Popis projektu

Žiadateľ NABIMEX, s.r.o. sa zameriava na výrobu nábytku. Hl. výrobným a produktovým zameraním sa klasifikuje pod 31090 – Výroba ostatného nábytku. Cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti žiadateľa prostredníctvom vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb obstaraním novej inovatívnej technológie a jej zavedením do výroby, ako aj výroba pre žiadateľa a trh nového produktu. Hlavnou aktivitou projektu je Rozvoj existujúceho MSP. Miestom realizácie je Borovianska 2488/37, Zvolen. Nová technológia svojim vysokým inovačným potenciálom zabezpečí žiadateľovi upevnenie jeho postavenia a zvýšenie konkurencieschopnosti na trhu. Ďalej dôjde k zvýšeniu pridanej hodnoty a produktivity v rámci hodnotového reťazca žiadateľa, ako aj k rozvoju možnej spolupráce s domácimi alebo zahraničnými subjektmi. Ďalším prínosom obstaranej technológie pre žiadateľa bude zvýšenie kvality, rýchlosti, efektívnosti a pružnosti vo výrobnom procese s ohľadom na trvalo-udržateľný rozvoj, zvýšenie zamestnanosti a ochranu životného prostredia. U žiadateľa dôjde k inovácii výrobného procesu ako aj k inovácii produktu.

Realizáciou projektu budú dosiahnuté nasledovné merateľné ukazovatele:

Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové: 1

Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové: 1

Počet podnikov, ktoré dostávajú granty: 1

Počet inovovaných procesov: 2

Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch: 1

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín -1

Viac
Subjekt
NABIMEX, s.r.o.
Miesta realizácie
Zvolen
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2018 - 01.11.2018
Celková suma
149,830 €
Vlastné zdroje
74,915 €
Vyčerpané z projektu
149,830 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Rozvoj existujúceho MSP
Typ
Rozvoj existujúcich…
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
02.07.2018
Plánovaný koniec
01.11.2018
Skutočný koniec
20.11.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet novovytvorených pracovných miest obsadených osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín
Hodnota
1,0 (FTE)
Cieľ
1,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
20.12.2018
Riziko
-
Názov
Počet podporených MSP prevádzkovaných osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet získaných certifikátov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch
Hodnota
1,0 (FTE)
Cieľ
1,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
20.12.2018
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú granty
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
20.12.2018
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
20.12.2018
Riziko
-
Názov
Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.12.2018
Riziko
-
Názov
Počet inovovaných procesov
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.12.2018
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Olepovačka hrán HOMAG KDF 440, dodanie, osadenie a zapojenie

Faktúra č. OF2180796

Vlastník dokladu
NABIMEX, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,300 €
Schválené na preplatenie
114,300 €
Realizácia
20.11.2018
Názov

Formátovacia píla Altendorf F45, príslušenstvo - nástroje Leitz, dodanie, osadenie a zapojenie

Faktúra č.OF2180628

Vlastník dokladu
NABIMEX, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,530 €
Schválené na preplatenie
35,530 €
Realizácia
12.10.2018
Názov IČO
Názov
EXCELLENT CD, spol. s r.o.
IČO
36017671
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.