Popis projektu

Dosiahnutie úspory energie pri prevádzkovaní objektu, odstránenie porúch vyvolaných tepelnými mostami, zlepšením tepelnotechnických vlastností budovy zlepšenie prostredia pre pobyt detí, obnova a celková estetizácia školského zariadenia.

je .

1. Zlepšenie tepelnotechnických vlastností budovy 2. Zateplenie obvodových stien, 3. Zateplenie strechy, 4. Výmena pôvodných drevených okien, 5. Výmena osvetlenia a vzduchotechniky

 mesto Prešov, k.ú. Prešov, parcelné čísla: KN-C 16281/1, 16281/60, 16299, 16300. Vlastníkom dotknutých parciel je mesto Prešov.

Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov (47,9303 t ekviv. CO2/rok), Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek (8 135,0200 m2), Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti (485,4500 MWh/rok), Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti (718,7397 MWh/rok), Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách (233 289,6656 kWh/rok), Zníženie potreby energie vo verejných budovách (218 105,1802 kWh/rok), Zníženie produkcie emisií NOx ( 41,6700, kg/rok), Zníženie produkcie emisií PM10 (3,6200 kg/rok), Zníženie produkcie emisií SO2 (10,5100 kg/rok), Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách (347 716,0295  kWh/rok).

Viac
Subjekt
Mesto Prešov
Miesta realizácie
Prešov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2022 - 01.07.2023
Celková suma
1,035,464 €
Vlastné zdroje
51,773 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
26.07.2022
Plánovaný koniec
01.07.2023
Skutočný koniec
24.07.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
26.07.2022
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
24.07.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
47,9303 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
20.10.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
10,51 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
20.10.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
3,62 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
20.10.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
347716,0295 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
20.10.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
284655,3394 (kWh/rok)
Cieľ
218105,1802 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
20.10.2023
Riziko
Áno
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
7307,59 (m2)
Cieľ
8135,02 (m2)
Naposledy aktualizované
20.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.10.2023
Riziko
-
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
233289,6656 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
20.10.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
41,67 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
20.10.2023
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
718,7397 (MWh/rok)
Cieľ
718,7397 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
20.10.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.10.2023
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
485,45 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
20.10.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
305,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
305,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2022
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
106,926 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
106,926 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2022
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
304,454 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
304,454 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2023
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
130,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
130,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
188,318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2023
Názov IČO
Názov
PB bau, s.r.o.
IČO
51204452
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.