Popis projektu

Projekt s názvom „Materiálno-technické, personálne zabezpečenie a externá podpora riadenia a implementácie OP VaI - rok 2017“ je zameraný na financovanie materiálno-technického vybavenia, personálneho zabezpečenia a externej podpory pre zamestnancov sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (ďalej len „SO“). Realizáciou aktivít sa vytvorí základný predpoklad na posilnenie kvality vykonávaných činností a funkcií týkajúcich sa prípravy, riadenia, monitorovania, hodnotenia, kontroly a auditu spolu s činnosťami na posilnenie administratívnych kapacít v rámci vytvárania vhodných pracovných podmienok. Dĺžka realizácie aktivít projektu je 9 mesiacov. Výsledkom projektu je vytvorenie vhodných pracovných podmienok pre plnenie úloh riadenia a implementácie operačného programu, a to zabezpečením adekvátneho materiálno-technického vybavenia a zabezpečenie externej odbornej a právnej podpory pre potreby zamestnancov SO.

Viac
Subjekt
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2017 - 01.03.2018
Celková suma
298,490 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
137,994 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Personálne zabezpečenie riadenia a impl…
Typ
Interné a externé v…
Plánovaný začiatok
01.04.2017
Skutočný začiatok
16.06.2017
Plánovaný koniec
01.03.2018
Skutočný koniec
19.03.2018
Názov
Personálne zabezpečenie riadenia a impl…
Typ
Interné a externé v…
Plánovaný začiatok
01.04.2017
Skutočný začiatok
16.06.2017
Plánovaný koniec
01.03.2018
Skutočný koniec
19.03.2018
Názov
Externá podpora riadenia a implementáci…
Typ
Interné a externé e…
Plánovaný začiatok
01.05.2017
Skutočný začiatok
18.05.2017
Plánovaný koniec
01.03.2018
Skutočný koniec
31.03.2018
Názov
Externá podpora riadenia a implementáci…
Typ
Interné a externé e…
Plánovaný začiatok
01.05.2017
Skutočný začiatok
18.05.2017
Plánovaný koniec
01.03.2018
Skutočný koniec
31.03.2018
Názov
Materiálno-technické zabezpečenie riade…
Typ
Mat.-tech. zabezp. …
Plánovaný začiatok
01.05.2017
Skutočný začiatok
31.05.2017
Plánovaný koniec
01.03.2018
Skutočný koniec
21.03.2018
Názov
Materiálno-technické zabezpečenie riade…
Typ
Mat.-tech. zabezp. …
Plánovaný začiatok
01.05.2017
Skutočný začiatok
31.05.2017
Plánovaný koniec
01.03.2018
Skutočný koniec
21.03.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (%)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít
Hodnota
8,0 (počet)
Cieľ
11,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.05.2018
Riziko
-
Názov
Počet administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP
Hodnota
111,0 (počet)
Cieľ
111,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.05.2018
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných aktivít, alebo poskytnutých služieb
Hodnota
17,0 (počet)
Cieľ
18,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.05.2018
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Zahraničná pracovná cesta - M. Húska - 31.5.-2.6.2017

Zahraničná pracovná cesta - Martin Húska 31.5.-2.6.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

Zahraničná pracovná cesta - M. Húska - 31.5.-2.6.2017

Zahraničná pracovná cesta - Martin Húska 31.5.-2.6.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
492 €
Schválené na preplatenie
492 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

Licencia - Grafický softvér SW Adobe CC for teams All Apps MP ML (+CZ) NEW

Licencia - Grafický softvér

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
529 €
Schválené na preplatenie
529 €
Realizácia
28.06.2017
Názov

Licencia - Grafický softvér SW Adobe CC for teams All Apps MP ML (+CZ) NEW

Licencia - Grafický softvér

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
28.06.2017
Názov

Občerstvenie na školení dňa 20.6.2017

Občerstvenie na školení dňa 20.6.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
24.07.2017
Názov

Občerstvenie na školení dňa 20.6.2017

Občerstvenie na školení dňa 20.6.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
174 €
Schválené na preplatenie
174 €
Realizácia
24.07.2017
Názov

Občertvenie na školení dňa 27.6.2017

Občerstvenie na školení dňa 27.6.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
47 €
Realizácia
07.08.2017
Názov

Občertvenie na školení dňa 27.6.2017

Občerstvenie na školení dňa 27.6.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
07.08.2017
Názov

Dodanie výpočtovej techniky s príslušenstvom (notebooky, PC, tašky na notebooky)

Dodanie výpočtovej techniky s príslušenstvom (notebooky, PC, tašky na noteboooky)

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,111 €
Schválené na preplatenie
1,111 €
Realizácia
19.09.2017
Názov

Dodanie výpočtovej techniky s príslušenstvom (notebooky, PC, tašky na notebooky)

Dodanie výpočtovej techniky s príslušenstvom (notebooky, PC, tašky na noteboooky)

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,289 €
Schválené na preplatenie
18,289 €
Realizácia
19.09.2017
Názov

Právne služby 5-7/2017

Právne služby 5-7/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
418 €
Schválené na preplatenie
418 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

Právne služby 7/2017

Právne služby 5-7/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,875 €
Schválené na preplatenie
6,875 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

Dodanie tabletov

Dodanie tabletov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
149 €
Schválené na preplatenie
149 €
Realizácia
24.10.2017
Názov

Dodanie tabletov

Dodanie tabletov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,460 €
Schválené na preplatenie
2,460 €
Realizácia
24.10.2017
Názov

Právne služby 8/2017

Právne služby 8/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
292 €
Schválené na preplatenie
292 €
Realizácia
18.10.2017
Názov

Právne služby 8/2017

Právne služby 8/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,808 €
Schválené na preplatenie
4,808 €
Realizácia
18.10.2017
Názov

Právne služby 9/2017

Právne služby 9 /2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,760 €
Schválené na preplatenie
9,760 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

Právne služby 9/2017

Právne služby 9 /2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
593 €
Schválené na preplatenie
593 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

Právne služby 10/2017

Právne služby 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,606 €
Schválené na preplatenie
8,606 €
Realizácia
18.12.2017
Názov

Právne služby 10/2017

Právne služby 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
523 €
Schválené na preplatenie
523 €
Realizácia
18.12.2017
Názov

Právne služby 11/2017

Právne služby 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,289 €
Schválené na preplatenie
10,289 €
Realizácia
21.12.2017
Názov

Právne služby 11/2017

Právne služby 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
625 €
Schválené na preplatenie
625 €
Realizácia
21.12.2017
Názov

4home - Dodanie stolových lámp

4home - Dodanie stolových lámp

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
75 €
Realizácia
28.11.2017
Názov

4home - Dodanie stolových lámp

4home - Dodanie stolových lámp

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,229 €
Schválené na preplatenie
1,229 €
Realizácia
28.11.2017
Názov

Nakladatelství C.H. Beck, Školenie "Insolvenstnosť" dňa 22.11.2017

Nakladatelství C.H. Beck - Školenie "Insolventnosť" dňa 22.11.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
157 €
Schválené na preplatenie
157 €
Realizácia
18.10.2017
Názov

Nakladatelství C.H. Beck, Školenie "Insolvenstnosť" dňa 22.11.2017

Nakladatelství C.H. Beck - Školenie "Insolventnosť" dňa 22.11.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
18.10.2017
Názov

EDOS-PEM, Školenie "Infozákon" dňa 6.11.2017

EDOS-PEM - Školenie "infozákon" dňa 6.11.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
121 €
Realizácia
18.10.2017
Názov

EDOS-PEM, Školenie "Infozákon" dňa 6.11.2017

EDOS-PEM - Školenie "infozákon" dňa 6.11.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
18.10.2017
Názov

MIRA OFFICE - Dodanie archívnych boxov

MIRA OFFICE - Dodanie archívnych boxov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
148 €
Schválené na preplatenie
148 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

MIRA OFFICE - Dodanie archívnych boxov

MIRA OFFICE - Dodanie archívnych boxov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,444 €
Schválené na preplatenie
2,444 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

B2B Partner - Dodanie tabulí a flipchartov

B2B Partner - Dodanie tabulí a flipchartov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
126 €
Realizácia
06.12.2017
Názov

B2B Partner - Dodanie tabulí a flipchartov

B2B Partner - Dodanie tabulí a flipchartov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,080 €
Schválené na preplatenie
2,080 €
Realizácia
06.12.2017
Názov

Ústav na výkon trestu odňatia slobody - Dodanie kancelárskeho nábytku

Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dodanie kancelárskeho nábytku

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
34,391 €
Schválené na preplatenie
34,391 €
Realizácia
29.03.2018
Názov

Ústav na výkon trestu odňatia slobody - Dodanie kancelárskeho nábytku

Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dodanie kancelárskeho nábytku

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
2,089 €
Schválené na preplatenie
2,089 €
Realizácia
29.03.2018
Názov

EDOS-SMART, s.r.o. - Školenie Finančná kontrola - prakticky a komplexne v roku 2018, 19.3.2018

EDOS-SMART, s.r.o., Školenie "Finančná kontrola - prakticky a komplexne v roku 2018, 19.3.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
130 €
Realizácia
28.02.2018
Názov

EDOS-SMART, s.r.o. - Školenie Finančná kontrola - prakticky a komplexne v roku 2018, 19.3.2018

EDOS-SMART, s.r.o., Školenie "Finančná kontrola - prakticky a komplexne v roku 2018, 19.3.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
28.02.2018
Názov

PROEKO s.r.o., Školenie - Pohľadávky štátu so zameraním na nakladanie o povinnosti správcov, 14.3.2018

PROEKO s.r.o., Školenie - Pohľadávky štátu so zameraním na nakladanie o povinnosti správcov, 14.3.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
138 €
Realizácia
28.02.2018
Názov

PROEKO s.r.o., Školenie - Pohľadávky štátu so zameraním na nakladanie o povinnosti správcov, 14.3.2018

PROEKO s.r.o., Školenie - Pohľadávky štátu so zameraním na nakladanie o povinnosti správcov, 14.3.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
28.02.2018
Názov

PROEKO s.r.o., Školenie - OChrana osobných údajov v roku 2018 so zameraním na organizácie štátnej správy, 22.2.2018

PROEKO s.r.o., Školenie - OChrana osobných údajov v roku 2018 so zameraním na organizácie štátnej správy, 22.2.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
74 €
Realizácia
30.01.2018
Názov

PROEKO s.r.o., Školenie - OChrana osobných údajov v roku 2018 so zameraním na organizácie štátnej správy, 22.2.2018

PROEKO s.r.o., Školenie - OChrana osobných údajov v roku 2018 so zameraním na organizácie štátnej správy, 22.2.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
30.01.2018
Názov

Creatio eu s.r.o., Školenie - Nové pravidlá korekcií pri eurofondových zákazkách, 30.1.2018

Creatio eu, s.r.o. - Školenie Nové pravidlá korekcií eri eurofondových zákazkách, 30.1.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
30.01.2018
Názov

Creatio eu s.r.o., Školenie - Nové pravidlá korekcií pri eurofondových zákazkách, 30.1.2018

Creatio eu, s.r.o. - Školenie Nové pravidlá korekcií eri eurofondových zákazkách, 30.1.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
75 €
Realizácia
30.01.2018
Názov

Právne služby 3/2018

Právne služby 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,942 €
Schválené na preplatenie
3,942 €
Realizácia
25.04.2018
Názov

Právne služby 3/2018

Právne služby 3/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
240 €
Realizácia
25.04.2018
Názov

Právne služby 2/2018

Právne služby 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,616 €
Schválené na preplatenie
4,616 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

Právne služby 2/2018

Právne služby 2/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
280 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

Právne služby 1/2018

Právne služby 1/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,404 €
Schválené na preplatenie
7,404 €
Realizácia
19.03.2018
Názov

Právne služby 1/2018

Právne služby 1/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
450 €
Schválené na preplatenie
450 €
Realizácia
19.03.2018
Názov

Právne služby 12/2017

Právne služby 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,962 €
Schválené na preplatenie
10,962 €
Realizácia
26.02.2018
Názov

Právne služby 12/2017

Právne služby 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
666 €
Schválené na preplatenie
666 €
Realizácia
26.02.2018
Názov IČO
Názov
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
IČO
00686832
Názov
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
IČO
00738298
Názov
Andrej Holka
IČO
47711876
Názov
EDOS-SMART, s.r.o.
IČO
50288334
Názov
PROEKO s.r.o.
IČO
35900831
Názov
EDOC-PEM s.r.o.
IČO
36287229
Názov
Jana Černá, súkromná podnikateľka
IČO
32212721
Názov
Digicom, s.r.o.
IČO
36003107
Názov
Bobák, Bollová a spol. s.r.o.
IČO
35855673
Názov
HENRYSO, s.r.o.
IČO
50687115
Názov
B2B Partner s.r.o.
IČO
44413467
Názov
4Home, a.s.
IČO
27465616
Názov
MIRA OFFICE
IČO
36761176
Názov
Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.
IČO
46380434
Názov
Creatio eu, s.r.o.
IČO
50242032
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.