Popis projektu

Cieľom projektu s názvom Plán prác na odstránenie environmentálnej záťaže pre lokalitu Podbrezová - bývalá antimónová huta Vajsková je spracovanie Plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže (ďalej len „Plán prác“) podľa zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 409/2011 Z. z.“). Podľa § 8 ods. 4 zákon č. 409/2011 Z. z. Plán prác obsahuje časové a vecné vymedzenie vykonávania geologického prieskumu životného prostredia (§ 2 ods. 3 písm. d) zákona č. 569/2007 Z. z.), sanácie environmentálnej záťaže (§ 2 ods. 5 písm. c) zákona č. 569/2007 Z. z.) a monitorovania geologických faktorov životného prostredia (§ 2 ods. 5 písm. a) zákona č. 569/2007 Z. z.), náklady potrebné na realizáciu plánu prác a náležitosti vymedzené v osobitnom predpise (§ 12, 14 a 16 zákona č. 569/2007 Z. z.). Projekt sa bude realizovať pre environmentálnu záťaž situovanú v Podbrezovej / Vajskovej. 

Miestom realizácie projektu je Bratislava II (mestská čať Ružinov) a bude spracovaný pre lokalitu Podbrezová /Vajsková. 

Merateľným ukazovateľom projektu je dokument vypracovanej predprojektovej a projektovej dokumentácie. 

Viac
Subjekt
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Ružinov
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2023 - 01.12.2023
Celková suma
59,137 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia, Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vypracovanie predprojektovej a projekto…
Typ
A.Prieskum, sanácia…
Plánovaný začiatok
01.09.2023
Skutočný začiatok
18.09.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
28.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celkový počet vypracovanej predprojektovej a projektovej dokumentácie
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra 52023060 s protokolom 1

Faktúra 52023060 (1680) s protokolom 1 - Plán prác Vajsková

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
ENVIRONCENTRUM, s.r.o.
Žiadaná suma
42,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov IČO
Názov
ENVIRONCENTRUM, s.r.o.
IČO
31681794
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.