Popis projektu

Cieľom projektu s názvom je eliminovať vypočítané environmentálne a zdravotné riziká. Eliminácia súčasných zdrojov znečistenia v areáli bude mať priaznivý efekt aj pre širšie okolie, kde bolo dlhodobým pôsobením zdrojov znečistenie prenesené. Cieľ projektu bude naplnený prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity projektu s názvom a podpornej aktivity projektu.

Miesto realizácie projektu je lokalizované v Prešovskom kraji v okrese Bardejov, v katastrálnom území . Predmetom sanácie je environmentálna záťaž nachádzajúca sa , ktorý leží v sv. časti intravilánu mesta Bardejov, v jeho priemyselnej zóne. Predmetná lokalita je klasifikovaná ako

Realizáciou predkladaného projektu budú naplnené merateľné ukazovatele projektu:

  • -

Viac
Subjekt
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bardejov
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.12.2020 - 01.12.2023
Celková suma
3,446,997 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
366,817 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Sanácia environmentálnych záťaží
Typ
A.Prieskum, sanácia…
Plánovaný začiatok
01.12.2020
Skutočný začiatok
17.12.2020
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
29.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2020
Skutočný začiatok
01.06.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
29.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celkový povrch rekultivovanej pôdy
Hodnota
2,2622 (ha)
Cieľ
2,275 (ha)
Naposledy aktualizované
26.01.2024
Riziko
-
Názov
Počet sanovaných environmentálnych záťaží
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.01.2024
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra č. 2021377 s 4. čiast.protokolom č. 182/2021 - zúčtovanie zálohy SAN Bardejov

Faktúra č. 2021377 (4001025) s 4. čiast.protokolom č. 182/2021- zúčtovanie zálohy SAN Bardejov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
15,822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

Faktúra č. 2022160 s 5. čiast.protokolom č. 065/2022 - zúčtovanie zálohy SAN Bardejov

Faktúra č. 2022160 (4000482) s 5. čiast.protokolom č. 065/2022- zúčtovanie zálohy SAN Bardejov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
52,769 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Mzdové prostriedky za jún 2022 (hlavná aktivita) Bardejov

Sumarizačný hárok za jún_2022 - mzdové prostriedky 2Q_2022 Bardejov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,557 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzdové prostriedky za jún 2022 (podporná aktivita) Bardejov

Sumarizačný hárok za jún_2022 - mzdové prostriedky 2Q_2022 Bardejov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzdové prostriedky za apríl 2022 (hlavná aktivita) Bardejov

Sumarizačný hárok za apríl_2022 - mzdové prostriedky 2Q_2022 Bardejov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,027 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Mzdové prostriedky za máj 2022 (hlavná aktivita) Bardejov

Sumarizačný hárok za máj_2022 - mzdové prostriedky 2Q_2022 Bardejov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,391 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Sumarizačný hárok za September 2022 - Mzdové prostriedky 3Q 2022 - Bardejov/ Hlavné aktivity

Sumarizačný hárok za September 2022 - Mzdové prostriedky 3Q 2022 - Bardejov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,907 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Sumarizačný hárok za September 2022 - Mzdové prostriedky 3Q 2022 - Bardejov/ Podporné aktivity

Sumarizačný hárok za September 2022 - Mzdové prostriedky 3Q 2022 - Bardejov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Sumarizačný hárok za Júl 2022 - Mzdové prostriedky 3Q 2022 - Bardejov/ Podporné aktivity

Sumarizačný hárok za Júl 2022 - Mzdové prostriedky 3Q 2022 - Bardejov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

Sumarizačný hárok za Júl 2022 - Mzdové prostriedky 3Q 2022 - Bardejov/ Hlavné aktivity

Sumarizačný hárok za Júl 2022 - Mzdové prostriedky 3Q 2022 - Bardejov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

Sumarizačný hárok za August 2022 - Mzdové prostriedky 3Q 2022 - Bardejov/ Hlavné aktivity

Sumarizačný hárok za August 2022 - Mzdové prostriedky 3Q 2022 - Bardejov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,373 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Sumarizačný hárok za August 2022 - Mzdové prostriedky 3Q 2022 - Bardejov/ Podporné aktivity

Sumarizačný hárok za August 2022 - Mzdové prostriedky 3Q 2022 - Bardejov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,019 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Faktúra č. 2022-357 (4000998) so 7. čiast.protokolom - zúčtovanie zálohy SAN BJ

Faktúra č. 2022-357 (4000998) so 7. čiast.protokolom - zúčtovanie zálohy SAN BJ

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
153,489 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2022-313 (4000898) so 6. čiast.protokolom - zúčtovanie zálohy SAN BJ

Faktúra č. 2022-313 (4000898) so 6. čiast.protokolom - zúčtovanie zálohy SAN BJ

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
116,675 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
904 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
858 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,342 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,463 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
563 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,967 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,563 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
311 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,633 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,757 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,876 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,689 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40,549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,054 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19,395 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
43,891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
81,766 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
157,430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Zúčtovanie miezd MH SR 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
365 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Rezervný fond

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Bardejov – areál podniku JAS (SK/EZ/BJ/23)

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poist. v nezamestnanosti

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Bardejov – areál podniku JAS (SK/EZ/BJ/23)

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Bardejov – areál podniku JAS (SK/EZ/BJ/23)

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie ostatné poistovne

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Bardejov – areál podniku JAS (SK/EZ/BJ/23)

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Bardejov – areál podniku JAS (SK/EZ/BJ/23)

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,908 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Bardejov – areál podniku JAS (SK/EZ/BJ/23)

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,067 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Bardejov – areál podniku JAS (SK/EZ/BJ/23)

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Bardejov – areál podniku JAS (SK/EZ/BJ/23)

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Bardejov – areál podniku JAS (SK/EZ/BJ/23)

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Bardejov – areál podniku JAS (SK/EZ/BJ/23)

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 2021-203, č. protokolu 098/2021

faktúra č. 2021-203 (4000638) - zúčtovanie zálohy SAN BJ

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
102,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2021
Názov

Úrazové poistenie (hlavná aktivita)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Bardejov - 2Q 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie (hlavná aktivita)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Bardejov - 2Q 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie (hlavná aktivita)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Bardejov - 2Q 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie VŠZP (hlavná aktivita)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Bardejov - 2Q 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok (hlavná aktivita)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Bardejov - 2Q 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat (hlavná aktivita)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Bardejov - 2Q 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,599 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Oprávnená zložka mzdy (hlavná aktivita)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Bardejov - 2Q 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie ost. poisťovne (hlavná aktivita)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Bardejov - 2Q 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie (hlavná aktivita)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Bardejov - 2Q 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
742 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poist. v nezamestnanosti (hlavná aktivita)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Bardejov - 2Q 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rezervný fond (hlavná aktivita)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Bardejov - 2Q 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rezervný fond

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Bardejov - 2Q 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Bardejov - 2Q 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Bardejov - 2Q 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Bardejov - 2Q 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Bardejov - 2Q 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
910 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Bardejov - 2Q 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie VŠZP

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Bardejov - 2Q 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Bardejov - 2Q 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poist. v nezamestnanosti

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Bardejov - 2Q 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 202100635 s protokolom č. 1

Faktúra č. 202100635 (4000770) s protokolom č. 1 - zúčtovanie zálohy OGD BJ

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2021
Názov

Faktúra č. 2021-264 s protokolom č. 120/2021

Faktúra č. 2021-264 (4000744) s protokolom č. 120/2021 - zúčtovanie zálohy SAN BJ

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
37,258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2021
Názov

Faktúra č. 10210256 s montážnym listom

Faktúra č. 10210256 (4000696) s montážnym listom - zúčtovanie zálohy BJ

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2021
Názov

Faktúra č. 202100715 s protokolom č. 2 - zúčtovanie zálohy OGD BJ

Faktúra č. 202100715 (4000857) s protokolom č. 2 - zúčtovanie zálohy OGD BJ

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2021
Názov

Faktúra č. 2021-313 s protokolom č. 159/2021 - zúčtovanie zálohy SAN BJ

Faktúra č. 2021-313 (4000885) s protokolom č. 159/2021 - zúčtovanie zálohy SAN BJ

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
204,934 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2021
Názov

IP (podp. aktivita)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia EZ v lokalite Bardejov_3Q 2021_doplnenie II.

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RF (podp. aktivita)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia EZ v lokalite Bardejov_3Q 2021_doplnenie II.

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ZP (podp. aktivita)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia EZ v lokalite Bardejov_3Q 2021_doplnenie II.

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

NP (podp. aktivita)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia EZ v lokalite Bardejov_3Q 2021_doplnenie II.

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SP (podp. aktivita)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia EZ v lokalite Bardejov_3Q 2021_doplnenie II.

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
577 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok (podp. aktivita)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia EZ v lokalite Bardejov_3Q 2021_doplnenie II.

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Oprávnená náhrada mzdy (podp. aktivita)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia EZ v lokalite Bardejov_3Q 2021_doplnenie II.

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat (podp. aktivita)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia EZ v lokalite Bardejov_3Q 2021_doplnenie II.

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PvN (podp. aktivita)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia EZ v lokalite Bardejov_3Q 2021_doplnenie II.

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ÚP (podp. aktivita)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia EZ v lokalite Bardejov_3Q 2021_doplnenie II.

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ÚP (hl. aktivita)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia EZ v lokalite Bardejov_3Q 2021_doplnenie II.

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ZP ostatné (hl. aktivita)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia EZ v lokalite Bardejov_3Q 2021_doplnenie II.

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat (hl. aktivita)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia EZ v lokalite Bardejov_3Q 2021_doplnenie II.

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

NP (hl. aktivita)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia EZ v lokalite Bardejov_3Q 2021_doplnenie II.

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SP (hl. aktivita)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia EZ v lokalite Bardejov_3Q 2021_doplnenie II.

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok (hl. aktivita)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia EZ v lokalite Bardejov_3Q 2021_doplnenie II.

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ZP (hl. aktivita)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia EZ v lokalite Bardejov_3Q 2021_doplnenie II.

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PvN (hl. aktivita)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia EZ v lokalite Bardejov_3Q 2021_doplnenie II.

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RF (hl. aktivita)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia EZ v lokalite Bardejov_3Q 2021_doplnenie II.

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IP (hl. aktivita)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia EZ v lokalite Bardejov_3Q 2021_doplnenie II.

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

bežný výdavok (Rezervný fond PA)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 4Q 2021 Bardejov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

bežný výdavok (Zdravotné poistenie PA)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 4Q 2021 Bardejov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

bežný výdavok (Mimoriadna odmena PA)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 4Q 2021 Bardejov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

bežný výdavok (Tarifný plat PA)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 4Q 2021 Bardejov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,446 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

bežný výdavok (Osobný príplatok PA)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 4Q 2021 Bardejov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,770 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

bežný výdavok (Úrazové poistenie PA)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 4Q 2021 Bardejov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

bežný výdavok (Poist. v nezamestnanosti PA)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 4Q 2021 Bardejov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

bežný výdavok (Invalidné poistenie PA)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 4Q 2021 Bardejov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

bežný výdavok (Starobné poistenie PA)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 4Q 2021 Bardejov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
722 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

bežný výdavok (Nemocenské poistenie PA)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 4Q 2021 Bardejov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

bežný výdavok (Starobné poistenie HA)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 4Q 2021 Bardejov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
583 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

bežný výdavok (Mimoriadna odmena HA)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 4Q 2021 Bardejov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
965 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

bežný výdavok (Osobný príplatok HA)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 4Q 2021 Bardejov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

bežný výdavok (Úrazové poistenie HA)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 4Q 2021 Bardejov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

bežný výdavok (Tarifný plat HA)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 4Q 2021 Bardejov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,726 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

bežný výdavok (Nemocenské poistenie HA)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 4Q 2021 Bardejov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

bežný výdavok (Poist. v nezamestnanosti HA)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 4Q 2021 Bardejov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

bežný výdavok (Invalidné poistenie HA)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 4Q 2021 Bardejov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

bežný výdavok (Zdravotné poistenie ost. poisťovne HA)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 4Q 2021 Bardejov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
319 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

bežný výdavok (Zdravotné poistenie HA)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 4Q 2021 Bardejov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

bežný výdavok (Rezervný fond HA)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 4Q 2021 Bardejov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky 1 Q 2022 (hlavná aktivita)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 1Q 2022 Bardejov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky 1 Q 2022 (podporná aktivita)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 1Q 2022 Bardejov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2022-400 s 8. čiast.protokolom č. 182/2022- zúčtovanie zálohy SAN BJ

Faktúra č. 2022-400 (4001117) so 8. čiast.protokolom č. 182/2022- zúčtovanie zálohy SAN BJ

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
89,381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2022
Názov

Faktúra č.2023-378 (1263) s 19.čiast.akc.protokolom č.192/2023 - zúčtovanie zálohy SAN BJ

Faktúra č.2023-378 (1263) s 19.čiast.akc.protokolom č.192/2023 - zúčtovanie zálohy SAN BJ

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
179,604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2023
Názov

FA č. 123079 (1428) - Stála tabuľa - lokalita Bardejov

FA č. 123079 (1428) - Stála tabuľa - lokalita Bardejov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Faktúra č.2023-415 (1426) s 20. čiast. akc. protokolom č.216/2023 - zúčtovanie zálohy SAN BJ

Faktúra č.2023-415 (1426) s 20. čiast. akc. protokolom č.216/2023 - zúčtovanie zálohy SAN BJ

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
202,341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Mzdové prostriedky za november_2022 (hlavná aktivita)

Sumarizačný hárok za November 2022 - Mzdové prostriedky 4Q 2022 - Bardejov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Mzdové prostriedky za november_2022 (podporná aktivita)

Sumarizačný hárok za November 2022 - Mzdové prostriedky 4Q 2022 - Bardejov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Mzdové prostriedky za október_2022 (podporná aktivita)

Sumarizačný hárok za Október 2022 - Mzdové prostriedky 4Q 2022 - Bardejov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Mzdové prostriedky za október_2022 (hlavná aktivita)

Sumarizačný hárok za Október 2022 - Mzdové prostriedky 4Q 2022 - Bardejov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,757 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Mzdové prostriedky za December_2022 (podporná aktivita)

Sumarizačný hárok za December 2022 - Mzdové prostriedky 4Q 2022 - Bardejov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Mzdové prostriedky za December_2022 (hlavná aktivita)

Sumarizačný hárok za December 2022 - Mzdové prostriedky 4Q 2022 - Bardejov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
978 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Faktúra č.2022-454 s 9.čiast.akc.protokolom č.202/2022

Faktúra č.2022-454 (1437-2022) s 9.čiast.akc.protokolom č.202/2022 - zúčtovanie zálohy SAN BJ

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
162,423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2023
Názov

Sumarizačný hárok za október_2023 - mzdové prostriedky 4Q_2023 Bardejov (hlavná aktivita)

Sumarizačný hárok za október_2023 - mzdové prostriedky 4Q_2023 Bardejov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Sumarizačný hárok za október_2023 - mzdové prostriedky 4Q_2023 Bardejov (podporná aktivita)

Sumarizačný hárok za október_2023 - mzdové prostriedky 4Q_2023 Bardejov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Sumarizačný hárok za november_2023 - mzdové prostriedky 4Q_2023 Bardejov (hlavná aktivita)

Sumarizačný hárok za november_2023 - mzdové prostriedky 4Q_2023 Bardejov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,722 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

Sumarizačný hárok za november_2023 - mzdové prostriedky 4Q_2023 Bardejov (podporná aktivita)

Sumarizačný hárok za november_2023 - mzdové prostriedky 4Q_2023 Bardejov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

SÚD_mzdové výdavky (náhrady 2023)_Bardejov_Greš

SÚD_mzdové výdavky (náhrady 2023)_Bardejov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2023
Názov

SÚD_mzdové výdavky (náhrady 2023)_Bardejov_Kyjaci

SÚD_mzdové výdavky (náhrady 2023)_Bardejov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,369 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2023
Názov

SÚD_mzdové výdavky (náhrady 2023)_Bardejov_Guman

SÚD_mzdové výdavky (náhrady 2023)_Bardejov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2023
Názov

Faktúra č.2023-016 s 10.čiast.akc.protokolom č.214/2022

Faktúra č.2023-016 (80) s 10.čiast.akc.protokolom č.214/2022 - zúčtovanie zálohy SAN BJ

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
160,582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2023
Názov

mzdové náhrady za rok 2021 _ M.Kyjaci

SÚD_mzdové výdavky (náhrady)_Bardejov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2022
Názov

mzdové náhrady za rok 2022 _ M.Kyjaci

SÚD_mzdové výdavky (náhrady)_Bardejov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,532 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2022
Názov

mzdové náhrady za rok 2022 _ P.Greš

SÚD_mzdové výdavky (náhrady)_Bardejov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,068 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2022
Názov

mzdové náhrady za rok 2022 _ D.Guman

SÚD_mzdové výdavky (náhrady)_Bardejov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2022
Názov

mzdové náhrady za rok 2021 _ D.Guman

SÚD_mzdové výdavky (náhrady)_Bardejov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
655 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2022
Názov

mzdové náhrady za rok 2021 _ P.Greš

SÚD_mzdové výdavky (náhrady)_Bardejov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2022
Názov

Mzdové prostriedky za január_2023 (hlavná aktivita)

Sumarizačný hárok za Január 2023 - Mzdové prostriedky 1Q 2023 - Bardejov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,811 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Mzdové prostriedky za január_2023 (podporná aktivita)

Sumarizačný hárok za Január 2023 - Mzdové prostriedky 1Q 2023 - Bardejov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Mzdové prostriedky za február_2023 (hlavná aktivita)

Sumarizačný hárok za Február 2023 - Mzdové prostriedky 1Q 2023 - Bardejov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,010 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Mzdové prostriedky za február_2023 (podporná aktivita)

Sumarizačný hárok za Február 2023 - Mzdové prostriedky 1Q 2023 - Bardejov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Mzdové prostriedky za marec_2023 (hlavná aktivita)

Sumarizačný hárok za Marec 2023 - Mzdové prostriedky 1Q 2023 - Bardejov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,992 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Mzdové prostriedky za marec_2023 (podporná aktivita)

Sumarizačný hárok za Marec 2023 - Mzdové prostriedky 1Q 2023 - Bardejov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Faktúra č.2023-056 (214) s 11.čiast.akc.protokolom č.015/2023 - zúčtovanie zálohy SAN BJ

Faktúra č.2023-056 (214) s 11.čiast.akc.protokolom č.015/2023 - zúčtovanie zálohy SAN BJ

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
153,414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Faktúra č.202300088 s čiastkovým preberacím protokolom č.3 - zúčtovanie zálohy OGD BJ

Faktúra č. 202300088 (204) s protokolom č. 3 - zúčtovanie zálohy OGD BJ

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2023
Názov

Faktúra č. 202301006 (1664) s protokolom č. 5 - zúčtovanie zálohy OGD BJ

Faktúra č. 202301006 (1664) s protokolom č. 5 - zúčtovanie zálohy OGD BJ

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Faktúra č.2023-457 (1642) s 21. čiast. akc. protokolom č.242/2023 - zúčtovanie zálohy SAN BJ

Faktúra č.2023-457 (1642) s 21. čiast. akc. protokolom č.242/2023 - zúčtovanie zálohy SAN BJ

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
191,472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Faktúra č.2023-460 (1673) s 22. čiast. akc. protokolom č.243/2023 - zúčtovanie zálohy SAN BJ

Faktúra č.2023-460 (1673) s 22. čiast. akc. protokolom č.243/2023 - zúčtovanie zálohy SAN BJ

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
147,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Faktúra č.2023-084 (314) s 12.čiast.akc.protokolom č.033/2023 - zúčtovanie zálohy SAN BJ

Faktúra č.2023-084 (314) s 12.čiast.akc.protokolom č.033/2023 - zúčtovanie zálohy SAN BJ

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
151,292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2023
Názov

Faktúra č.2023-129 (489) s 13.čiast.akc.protokolom č.057/2023 - zúčtovanie zálohy SAN BJ

Faktúra č.2023-129 (489) s 13.čiast.akc.protokolom č.057/2023 - zúčtovanie zálohy SAN BJ

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
188,417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2023
Názov

Faktúra č.2023-170 (618) s 14.čiast.akc.protokolom č.077/2023 - zúčtovanie zálohy SAN B

Faktúra č.2023-170 (618) s 14.čiast.akc.protokolom č.077/2023 - zúčtovanie zálohy SAN BJ

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
163,166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2023
Názov

Mzdové prostriedky za apríl_2023 (hlavná aktivita)

Sumarizačný hárok za Apríl 2023 - Mzdové prostriedky 2Q 2023 - Bardejov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2023
Názov

Mzdové prostriedky za apríl_2023 (podporná aktivita)

Sumarizačný hárok za Apríl 2023 - Mzdové prostriedky 2Q 2023 - Bardejov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2023
Názov

Mzdové prostriedky za jún_2023 (hlavná aktivita)

Sumarizačný hárok za Jún 2023 - Mzdové prostriedky 2Q 2023 - Bardejov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,153 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

Mzdové prostriedky za jún_2023 (podporná aktivita)

Sumarizačný hárok za Jún 2023 - Mzdové prostriedky 2Q 2023 - Bardejov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

Mzdové prostriedky za máj_2023 (hlavná aktivita)

Sumarizačný hárok za Máj 2023 - Mzdové prostriedky 2Q 2023 - Bardejov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,687 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Mzdové prostriedky za máj_2023 (podporná aktivita)

Sumarizačný hárok za Máj 2023 - Mzdové prostriedky 2Q 2023 - Bardejov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Faktúra č.2023-216 (792) s 15.čiast.akc.protokolom č.104/2023 - zúčtovanie zálohy SAN B

Faktúra č.2023-216 (792) s 15.čiast.akc.protokolom č.104/2023 - zúčtovanie zálohy SAN BJ

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
177,368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Faktúra č. 202300672 (1045) s protokolom č. 4 - zúčtovanie zálohy OGD BJ

Faktúra č. 202300672 (1045) s protokolom č. 4 - zúčtovanie zálohy OGD BJ

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2023
Názov

Faktúra č.2023-290 (1046) s 17.čiast.akc.protokolom č.146/2023 - zúčtovanie zálohy SAN BJ

Faktúra č.2023-290 (1046) s 17.čiast.akc.protokolom č.146/2023 - zúčtovanie zálohy SAN BJ

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
202,902 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2023
Názov

Faktúra č.2023-257 (937) s 16.čiast.akc.protokolom č.128/2023 - zúčtovanie zálohy SAN BJ

Faktúra č.2023-257 (937) s 16.čiast.akc.protokolom č.128/2023 - zúčtovanie zálohy SAN BJ

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
182,647 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2023
Názov

Faktúra č.2023-323 (1142) s 18.čiast.akc.protokolom č.162/2023 - zúčtovanie zálohy SAN BJ

Faktúra č.2023-323 (1142) s 18.čiast.akc.protokolom č.162/2023 - zúčtovanie zálohy SAN BJ

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
187,232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2023
Názov

Sumarizačný hárok za September 2023 - Mzdové prostriedky 3Q 2023 - Bardejov (podporná aktivita)

Sumarizačný hárok za September 2023 - Mzdové prostriedky 3Q 2023 - Bardejov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2023
Názov

Sumarizačný hárok za September 2023 - Mzdové prostriedky 3Q 2023 - Bardejov (hlavná aktivita)

Sumarizačný hárok za September 2023 - Mzdové prostriedky 3Q 2023 - Bardejov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,547 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2023
Názov

Sumarizačný hárok za Júl 2023 - Mzdové prostriedky 3Q 2023 - Bardejov (podporná aktivita)

Sumarizačný hárok za Júl 2023 - Mzdové prostriedky 3Q 2023 - Bardejov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2023
Názov

Sumarizačný hárok za Júl 2023 - Mzdové prostriedky 3Q 2023 - Bardejov (hlavná aktivita)

Sumarizačný hárok za Júl 2023 - Mzdové prostriedky 3Q 2023 - Bardejov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2023
Názov

Sumarizačný hárok za August 2023 - Mzdové prostriedky 3Q 2023 - Bardejov (podporná aktivita)

Sumarizačný hárok za August 2023 - Mzdové prostriedky 3Q 2023 - Bardejov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Sumarizačný hárok za August 2023 - Mzdové prostriedky 3Q 2023 - Bardejov (hlavná aktivita)

Sumarizačný hárok za August 2023 - Mzdové prostriedky 3Q 2023 - Bardejov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Suma celkom
366,817 €
Vrátená suma
34,419 €
Suma na vymáhanie
34,419 €
Typ
Netransparentnosť a…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
IČO
00686832
Názov
GEO Slovakia, s.r.o.
IČO
36193241
Názov
HGM - Žilina, s.r.o.
IČO
36390119
Názov
LUCASART promo s.r.o.
IČO
50595423
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.