Modernizácia a rekonštrukcia prestupného uzla na Masarykovej ulici v Prešove (Predstaničný priestor)

Mesto Prešov

Popis projektu

Predmetom realizácie projektu je modernizácia prestupného uzla na Masarykovej ulici v Prešove. Z hľadiska verejnej dopravy sa jedná o kľúčový a najfrekventovanejší prestupný bod v meste a v kraji. Stretávajú sa tu tri dopravné módy  a to mestská hromadná doprava, autobusová doprava a železničná doprava. Mestská hromadná doprava má tu dve zástavky, ktoré  sú  zásadné na nosnej trati MHD. Prechádzajú ňou 4 trolejbusové linky a 14 autobusových liniek.  Prímestská autobusová doprava a železničná doprava tu majú svoje hlavné stanice v meste.  Mestská hromadná doprava prepravila cez prestupný  uzol v roku 2016  3 520 tisíc cestujúcich, čo je pri ročnom  počte všetkých prepravených cestujúcich  DPMP 32 082 tisíc,  10,97 % všetkých cestujúcich MHD. Autobusová doprava prepravila cez prestupný  uzol 1 874 tisíc osôb a železničná doprava 1 917 tisíc svojich klientov.  V roku 2016 tak cestovalo cez prestupný uzol  spolu 7 311 tisíc cestujúcich.

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť atraktivitu a konkurencieschopnosť verejnej osobnej dopravy prostredníctvom zlepšenie infraštruktúry prestupného uzla vrátane zlepšenia informovanosti cestujúcich. Modernizácia uzla bude pozostávať z rekonštrukcie podchodu a zastávky MHD pri ŽSR, zastávky MHD pri SAD, spevnených plôch, rekonštrukcie vozovky, vybudovania stojanov na bicykle pri ŽSR, rekonštrukcie NN rozvodov a prekládky VN rozvodov. Súčasťou projektu  je aj eskalátor vedúci z podchodu na zástavku ŽSR a výťahy  vedúce z podchodu  na obidve zastávky a bezpečnostné cestné zábradlie, ktoré bude umiestnené v strede vozovky.

Projekt bude realizovaný v rámci jednej etapy s názvom „Modernizácia prestupného uzla". Začiatok realizácie hlavnej aktivity je stanovený na 11/2017 po plánovanom podpise zmluvy s externým dodávateľom. Predpokladaný koniec realizácie hlavnej aktivity projektu je stanovený na termín 12/2018. Predpokladaná dĺžka trvania hlavnej aktivity projektu je 14 mesiacov.

Realizáciou projektu mesto naplní 3 merateľné ukazovatele:

P0354 Počet prestupných uzlov  - 1

P0473 Počet vybudovaných a modernizovaných integrovaných zastávok - 2  

P0565  Počet zavedených parkovacích systémov - 1

Viac
Subjekt
Mesto Prešov
Miesta realizácie
Prešov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2018 - 01.10.2020
Celková suma
1,909,633 €
Vlastné zdroje
95,482 €
Vyčerpané z projektu
1,795,954 €
Nezrovnalosti
108,107 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Modernizácia prestupového uzla
Typ
C. UMR_Zlepšenie in…
Plánovaný začiatok
01.04.2018
Skutočný začiatok
25.04.2018
Plánovaný koniec
01.10.2020
Skutočný koniec
11.09.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2017
Skutočný začiatok
01.02.2017
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
30.11.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zavedených opatrení na preferenciu dopravy
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Dĺžka vyhradených jazdných pruhov pre verejnú osobnú dopravu alebo MHD
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet prestupných uzlov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.06.2022
Riziko
-
Názov
Počet vybudovaných a modernizovaných integrovaných zastávok
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.06.2022
Riziko
-
Názov
Počet zavedených parkovacích systémov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.06.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
358,114 €
Schválené na preplatenie
358,114 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
358,114 €
Schválené na preplatenie
358,114 €
Realizácia
23.11.2018
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,822 €
Schválené na preplatenie
2,822 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,822 €
Schválené na preplatenie
2,822 €
Realizácia
23.11.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
407,491 €
Schválené na preplatenie
407,491 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
407,491 €
Schválené na preplatenie
305,618 €
Realizácia
16.04.2019
Názov

Výkon činnosti stavebného dozoru

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,212 €
Schválené na preplatenie
3,212 €
Realizácia
-
Názov

Výkon činnosti stavebného dozoru

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2019
Názov

Výkon činnosti stavebného dozoru

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
1,750 €
Realizácia
-
Názov

Výkon činnosti stavebného dozoru

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.07.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
222,084 €
Schválené na preplatenie
222,084 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
222,084 €
Schválené na preplatenie
166,563 €
Realizácia
16.07.2019
Názov

Faktúra č. 201910

Faktúra - "stavebný dozor"

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,757 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2019
Názov

Faktúra č. 201910

Faktúra - "stavebný dozor"

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,757 €
Schválené na preplatenie
2,757 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č.3755018004

Faktúra - "stavebné práce"

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
349,802 €
Schválené na preplatenie
262,351 €
Realizácia
01.08.2019
Názov

Faktúra č.3755018004

Faktúra - "stavebné práce"

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
349,802 €
Schválené na preplatenie
349,802 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra "stavebné práce"

Faktúra "stavebné práce"

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
444,420 €
Schválené na preplatenie
333,315 €
Realizácia
17.09.2019
Názov

Faktúra "stavebné práce"

Faktúra "stavebné práce"

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
444,420 €
Schválené na preplatenie
444,420 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra "stavebný dozor"

Faktúra "stavebný dozor"

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,503 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2019
Názov

Faktúra "stavebný dozor"

Faktúra "stavebný dozor"

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,503 €
Schválené na preplatenie
3,503 €
Realizácia
-
Názov

Mgr. Martin Madzik 10/2020

IÚD mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
467 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mgr. Martin Madzik 09/2020

IÚD mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
467 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ing. Dagmar Macková, PhD. 12/2019

IÚD mzdy 12/2019

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ing. Dagmar Macková, PhD. 11/2019

IÚD mzdy 11/2019

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mgr. Martin Madzik 10/2019

IÚD mzdy 10/2019

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ing. Dagmar Macková 09/2019

IÚD mzdy 09/2019

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
587 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mgr. Martin Madzik 09/2019

IÚD mzdy 09/2019

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
443 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mgr. Martin Madzik 08/2019

IÚD mzdy 08/2019

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ing. Dagmar Macková, PhD. 07/2019

IÚD mzdy 07/2019

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mgr. Martin Madzik 07/2019

IÚD mzdy 07/2019

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mgr. Martin Madzik 06/2019

IÚD mzdy 06/2019

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
297 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mgr. Martin Madzik 05/2019

IÚD mzdy 05/2019

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mgr. Martin Madzik 04/2019

IÚD mzdy 04/2019

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
297 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ing. Dagmar Macková, PhD. 04/2019

IÚD mzdy 04/2019

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ing. Dagmar Macková, PhD. 03/2019

IÚD mzdy 03/2019

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mgr. Martin Madzik 03/2019

IÚD mzdy 03/2019

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
297 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mgr. Martin Madzik 02/2019

IÚD mzdy 02/2019

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
301 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mgr. Martin Madzik 01/2019

IÚD mzdy 01/2019

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
297 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ing. Dagmar Macková

IÚD mzdy 11/7018

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ing. Dagmar Macková, PhD. 09/2018

IÚD mzdy 09/2018

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
337 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ing. Dagmar Macková, PhD. 06/2018

IÚD mzdy 06/2018

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ing. Dagmar Macková, PhD. 05/2018

IÚD mzdy 05/2018

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ing. Dagmar Macková, PhD.

IÚD mzdy 04/2018

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ing. Dagmar Macková PhD. 02/2018

IÚD mzdy 02/2018

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ing. Karol Fábry 12/2017

IÚD mzdy 12/2017

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
2,173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ing. Vladimír Benč 03/2017

IÚD - mzdy 03/2017

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
1,086 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dobropis k FA č. 3755018003

Dobropis k FA č. 3755018003

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2020
Názov

Faktúra č. 3755018008

Faktúra č. 3755018008

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88,746 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2019
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Mesto Prešov

Suma celkom
11,221 €
Vrátená suma
11,221 €
Suma na vymáhanie
11,221 €
Typ
Iné nezrovnalosti t…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Mesto Prešov

Suma celkom
12,078 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
11,221 €
Typ
Iné nezrovnalosti t…
Stav
Nepotvrdené podozre…
Subjekt

Mesto Prešov

Suma celkom
383,105 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
355,949 €
Typ
Zadanie dodatočných…
Stav
Nepotvrdené podozre…
Subjekt

Mesto Prešov

Suma celkom
3,679 €
Vrátená suma
2,822 €
Suma na vymáhanie
2,822 €
Typ
Iné nezrovnalosti t…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Mesto Prešov

Suma celkom
3,679 €
Vrátená suma
2,822 €
Suma na vymáhanie
2,822 €
Typ
Iné nezrovnalosti t…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
378,136 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Zadanie dodatočných…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Subjekt

Mesto Prešov

Suma celkom
89,528 €
Vrátená suma
89,528 €
Suma na vymáhanie
89,528 €
Typ
Zadanie dodatočných…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Mesto Prešov
IČO
00327646
Názov
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava
IČO
31792693
Názov
KP Techmont, s.r.o.
IČO
36509949
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.