
508 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

Starobné poistenie - MRR

Dohodári rok 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,362 €
Schválené na preplatenie
8,362 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

Úrazové poistenie - VRR

Dohodári rok 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

Úrazové poistenie - MRR

Dohodári rok 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
502 €
Schválené na preplatenie
502 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

Odmena zamestnancov mimo pracovného pomeru - VRR

Dohodári rok 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,814 €
Schválené na preplatenie
3,814 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

Zdravotné poistenie do ost. ZP - VRR

Dohodári rok 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
162 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

Zdravotné poistenie do VŠZP - VRR

Dohodári rok 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
185 €
Schválené na preplatenie
185 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

Invalidné poistenie - VRR

Dohodári rok 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
109 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

Rezervný fond - VRR

Dohodári rok 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
172 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

Rezervný fond - MRR

Dohodári rok 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,837 €
Schválené na preplatenie
2,837 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

Invalidné poistenie - MRR

Dohodári rok 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,792 €
Schválené na preplatenie
1,792 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

Zdravotné poistenie do VŠZP - MRR

Dohodári rok 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,042 €
Schválené na preplatenie
3,042 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

Nemocenské poistenie - MRR

Dohodári rok 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
145 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

Poistenie v nezamestnanosti - MRR

Dohodári rok 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
104 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru -MRR

Dohodári rok 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62,756 €
Schválené na preplatenie
62,756 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

Poistenie v nezamestnanosti - VRR

Dohodári rok 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

Nemocenské poistenie - VRR

Dohodári rok 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

Tarifný plat - VRR

Sumár mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20,152 €
Schválené na preplatenie
20,152 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

Rezervný fond - MRR

Sumár mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23,510 €
Schválené na preplatenie
23,510 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

Ostatné príplatky - MRR

Sumár mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,404 €
Schválené na preplatenie
5,404 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

Tarifný plat - MRR

Sumár mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
331,581 €
Schválené na preplatenie
331,581 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

Príplatok k PN - VRR

Sumár mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

PN - VRR

Sumár mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
185 €
Schválené na preplatenie
185 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

Poistenie v nezamest. - VRR

Sumár mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
299 €
Schválené na preplatenie
299 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

Úrazové poistenie - VRR

Sumár mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
240 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

Nemocenské poist. - VRR

Sumár mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
420 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

Poistné do VŠZP - VRR

Sumár mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,734 €
Schválené na preplatenie
1,734 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

Odmeny - VRR

Sumár mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,356 €
Schválené na preplatenie
1,356 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

Osobný príplatok - VRR

Sumár mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,219 €
Schválené na preplatenie
8,219 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

Prípl. k PN - MRR

Sumár mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
95 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

Invalidné poistenie - MRR

Sumár mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,848 €
Schválené na preplatenie
14,848 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

Starobné poist. - MRR

Sumár mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
69,299 €
Schválené na preplatenie
69,299 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

Poistné do ost. ZP - MRR

Sumár mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20,235 €
Schválené na preplatenie
20,235 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

Vyrovnanie - MRR

Sumár mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,404 €
Schválené na preplatenie
1,404 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

Osobný príplatok - MRR

Sumár mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
135,257 €
Schválené na preplatenie
135,257 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

Odmeny - MRR

Sumár mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22,305 €
Schválené na preplatenie
22,305 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

Poistné do VŠZP - MRR

Sumár mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28,536 €
Schválené na preplatenie
28,536 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

Nemocenské poist. - MRR

Sumár mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,927 €
Schválené na preplatenie
6,927 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

Úrazové poist. - MRR

Sumár mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,965 €
Schválené na preplatenie
3,965 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

Poistenie v nezamest. - MRR

Sumár mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,948 €
Schválené na preplatenie
4,948 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

PN - MRR

Sumár mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,045 €
Schválené na preplatenie
3,045 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

Ostatné prípl. - VRR

Sumár mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
328 €
Schválené na preplatenie
328 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

Vyrovnanie - VRR

Sumár mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
85 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

Poistné do ost. ZP - VRR

Sumár mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,229 €
Schválené na preplatenie
1,229 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

Starobné poistenie - VRR

Sumár mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,211 €
Schválené na preplatenie
4,211 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

Invalidné poistenie - VRR

Sumár mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
901 €
Schválené na preplatenie
901 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

Rezervný fond - VRR

Sumár mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,428 €
Schválené na preplatenie
1,428 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

Zdravotné poistenie do ost. poisť. - VRR

Externí hodnotitelia rok 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
138 €
Realizácia
21.10.2019
Názov

Odmena zamestnancov mimo precovného pomeru - VRR

Externí hodnotitelia rok 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,547 €
Schválené na preplatenie
3,547 €
Realizácia
21.10.2019
Názov

Odmena zamestnancov mimo pracovného pomeru - MRR

Externí hodnotitelia rok 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
58,353 €
Schválené na preplatenie
58,353 €
Realizácia
21.10.2019
Názov

Zdravotné poistenie - VRR

Externí hodnotitelia rok 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
215 €
Schválené na preplatenie
215 €
Realizácia
21.10.2019
Názov

Invalidné poistenie - VRR

Externí hodnotitelia rok 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
106 €
Realizácia
21.10.2019
Názov

Rezervný fond - VRR

Externí hodnotitelia rok 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
168 €
Realizácia
21.10.2019
Názov

Starobné poistenie - VRR

Externí hodnotitelia rok 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
497 €
Schválené na preplatenie
497 €
Realizácia
21.10.2019
Názov

Úrazové poistenie - VRR

Externí hodnotitelia rok 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
21.10.2019
Názov

Úrazové poistenie - MRR

Externí hodnotitelia rok 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
465 €
Schválené na preplatenie
465 €
Realizácia
21.10.2019
Názov

Rezervný fond - MRR

Externí hodnotitelia rok 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,770 €
Schválené na preplatenie
2,770 €
Realizácia
21.10.2019
Názov

Starobné poistenie - MRR

Externí hodnotitelia rok 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,169 €
Schválené na preplatenie
8,169 €
Realizácia
21.10.2019
Názov

Invalidné poistenie - MRR

Externí hodnotitelia rok 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,749 €
Schválené na preplatenie
1,749 €
Realizácia
21.10.2019
Názov

Zdravotné poistenie - MRR

Externí hodnotitelia rok 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,540 €
Schválené na preplatenie
3,540 €
Realizácia
21.10.2019
Názov

Zdravotné poistenie do ost. poisť. - MRR

Externí hodnotitelia rok 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,267 €
Schválené na preplatenie
2,267 €
Realizácia
21.10.2019
Názov

Tarifný plat - MRR

Sumár mzdy 9-10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
284,371 €
Schválené na preplatenie
284,371 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

PN - VRR

Sumár mzdy 9-10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
328 €
Schválené na preplatenie
328 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Vyrovnanie - VRR

Sumár mzdy 9-10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
72 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Poistenie do VŠZP - MRR

Sumár mzdy 9-10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33,243 €
Schválené na preplatenie
33,243 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Vyrovnanie - MRR

Sumár mzdy 9-10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,195 €
Schválené na preplatenie
1,195 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Starobné poistenie - MRR

Sumár mzdy 9-10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
76,658 €
Schválené na preplatenie
76,658 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Rezervný fond - MRR

Sumár mzdy 9-10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26,007 €
Schválené na preplatenie
26,007 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Príplatok k PN - MRR

Sumár mzdy 9-10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
452 €
Schválené na preplatenie
452 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Osobný príplatok - VRR

Sumár mzdy 9-10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,207 €
Schválené na preplatenie
8,207 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Ostatné príplatky - VRR

Sumár mzdy 9-10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
386 €
Schválené na preplatenie
386 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Tarifný plat - VRR

Sumár mzdy 9-10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17,282 €
Schválené na preplatenie
17,282 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

PN - MRR

Sumár mzdy 9-10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,393 €
Schválené na preplatenie
5,393 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Poistenie v nezamestnanosti - MRR

Sumár mzdy 9-10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,474 €
Schválené na preplatenie
5,474 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Úrazové poistenie - MRR

Sumár mzdy 9-10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,547 €
Schválené na preplatenie
4,547 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Nemocenské poistenie - MRR

Sumár mzdy 9-10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,664 €
Schválené na preplatenie
7,664 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Odmeny - MRR

Sumár mzdy 9-10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
141,640 €
Schválené na preplatenie
141,640 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Osobný príplatok - MRR

Sumár mzdy 9-10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
135,045 €
Schválené na preplatenie
135,045 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Odmeny - VRR

Sumár mzdy 9-10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,609 €
Schválené na preplatenie
8,609 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Poistenie do VŠZP - VRR

Sumár mzdy 9-10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,020 €
Schválené na preplatenie
2,020 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Nemocenské poistenie - VRR

Sumár mzdy 9-10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
465 €
Schválené na preplatenie
465 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Úrazové poistenie - VRR

Sumár mzdy 9-10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
275 €
Schválené na preplatenie
275 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Poistenie v nezamestnanosti - VRR

Sumár mzdy 9-10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
331 €
Schválené na preplatenie
331 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Príplatok k PN - VRR

Sumár mzdy 9-10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Rezervný fond - VRR

Sumár mzdy 9-10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,579 €
Schválené na preplatenie
1,579 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Invalidné poistenie - VRR

Sumár mzdy 9-10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
997 €
Schválené na preplatenie
997 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Starobné poistenie - VRR

Sumár mzdy 9-10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,658 €
Schválené na preplatenie
4,658 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Poistenie do ost. ZP - VRR

Sumár mzdy 9-10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,379 €
Schválené na preplatenie
1,379 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Ostatné príplatky - MRR

Sumár mzdy 9-10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,367 €
Schválené na preplatenie
6,367 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Poistenie do ost. ZP - MRR

Sumár mzdy 9-10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22,691 €
Schválené na preplatenie
22,691 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Invalidné poistenie - MRR

Sumár mzdy 9-10/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16,425 €
Schválené na preplatenie
16,425 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Odmeny - MRR

Sumár mzdy RO pre IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21,143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Starobné poistenie - VRR

Sumár mzdy RO pre IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,682 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Vyrovnanie - MRR

Sumár mzdy RO pre IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Tarifný plat - MRR

Sumár mzdy RO pre IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
275,084 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Príplatok k PN - VRR

Sumár mzdy RO pre IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Rezervný fond- VRR

Sumár mzdy RO pre IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Invalidné poistenie - VRR

Sumár mzdy RO pre IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Poistenie do ost. ZP - VRR

Sumár mzdy RO pre IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,054 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Vyrovnanie - VRR

Sumár mzdy RO pre IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Ostatné príplatky - VRR

Sumár mzdy RO pre IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Osobný príplatok - VRR

Sumár mzdy RO pre IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,993 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Príplatok pri PN - MRR

Sumár mzdy RO pre IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
214 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Rezervný fond - MRR

Sumár mzdy RO pre IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Invalidné poistenie - MRR

Sumár mzdy RO pre IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,985 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Starobné poistenie - MRR

Sumár mzdy RO pre IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
60,604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Poistenie do ost. ZP - MRR

Sumár mzdy RO pre IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Ostatné príplatky - MRR

Sumár mzdy RO pre IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,755 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Osobný príplatok - MRR

Sumár mzdy RO pre IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
131,541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Poistenie do VŠZP - MRR

Sumár mzdy RO pre IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24,651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Nemocenské poistenie - MRR

Sumár mzdy RO pre IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Úrazové poistenie - MRR

Sumár mzdy RO pre IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Poistenie v nezamestnanosti - MRR

Sumár mzdy RO pre IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

PN - MRR

Sumár mzdy RO pre IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Tarifný plat - VRR

Sumár mzdy RO pre IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16,717 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Odmeny - VRR

Sumár mzdy RO pre IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Poistenie do VŠZP - VRR

Sumár mzdy RO pre IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,497 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Nemocenské poistenie - VRR

Sumár mzdy RO pre IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
367 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Úrazové poistenie - VRR

Sumár mzdy RO pre IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Poistenie v nezamest. - VRR

Sumár mzdy RO pre IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

PN - VRR

Sumár mzdy RO pre IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Príplatok k PN - VRR

Sumár mzdy 1-2/2020 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Rezervný fond - VRR

Sumár mzdy 1-2/2020 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Úrazové poistenie - VRR

Sumár mzdy 1-2/2020 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Vyrovnanie - VRR

Sumár mzdy 1-2/2020 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Odmeny - VRR

Sumár mzdy 1-2/2020 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Ostatné príplatky - VRR

Sumár mzdy 1-2/2020 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
313 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Osobný príplatok - VRR

Sumár mzdy 1-2/2020 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Rezervný fond - MRR

Sumár mzdy 1-2/2020 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Poistenie v nezamestnanosti - MRR

Sumár mzdy 1-2/2020 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Invalidné poistenie - MRR

Sumár mzdy 1-2/2020 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Invalidné poistenie - VRR

Sumár mzdy 1-2/2020 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Starobné poistenie - VRR

Sumár mzdy 1-2/2020 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Poistenie do ostatných ZP - VRR

Sumár mzdy 1-2/2020 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,283 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Tarifný plat - VRR

Sumár mzdy 1-2/2020 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18,195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

PN - MRR

Sumár mzdy 1-2/2020 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,717 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Úrazové poistenie - MRR

Sumár mzdy 1-2/2020 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,931 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Nemocenské poistenie - MRR

Sumár mzdy 1-2/2020 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,851 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

poistenie do VŠZP - MRR

Sumár mzdy 1-2/2020 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26,754 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Odmeny - MRR

Sumár mzdy 1-2/2020 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
51,172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Osobný príplatok - MRR

Sumár mzdy 1-2/2020 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
134,718 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Tarifný plat - MRR

Sumár mzdy 1-2/2020 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
299,414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Ostatné príplatky - MRR

Sumár mzdy 1-2/2020 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Vyrovnanie - MRR

Sumár mzdy 1-2/2020 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

poistenie do ost. ZP - MRR

Sumár mzdy 1-2/2020 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21,114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Starobné poistenie - MRR

Sumár mzdy 1-2/2020 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
68,531 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Príplatok k PN -MRR

Sumár mzdy 1-2/2020 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
458 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Poistenie do VŠZP - VRR

Sumár mzdy 1-2/2020 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Nemocenské poistenie - VRR

Sumár mzdy 1-2/2020 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Poistenie v nezamestnanosti - VRR

Sumár mzdy 1-2/2020 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

PN - VRR

Sumár mzdy 1-2/2020 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Starobné poistenie - VRR

Dohodári rok 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru - MRR

Dohodári rok 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
166,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Poistenie v nezamestnanosti - VRR

Dohodári rok 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Zdravotné poistenie do ost. p. - VRR

Dohodári rok 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
447 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Invalidné poistenie - VRR

Dohodári rok 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Odmeny zamestnacov mimopracovného pomeru - VRR

Dohodári rok 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Nemocenské poistenie - MRR

Dohodári rok 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Zdravotné poistenie do VŠZP - MRR

Dohodári rok 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,036 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Rezervný fond - MRR

Dohodári rok 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Úrazové poistenie - MRR

Dohodári rok 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Starobné poistenie - MRR

Dohodári rok 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22,142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Invalidné poistenie - MRR

Dohodári rok 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Zdravotné poistenie do ost.p. - MRR

Dohodári rok 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,347 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Poistenie v nezamest. - MRR

Dohodári rok 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Úrazové poistenie - VRR

Dohodári rok 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Rezervný fond - VRR

Dohodári rok 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
457 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Zdravotné poistenie do VŠZP - VRR

Dohodári rok 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Nemocenské poistenie - VRR

Dohodári rok 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

PN - VRR

Sumár mzdy 3-4/2020(900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
331 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Poistenie v nezamestnanosti - VRR

Sumár mzdy 3-4/2020(900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
261 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Úrazové poistenie - VRR

Sumár mzdy 3-4/2020(900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Nemocenské poistenie - VRR

Sumár mzdy 3-4/2020(900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Poistenie do VŠZP - VRR

Sumár mzdy 3-4/2020(900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,441 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Ostatné príplatky - VRR

Sumár mzdy 3-4/2020(900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Osobný príplatok - VRR

Sumár mzdy 3-4/2020(900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,061 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Príplatok k PN - MRR

Sumár mzdy 3-4/2020(900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Rezervný fond - MRR

Sumár mzdy 3-4/2020(900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Invalidné poistenie - MRR

Sumár mzdy 3-4/2020(900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,023 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Starobné poistenie - MRR

Sumár mzdy 3-4/2020(900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
60,780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Poistenie do ostat.ZP - MRR

Sumár mzdy 3-4/2020(900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18,569 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Vyrovnanie - MRR

Sumár mzdy 3-4/2020(900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,001 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Osobný príplatok - MRR

Sumár mzdy 3-4/2020(900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
116,197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Tarifný plat - MRR

Sumár mzdy 3-4/2020(900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
312,444 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Ostatné príplatky - MRR

Sumár mzdy 3-4/2020(900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,514 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Poistenie do VŠZP - MRR

Sumár mzdy 3-4/2020(900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23,728 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Nemocenské poistenie - MRR

Sumár mzdy 3-4/2020(900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Úrazové poistenie - MRR

Sumár mzdy 3-4/2020(900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Poistenie v nezamestnanosti - MRR

Sumár mzdy 3-4/2020(900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

PN - MRR

Sumár mzdy 3-4/2020(900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Tarifný plat - VRR

Sumár mzdy 3-4/2020(900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18,988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Vyrovnanie - VRR

Sumár mzdy 3-4/2020(900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Poistenie do ost. ZP - VRR

Sumár mzdy 3-4/2020(900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Starobné poistenie - VRR

Sumár mzdy 3-4/2020(900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,693 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Invalidné poistenie - VRR

Sumár mzdy 3-4/2020(900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
790 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Rezervný fond - VRR

Sumár mzdy 3-4/2020(900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Príplatok k PN - VRR

Sumár mzdy 3-4/2020(900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Príplatok k PN - VRR

Sumár mzdy 5-6/2020 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

PN - VRR

Sumár mzdy 5-6/2020 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

Rezervný fond - VRR

Sumár mzdy 5-6/2020 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

Poistenie v nezamestn. - VRR

Sumár mzdy 5-6/2020 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
261 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

Invalidné poistenie - VRR

Sumár mzdy 5-6/2020 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
791 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

Úrazové poistenie - VRR

Sumár mzdy 5-6/2020 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
214 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

Starobné poistenie - VRR

Sumár mzdy 5-6/2020 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,711 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

Nemocenské poistenie - VRR

Sumár mzdy 5-6/2020 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

Poistenie do ost. ZP - VRR

Sumár mzdy 5-6/2020 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

Poistenie do VŠZP - VRR

Sumár mzdy 5-6/2020 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

Vyrovnanie - VRR

Sumár mzdy 5-6/2020 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

Odmeny - VRR

Sumár mzdy 5-6/2020 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
497 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

Ostatné príplatky - VRR

Sumár mzdy 5-6/2020 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

Osobný príplatok - VRR

Sumár mzdy 5-6/2020 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,778 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

Tarifný plat - VRR

Sumár mzdy 5-6/2020 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17,204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

Príplatok k PN - MRR

Sumár mzdy 5-6/2020 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
662 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

PN - MRR

Sumár mzdy 5-6/2020 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,852 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

Rezervný fond - MRR

Sumár mzdy 5-6/2020 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20,719 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

Poistenie v nezamest. - MRR

Sumár mzdy 5-6/2020 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

Invalidné poistenie - MRR

Sumár mzdy 5-6/2020 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,035 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

Úrazové poistenie - MRR

Sumár mzdy 5-6/2020 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

Starobné poistenie - MRR

Sumár mzdy 5-6/2020 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
61,073 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

Nemocenské poistenie - MRR

Sumár mzdy 5-6/2020 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

Poistenie do ost. ZP - MRR

Sumár mzdy 5-6/2020 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18,312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

Poistenie do VŠZP - MRR

Sumár mzdy 5-6/2020 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24,580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

Vyrovnanie - MRR

Sumár mzdy 5-6/2020 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,087 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

Odmeny - MRR

Sumár mzdy 5-6/2020 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

Ostatné príplatky - MRR

Sumár mzdy 5-6/2020 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

Osobný príplatok - MRR

Sumár mzdy 5-6/2020 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
144,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

Tarifný plat - MRR

Sumár mzdy 5-6/2020 (900)

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
283,081 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

Príplatok k PN - VRR

Sumár mzdy RO pre IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

PN - VRR

Sumár mzdy RO pre IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Rezervný fond - VRR

Sumár mzdy RO pre IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Poistenie v nezamestnanosti - VRR

Sumár mzdy RO pre IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
269 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Invalidné poistenie - VRR

Sumár mzdy RO pre IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
818 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Úrazové poistenie - VRR

Sumár mzdy RO pre IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Starobné poistenie - VRR

Sumár mzdy RO pre IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Nemocenské poistenie - VRR

Sumár mzdy RO pre IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Poistné do ost. ZP - VRR

Sumár mzdy RO pre IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Poistné do VŠZP - VRR

Sumár mzdy RO pre IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Vyrovnanie - VRR

Sumár mzdy RO pre IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Odmeny - VRR

Sumár mzdy RO pre IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Ostatné príplatky - VRR

Sumár mzdy RO pre IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Osobný príplatok - VRR

Sumár mzdy RO pre IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Tarifný plat - VRR

Sumár mzdy RO pre IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19,694 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Príplatok k PN - MRR

Sumár mzdy RO pre IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

PN - MRR

Sumár mzdy RO pre IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Rezervný fond - MRR

Sumár mzdy RO pre IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21,413 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Poistenie v nezamestnanosti - MRR

Sumár mzdy RO pre IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Invalidné poistenie - MRR

Sumár mzdy RO pre IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Úrazové poistenie - MRR

Sumár mzdy RO pre IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,633 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Starobné poistenie - MRR

Sumár mzdy RO pre IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
63,116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Nemocenské poistenie - MRR

Sumár mzdy RO pre IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,309 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Poistné do ost. ZP - MRR

Sumár mzdy RO pre IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18,709 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Tarifný plat - MRR

Sumár mzdy RO pre IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
324,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Vyrovnanie - MRR

Sumár mzdy RO pre IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
862 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Ostatné príplatky - MRR

Sumár mzdy RO pre IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Osobný príplatok - MRR

Sumár mzdy RO pre IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
119,184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Odmeny - MRR

Sumár mzdy RO pre IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,685 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Poistné do VŠZP - MRR

Sumár mzdy RO pre IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25,423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Zdravotné poistenie ost. ZP - VRR

Externí hodnotitelia 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Invalidné poistenie - VRR

Externí hodnotitelia 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Starobné poistenie - VRR

Externí hodnotitelia 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - VRR

Externí hodnotitelia 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
728 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Zdravotné poistenie VŠZP - MRR

Externí hodnotitelia 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
853 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Rezervný fond - MRR

Externí hodnotitelia 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
568 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Úrazové poistenie - MRR

Externí hodnotitelia 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru _ MRR

Externí hodnotitelia 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,972 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Starobné poistenie - MRR

Externí hodnotitelia 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Invalidné poistenie - MRR

Externí hodnotitelia 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Zdravotné poistenie ost. ZP - MRR

Externí hodnotitelia 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Úrazové poistenie - VRR

Externí hodnotitelia 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Rezervný fond - VRR

Externí hodnotitelia 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Zdravotné poistenie VŠZP - VRR

Externí hodnotitelia 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Nemocenské poistenie - VRR

Sumár mzdy 9/2020 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

PN - VRR

Sumár mzdy 9/2020 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Poistenie v nezamestnanosti - VRR

Sumár mzdy 9/2020 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Úrazové poistenie - VRR

Sumár mzdy 9/2020 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

VŠZP - VRR

Sumár mzdy 9/2020 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
861 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Odmeny - VRR

Sumár mzdy 9/2020 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,067 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Osobný príplatok - VRR

Sumár mzdy 9/2020 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,433 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Prípl. k PN - MRR

Sumár mzdy 9/2020 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

PN - MRR

Sumár mzdy 9/2020 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,958 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Rezervný fond - MRR

Sumár mzdy 9/2020 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

poist. v nezamest. - MRR

Sumár mzdy 9/2020 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,562 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Úrazové poistenie - MRR

Sumár mzdy 9/2020 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,064 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Starobné poistenie - MRR

Sumár mzdy 9/2020 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36,139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

ost. ZP - MRR

Sumár mzdy 9/2020 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Ostatné príplatky - MRR

Sumár mzdy 9/2020 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,992 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Osobný príplatok - MRR

Sumár mzdy 9/2020 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
72,948 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Tarifný plat - MRR

Sumár mzdy 9/2020 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
147,645 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Invalid. poistenie - MRR

Sumár mzdy 9/2020 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,743 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Vyrovnanie - MRR

Sumár mzdy 9/2020 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
551 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Odmeny - MRR

Sumár mzdy 9/2020 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

VŠZP - MRR

Sumár mzdy 9/2020 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Nemocenské poistenie - MRR

Sumár mzdy 9/2020 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,613 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Tarifný plat - VRR

Sumár mzdy 9/2020 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,973 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Ostatné príplatky - VRR

Sumár mzdy 9/2020 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Vyrovnanie - VRR

Sumár mzdy 9/2020 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

ost. ZP - VRR

Sumár mzdy 9/2020 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
655 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Starobné poistenie - VRR

Sumár mzdy 9/2020 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Invalid. poistenie - VRR

Sumár mzdy 9/2020 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Rezervný fond - VRR

Sumár mzdy 9/2020 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
745 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Príplatok k PN - VRR

Sumár mzdy 9/2020 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Starobné poistenie - VRR

Dohodári IROP (1-9/2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Poistenie nezamestnanosti - VRR

Dohodári IROP (1-9/2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Nemocenské poistenie - VRR

Dohodári IROP (1-9/2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Zdravotné poistenie ost. -VRR

Dohodári IROP (1-9/2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Zdravotné poistenie VŠZP - VRR

Dohodári IROP (1-9/2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Invalidné poistenie - VRR

Dohodári IROP (1-9/2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Rezervný fond - VRR

Dohodári IROP (1-9/2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Úrazové poistenie - VRR

Dohodári IROP (1-9/2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru - VRR

Dohodári IROP (1-9/2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru - MRR

Dohodári IROP (1-9/2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
155,634 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Úrazové poistenie - MRR

Dohodári IROP (1-9/2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,244 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Starobné poistenie - MRR

Dohodári IROP (1-9/2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21,413 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Rezervný fond - MRR

Dohodári IROP (1-9/2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Invalidné poistenie - MRR

Dohodári IROP (1-9/2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Zdravotné poistenie VŠZP - MRR

Dohodári IROP (1-9/2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Zdravotné poistenie ost. - MRR

Dohodári IROP (1-9/2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Nemocenské poistenie - MRR

Dohodári IROP (1-9/2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Poistenie v nezamestnanosti - MRR

Dohodári IROP (1-9/2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

VŠZP - MRR

Sumár mzdy 10-12/2020 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
46,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Príplatok k PN - VRR

Sumár mzdy 10-12/2020 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

VŠZP - VRR

Sumár mzdy 10-12/2020 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,837 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Odmeny - VRR

Sumár mzdy 10-12/2020 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,890 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Prípl. k PN - MRR

Sumár mzdy 10-12/2020 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Odmeny - MRR

Sumár mzdy 10-12/2020 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
179,191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Rezervný fond - VRR

Sumár mzdy 10-12/2020 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,449 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Nemocenské poistenie - VRR

Sumár mzdy 10-12/2020 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Vyrovnanie - VRR

Sumár mzdy 10-12/2020 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Ostatné príplatky - VRR

Sumár mzdy 10-12/2020 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
623 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Tarifný plat - VRR

Sumár mzdy 10-12/2020 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

PN - MRR

Sumár mzdy 10-12/2020 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,805 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Úrazové poistenie - MRR

Sumár mzdy 10-12/2020 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Starobné poistenie - MRR

Sumár mzdy 10-12/2020 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
118,837 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Nemocenské poistenie - MRR

Sumár mzdy 10-12/2020 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

ost. ZP - MRR

Sumár mzdy 10-12/2020 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36,084 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Vyrovnanie - MRR

Sumár mzdy 10-12/2020 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Ostatné príplatky - MRR

Sumár mzdy 10-12/2020 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Osobný príplatok - MRR

Sumár mzdy 10-12/2020 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
225,940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Invalid. poistenie - VRR

Sumár mzdy 10-12/2020 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Starobné poistenie - VRR

Sumár mzdy 10-12/2020 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

ost. ZP - VRR

Sumár mzdy 10-12/2020 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

poist. v nezamest. - MRR

Sumár mzdy 10-12/2020 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Invalid. poistenie - MRR

Sumár mzdy 10-12/2020 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25,462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Rezervný fond - MRR

Sumár mzdy 10-12/2020 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40,317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Osobný príplatok - VRR

Sumár mzdy 10-12/2020 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,731 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Tarifný plat - MRR

Sumár mzdy 10-12/2020 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
435,059 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Úrazové poistenie - VRR

Sumár mzdy 10-12/2020 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Poistenie v nezamestnanosti - VRR

Sumár mzdy 10-12/2020 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

PN - VRR

Sumár mzdy 10-12/2020 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

VŠZP - VRR

Sumár mzdy 01-03/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Osobný príplatok - VRR

Sumár mzdy 01-03/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Tarifný plat - VRR

Sumár mzdy 01-03/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26,660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Rezervný fond - MRR

Sumár mzdy 01-03/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

poist. v nezamest. - MRR

Sumár mzdy 01-03/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Invalid. poistenie - MRR

Sumár mzdy 01-03/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21,504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Starobné poistenie - MRR

Sumár mzdy 01-03/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
100,365 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Nemocenské poistenie - MRR

Sumár mzdy 01-03/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,033 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

ost. ZP - MRR

Sumár mzdy 01-03/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30,872 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

VŠZP - MRR

Sumár mzdy 01-03/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39,189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Vyrovnanie - MRR

Sumár mzdy 01-03/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,695 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Odmeny - MRR

Sumár mzdy 01-03/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21,096 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Ostatné príplatky - MRR

Sumár mzdy 01-03/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Osobný príplatok - MRR

Sumár mzdy 01-03/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
241,334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Tarifný plat - MRR

Sumár mzdy 01-03/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
438,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Rezervný fond - VRR

Sumár mzdy 01-03/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,068 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Invalid. poistenie - VRR

Sumár mzdy 01-03/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Starobné poistenie - VRR

Sumár mzdy 01-03/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,098 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Odmeny - VRR

Sumár mzdy 01-03/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

PN - MRR

Sumár mzdy 01-03/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,633 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Úrazové poistenie - MRR

Sumár mzdy 01-03/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Príplatok k PN - VRR

Sumár mzdy 01-03/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

ost. ZP - VRR

Sumár mzdy 01-03/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,876 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Prípl. k PN - MRR

Sumár mzdy 01-03/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

PN - VRR

Sumár mzdy 01-03/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Ostatné príplatky - VRR

Sumár mzdy 01-03/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Vyrovnanie - VRR

Sumár mzdy 01-03/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Nemocenské poistenie - VRR

Sumár mzdy 01-03/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Úrazové poistenie - VRR

Sumár mzdy 01-03/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
347 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Poistenie v nezamestnanosti - VRR

Sumár mzdy 01-03/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Zdravotné poistenie ost. -VRR

Dohodári IROP (10-12/2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

Zdravotné poistenie VŠZP - VRR

Dohodári IROP (10-12/2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

Invalidné poistenie - VRR

Dohodári IROP (10-12/2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

Starobné poistenie - VRR

Dohodári IROP (10-12/2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

Úrazové poistenie - VRR

Dohodári IROP (10-12/2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru - VRR

Dohodári IROP (10-12/2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,534 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

Zdravotné poistenie ost. - MRR

Dohodári IROP (10-12/2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
559 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

Zdravotné poistenie VŠZP - MRR

Dohodári IROP (10-12/2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,954 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

Invalidné poistenie - MRR

Dohodári IROP (10-12/2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
748 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

Rezervný fond - MRR

Dohodári IROP (10-12/2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

Starobné poistenie - MRR

Dohodári IROP (10-12/2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

Úrazové poistenie - MRR

Dohodári IROP (10-12/2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru - MRR

Dohodári IROP (10-12/2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25,237 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

Rezervný fond - VRR

Dohodári IROP (10-12/2020)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

Odmeny - MRR

Sumár mzdy 04-06/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
69,915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Nemocenské poistenie - MRR

Sumár mzdy 04-06/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,038 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Úrazové poistenie - MRR

Sumár mzdy 04-06/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,309 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Ostatné príplatky - VRR

Sumár mzdy 04-06/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
717 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Starobné poistenie - MRR

Sumár mzdy 04-06/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
110,417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Osobný príplatok - MRR

Sumár mzdy 04-06/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
241,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Tarifný plat - MRR

Sumár mzdy 04-06/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
464,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Invalid. poistenie - MRR

Sumár mzdy 04-06/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23,658 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Rezervný fond - MRR

Sumár mzdy 04-06/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
37,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

VŠZP - MRR

Sumár mzdy 04-06/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
44,101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Prípl. k PN - MRR

Sumár mzdy 04-06/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Osobný príplatok - VRR

Sumár mzdy 04-06/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,658 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Ostatné príplatky - MRR

Sumár mzdy 04-06/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,807 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Vyrovnanie - MRR

Sumár mzdy 04-06/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

ost. ZP - MRR

Sumár mzdy 04-06/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33,220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

poist. v nezamest. - MRR

Sumár mzdy 04-06/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,884 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

PN - MRR

Sumár mzdy 04-06/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Invalid. poistenie - VRR

Sumár mzdy 04-06/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

ost. ZP - VRR

Sumár mzdy 04-06/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,018 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Tarifný plat - VRR

Sumár mzdy 04-06/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28,237 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Vyrovnanie - VRR

Sumár mzdy 04-06/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Odmeny - VRR

Sumár mzdy 04-06/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

VŠZP - VRR

Sumár mzdy 04-06/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,679 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Nemocenské poistenie - VRR

Sumár mzdy 04-06/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
669 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Starobné poistenie - VRR

Sumár mzdy 04-06/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,709 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

PN - VRR

Sumár mzdy 04-06/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Úrazové poistenie - VRR

Sumár mzdy 04-06/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Poistenie v nezamestnanosti - VRR

Sumár mzdy 04-06/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
477 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Rezervný fond - VRR

Sumár mzdy 04-06/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Príplatok k PN - VRR

Sumár mzdy 04-06/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Vyrovnanie - MRR

Sumár mzdy 07-09/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Úrazové poistenie - MRR

Sumár mzdy 07-09/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Invalid. poistenie - VRR

Sumár mzdy 07-09/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Odmeny - MRR

Sumár mzdy 07-09/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
37,236 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Ostatné príplatky - MRR

Sumár mzdy 07-09/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Rezervný fond - VRR

Sumár mzdy 07-09/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

ost. ZP - MRR

Sumár mzdy 07-09/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34,293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Nemocenské poistenie - MRR

Sumár mzdy 07-09/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,315 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Invalid. poistenie - MRR

Sumár mzdy 07-09/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24,251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Nemocenské poistenie - VRR

Sumár mzdy 07-09/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
686 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Starobné poistenie - MRR

Sumár mzdy 07-09/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
113,185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

poist. v nezamest. - MRR

Sumár mzdy 07-09/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

PN - MRR

Sumár mzdy 07-09/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Poistenie v nezamestnanosti - VRR

Sumár mzdy 07-09/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
489 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

VŠZP - VRR

Sumár mzdy 07-09/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,709 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Starobné poistenie - VRR

Sumár mzdy 07-09/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,878 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Úrazové poistenie - VRR

Sumár mzdy 07-09/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
391 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

PN - VRR

Sumár mzdy 07-09/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Príplatok k PN - VRR

Sumár mzdy 07-09/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Tarifný plat - VRR

Sumár mzdy 07-09/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32,928 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Ostatné príplatky - VRR

Sumár mzdy 07-09/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
808 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Osobný príplatok - MRR

Sumár mzdy 07-09/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
215,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Rezervný fond - MRR

Sumár mzdy 07-09/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
38,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Vyrovnanie - VRR

Sumár mzdy 07-09/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

ost. ZP - VRR

Sumár mzdy 07-09/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,084 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Odmeny - VRR

Sumár mzdy 07-09/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Osobný príplatok - VRR

Sumár mzdy 07-09/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,068 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Prípl. k PN - MRR

Sumár mzdy 07-09/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,782 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

VŠZP - MRR

Sumár mzdy 07-09/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
44,594 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Tarifný plat - MRR

Sumár mzdy 07-09/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
541,767 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Sumár mzdy10-12/2021 IROP - MRR

Sumár mzdy 10-12/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,569,538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Sumár mzdy10-12/2021 IROP - VRR

Sumár mzdy 10-12/2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
95,383 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Sumár mzdy dohodári 2021 IROP - MRR

Sumár mzdy dohodári 2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
140,776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.02.2022
Názov

Sumár mzdy dohodári 2021 IROP - VRR

Sumár mzdy dohodári 2021 IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,557 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.02.2022
Názov

Sumár mzdy 01/2022 IROP - MRR

Sumár mzdy 01/2022 IROP - TPP+dohodári

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
352,306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Sumár mzdy 01/2022 IROP - VRR

Sumár mzdy 01/2022 IROP - TPP+dohodári

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21,409 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.