Popis projektu

Hlavným cieľom projektu s názvom „Podpora zraniteľných domácností prostredníctvom kompenzácie ich nákladov na energie“ je podpora zraniteľných domácností, ktoré boli negatívne zasiahnuté zvýšením cien energie v súvislosti s dôsledkami vojenskej agresie Ruska voči Ukrajine, ako aj inflačným rastom nákladov na základné životné potreby. Zraniteľné domácnosti majú možnosť pokryť si svoje vzniknuté zvýšené náklady na energie počas roka 2023 a tak lepšie zabezpečiť svoje základné životné potreby.

Cieľ projektu bude naplnený prostredníctvom poskytovania kompenzácií dodávateľom plynu, resp. elektriny domácnostiam. Kompenzácie zvýšených nákladov na energie pre domácnosti budú v rámci národného projektu realizované formou refundácie výdavkov, ktoré už boli poskytnuté dodávateľom energie zo štátneho rozpočtu na pokrytie rozdielu medzi trhovou hodnotou plynu/elektriny a limitom určeným vládou SR. Kompenzovať sa budú náklady na energie pre domácnosti na celom území Slovenska a to za obdobie od 1.1.2023, keďže od tohto termínu došlo k zvýšeniu cien energií pre domácnosti v Slovenskej republike.

Realizáciou predkladaného projektu bude naplnený merateľný ukazovateľ projektu „Počet zraniteľných domácností podporených s cieľom pomôcť im pokryť náklady na spotrebu energie“ vo výške 614 202 domácností. Táto cieľová hodnota ukazovateľa je stanovená na základe podielu zraniteľných domácností zodpovedajúceho podielu zdrojov  OP II  na celkovej alokácii vyčlenenej na opatrenia Iniciatívy SAFE.

Viac
Subjekt
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Nitriansky kraj, Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2023 - 01.12.2023
Celková suma
574,818,539 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora zraniteľných domácností prostre…
Typ
A. Podpora zraniteľ…
Plánovaný začiatok
01.01.2023
Skutočný začiatok
01.01.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2023
Skutočný začiatok
22.08.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zraniteľných domácností podporených s cieľom pomôcť im pokryť náklady na spotrebu energie
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
614202,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.10.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Paušálna sadzba na výdavky zamesntancov k ŽoP č. 43225643

Paušálna sadzba na výdavky zamesntancov k ŽoP č. 43225643

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky v rámci ŽoP 43225643

Paušálna sadzba na nepriame výdavky v rámci ŽoP 43225643

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 05/2023_30

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15,350,687 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2023
Názov

Východoslovenská energetika, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 05/2023_30

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,441,372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2023
Názov

Energie2, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 05/2023_30

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21,486 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2023
Názov

RIGHT POWER, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 05/2023_30

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2023
Názov

MAGNA ENERGIA, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 05/2023_30

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42,994 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2023
Názov

UTYLIS, s.r.o.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 05/2023_30

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2023
Názov

ELGAS, s.r.o.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 05/2023_30

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,607 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2023
Názov

ZSE Energia, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 05/2023_30

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,128,547 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2023
Názov

Stredoslovenská energetika, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 05/2023_30

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
890,690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2023
Názov

Východoslovenská energetika, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 06/2023_30

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
739,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2023
Názov

Energie2, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 06/2023_30

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,371 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2023
Názov

ELGAS, s.r.o.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 06/2023_30

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2023
Názov

MAGNA ENERGIA, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 06/2023_30

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2023
Názov

Stredoslovenská energetika, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 06/2023_30

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
217,939 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2023
Názov

RIGHT POWER, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 06/2023_30

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2023
Názov

UTYLIS, s.r.o.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 06/2023_30

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2023
Názov

ZSE Energia, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 06/2023_30

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
492,077 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2023
Názov

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 06/2023_30

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,779,212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2023
Názov

Východoslovenská energetika, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 06/2023_70

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,613,049 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2023
Názov

Energie2, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 06/2023_70

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2023
Názov

UTYLIS, s.r.o.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 06/2023_70

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,226 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2023
Názov

Stredoslovenská energetika, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 06/2023_70

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
408,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2023
Názov

MAGNA ENERGIA, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 06/2023_70

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20,493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2023
Názov

ELGAS, s.r.o.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 06/2023_70

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2023
Názov

RIGHT POWER, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 06/2023_70

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2023
Názov

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 06/2023_70

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,194,207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2023
Názov

ZSE Energia, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 06/2023_70

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
994,027 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2023
Názov

Paušálna sadzba na výdavky na zamestnancov

Interný účtovný doklad pre aplikáciu paušálnej sadzby na výdavky na zamestnancov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
75,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stredoslovenská energetika, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 01/2023_1_70

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,694,621 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2023
Názov

ELGAS, s.r.o.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 01/2023_1_70

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2023
Názov

Energie2, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 01/2023_1_70

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
177,621 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2023
Názov

Východoslovenská energetika, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 01/2023_1_70

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22,206,423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2023
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Interný účtovný doklad pre aplikáciu paušálnej sadzby na nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 01/2023_2_70

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
99,319,002 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2023
Názov

ZSE Energia, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 01/2023_3_70

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15,169,006 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.01.2023
Názov

UTYLIS, s.r.o.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 01/2023_3_70

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
66,623 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.01.2023
Názov

MAGNA ENERGIA, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 01/2023_3_70

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
297,777 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.01.2023
Názov

RIGHT POWER, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 01/2023_3_70

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.01.2023
Názov

Stredoslovenská energetika, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 01/2023_30

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,057,267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2023
Názov

Energie2, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 01/2023_30

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25,204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2023
Názov

UTYLIS, s.r.o.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 01/2023_30

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2023
Názov

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 01/2023_30

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17,659,912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2023
Názov

RIGHT POWER, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 01/2023_30

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,848 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2023
Názov

ELGAS, s.r.o.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 01/2023_30

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,672 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2023
Názov

Východoslovenská energetika, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 01/2023_30

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,289,122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2023
Názov

ZSE Energia, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 01/2023_30

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,950,792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2023
Názov

MAGNA ENERGIA, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 01/2023_30

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2023
Názov

Východoslovenská energetika, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 02/2023_70

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16,711,635 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2023
Názov

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 02/2023_70

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
74,882,005 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2023
Názov

Stredoslovenská energetika, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 02/2023_70

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,284,626 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2023
Názov

ZSE Energia, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 02/2023_70

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,401,808 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2023
Názov

Energie2, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 02/2023_70

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
133,196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2023
Názov

UTYLIS, s.r.o.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 02/2023_70

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50,445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2023
Názov

ELGAS, s.r.o.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 02/2023_70

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,814 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2023
Názov

RIGHT POWER, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 02/2023_70

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,861 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2023
Názov

MAGNA ENERGIA, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 02/2023_70

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
224,231 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2023
Názov

Energie2, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 02/2023_30

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50,209 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2023
Názov

MAGNA ENERGIA, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 02/2023_30

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
105,310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2023
Názov

RIGHT POWER, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 02/2023_30

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2023
Názov

UTYLIS, s.r.o.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 02/2023_30

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24,445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2023
Názov

Stredoslovenská energetika, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 02/2023_30

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,265,548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2023
Názov

ZSE Energia, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 02/2023_30

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,176,165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2023
Názov

ELGAS, s.r.o.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 02/2023_30

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,439 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2023
Názov

Východoslovenská energetika, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 02/2023_30

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,907,266 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2023
Názov

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 02/2023_30

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
38,403,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2023
Názov

UTYLIS, s.r.o.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 03/2023_70

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48,317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2023
Názov

Energie2, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 03/2023_70

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
119,705 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2023
Názov

ZSE Energia, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 03/2023_70

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,969,811 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2023
Názov

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 03/2023_70

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
72,437,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2023
Názov

RIGHT POWER, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 03/2023_70

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,506 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2023
Názov

Východoslovenská energetika, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 03/2023_70

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16,191,203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2023
Názov

MAGNA ENERGIA, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 03/2023_70

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
217,971 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2023
Názov

Stredoslovenská energetika, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 03/2023_70

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,142,130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2023
Názov

ELGAS, s.r.o.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 03/2023_70

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2023
Názov

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 03/2023_30

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16,871,045 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

UTYLIS, s.r.o.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 03/2023_30

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

MAGNA ENERGIA, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 03/2023_30

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
43,116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

ZSE Energia, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 03/2023_30

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,039,669 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

RIGHT POWER, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 03/2023_30

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,731 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Východoslovenská energetika, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 03/2023_30

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,972,890 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Energie2, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 03/2023_30

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,367 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Stredoslovenská energetika, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 03/2023_30

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,047,856 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

ELGAS, s.r.o.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 03/2023_30

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

UTYLIS, s.r.o.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 05/2023_70

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,747 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2023
Názov

MAGNA ENERGIA, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 05/2023_70

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
37,511 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2023
Názov

RIGHT POWER, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 05/2023_70

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
949 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2023
Názov

Východoslovenská energetika, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 05/2023_70

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,793,731 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2023
Názov

ZSE Energia, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 05/2023_70

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,843,467 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2023
Názov

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 05/2023_70

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,892,612 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2023
Názov

Energie2, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 05/2023_70

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18,822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2023
Názov

ELGAS, s.r.o.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 05/2023_70

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2023
Názov

Stredoslovenská energetika, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 05/2023_70

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
736,353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2023
Názov

UTYLIS, s.r.o.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 04/2023_30

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,631 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2023
Názov

MAGNA ENERGIA, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 04/2023_30

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48,754 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2023
Názov

Energie2, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 04/2023_30

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24,031 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2023
Názov

ELGAS, s.r.o.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 04/2023_30

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,725 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2023
Názov

RIGHT POWER, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 04/2023_30

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,736 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2023
Názov

ZSE Energia, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 04/2023_30

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,392,974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2023
Názov

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 04/2023_30

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18,308,062 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2023
Názov

Východoslovenská energetika, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 04/2023_30

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,252,581 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2023
Názov

Stredoslovenská energetika, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 04/2023_30

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,089,121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2023
Názov

ELGAS, s.r.o.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 04/2023_70

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2023
Názov

UTYLIS, s.r.o.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 04/2023_70

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31,210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2023
Názov

MAGNA ENERGIA, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 04/2023_70

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
150,356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2023
Názov

Energie2, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 04/2023_70

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
73,918 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2023
Názov

RIGHT POWER, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 04/2023_70

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2023
Názov

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 04/2023_70

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50,248,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2023
Názov

Východoslovenská energetika, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 04/2023_70

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,180,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2023
Názov

Stredoslovenská energetika, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 04/2023_70

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,887,837 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2023
Názov

ZSE Energia, a.s.

Interný doklad -Kompenzácie dodávateľom plynu 04/2023_70

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,519,493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2023
Názov IČO
Názov
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
IČO
00686832
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.