Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IROP v krajskom meste Prešov na obdobie 05/2016 - 06/2017

Mesto Prešov

Popis projektu

Projekt je zameraný na vytvorenie optimálnej podpory pre efektívnu implementáciu IROP prostredníctvom erudovaných admistratívnych kapacít sprostredkovateľského orgánu. Výkon činností SO má dopad na celé územie mestskej funkčnej oblasti krajského mesta Prešov. Dosahovanie cieľa projektu je vyjadrené v hodnotách merateľných ukazovateľov. Mesto Prešov plánuje prostredníctvom tohto projektu refundovať priemerný počet administratívnych kapacít 3 zamestnancov ročne.

Subjekt
Mesto Prešov
Miesta realizácie
Prešov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2016 - 01.06.2017
Celková suma
62,000 €
Vlastné zdroje
3,100 €
Vyčerpané z projektu
59,913 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Personálne zabezpečenie - zamestnanci SO
Typ
Podpora administrat…
Plánovaný začiatok
01.05.2016
Skutočný začiatok
01.05.2016
Plánovaný koniec
01.06.2017
Skutočný koniec
30.06.2017
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Priemerný počet refundovaných AK
Hodnota
2,9375 (FTE)
Cieľ
3,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
30.09.2017
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Personálne zabezpečenie - zamestnanci SO

Sumár mzdy 05/2016 - 06/2017

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
59,913 €
Schválené na preplatenie
59,913 €
Realizácia
07.07.2017
Názov IČO
Názov
Mesto Prešov
IČO
00327646
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.