Popis projektu

Cieľom projektu s názvom bude najmä eliminovať neprijateľne environmentálne riziko prenikania voľnej fázy ropných látok z pásma prevzdušnenia do podzemnej vody plynúce z výskytu voľnej fázy ropných látok typu TVO na povrchu terénu a v nezabezpečených podzemných šachtách a zníženie identifikovaných rizík pre zdravie ľudí súvisiace s kontamináciou horninového prostredia v kontaktnej zóne pre budúce využitie na spoločensky prijateľnú úroveň. Cieľ projektu bude naplnený prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity projektu s názvom a podpornej aktivity projektu.

Miesto realizácie projektu je lokalizované v Nitrianskom kraji v okrese Levice, v katastrálnom území . Environmentálna záťaž sa nachádza v , ktorý je už dlhodobo neprevádzkovaný. Časť jeho územia je však využívaná k podnikateľským aktivitám. Predmetná lokalita je klasifikovaná ako

Realizáciou predkladaného projektu budú naplnené merateľné ukazovatele projektu:

  • -

Viac
Subjekt
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Pohronský Ruskov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.12.2020 - 01.12.2023
Celková suma
1,549,773 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Sanácia environmentálnych záťaží
Typ
A.Prieskum, sanácia…
Plánovaný začiatok
01.12.2020
Skutočný začiatok
17.12.2020
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
21.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2020
Skutočný začiatok
01.04.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
21.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celkový povrch rekultivovanej pôdy
Hodnota
0,3197 (ha)
Cieľ
0,3197 (ha)
Naposledy aktualizované
10.01.2024
Riziko
-
Názov
Počet sanovaných environmentálnych záťaží
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.01.2024
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra č. 2022130 (4000400) s 2. čiast.protokolom č. 53/2022 - zúčtovanie zálohy SAN PR

Faktúra č. 2022130 (4000400) s 2. čiast. protokolom č. 53/2022 - zúčtovanie zálohy SAN PR

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
109,386 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2055
Názov

Faktúra č. 2022162 s 3. čiast.protokolom č. 64/2022 - zúčtovanie zálohy SAN PR

Faktúra č. 2022162 (4000483) s 3. čiast.protokolom č. 64/2022- zúčtovanie zálohy SAN PR

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
30,497 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Faktúra č. 2022200 (4000604) s 4. čiast.protokolom č. 81/2022- zúčtovanie zálohy SAN PR

Faktúra č. 2022200 (4000604) s 4. čiast.protokolom č. 81/2022- zúčtovanie zálohy SAN PR

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
22,553 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2022
Názov

mzdové výdavky - 4/2022 (hlavná aktivita) za 2Q/2022_PR

Sumarizačný hárok 4_2022 za 2Q_2022 PR

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,843 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

mzdové výdavky - 5_2022 (hlavná aktivita) za 2Q_2022 PR

Sumarizačný hárok 5_2022 za 2Q_2022 PR

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

mzdové výdavky - 6_2022 (hlavná aktivita) za 2Q_2022 PR

Sumarizačný hárok 6_2022 za 2Q_2022 PR

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Faktúra č. 2022240 (4000716) s 5. čiast.protokolom č. 106/2022- zúčtovanie zálohy SAN PR

Faktúra č. 2022240 (4000716) s 5. čiast.protokolom č. 116/2022- zúčtovanie zálohy SAN PR

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
117,244 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

Faktúra č. 2022-272 (4000791) so 6. čiast. protokolom č. 118/2022 - zúčtovanie zálohy SAN PR

Faktúra č. 2022-272 (4000791) so 6. čiast. protokolom č. 118/2022 - zúčtovanie zálohy SAN PR

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
12,994 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2022
Názov

Faktúra č. 2022-312 (4000897) so 7. čiast. protokolom č. 136/2022 - zúčtovanie zálohy SAN PR

Faktúra č. 2022-312 (4000897) so 7. čiast. protokolom č. 136/2022 - zúčtovanie zálohy SAN PR

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
105,034 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

mzdové prostriedky za september_2022 (hlavná aktivita)

Sumarizačný hárok 9_2022 za 3Q_2022 PR

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,051 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

mzdové prostriedky za september_2022 (podporná aktivita)

Sumarizačný hárok 9_2022 za 3Q_2022 PR

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

mzdové prostriedky za júl_2022 (hlavná aktivita)

Sumarizačný hárok 7_2022 za 3Q_2022 PR

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

mzdové prostriedky za august_2022 (hlavná aktivita)

Sumarizačný hárok 8_2022 za 3Q_2022 PR

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

mzdové prostriedky za august_2022 (podporná aktivita)

Sumarizačný hárok 8_2022 za 3Q_2022 PR

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,297 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Faktúra č. 2022-359

Faktúra č. 2022-359 (4001008) so 8. čiast.protokolom č. 151/2022 - zúčtovanie zálohy SAN PR

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
410,933 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Úrazové poistenie

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP - Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Pohronský Ruskov - Mazutové hospodárstvo bývalého cukrovaru (SK/EZ/LV/440)

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP - Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Pohronský Ruskov - Mazutové hospodárstvo bývalého cukrovaru (SK/EZ/LV/440)

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP - Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Pohronský Ruskov - Mazutové hospodárstvo bývalého cukrovaru (SK/EZ/LV/440)

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP - Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Pohronský Ruskov - Mazutové hospodárstvo bývalého cukrovaru (SK/EZ/LV/440)

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP - Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Pohronský Ruskov - Mazutové hospodárstvo bývalého cukrovaru (SK/EZ/LV/440)

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP - Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Pohronský Ruskov - Mazutové hospodárstvo bývalého cukrovaru (SK/EZ/LV/440)

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,861 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie ostatné poisťovne

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP - Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Pohronský Ruskov - Mazutové hospodárstvo bývalého cukrovaru (SK/EZ/LV/440)

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP - Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Pohronský Ruskov - Mazutové hospodárstvo bývalého cukrovaru (SK/EZ/LV/440)

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poist. v nezamestnanosti

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP - Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Pohronský Ruskov - Mazutové hospodárstvo bývalého cukrovaru (SK/EZ/LV/440)

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rezervný fond

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP - Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Pohronský Ruskov - Mazutové hospodárstvo bývalého cukrovaru (SK/EZ/LV/440)

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Pohronský Ruskov_2Q 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,841 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Pohronský Ruskov_2Q 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,741 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Pohronský Ruskov_2Q 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Pohronský Ruskov_2Q 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie (hl. aktivita)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Pohronský Ruskov_2Q 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie (hl.aktivita)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Pohronský Ruskov_2Q 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie (hl.aktivita)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Pohronský Ruskov_2Q 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie (hl. aktivita)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Pohronský Ruskov_2Q 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok (hl. aktivita)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Pohronský Ruskov_2Q 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat (hl.aktivita)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Pohronský Ruskov_2Q 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Oprávnená zložka mzdy (hl.aktivita)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Pohronský Ruskov_2Q 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie ost.poist.(hl.aktivita)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Pohronský Ruskov_2Q 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie (hl.aktivita)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Pohronský Ruskov_2Q 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
693 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poist. v nezamestnanosti (hl.aktivita)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Pohronský Ruskov_2Q 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rezervný fond (hl. aktivita)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Pohronský Ruskov_2Q 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Pohronský Ruskov_2Q 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie VZP

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Pohronský Ruskov_2Q 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
458 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rezervný fond

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Pohronský Ruskov_2Q 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
218 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poist. v nezamestnanosti

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Pohronský Ruskov_2Q 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Pohronský Ruskov_2Q 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
641 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2021-263 s protokolom 103/2021 - zúčtovanie zálohy SAN PR

Faktúra č. 2021-263 (4000745) s protokolom 103/2021 - zúčtovanie zálohy SAN PR

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
78,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2021
Názov

Faktúra 202100637 s protokolom 1 - zúčtovanie zálohy OGD PR

Faktúra 202100637 (4000771) s protokolom 1 - zúčtovanie zálohy OGD PR

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2021
Názov

Faktúra 20210156 s protokolom - zúčtovanie zálohy

Faktúra 20210156 (4000640) s protokolom - zúčtovanie zálohy PR

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2021
Názov

Faktúra 202100713 s protokolom 2 - zúčtovanie zálohy OGD PR

Faktúra 202100713 (4000855) s protokolom 2 - zúčtovanie zálohy OGD PR

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2021
Názov

SP

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP 3Q 2021 Sanácia EZ v lokalite Pohronský Ruskov DOPLNENIE II

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP 3Q 2021 Sanácia EZ v lokalite Pohronský Ruskov DOPLNENIE II

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RF

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP 3Q 2021 Sanácia EZ v lokalite Pohronský Ruskov DOPLNENIE II

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ÚP

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP 3Q 2021 Sanácia EZ v lokalite Pohronský Ruskov DOPLNENIE II

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PvN

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP 3Q 2021 Sanácia EZ v lokalite Pohronský Ruskov DOPLNENIE II

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IP

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP 3Q 2021 Sanácia EZ v lokalite Pohronský Ruskov DOPLNENIE II

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

NP

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP 3Q 2021 Sanácia EZ v lokalite Pohronský Ruskov DOPLNENIE II

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ZP ostatné

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP 3Q 2021 Sanácia EZ v lokalite Pohronský Ruskov DOPLNENIE II

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ZP VŠZP

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP 3Q 2021 Sanácia EZ v lokalite Pohronský Ruskov DOPLNENIE II

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP 3Q 2021 Sanácia EZ v lokalite Pohronský Ruskov DOPLNENIE II

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

bežný výdavok (Nemocenské poistenie)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 4Q 2021 PR

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

bežný výdavok (Zdravotné poistenie ost. poisťovne)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 4Q 2021 PR

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

bežný výdavok (Zdravotné poistenie)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 4Q 2021 PR

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

bežný výdavok (Tarifný plat)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 4Q 2021 PR

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

bežný výdavok (Invalidné poistenie)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 4Q 2021 PR

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

bežný výdavok (Osobný príplatok)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 4Q 2021 PR

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

bežný výdavok (Rezervný fond)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 4Q 2021 PR

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

bežný výdavok (Úrazové poistenie)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 4Q 2021 PR

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

bežný výdavok (Poist. v nezamestnanosti)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 4Q 2021 PR

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

bežný výdavok (Starobné poistenie)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 4Q 2021 PR

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
427 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

bežný výdavok (Mimoriadna odmena)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 4Q 2021 PR

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
642 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky 1Q 2022 (hlavná aktivita)

Suhrnny uctovny doklad_mzdove vydavky_PR_1 až 3_2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č.2022-399 s 9.čiast.protokolom č.183/2022 - zúčtovanie zálohy SAN PR

Faktúra č.2022-399 (4001118) s 9.čiast.protokolom č.183/2022 - zúčtovanie zálohy SAN PR

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
62,386 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2022
Názov

Faktúra 202200912 s protokolom 3 - zúčtovanie zálohy OGD PR

Faktúra 202200912 (4001119) s protokolom 3 - zúčtovanie zálohy OGD PR

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,672 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2022
Názov

Mzdové prostriedky za december_2022 (hlavná aktivita)

Sumarizačný hárok 12_2022 za 4Q_2022 PR

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Mzdové prostriedky za október_2022 (podporná aktivita)

Sumarizačný hárok 10_2022 za 4Q_2022 PR

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Mzdové prostriedky za október_2022 (hlavná aktivita)

Sumarizačný hárok 10_2022 za 4Q_2022 PR

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Mzdové prostriedky za november_2022 (hlavná aktivita)

Sumarizačný hárok 11_2022 za 4Q_2022 PR

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,043 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Faktúra č.2022-456 s 10.čiast.akc.protokolom č.212/2022

Faktúra č.2022-456 (1459-2022) s 10.čiast.akc.protokolom č.212/2022 - zúčtovanie zálohy SAN PR

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
257,820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2023
Názov

Mzdové prostriedky za október_2023 (hlavná aktivita)

Sumarizačný hárok za október_2023 - mzdové prostriedky 4Q_2023 Pohronský Ruskov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
316 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Mzdové prostriedky za november_2023 (hlavná aktivita)

Sumarizačný hárok za november_2023 - mzdové prostriedky 4Q_2023 Pohronský Ruskov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

mzdové náhrady za rok 2023 _ P.Greš

SÚD_mzdové výdavky (náhrady 2023) Pohronský Ruskov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2023
Názov

mzdové náhrady za rok 2023 _ D.Guman

SÚD_mzdové výdavky (náhrady 2023) Pohronský Ruskov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2023
Názov

mzdové náhrady za rok 2022 _ D.Guman

SÚD_mzdové výdavky (náhrady) _ Pohronský Ruskov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
785 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2022
Názov

mzdové náhrady za rok 2021 _ D.Guman

SÚD_mzdové výdavky (náhrady) _ Pohronský Ruskov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
524 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2022
Názov

mzdové náhrady za rok 2021 _ M.Kyjaci

SÚD_mzdové výdavky (náhrady) _ Pohronský Ruskov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2022
Názov

mzdové náhrady za rok 2022 _ M.Kyjaci

SÚD_mzdové výdavky (náhrady) _ Pohronský Ruskov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2022
Názov

mzdové náhrady za rok 2022 _ P.Greš

SÚD_mzdové výdavky (náhrady) _ Pohronský Ruskov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
977 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2022
Názov

mzdové náhrady za rok 2021 _ P.Greš

SÚD_mzdové výdavky (náhrady) _ Pohronský Ruskov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2022
Názov

Mzdové prostriedky za január_2023 (hlavná aktivita)

Sumarizačný hárok za január_2023 - mzdové prostriedky 1Q_2023 Pohronský Ruskov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,716 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Mzdové prostriedky za február_2023 (hlavná aktivita)

Sumarizačný hárok za február_2023 - mzdové prostriedky 1Q_2023 Pohronský Ruskov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,699 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Mzdové prostriedky za marec_2023 (hlavná aktivita)

Sumarizačný hárok za marec_2023 - mzdové prostriedky 1Q_2023 Pohronský Ruskov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Faktúra č.2023-092 s 11.čiast.akc.protokolom č.037/2023 - zúčtovanie zálohy SAN PR

Faktúra č.2023-092 (370) s 11.čiast.akc.protokolom č.037/2023 - zúčtovanie zálohy SAN PR

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
131,391 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2023
Názov

Mzdové prostriedky za máj_2023 (hlavná aktivita)

Sumarizačný hárok za máj_2023 - mzdové prostriedky 2Q_2023 Pohronský Ruskov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Mzdové prostriedky za apríl_2023 (hlavná aktivita)

Sumarizačný hárok za apríl_2023 - mzdové prostriedky 2Q_2023 Pohronský Ruskov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,316 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2023
Názov

Mzdové prostriedky za jún_2023 (hlavná aktivita)

Sumarizačný hárok za jún_2023 - mzdové prostriedky 2Q_2023 Pohronský Ruskov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

FA č. G2305193 s DL č. DG2305_122

FA č. G2305193 (628) s dodacím listom č. DG2305_122

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2023
Názov

FA č. 202300587 s čiastkovým preberacím protokolom č.4

FA č. 202300587 (941) s čiastkovým preberacím protokolom č.4

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2023
Názov

FA č. 2023255 s 12. čiastkovým preberacím protokolom č.129/2023

FA č. 2023255 (936) s 12. čiastkovým preberacím protokolom č.129/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
GEO Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
81,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2023
Názov

Mzdové prostriedky za júl_2023 (hlavná aktivita)

Sumarizačný hárok za júl_2023 - mzdové prostriedky 3Q_2023 Pohronský Ruskov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2023
Názov

Mzdové prostriedky za september_2023 (hlavná aktivita)

Sumarizačný hárok za september_2023 - mzdové prostriedky 3Q_2023 Pohronský Ruskov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2023
Názov

Mzdové prostriedky za august_2023 (hlavná aktivita)

Sumarizačný hárok za august_2023 - mzdové prostriedky 3Q_2023 Pohronský Ruskov

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov IČO
Názov
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
IČO
00686832
Názov
GEO Slovakia, s.r.o.
IČO
36193241
Názov
MM REVITAL a.s.
IČO
46291709
Názov
HGM - Žilina, s.r.o.
IČO
36390119
Názov
IMAGE Marketing s.r.o.
IČO
36748137
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.