Popis projektu

Hlavným cieľom projektu s názvom „Podpora zraniteľných domácností prostredníctvom kompenzácie ich nákladov na energie“ je podpora zraniteľných domácností, ktoré boli negatívne zasiahnuté zvýšením cien energie v súvislosti s dôsledkami vojenskej agresie Ruska voči Ukrajine, ako aj inflačným rastom nákladov na základné životné potreby. Zraniteľné domácnosti majú možnosť pokryť si svoje vzniknuté zvýšené náklady na energie počas roka 2023 a tak lepšie zabezpečiť svoje základné životné potreby.

Cieľ projektu bude naplnený prostredníctvom poskytovania kompenzácií dodávateľom plynu, resp. elektriny domácnostiam. Kompenzácie zvýšených nákladov na energie pre domácnosti budú v rámci národného projektu realizované formou refundácie výdavkov, ktoré už boli poskytnuté dodávateľom energie zo štátneho rozpočtu na pokrytie rozdielu medzi trhovou hodnotou plynu/elektriny a limitom určeným vládou SR. Kompenzujú sa náklady na energie pre domácnosti na celom území Slovenska a to za obdobie od 1.1.2023, keďže od tohto termínu došlo k zvýšeniu cien energií pre domácnosti v Slovenskej republike, najneskôr však do 31.12.2023.

Realizáciou predkladaného projektu bude naplnený merateľný ukazovateľ projektu „Počet zraniteľných domácností podporených s cieľom pomôcť im pokryť náklady na spotrebu energie“ vo výške, ktorá bude závisieť od konečného podielu alokácie zdrojov projektu financovaného z IROP na celej alokácii EŠIF vyčlenenej na opatrenia Iniciatívy SAFE. 

Viac
Subjekt
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj, Košický kraj, Prešovský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2023 - 01.12.2023
Celková suma
11,499,983 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora zraniteľných domácností prostre…
Typ
Podpora zraniteľnýc…
Plánovaný začiatok
01.01.2023
Skutočný začiatok
01.01.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2023
Skutočný začiatok
01.12.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zraniteľných domácností podporených s cieľom pomôcť im pokryť náklady na spotrebu energie
Hodnota
-
Cieľ
11093,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

ZSE Energia, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 07/2023_70

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
933,035 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2023
Názov

Východoslovenská energetika, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 07/2023_70

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,507,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2023
Názov

Stredoslovenská energetika, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 07/2023_70

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
386,828 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2023
Názov

ZSE Energia, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 07/2023_30

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
394,771 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2023
Názov

Východoslovenská energetika, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 07/2023_30

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
591,183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2023
Názov

Stredoslovenská energetika, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 07/2023_30

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
187,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2023
Názov

Východoslovenská energetika, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 08/2023_70

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,455,666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

Východoslovenská energetika, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 08/2023_30

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
693,462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2023
Názov

Paušálna sadzba na výdavky na zamestnancov

Interný účtovný doklad pre aplikáciu paušálnej sadzby na výdavky na zamestnancov IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Interný účtovný doklad pre aplikáciu paušálnej sadzby na nepriame výdavky IROP

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
IČO
00686832
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.