Popis projektu

Cieľom projektu je refundácia cestovných nákladov, ktoré vznikajú podľa potreby administatívnych kapacít uskutočňovať služobné pracovné cesty za účelom pracovných stretnutí, rokovaní, vzdelávania, školení, kurzov,workshopov, odborných stáží, koordinačných porád, účastí na monitorovacích výboroch, finančných kontrol na mieste, účastí na žrebovaní odborných hodnotiteľov k projektovým zámerom atď. Ako merateľný ukazovateľ bude stanovený počet zrealizovaných pracovných ciest za obdobie realizácie projektu t.j. od roku 2016 - 2023  t.j. celkovo 1873.

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2016 - 01.12.2023
Celková suma
100,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Služobné cesty administratívnych kapací…
Typ
Podpora administrat…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
11.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Služobné cesty administratívnych kapací…
Typ
Podpora administrat…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
11.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Služobné cesty administratívnych kapací…
Typ
Podpora administrat…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
11.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Služobné cesty administratívnych kapací…
Typ
Podpora administrat…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
11.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet účastníkov zrealizovaných pracovných ciest
Hodnota
897,0 (počet)
Cieľ
1100,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zakúpeného MTZ
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet hodnotení, analýz a štúdií
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných zasadnutí výborov, pracovných skupín a komisií
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet dodaných expertných služieb
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

ZPC 10/2018-12/2019 VRR

ZPC 10/2018-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
253 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2019
Názov

ZPC 10/2018-12/2019 MRR

ZPC 10/2018-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2019
Názov

Účastnícke poplatky ZPC 2019 VRR

Účastnícke poplatky ZPC 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
525 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2019
Názov

Účastnícke poplatky ZPC 2019 MRR

Účastnícke poplatky ZPC 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,638 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2019
Názov

ZPC 2018 MRR

ZPC 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2018
Názov

ZPC 2018 VRR

ZPC 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
308 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2018
Názov

ZPC 2017 VRR

ZPC 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2017
Názov

ZPC 2017 MRR

ZPC 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2017
Názov

ZPC 2016 MRR

ZPC 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2016
Názov

ZPC 2016 VRR

ZPC 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2016
Názov

TPC 2016 MRR

TPC 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,531 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2016
Názov

TPC 2016 VRR

TPC 2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2016
Názov

TPC 2017 MRR

TPC 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,934 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2017
Názov

TPC 2017 VRR

TPC 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
239 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2017
Názov

TPC 2018 VRR

TPC 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
383 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2019
Názov

TPC 2018 MRR

TPC 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2019
Názov

TPC 1.1.2020 do 30.9.2020 MRR

TPC 1.1.2020 do 30.9.2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2020
Názov

TPC 1.1.2020 do 30.9.2020 VRR

TPC 1.1.2020 do 30.9.2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2020
Názov

TPC 2019 VRR

TPC 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
682 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2020
Názov

TPC 2019 MRR

TPC 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,218 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2020
Názov

TPC 1.1-31.8.2021 VRR

TPC 1.1-31.8.2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

TPC 1.1-31.8.2021 MRR

TPC 1.1-31.8.2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,849 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

TPC 01.09-31.12.2021 MRR

TPC 01.09.2021-31.12.2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,773 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2021
Názov

TPC 01.09-31.12.2021 VRR

TPC 01.09.2021-31.12.2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2021
Názov

IROP CMM s EK MRR

Faktúra - IROP CMM s EK

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,247 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

IROP CMM s EK VRR

Faktúra - IROP CMM s EK

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Faveo letenky + poistenie storna MRR

Faveo letenky

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2022
Názov

Faveo letenky + poistenie storna VRR

Faveo letenky

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2022
Názov

TPC/ZPC 01.01.2022 - 30.06.2022 MRR

TPC/ZPC 01.01.2022 - 30.06.2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

TPC/ZPC 01.01.2022 - 30.06.2022 VRR

TPC/ZPC 01.01.2022 - 30.06.2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
387 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Účastnícky poplatok, TP Lisabon MRR

Účastnícky poplatok , TP Lisabon

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,422 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2022
Názov

Účastnícky poplatok, TP Lisabon VRR

Účastnícky poplatok , TP Lisabon

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
269 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2022
Názov

Linc poplatok+ubytovanie MRR

Linc 2022 účastnícky poplatok+ubytovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2022
Názov

Linc poplatok+ubytovanie VRR

Linc 2022 účastnícky poplatok+ubytovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2022
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Suma celkom
5,618 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Netransparentnosť a… Nezákonné a/alebo d…
Stav
Bez finančného dopa…
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.