Popis projektu

Hl.cieľom projektu je

Zabezpečiť primerané podmienky pre rozvoj zručností a kľúč.kompetencií žiakov v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a potrebami trhu práce.Zvýšiť kvalitu tech. a materiál.vybavenia učební ZŠ a primerane čeliť aktuálnym výzvam primárneho vzdelávania,prostredníctvom zlepšenia zariadenia ZŠ a to budovaním odbor.učební a zabezpečením potrebného vybavenia.Zvýšiť kvalitu vyučovania a prispieť ku kvalitnému prepojeniu teoretického a praktického vzdelávania na podmienky trhu práce.V rámci projektu plánujeme podporiť školskú infraštruktúru SZŠ Dneperská 1 v Košiciach a to realizáciou hlavných aktivít projektu.Výstupom projektu budú zrekonštruované 2 odb.učebne: polytechnická,fyzikála a knižnica.Realizáciou projektu dosiahneme zvýšenie prírodovednej gramotnosti žiakov,zlepšenie ich zručností a posilníme kvalitu vyučovania a poskytovanie vzdelávania.Hlavné aktivity projektu:obstaranie učebne fyziky,polytechnickej učebne a knižnice.Stavebno–technické úpravy učební.Projektom  dosiahneme naplnenie stanovených merateľ. ukazovateľov:kapacita podporenej školskej infraštruktúry ZŠ,-počet podporených učební prírodovedných – fyziky – 1,počet podporených učební polytechnických - 1,počet podporených knižníc -1, počet podporených základných škôl.

Viac
Subjekt
Dobrá škola, n.o.
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Nad jazerom
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2019 - 01.11.2020
Celková suma
141,705 €
Vlastné zdroje
7,085 €
Vyčerpané z projektu
36,412 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebno - technické úpravy
Typ
F. UMR_ Stavebno-te…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
18.09.2019
Plánovaný koniec
01.11.2019
Skutočný koniec
26.11.2019
Názov
Obstaranie polytechnickej učebne
Typ
D. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
18.09.2019
Plánovaný koniec
01.11.2020
Skutočný koniec
20.11.2020
Názov
Obstaranie prírodovednej učebne - fyziky
Typ
C. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
18.09.2019
Plánovaný koniec
01.11.2020
Skutočný koniec
27.11.2020
Názov
Obstaranie školskej knižnice
Typ
B. UMR_Obstaranie š…
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
25.03.2019
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
07.08.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2018
Skutočný začiatok
30.11.2018
Plánovaný koniec
01.11.2020
Skutočný koniec
30.11.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
492,0 (osoby)
Cieľ
492,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
08.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.12.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce podľa súpisu prác

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Dobrá škola, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,412 €
Schválené na preplatenie
36,412 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce podľa súpisu prác

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Dobrá škola, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,412 €
Schválené na preplatenie
36,412 €
Realizácia
18.03.2020
Názov

Mzdové výdavky 12/2019

Výplatná páska 12/2019

Vlastník dokladu
Dobrá škola, n.o.
Dodávateľ
Dobrá škola, n.o.
Žiadaná suma
326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Mzdové výdavky 11/2019

Výplatná páska 11/2019

Vlastník dokladu
Dobrá škola, n.o.
Dodávateľ
Dobrá škola, n.o.
Žiadaná suma
326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Mzdové výdavky 10/2019

Výplatná páska 10/2019

Vlastník dokladu
Dobrá škola, n.o.
Dodávateľ
Dobrá škola, n.o.
Žiadaná suma
326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

Mzdové výdavky 09/2019

Výplatná páska 09/2019

Vlastník dokladu
Dobrá škola, n.o.
Dodávateľ
Dobrá škola, n.o.
Žiadaná suma
326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2019
Názov

Mzdové výdavky 08/2019

Výplatná páska 08/2019

Vlastník dokladu
Dobrá škola, n.o.
Dodávateľ
Dobrá škola, n.o.
Žiadaná suma
326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2019
Názov

Mzdové výdavky 07/2019

Výplatná páska 07/2019

Vlastník dokladu
Dobrá škola, n.o.
Dodávateľ
Dobrá škola, n.o.
Žiadaná suma
326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

Mzdové výdavky 06/2019

Výplatná páska 06/2019

Vlastník dokladu
Dobrá škola, n.o.
Dodávateľ
Dobrá škola, n.o.
Žiadaná suma
326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2019
Názov

Mzdové výdavky 05/2019

Výplatná páska 05/2019

Vlastník dokladu
Dobrá škola, n.o.
Dodávateľ
Dobrá škola, n.o.
Žiadaná suma
326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2019
Názov

Mzdové výdavky 04/2019

Výplatná páska 04/2019

Vlastník dokladu
Dobrá škola, n.o.
Dodávateľ
Dobrá škola, n.o.
Žiadaná suma
326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2019
Názov

Mzdové výdavky 03/2019

Výplatná páska 03/2019

Vlastník dokladu
Dobrá škola, n.o.
Dodávateľ
Dobrá škola, n.o.
Žiadaná suma
326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2019
Názov

Mzdový výdavok 02/2019

Výplatná páska 02/2019

Vlastník dokladu
Dobrá škola, n.o.
Dodávateľ
Dobrá škola, n.o.
Žiadaná suma
326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2019
Názov

Mzdový výdavok 01/2019

Výplatná páska 01/2019

Vlastník dokladu
Dobrá škola, n.o.
Dodávateľ
Dobrá škola, n.o.
Žiadaná suma
326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2019
Názov

IKT pre fyzikálnu učebňu a knižnicu

Faktúra Mivasoft - IKT

Vlastník dokladu
Dobrá škola, n.o.
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
8,595 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT pre fyzikálnu učebňu a knižnicu

Faktúra Mivasoft - IKT

Vlastník dokladu
Dobrá škola, n.o.
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
8,595 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2020
Názov

Knižničný fond pre knižnicu

Faktúra Martinus - knižničný fond

Vlastník dokladu
Dobrá škola, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Knižničný fond pre knižnicu

Faktúra Martinus - knižničný fond

Vlastník dokladu
Dobrá škola, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2020
Názov

Knižničný fond - II. dodávka

Faktúra Martinus II. dodávka knižničného fondu

Vlastník dokladu
Dobrá škola, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
643 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2020
Názov

Knižničný fond - II. dodávka

Faktúra Martinus II. dodávka knižničného fondu

Vlastník dokladu
Dobrá škola, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
643 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interiérové vybavenie knižnice

Faktúra NABIMEX vybavenie knižnice

Vlastník dokladu
Dobrá škola, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Interiérové vybavenie knižnice

Faktúra NABIMEX vybavenie knižnice

Vlastník dokladu
Dobrá škola, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interiérové vybavenie - polytechnická učebňa

Faktúra Mivasoft - interiérové vybavenie - polytech.učebňa

Vlastník dokladu
Dobrá škola, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2020
Názov

Interiérové vybavenie - polytechnická učebňa

Faktúra Mivasoft - interiérové vybavenie - polytech.učebňa

Vlastník dokladu
Dobrá škola, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky FYZIKA

Faktúra didaktické pomôcky FYZIKA - Mivasoft, s.r.o.

Vlastník dokladu
Dobrá škola, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2020
Názov

Didaktické pomôcky FYZIKA

Faktúra didaktické pomôcky FYZIKA - Mivasoft, s.r.o.

Vlastník dokladu
Dobrá škola, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra OKO, s.r.o. stav.práce

Vlastník dokladu
Dobrá škola, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,995 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2020
Názov

Didaktické pomôcky polytechnická učebňa

Didaktické pomôcky - polytechnická učebňa

Vlastník dokladu
Dobrá škola, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,707 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky polytechnická učebňa

Didaktické pomôcky - polytechnická učebňa

Vlastník dokladu
Dobrá škola, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,707 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.02.2021
Názov

Interiérové vybavenie - učebňa FYZIKY

Interiérové vybavenie - učebňa FYZIKA

Vlastník dokladu
Dobrá škola, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interiérové vybavenie - učebňa FYZIKY

Interiérové vybavenie - učebňa FYZIKA

Vlastník dokladu
Dobrá škola, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,879 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interiérové vybavenie - učebňa FYZIKY

Interiérové vybavenie - učebňa FYZIKA

Vlastník dokladu
Dobrá škola, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.02.2021
Názov

Interiérové vybavenie - učebňa FYZIKY

Interiérové vybavenie - učebňa FYZIKA

Vlastník dokladu
Dobrá škola, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,879 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.02.2021
Názov IČO
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
Dobrá škola, n.o.
IČO
31257267
Názov
NABIMEX, s.r.o.
IČO
36022331
Názov
Ing. Miroslav Vančo MIVASOFT
IČO
30346461
Názov
Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
IČO
36428353
Názov
Martinus, s.r.o.
IČO
45503249
Názov
NABIMEX, s.r.o.
IČO
36022331
Názov
OKO s.r.o.
IČO
51462435
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.