Popis projektu

Cieľom projektu s názvom je znížiť a obmedziť znečistenie na úroveň akceptovateľného rizika s ohľadom na súčasné a budúce využitie územia (dosiahnutie cieľových hodnôt sanácie znečisteného územia). Cieľ projektu bude naplnený prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity projektu s názvom a podpornej aktivity projektu.

Miesto realizácie projektu je lokalizované v Žilinskom kraji v okrese Tvrdošín, v katastrálnom území . Lokalita predstavuje

Realizáciou predkladaného projektu budú naplnené merateľné ukazovatele projektu:

  • -

Viac
Subjekt
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Tvrdošín, Trstená
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.12.2020 - 01.12.2023
Celková suma
6,277,743 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Sanácia environmentálnych záťaží
Typ
A.Prieskum, sanácia…
Plánovaný začiatok
01.12.2020
Skutočný začiatok
17.12.2020
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
28.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2020
Skutočný začiatok
01.06.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
29.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celkový povrch rekultivovanej pôdy
Hodnota
0,0 (ha)
Cieľ
2,0931 (ha)
Naposledy aktualizované
19.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet sanovaných environmentálnych záťaží
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.10.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra č. VF 223020 (4000598) protokolom č. 12- zúčtovanie zálohy SAN TS

Faktúra č. VF223020 (4000598) protokolom č. 12 - zúčtovanie zálohy SAN TS

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
MM REVITAL a.s.
Žiadaná suma
241,428 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2022
Názov

Faktúra č. VF223016 (4000471) s protokolom 11 - zúčtovanie zálohy SAN TS

Faktúra č. VF223016 (4000471) s protokolom 11 - zúčtovanie zálohy SAN TS

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
MM REVITAL a.s.
Žiadaná suma
179,660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

mzdové prostriedky za apríl_2022 (podporná aktivita) Trstená

Sumarizačný hárok za apríl_2022 - mzdové prostriedky 2Q_2022 Trstená

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

mzdové prostriedky za apríl_2022 (hlavná aktivita) Trstená

Sumarizačný hárok za apríl_2022 - mzdové prostriedky 2Q_2022 Trstená

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,953 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

mzdové prostriedky za máj_2022 (hlavná aktivita) Trstená

Sumarizačný hárok za máj_2022 - mzdové prostriedky 2Q_2022 Trstená

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,402 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

mzdové prostriedky za máj_2022 (podporná aktivita) Trstená

Sumarizačný hárok za máj_2022 - mzdové prostriedky 2Q_2022 Trstená

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

mzdové prostriedky za jún_2022 (podporná aktivita) Trstená

Sumarizačný hárok za jún_2022 - mzdové prostriedky 2Q_2022 Trstená

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

mzdové prostriedky za jún_2022 (hlavná aktivita) Trstená

Sumarizačný hárok za jún_2022 - mzdové prostriedky 2Q_2022 Trstená

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,532 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Faktúra č. VF223026 (4000709) s 13. čiast.protokolom - zúčtovanie zálohy SAN TS

Faktúra č. VF223026 (4000709) s 13. čiast.protokolom - zúčtovanie zálohy SAN TS

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
MM REVITAL a.s.
Žiadaná suma
243,288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Faktúra 202200608 s protokolom 3 - zúčtovanie zálohy OGD TS

Faktúra 202200608 (4000728) s protokolom 3 - zúčtovanie zálohy OGD TS

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

Faktúra č. VF223028 (4000794) so 14. čiast.protokolom - zúčtovanie zálohy SAN TS

Faktúra č. VF223028 (4000794) so 14. čiast.protokolom - zúčtovanie zálohy SAN TS

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
MM REVITAL a.s.
Žiadaná suma
242,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

Faktúra č. VF223035 (4000894) so 15. čiast.protokolom - zúčtovanie zálohy SAN TS

Faktúra č. VF223035 (4000894) so 15. čiast.protokolom - zúčtovanie zálohy SAN TS

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
MM REVITAL a.s.
Žiadaná suma
240,997 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

mzdové prostriedky za september_2022 (hlavná aktivita) Trstená

Sumarizačný hárok za september_2022 - mzdové prostriedky 3Q_2022 Trstená

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,239 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

mzdové prostriedky za september_2022 (podporná aktivita) Trstená

Sumarizačný hárok za september_2022 - mzdové prostriedky 3Q_2022 Trstená

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

mzdové prostriedky za júl_2022 (hlavná aktivita) Trstená

Sumarizačný hárok za júl_2022 - mzdové prostriedky 3Q_2022 Trstená

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,039 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

mzdové prostriedky za júl_2022 (podporná aktivita) Trstená

Sumarizačný hárok za júl_2022 - mzdové prostriedky 3Q_2022 Trstená

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

mzdové prostriedky za august_2022 (hlavná aktivita) Trstená

Sumarizačný hárok za august_2022 - mzdové prostriedky 3Q_2022 Trstená

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

mzdové prostriedky za august_2022 (podporná aktivita) Trstená

Sumarizačný hárok za august_2022 - mzdové prostriedky 3Q_2022 Trstená

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Faktúra č. VF223039 so 16. čiast.protokolom - zúčtovanie zálohy SAN TS

Faktúra č. VF223039 (4000997) so 16. čiast.protokolom - zúčtovanie zálohy SAN TS

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
MM REVITAL a.s.
Žiadaná suma
123,588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2022
Názov

Rezervný fond

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Trstená – bývalý sklad pohonných hmôt – Hámričky (SK/EZ/TS/973)

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poist. v nezamestnanosti

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Trstená – bývalý sklad pohonných hmôt – Hámričky (SK/EZ/TS/973)

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Trstená – bývalý sklad pohonných hmôt – Hámričky (SK/EZ/TS/973)

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie ost. poisťovne

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Trstená – bývalý sklad pohonných hmôt – Hámričky (SK/EZ/TS/973)

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Trstená – bývalý sklad pohonných hmôt – Hámričky (SK/EZ/TS/973)

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,873 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Trstená – bývalý sklad pohonných hmôt – Hámričky (SK/EZ/TS/973)

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,026 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Trstená – bývalý sklad pohonných hmôt – Hámričky (SK/EZ/TS/973)

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Trstená – bývalý sklad pohonných hmôt – Hámričky (SK/EZ/TS/973)

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Trstená – bývalý sklad pohonných hmôt – Hámričky (SK/EZ/TS/973)

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Trstená – bývalý sklad pohonných hmôt – Hámričky (SK/EZ/TS/973)

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. VF213047, č.protokolu : 01.2021

Faktúra č. VF213047 (4000665) s protokolom 01/2021 - zúčtovanie zálohy SAN TS

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
MM REVITAL a.s.
Žiadaná suma
83,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

Úrazové poistenie

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Trstená_2Q 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Trstená_2Q 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Trstená_2Q 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Trstená_2Q 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Trstená_2Q 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,026 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie VŠZ

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Trstená_2Q 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Trstená_2Q 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poist. v nezamestnanosti

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Trstená_2Q 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rezervný fond

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Trstená_2Q 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rezervný fond (hl.aktivita)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Trstená_2Q 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poist. v nezamestnanosti (hl.aktivita)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Trstená_2Q 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie (hl.aktivita)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Trstená_2Q 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
723 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie ost. poist. (hl. aktivita)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Trstená_2Q 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
387 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Oprávnená zložka mzdy (hl.aktivita)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Trstená_2Q 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
431 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat (hl.aktivita)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Trstená_2Q 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,545 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok (hl.aktivita)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Trstená_2Q 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie VŠZ (hl.aktivita)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Trstená_2Q 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie (hl.aktivita)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Trstená_2Q 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie (hl.aktivita)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Trstená_2Q 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie (hl.aktivita)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Trstená_2Q 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra 20210155 (4000639) s protokolom - zúčtovanie zálohy TS

Faktúra 20210155 (4000639) s protokolom - zúčtovanie zálohy TS

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2021
Názov

Faktúra č. VF213058 s protokolom 02/2021

Faktúra č. VF213058 (4000748) s protokolom 02/2021 - zúčtovanie zálohy SAN TS

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
MM REVITAL a.s.
Žiadaná suma
20,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2021
Názov

Faktúra 202100636 s protokolom 1 - zúčtovanie zálohy OGDTS

Faktúra 202100636 (4000772) s protokolom 1 - zúčtovanie zálohy OGD TS

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2021
Názov

Faktúra 202100714 s protokolom 1 - zúčtovanie zálohy OGD TS

Faktúra 202100714 (4000856) s protokolom 2 - zúčtovanie zálohy OGD TS

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2021
Názov

Faktúra č. VF213065 s protokolom 03.2021 - zúčtovanie zálohy SAN TS

Faktúra č. VF213065 (4000827) s protokolom 03.2021 - zúčtovanie zálohy SAN TS

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
MM REVITAL a.s.
Žiadaná suma
9,844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2021
Názov

Faktúra č. VF213077 s protokolom 04.2021 - zúčtovanie zálohy SAN TS

Faktúra č. VF213077 (4000937) s protokolom 04.2021 - zúčtovanie zálohy SAN TS

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
MM REVITAL a.s.
Žiadaná suma
327,945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Faktúra č. VF213082 s protokolom 05.2021 - zúčtovanie zálohy SAN TS

Faktúra č. VF213082 (4001117) s protokolom 05.2021 - zúčtovanie zálohy SAN TS

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
MM REVITAL a.s.
Žiadaná suma
1,494,081 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2021
Názov

Faktúra č. VF213091 s protokolom 06.2021 - zúčtovanie zálohy SAN TS

Faktúra č. VF213091 (4001235) s protokolom 06.2021 - zúčtovanie zálohy SAN TS

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
MM REVITAL a.s.
Žiadaná suma
397,408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

IP (h.aktivita)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP 3Q 2021 Sanácia EZ v lokalite Trstená DOPLNENIE II

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ÚP (p.aktivita)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP 3Q 2021 Sanácia EZ v lokalite Trstená DOPLNENIE II

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok (h.aktivita)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP 3Q 2021 Sanácia EZ v lokalite Trstená DOPLNENIE II

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,841 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ÚP (h.aktivita)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP 3Q 2021 Sanácia EZ v lokalite Trstená DOPLNENIE II

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok (p.aktivita)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP 3Q 2021 Sanácia EZ v lokalite Trstená DOPLNENIE II

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,936 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RF (h.aktivita)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP 3Q 2021 Sanácia EZ v lokalite Trstená DOPLNENIE II

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat (p.aktivita)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP 3Q 2021 Sanácia EZ v lokalite Trstená DOPLNENIE II

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RF (p.aktivita)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP 3Q 2021 Sanácia EZ v lokalite Trstená DOPLNENIE II

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IP (p.aktivita)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP 3Q 2021 Sanácia EZ v lokalite Trstená DOPLNENIE II

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PvN (p.aktivita)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP 3Q 2021 Sanácia EZ v lokalite Trstená DOPLNENIE II

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ZP (p.aktivita)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP 3Q 2021 Sanácia EZ v lokalite Trstená DOPLNENIE II

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

NP (p.aktivita)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP 3Q 2021 Sanácia EZ v lokalite Trstená DOPLNENIE II

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SP (p.aktivita)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP 3Q 2021 Sanácia EZ v lokalite Trstená DOPLNENIE II

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
722 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

NP (h.aktivita)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP 3Q 2021 Sanácia EZ v lokalite Trstená DOPLNENIE II

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PvN (h.aktivita)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP 3Q 2021 Sanácia EZ v lokalite Trstená DOPLNENIE II

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ZP ostatné (h.aktivita)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP 3Q 2021 Sanácia EZ v lokalite Trstená DOPLNENIE II

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
308 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat (h.aktivita)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP 3Q 2021 Sanácia EZ v lokalite Trstená DOPLNENIE II

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ZP (h.aktivita)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP 3Q 2021 Sanácia EZ v lokalite Trstená DOPLNENIE II

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SP (h.aktivita)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP 3Q 2021 Sanácia EZ v lokalite Trstená DOPLNENIE II

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
558 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

bežný výdavok (Rezervný fond _ PA)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 4Q 2021 Trstená

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

bežný výdavok (Úrazové poistenie _ PA)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 4Q 2021 Trstená

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

bežný výdavok (Zdravotné poistenie _ PA)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 4Q 2021 Trstená

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
517 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

bežný výdavok (Poist. v nezamestnanosti _ PA)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 4Q 2021 Trstená

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

bežný výdavok (Starobné poistenie _ PA)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 4Q 2021 Trstená

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
723 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

bežný výdavok (Tarifný plat _ PA)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 4Q 2021 Trstená

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

bežný výdavok (Osobný príplatok _ PA)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 4Q 2021 Trstená

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

bežný výdavok (Nemocenské poistenie _ PA)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 4Q 2021 Trstená

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

bežný výdavok (Nemocenské poistenie HA)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 4Q 2021 Trstená

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

bežný výdavok (Poist. v nezamestnanosti HA)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 4Q 2021 Trstená

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

bežný výdavok (Osobný príplatok HA)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 4Q 2021 Trstená

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,654 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

bežný výdavok (Tarifný plat HA)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 4Q 2021 Trstená

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,971 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

bežný výdavok (Starobné poistenie HA)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 4Q 2021 Trstená

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

bežný výdavok (Mimoriadna odmena HA)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 4Q 2021 Trstená

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

bežný výdavok (Úrazové poistenie HA)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 4Q 2021 Trstená

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

bežný výdavok (Zdravotné poistenie HA)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 4Q 2021 Trstená

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

bežný výdavok (Zdravotné poistenie ost. poisťovne HA)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 4Q 2021 Trstená

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
377 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

bežný výdavok (Rezervný fond HA)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 4Q 2021 Trstená

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
226 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

bežný výdavok (Invalidné poistenie HA)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 4Q 2021 Trstená

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

bežný výdavok (Invalidné poistenie _ PA)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 4Q 2021 Trstená

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

bežný výdavok (Mimoriadne odmeny _ PA)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 4Q 2021 Trstená

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
941 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky 1Q 2022 (hlavná aktivita)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 1Q 2022 Trstená

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,931 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky 1Q 2022 (podporná aktivita)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 1Q 2022 Trstená

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,972 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. VF213099 s protokolom 07.2021

Faktúra č. VF213099 (4000061) s protokolom 07.2021 - zúčtovanie zálohy SAN TS

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
MM REVITAL a.s.
Žiadaná suma
22,368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Faktúra č. VF223004 s protokolom 08.2021

Faktúra č. VF223004 (4000158) s protokolom08.2021 - zúčtovanie zálohy SAN TS

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
MM REVITAL a.s.
Žiadaná suma
13,784 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2022
Názov

Faktúra č. VF223008 s protokolom 09

Faktúra č. VF223008 (4000255) s protokolom 09 - zúčtovanie zálohy SAN TS

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
MM REVITAL a.s.
Žiadaná suma
24,510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Faktúra č. VF223012 s protokolom 10

Faktúra č. VF223012 (4000389) s protokolom 10 - zúčtovanie zálohy SAN TS

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
MM REVITAL a.s.
Žiadaná suma
300,645 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Faktúra č. VF223044 so 17. čiast.protokolom

Faktúra č. VF223044 (4001115) so 17. čiast.protokolom - zúčtovanie zálohy SAN TS

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
MM REVITAL a.s.
Žiadaná suma
451,722 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2022
Názov

FA č. 123078 s dodacím listom

FA č. 123078 (1429) s dodacím listom

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Faktúra č. VF233034 s protokolom č. 29

Faktúra č. VF233034 (1262) s protokolom č. 29 - zúčtovanie zálohy SAN TS

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
MM REVITAL a.s.
Žiadaná suma
12,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Mzdové prostriedky za október_2022 (hlavná aktivita)

Sumarizačný hárok za október_2022 - mzdové prostriedky 4Q_2022 Trstená

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,954 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Mzdové prostriedky za október_2022 (podporná aktivita)

Sumarizačný hárok za október_2022 - mzdové prostriedky 4Q_2022 Trstená

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Mzdové prostriedky za november_2022 (hlavná aktivita)

Sumarizačný hárok za november_2022 - mzdové prostriedky 4Q_2022 Trstená

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Mzdové prostriedky za november_2022 (podporná aktivita)

Sumarizačný hárok za november_2022 - mzdové prostriedky 4Q_2022 Trstená

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Mzdové prostriedky za december_2022 (hlavná aktivita)

Sumarizačný hárok za december_2022 - mzdové prostriedky 4Q_2022 Trstená

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,770 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Mzdové prostriedky za december_2022 (podporná aktivita)

Sumarizačný hárok za december_2022 - mzdové prostriedky 4Q_2022 Trstená

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Faktúra č. VF223045 so 18. čiast.protokolom

Faktúra č. VF223045 (1416-2022) s 18. čiast.protokolom - zúčtovanie zálohy SAN TS

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
MM REVITAL a.s.
Žiadaná suma
249,181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2023
Názov

Faktúra č. VF223050 so 19. čiast.protokolom

Faktúra č. VF223050 (76) s 19. čiast.protokolom - zúčtovanie zálohy SAN TS

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
MM REVITAL a.s.
Žiadaná suma
25,526 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2023
Názov

Faktúra 202201139 s protokolom 4

Faktúra 202201139 (79) s protokolom 4 - zúčtovanie zálohy OGD TS

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,688 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2023
Názov

FA č.VF233002 s preberacím protokolom č. 20

Faktúra č. VF233002 (199) s 20. čiast.protokolom - zúčtovanie zálohy SAN TS

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
MM REVITAL a.s.
Žiadaná suma
20,993 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.03.2023
Názov

Mzdové prostriedky za november_2023 (podporná aktivita)

Sumarizačný hárok za november_2023 - mzdové prostriedky 4Q_2023 Trstená

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

Mzdové prostriedky za november_2023 (hlavná aktivita)

Sumarizačný hárok za november_2023 - mzdové prostriedky 4Q_2023 Trstená

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

mzdové náhrady za rok 2023 _ D. Guman

SÚD_mzdové výdavky (náhrady 2023)_TRSTENÁ

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2023
Názov

mzdové náhrady za rok 2023 _ P. Greš

SÚD_mzdové výdavky (náhrady 2023)_TRSTENÁ

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2023
Názov

mzdové náhrady za rok 2023 _ M.Kyjaci

SÚD_mzdové výdavky (náhrady 2023)_TRSTENÁ

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2023
Názov

Mzdové prostriedky za október_2023 (hlavná aktivita) Trstená

Sumarizačný hárok za október_2023 - mzdové prostriedky 4Q_2023 Trstená

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Mzdové prostriedky za október_2023 (podporná aktivita)

Sumarizačný hárok za október_2023 - mzdové prostriedky 4Q_2023 Trstená

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

mzdové náhrady za rok 2022 _ D.Guman

SÚD_mzdové výdavky (náhrady)_TRSTENÁ

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2022
Názov

mzdové náhrady za rok 2022 _ M.Kyjaci

SÚD_mzdové výdavky (náhrady)_TRSTENÁ

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2022
Názov

mzdové náhrady za rok 2021 _ D.Guman

SÚD_mzdové výdavky (náhrady)_TRSTENÁ

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
736 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2022
Názov

mzdové náhrady za rok 2022 _ P.Greš

SÚD_mzdové výdavky (náhrady)_TRSTENÁ

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2022
Názov

mzdové náhrady za rok 2021 _ P.Greš

SÚD_mzdové výdavky (náhrady)_TRSTENÁ

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
866 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2022
Názov

mzdové náhrady za rok 2021 _ M.Kyjaci

SÚD_mzdové výdavky (náhrady)_TRSTENÁ

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2022
Názov

Mzdové prostriedky za február_2023 (podporná aktivita)

Sumarizačný hárok za február_2023 - mzdové prostriedky 1Q_2023 Trstená

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Mzdové prostriedky za február_2023 (hlavná aktivita)

Sumarizačný hárok za február_2023 - mzdové prostriedky 1Q_2023 Trstená

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,449 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Mzdové prostriedky za január_2023 (hlavná aktivita)

Sumarizačný hárok za január_2023 - mzdové prostriedky 1Q_2023 Trstená

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,619 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Mzdové prostriedky za január_2023 (podporná aktivita)

Sumarizačný hárok za január_2023 - mzdové prostriedky 1Q_2023 Trstená

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Mzdové prostriedky za február_2023 (podporná aktivita)

Sumarizačný hárok za marec_2023 - mzdové prostriedky 1Q_2023 Trstená

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Mzdové prostriedky za marec_2023 (hlavná aktivita)

Sumarizačný hárok za marec_2023 - mzdové prostriedky 1Q_2023 Trstená

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,907 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Faktúra č. VF233008 s protokolom č. 22

Faktúra č. VF233008 (479) s protokolom č. 22 - zúčtovanie zálohy SAN TS

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
MM REVITAL a.s.
Žiadaná suma
243,808 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2023
Názov

Faktúra č. VF233003 s protokolom č. 21

Faktúra č. VF233003 (313) s protokolom č. 21 - zúčtovanie zálohy SAN TS

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
MM REVITAL a.s.
Žiadaná suma
20,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2023
Názov

Faktúra č. VF233045 s protokolom č. 30

Faktúra č. VF233045 (1685) s protokolom č. 30- zúčtovanie zálohy SAN TS

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
MM REVITAL a.s.
Žiadaná suma
48,144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Faktúra 202301007 s protokolom 5

Faktúra č. 202301007 (1658) s protokolom 5 - zúčtovanie zálohy OGD Trstená

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Faktúra č. VF233012 s protokolom č. 23

Faktúra č. VF233012 (593) s protokolom č. 23 - zúčtovanie zálohy SAN TS

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
MM REVITAL a.s.
Žiadaná suma
18,354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2023
Názov

Faktúra č. VF233016 s protokolom č. 24

Faktúra č. VF233016 (778) s protokolom č. 24 - zúčtovanie zálohy SAN TS

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
MM REVITAL a.s.
Žiadaná suma
10,647 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2023
Názov

Mzdové prostriedky za jún_2023 (podporná aktivita)

Sumarizačný hárok za jún_2023 - mzdové prostriedky 2Q_2023 Trstená

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

Mzdové prostriedky za jún_2023 (hlavná aktivita)

Sumarizačný hárok za jún_2023 - mzdové prostriedky 2Q_2023 Trstená

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

Mzdové prostriedky za apríl_2023 (hlavná aktivita)

Sumarizačný hárok za apríl_2023 - mzdové prostriedky 2Q_2023 Trstená

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,799 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2023
Názov

Mzdové prostriedky za apríl_2023 (podporná aktivita)

Sumarizačný hárok za apríl_2023 - mzdové prostriedky 2Q_2023 Trstená

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2023
Názov

Mzdové prostriedky za máj_2023 (hlavná aktivita)

Sumarizačný hárok za máj_2023 - mzdové prostriedky 2Q_2023 Trstená

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,675 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Mzdové prostriedky za máj_2023 (podporná aktivita)

Sumarizačný hárok za máj_2023 - mzdové prostriedky 2Q_2023 Trstená

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Faktúra č. VF233024 s protokolom č. 26

Faktúra č. VF233024 (949) s protokolom č. 26 - zúčtovanie zálohy SAN TS

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
MM REVITAL a.s.
Žiadaná suma
692,232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2023
Názov

Faktúra č. VF233023 s protokolom č. 25

Faktúra č. VF233023 (935) s protokolom č. 25 - zúčtovanie zálohy SAN TS

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
MM REVITAL a.s.
Žiadaná suma
14,237 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2023
Názov

Faktúra č. VF233025 s protokolom č. 27

Faktúra č. VF233025 (1047) s protokolom č. 27 - zúčtovanie zálohy SAN TS

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
MM REVITAL a.s.
Žiadaná suma
192,698 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2023
Názov

Faktúra č. VF233029 s protokolom č. 28

Faktúra č. VF233029 (1152) s protokolom č. 28 - zúčtovanie zálohy SAN TS

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
MM REVITAL a.s.
Žiadaná suma
12,818 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

Mzdové prostriedky za august_2023 (hlavná aktivita)

Sumarizačný hárok za august_2023 - mzdové prostriedky 3Q_2023 Trstená

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,882 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Mzdové prostriedky za august_2023 (podporná aktivita)

Sumarizačný hárok za august_2023 - mzdové prostriedky 3Q_2023 Trstená

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Mzdové prostriedky za september_2023 (hlavná aktivita)

Sumarizačný hárok za semtember_2023 - mzdové prostriedky 3Q_2023 Trstená

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2023
Názov

Mzdové prostriedky za september_2023 (podporná aktivita)

Sumarizačný hárok za semtember_2023 - mzdové prostriedky 3Q_2023 Trstená

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2023
Názov

Mzdové prostriedky za júl_2023 (hlavná aktivita)

Sumarizačný hárok za júl_2023 - mzdové prostriedky 3Q_2023 Trstená

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,041 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2023
Názov

Mzdové prostriedky za júl_2023 (podporná aktivita)

Sumarizačný hárok za júl_2023 - mzdové prostriedky 3Q_2023 Trstená

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2023
Názov IČO
Názov
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
IČO
00686832
Názov
GEO Slovakia, s.r.o.
IČO
36193241
Názov
MM REVITAL a.s.
IČO
46291709
Názov
HGM - Žilina, s.r.o.
IČO
36390119
Názov
IMAGE Marketing s.r.o.
IČO
36748137
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.