Popis projektu

Predmetom projektu je zriadenie dvoch odborných učební- jazykovej učebne a IKT učebne a obstaranie vybavenia školskej knižnice na  Základnej škole, Mirka Nešpora 2 v Prešove.

Hlavný cieľ projektu: Vytvorenie prostredia na efektívne osvojovanie a rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy Mirka Nešpora 2.  

Špecifický cieľ:

ŠC1: Zlepšenie komunikačných a digitálnych kompetencií a čitateľskej gramotnosti žiakov školy.

ŠC2: Zvýšenie miery aktívneho využívania IKT a rôznych druhov informácií vo vyučovaní. .

ŠC3: Zlepšenie materiálno-technického vybavenia školy.

Hlavné aktivity projektu:

1. Obstaranie jazykovej učebne.

2. Obstaranie IKT učebne.

3. Obstaranie vybavenia školskej knižnice.

4. Stavebné úpravy odborných učební

Dĺžka a miesto realizácie projektu: 10 mesiacov, Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov.

Výsledky realizácie projektu:

Počet užívateľov nových resp. zlepšených zariadení základnej škole, t.j. kapacita podporenej školskej infraštruktúry základnej školy v počte 442 žiakov, podporí sa 1 jazyková učebňa a jedna IKT učebňa a 1 školská knižnica.

Viac
Subjekt
Mesto Prešov
Miesta realizácie
Prešov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2021 - 01.11.2021
Celková suma
57,853 €
Vlastné zdroje
2,893 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
4.Stavebné úpravy odborných učební.
Typ
F. UMR_ Stavebno-te…
Plánovaný začiatok
01.07.2021
Skutočný začiatok
01.07.2021
Plánovaný koniec
01.09.2021
Skutočný koniec
31.08.2021
Názov
3. Obstaranie vybavenia školskej knižni…
Typ
B. UMR_Obstaranie š…
Plánovaný začiatok
01.06.2021
Skutočný začiatok
16.06.2021
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
15.10.2021
Názov
2.Obstaranie IKT učebne.
Typ
E. UMR_Obstaranie I…
Plánovaný začiatok
01.06.2021
Skutočný začiatok
16.06.2021
Plánovaný koniec
01.11.2021
Skutočný koniec
15.10.2021
Názov
1.Obstaranie jazykovej učebne .
Typ
A. UMR_Obstaranie j…
Plánovaný začiatok
01.06.2021
Skutočný začiatok
16.06.2021
Plánovaný koniec
01.11.2021
Skutočný koniec
15.10.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.11.2022
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
442,0 (osoby)
Cieľ
442,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
10.11.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.11.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.11.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.11.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

IKT vybavenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

IKT vybavenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
9,226 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

IKT vybavenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
16,629 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

IKT vybavenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
5,653 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2022
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,601 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2022
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,601 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

knižničný fond

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2022
Názov

knižničný fond

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné úpravy

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,093 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov IČO
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
NABIMEX, s.r.o.
IČO
36022331
Názov
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB
IČO
10739254
Názov
Škola.sk, s. r. o.
IČO
50293893
Názov
NABIMEX, s.r.o.
IČO
36022331
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.