Mesto Šahy

Šahy

Počet žiadostí
15
Projekty
16
Úspešnosť žiadostí
86%
Celková suma
3,875,441 €

Čerpanie zdrojov subjektom v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Ša…

Mesto Šahy

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
952,890 €
Vlastné zdroje
47,645 €
Projekt

Vodozádržné opatrenia v meste Šahy

Mesto Šahy

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
751,359 €
Vlastné zdroje
37,568 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budov materských…

Mesto Šahy

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
715,602 €
Vlastné zdroje
35,780 €
Projekt

Rekonštrukcia vnútrobloku Tabán v meste Šahy

Mesto Šahy

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
432,884 €
Vlastné zdroje
21,644 €
Projekt

Triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu Ša…

Mesto Šahy

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
299,094 €
Suma
302,468 €
Vlastné zdroje
15,123 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ - Óvod…

Mesto Šahy

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
243,966 €
Suma
252,257 €
Vlastné zdroje
12,613 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy mestskej …

Mesto Šahy

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
220,562 €
Vlastné zdroje
11,028 €
Projekt

Modernizácia a inovácia Hontianskeho múzea v mest…

Mesto Šahy

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
204,520 €
Vlastné zdroje
10,226 €
Projekt

Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálneho od…

Mesto Šahy

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
157,994 €
Vlastné zdroje
7,900 €
Projekt

Modernizácia a inovácia divadelnej sály v budove …

Mesto Šahy

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
148,778 €
Vlastné zdroje
7,439 €
Projekt

Modernizácia vybavenia odborných učební v ZŠ L. B…

Mesto Šahy

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
125,443 €
Vlastné zdroje
6,272 €
Projekt

Modernizácia vybavenia odborných učební v ZŠ J. K…

Mesto Šahy

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
125,085 €
Vlastné zdroje
6,254 €
Projekt

Modernizácia vybavenia odborných učební v ZŠ L. P…

Mesto Šahy

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
92,517 €
Vlastné zdroje
4,626 €
Projekt

Podpora opatrovateľskej služby II v meste Šahy

Mesto Šahy

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
73,440 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

„Obnova chodníka pre peších – Tešmák, Šahy“

Mesto Šahy

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
16,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Riešenie migračných výziev v meste Šahy

Mesto Šahy

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
15,600 €
Vlastné zdroje
-
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budov materských…

Mesto Šahy

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
715,602 €
Vlastné zdroje
35,780 €
Projekt

Financovanie implementácie stratégie CLLD Občians…

Občianske združenie Ipeľ - Ho…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
432,211 €
Vlastné zdroje
21,611 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ - Óvod…

Mesto Šahy

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
243,966 €
Suma
252,257 €
Vlastné zdroje
12,613 €
Projekt

Modernizácia vybavenia odborných učební v ZŠ L. B…

Mesto Šahy

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
125,443 €
Vlastné zdroje
6,272 €
Projekt

Modernizácia vybavenia odborných učební v ZŠ J. K…

Mesto Šahy

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
125,085 €
Vlastné zdroje
6,254 €
Projekt

Modernizácia vybavenia odborných učební v ZŠ L. P…

Mesto Šahy

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
92,517 €
Vlastné zdroje
4,626 €
Projekt

Podpora opatrovateľskej služby II v meste Šahy

Mesto Šahy

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
73,440 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Riešenie migračných výziev v meste Šahy

Mesto Šahy

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
15,600 €
Vlastné zdroje
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.