Popis projektu

Predmetom projektu je revitalizácia odborných učební: prírodovedného laboratória biológia/chémia, prírodovednej učebne fyziky v Základnej škole Važecká v Prešove.

Hlavný cieľ projektu: Vytvorenie prostredia pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Važecká.

Špecifický cieľ:

ŠC1: Vytvorenie predpokladov na zvyšovanie samostatnosti a motivácie žiakov pri vyučovacom procese prírodovedných predmetov.

ŠC2: Prepojenie teoretickej výučby s praktickou výučbou a tak vytvorenie predpokladov aj pre celoživotné vzdelávanie a úspešné uplatnenie žiakov na trhu práce.

ŠC3: Rozvoj materiálno-technického vybavenia školy.

Hlavné aktivity projektu:

1. Obstaranie prírodovedného laboratória biológia/chémia.

2. Obstaranie prírodovednej učebne fyziky.

3. Stavebné úpravy odborných učební.

Dĺžka a miesto realizácie projektu: 10 mesiacov, Važecká 11, 080 01 Prešov.

Výsledky realizácie projektu:

Počet užívateľov nových resp. zlepšených zariadení základnej škole, t.j. kapacita podporenej školskej infraštruktúry základnej školy v počte 270 žiakov, podporia sa 2 prírodovedné učebňe- učebňa fyziky a učebňa biochémie.

Viac
Subjekt
Mesto Prešov
Miesta realizácie
Prešov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.08.2020 - 01.11.2021
Celková suma
53,846 €
Vlastné zdroje
2,692 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
3. Stavebné úpravy odborných učební.
Typ
F. UMR_ Stavebno-te…
Plánovaný začiatok
01.08.2020
Skutočný začiatok
01.07.2021
Plánovaný koniec
01.01.2021
Skutočný koniec
31.08.2021
Názov
2. Obstaranie prírodovednej učebne fyzi…
Typ
C. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.06.2021
Skutočný začiatok
16.06.2021
Plánovaný koniec
01.11.2021
Skutočný koniec
29.11.2021
Názov
1. Obstaranie prírodovednej učebne biol…
Typ
C. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.06.2021
Skutočný začiatok
16.06.2021
Plánovaný koniec
01.11.2021
Skutočný koniec
29.11.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
270,0 (osoby)
Cieľ
270,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
02.05.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
02.05.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
02.05.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

IKT vybavenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,385 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

IKT vybavenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
992 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

IKT vybavenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
992 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

IKT vybavenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,385 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
10,510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
18,846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
18,846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
10,510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2022
Názov

Stavebné úpravy

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,259 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov IČO
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
NABIMEX, s.r.o.
IČO
36022331
Názov
PEhAES, a.s.
IČO
00155764
Názov
Škola.sk, s. r. o.
IČO
50293893
Názov
NABIMEX, s.r.o.
IČO
36022331
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.