Popis projektu

Platforma lepšej regulácie poskytne podnikateľom a občanom služby, ktoré dokážu interaktívne odpovedať na otázky: aké regulácie sa týkajú daného subjektu, aké sú administratívne náklady danej regulácie, aké práva, povinnosti a nároky z nej vznikajú, aké agendy s ňou súvisia, kto je za reguláciu zodpovedný. Výstupom projektu je register právnych predpisov, ale aj konkrétnych regulácií, ktorý na základe svojich vedomostí o prihlásenom používateľovi zistí, aké povinnosti voči štátu sa na neho vzťahujú. Podnikatelia budú mať tiež možnosť interaktívnou formou poskytovať spätnú väzbu o tom, aký vplyv má na nich zavedená regulácia a čo by navrhovali zlepšiť. Víziou projektu je vytvoriť modernú a svetovo unikátnu IT platformu lepšej regulácie, ktorá umožní rozhodovanie v oblasti regulácií na základe dôkazov a transparentného zapojenia všetkých zainterestovaných osôb. Cieľom projektu je aj podpora optimalizácie regulačného prostredia vďaka pravidelnej revízii platných regulácií v takzvanom procese ex-post hodnotenia regulácie. Dosiahne sa výrazne vyššia kvalita vypracovania doložiek vybraných vplyvov k reguláciám, ktoré budú interaktívne, ľahko čitateľné a ktoré budú pracovať s overenými a aktuálnymi dátami.

Viac
Subjekt
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Partneri
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Žilinský kraj, Trnavský kraj, Košický kraj, Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj
Stav
Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP (K)
Realizácia
01.09.2021 - 01.08.2023
Celková suma
8,089,157 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Analýza a dizajn
Typ
M. Podpora využívan…
Plánovaný začiatok
01.09.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.04.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Nákup HW a krabicového softvéru
Typ
H. Implementácia ná…
Plánovaný začiatok
01.10.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.11.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Testovanie
Typ
C. Zavedenie služie…
Plánovaný začiatok
01.06.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Nasadenie
Typ
C. Zavedenie služie…
Plánovaný začiatok
01.03.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Implementácia
Typ
C. Zavedenie služie…
Plánovaný začiatok
01.12.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.07.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Dodatočný počet inštitúcií verejnej správy prepojených s centrálnou platformou pre integráciu údajov a centrálnou platformou pre otvorené dáta
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami (napríklad pre analýzu rizík)
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet dodatočných centrálnych podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet dodatočných elektronických služieb pre podnikateľov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových cezhraničných služieb pre podnikateľov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových datasetov publikovaných vo formáte s vysokým potenciálom na znovupoužitie
Hodnota
-
Cieľ
55,0 (%)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových zjednodušených životných situácií pre podnikateľov, realizovaných kombináciou elektronických služieb
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre podnikateľov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.