Popis projektu

je zvýšenie bezpečnosti účastníkov nemotorovej dopravy vybudovaním novej - samostatnej cyklistickej komunikácie a zvýšenie atraktivity cyklistickej dopravy prostredníctvom:

  • vybudovania novej cyklistickej komunikácie, zabezpečujúcejn plynulé prepojenie dvoch existujúcich cyklotrás v smere zo Sídliska III. v Prešove do Veľkého Šariša,
  • realizácie opatrení na upokojovanie dopravy,
  • realizácie aktivít zameraných na propagáciu cyklistickej dopravy ako plnohodnotného spôsobu prepravy v rámci mesta Prešov a v prímestských oblastiach. 

Vybudovanie cyklistickej komunikácie prispeje k zvýšeniu bezpečnosti cyklistov, atraktivity nemotorovej dopravy a nárastu podielu ekologickej dopravy na ceste do školy, do práce a za občianskou vybavenosťou. Dosiahnutie očakávaných výsledkov projektu plánuje mesto Prešov dosiahnuť realizáciou nasledovných  špecifických cieľov:

Vybudovanie novej cyklistickej komunikácie, zabezpečujúcej plynulé prepojenie dvoch už existujúcich úsekov cyklotrás

Zvýšenie atraktivity cyklistickej dopravy za účelom  dochádzky do školy, do zamestnania a za občianskou vybavenosťou

Napĺňanie uvedených špecifických cieľov projektu je zabezpečené realizáciou konkrétnych aktivít projektu. 

„Cyklochodník ul. Bajkalská - konečná zastávka MHD na sídlisku III.“

v rámci cyklistickej komunikácie „Cyklochodník ul. Bajkalská - konečná zastávka MHD na sídlisku III”. 

Ide o aktivty súvisiace so zabezpečením procesu verejného obstarávania, projektového manažmentu, finančného manažmentu a publicity projektu.

Mesto Prešov

 10 mesiacov 

, ktoré budú naplnené realizáciou hlavných aktivít projektu:

Viac
Subjekt
Mesto Prešov
Miesta realizácie
Prešov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2017 - 01.07.2018
Celková suma
148,359 €
Vlastné zdroje
7,418 €
Vyčerpané z projektu
143,845 €
Nezrovnalosti
35,919 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
B1. Propagácia a zvyšovanie atraktivity…
Typ
B. UMR_Propagácia a…
Plánovaný začiatok
01.06.2017
Skutočný začiatok
01.03.2017
Plánovaný koniec
01.07.2018
Skutočný koniec
31.08.2018
Názov
A2 - Zriadenie prvkov upokojovania dopr…
Typ
A. UMR_Rekonštrukci…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
01.03.2017
Plánovaný koniec
01.07.2018
Skutočný koniec
31.07.2018
Názov
A1 - Výstavba novej cyklistickej komuni…
Typ
A. UMR_Rekonštrukci…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
01.03.2017
Plánovaný koniec
01.07.2018
Skutočný koniec
31.07.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
01.03.2017
Plánovaný koniec
01.08.2018
Skutočný koniec
31.08.2018
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií
Hodnota
0,4837 (km)
Cieľ
0,4837 (km)
Naposledy aktualizované
03.05.2022
Riziko
-
Názov
Počet vybudovaných prvkov upokojovania dopravy
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
03.05.2022
Riziko
-
Názov
Počet zavedených propagačných aktivít
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
03.05.2022
Riziko
-
Názov
Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,444 €
Schválené na preplatenie
8,444 €
Realizácia
23.07.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
135,042 €
Schválené na preplatenie
135,042 €
Realizácia
23.07.2018
Názov

Mzdy 04-11/2017

Sumár mzdy 2017

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
1,798 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2017
Názov

Mzdy 05-09/2018

Sumár mzdy 2018

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
2,145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2018
Názov

Ostatné práce - informačné tabule

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
360 €
Realizácia
31.07.2018
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Mesto Prešov

Suma celkom
35,919 €
Vrátená suma
35,871 €
Suma na vymáhanie
35,871 €
Typ
Netransparentnosť a… Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Mesto Prešov

Suma celkom
35,919 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
35,871 €
Typ
Produkt, druh, proj… Netransparentnosť a…
Stav
Nepotvrdené podozre…
Názov IČO
Názov
Mesto Prešov
IČO
00327646
Názov
Združenie "Ovčiarsko"
IČO
17317282
Názov
CYKLISTIKA PRE VŠETKÝCH n.o.
IČO
51732718
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.