Popis projektu

Predmetom projektu je zriadenie dvoch odborných učební- technickej učebne a prírodovedného laboratória biochémie v Základnej škole Májové námestie v Prešove.

Hlavný cieľ projektu: Skvalitňovanie vyučovacieho procesu a vytvorenie vhodných podmienok pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Májové námestie.

Špecifický cieľ:

ŠC1: Uľahčiť  získavanie poznatkov a zvládnutie učiva všetkým žiakom školy a umožniť im uspieť v procesoch vzdelávania a v úspešnom uplatnení sa na trhu práce.

ŠC2: Zvyšovať mieru zapojenia žiakov do praktickej výučby a prepojiť tak teoretické a praktické vzdelávanie.

ŠC3: Rozvoj materiálno-technického vybavenia školy.

Hlavné aktivity projektu:

1. Zriadenie prírodovedného laboratória biochémie.

2. Zriadenie odbornej technickej učebne.

3. Stavebné úpravy odborných učební.

Dĺžka a miesto realizácie projektu: 10 mesiacov, Májové námestie 1, 080 01 Prešov.

Výsledky realizácie projektu:

Počet užívateľov nových resp. zlepšených zariadení základnej školy, t.j. kapacita podporenej školskej infraštruktúry základnej školy v počte 729 žiakov, podporí sa 1 učebňa polytechnickej výchovy a 1 prírodovedná učebňa chémie. 

Viac
Subjekt
Mesto Prešov
Miesta realizácie
Prešov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.08.2020 - 01.11.2021
Celková suma
70,639 €
Vlastné zdroje
3,532 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
3. Stavebné úpravy odborných učební.
Typ
F. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.08.2020
Skutočný začiatok
01.07.2021
Plánovaný koniec
01.01.2021
Skutočný koniec
31.08.2021
Názov
2. Zriadenie odbornej technickej učebne.
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.06.2021
Skutočný začiatok
16.06.2021
Plánovaný koniec
01.11.2021
Skutočný koniec
29.11.2021
Názov
1.Zriadenie prírodovedného laboratória …
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.06.2021
Skutočný začiatok
16.06.2021
Plánovaný koniec
01.11.2021
Skutočný koniec
29.11.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
02.05.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
02.05.2023
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
729,0 (osoby)
Cieľ
729,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
02.05.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
02.05.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
38,464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
38,464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

IKT vybavenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

IKT vybavenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2022
Názov

nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2022
Názov

nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,085 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné úpravy

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,999 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov IČO
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
NABIMEX, s.r.o.
IČO
36022331
Názov
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB
IČO
10739254
Názov
Škola.sk, s. r. o.
IČO
50293893
Názov
NABIMEX, s.r.o.
IČO
36022331
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.