Popis projektu

Predmetom projektu je revitalizácia verejného priestranstva- park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočskou. Uvedené plochy sú súčasťou verejného priestoru mesta, sú ohraničené cestnými komunikáciami, bytovou výstavbou a občianskou vybavenosťou. Jedná sa o revitalizáciu parku Vladimíra Clementisa v Prešove, s upravením a zefektívnením trasovania komunikácií, sadových úprav, dostavba plôch na aktívny pohyb pre obyvateľov mesta.

Hlavný cieľ projektu: Posilnenie ekologicko-stabilizačných funkcií a vytvorenie predpokladov na efektívne a trvalo udržateľné využívanie záujmového územia parku medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočskou.

Špecifický cieľ 1: Zlepšenie kvality ovzdušia a sídelného prostredia pre obyvateľov mesta.

Špecifický cieľ 2: Revitalizácia zeleného parku.

Hlavné aktivity projektu:

A1: realizácia mestských prvkov, zelených parkov, ktoré biodiverzite poskytujú prostredie a ekosystémom umožňujú fungovanie- verejné priestranstvo - park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočskou.

Miesto realizácie projektu: Plocha parku medzi ul. Vlada Clementisa – Levočská (park medzi ulicami Vlada Clementisa a Levočská, mestská časť č.1), katastrálne územie: Prešov, Pozemky parc. č.:KN-C 9184, KN-C 9185, KN-C 9811/2.

Dĺžka realizácie projektu: 21 mesiacov

Merateľné ukazovatele: P0679 Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach 41 452,5 m2, Počet vybudovaných prvkov zelenej infraštruktúry:1.

Viac
Subjekt
Mesto Prešov
Miesta realizácie
Prešov
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.04.2022 - 01.12.2023
Celková suma
758,487 €
Vlastné zdroje
37,924 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Posilnenie ekologicko-stabilizačných fu…
Typ
D. UMR_Mestské prvk…
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
20.04.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
22.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
20.04.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
29.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vybudovaných prvkov zelenej infraštruktúry
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
06.10.2023
Riziko
-
Názov
Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
41452,5 (m2)
Naposledy aktualizované
06.10.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra č. FV202205007

Faktúra FV202205007

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. FV202205007

Faktúra FV202205007

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2022
Názov

Faktúra č. FV202311001

Faktúra č. FV202311001

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
61,209 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80,451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2023
Názov

Faktúra č. VFS/23119004

Faktúra č. VFS/23119004

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
226,289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Riadenie projektu 06/2023 - FM

Mzdy 02-11/2023 - 302041X685

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

Riadenie projektu 02/2023 - FM

Mzdy 02-11/2023 - 302041X685

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Riadenie projektu 04/2023 - FM

Mzdy 02-11/2023 - 302041X685

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Riadenie projektu 06/2023 - PM

Mzdy 02-11/2023 - 302041X685

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

Riadenie projektu 07/2023 - FM

Mzdy 02-11/2023 - 302041X685

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

Riadenie projektu 05/2023 - FM

Mzdy 02-11/2023 - 302041X685

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Riadenie projektu 03/2023 - FM

Mzdy 02-11/2023 - 302041X685

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2023
Názov

Riadenie projektu 07/2023 - PM

Mzdy 02-11/2023 - 302041X685

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

Riadenie projektu 03/2023 - PM

Mzdy 02-11/2023 - 302041X685

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2023
Názov

Riadenie projektu 10/2023 - PM

Mzdy 02-11/2023 - 302041X685

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

Riadenie projektu 08/2023 - PM

Mzdy 02-11/2023 - 302041X685

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Riadenie projektu 09/2023 - PM

Mzdy 02-11/2023 - 302041X685

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2023
Názov

Riadenie projektu 11/2023 - PM

Mzdy 02-11/2023 - 302041X685

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Riadenie projektu 02/2023 - PM

Mzdy 02-11/2023 - 302041X685

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Riadenie projektu 04/2023 - PM

Mzdy 02-11/2023 - 302041X685

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Riadenie projektu 05/2023 - PM

Mzdy 02-11/2023 - 302041X685

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Faktúra č. FV202302003

Faktúra č. FV202302003

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,626 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2023
Názov

Faktúra č. VFS/23049001

EKOPRIM s.r.o.

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2023
Názov

Faktúra č. VFS/23049001

EKOPRIM s.r.o.

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
107,469 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
107,469 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2023
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
82,957 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
82,957 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

Faktúra č. VFS23079002

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. VFS23079002

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.09.2023
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,545 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,545 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2023
Názov IČO
Názov
Mesto Prešov
IČO
00327646
Názov
EKOPRIM, s.r.o.
IČO
31710115
Názov
Záhradníctvo Sadex, s.r.o.
IČO
44687281
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.