Popis projektu

Predmetom projektu je zriadenie dvoch odborných učební- technickej učebne a prírodovedného laboratória chémie v Základnej škole Bajkalská 29 v Prešove.
Hlavný cieľ projektu: Vytvorenie optimálnych podmienok pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Bajkalská.
Špecifický cieľ:
ŠC1: Zabezpečenie vhodného a podnetného prostredia pre sprístupnenie osvojovania si kľúčových kompetencií všetkých žiakov školy v oblasti technickej výchovy a prírodovedných predmetov.
ŠC2: Vytvorenie predpokladov na prepojenie teoretického a praktického vzdelávania.
ŠC3: Rozvoj materiálno-technického vybavenia školy.
 
Hlavné aktivity projektu:
1. Zriadenie prírodovedného laboratória chémie.
2. Zriadenie odbornej technickej učebne.
3. Uskutočnenie nevyhnutných stavebných prác.
 
Dĺžka a miesto realizácie projektu: 10 mesiacov, Bajkalská 29, 080 01 Prešov.
Výsledky realizácie projektu:
Počet užívateľov nových resp. zlepšených zariadení základnej škole, t.j. kapacita podporenej školskej infraštruktúry základnej školy v počte 450 žiakov, podporí sa 1 učebňa polytechnickej výchovy a 1 prírodovedná učebňa. 

Viac
Subjekt
Mesto Prešov
Miesta realizácie
Prešov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2021 - 01.11.2021
Celková suma
48,753 €
Vlastné zdroje
2,438 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
2. Zriadenie odbornej technickej učebne.
Typ
D. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.06.2021
Skutočný začiatok
16.06.2021
Plánovaný koniec
01.11.2021
Skutočný koniec
15.10.2021
Názov
1. Zriadenie prírodovedného laboratória…
Typ
C. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.06.2021
Skutočný začiatok
16.06.2021
Plánovaný koniec
01.11.2021
Skutočný koniec
15.10.2021
Názov
3. Uskutočnenie nevyhnutných stavebných…
Typ
F. UMR_ Stavebno-te…
Plánovaný začiatok
01.06.2021
Skutočný začiatok
02.08.2021
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
01.10.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
450,0 (osoby)
Cieľ
450,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
10.11.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.11.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.11.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.11.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

IKT ZŠ Bajkalská

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,979 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2022
Názov

Nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,979 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2022
Názov

Didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
937 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2022
Názov

Didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
237 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2022
Názov

Didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
937 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
237 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné úpravy

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,813 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2021
Názov IČO
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
NABIMEX, s.r.o.
IČO
36022331
Názov
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB
IČO
10739254
Názov
Škola.sk, s. r. o.
IČO
50293893
Názov
NABIMEX, s.r.o.
IČO
36022331
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.