Popis projektu

Hlavný cieľ projektu: Zníženie spotreby energie pri prevádzke Materskej školy na ulici Bratislavská 3 v Prešove, zníženie nákladov na vykurovanie, predĺženie životnosti konštrukcií a zabezpečenie hospodárnosti budovy na úrovni ultranízkoenergetickej budovy (A1).

Špecifické ciele projektu:

1. Zlepšenie stavebno-technického stavu konštrukcie strechy, obvodového plášťa a okenných a dverných výplní.

2. Uskutočnenie ostatných opatrení na zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ- nútené vetranie s rekuperáciou, rekonštrukcia osvetlenia, rekonštrukcia vykurovacieho systému s hydraulickým vyregulovaním a prispôsobenie doby cirkulácie teplej úžitkovej vody.

Hlavná aktivita projektu: Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy MŠ Bratislavská 3, Prešov.

Dĺžka realizácie aktivity: 12 mesiacov. Miesto realizácie projektu: ulica Bratislavská 3, 080 05 Prešov.

 Dosiahnuté merateľné ukazovatele: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov (14,422 t ekviv. CO2), Podlahová plochaobnovenej budovy (2522,208 m2), Spotreba energie v budove po realizácii (79,794 MWh/rok), Spotreba energie v budove pred realizáciou(221,157MWh/rok), Zníženie konečnej spotreby energie (141362,53 kWh/rok), Zníženie potreby energie (188047,90 kWh/rok), Zníženie produkcie emisií NOx(72,386 kg/rok), PM10 (290,860 kg/rok), SO2 (6,464 kg/rok), Zníženie ročnej spotreby primárnej energie (212339,66 kWh/rok), Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov (0,010 MW), Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE (5,082 Mwh/rok).

Viac
Subjekt
Mesto Prešov
Miesta realizácie
Prešov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.10.2019 - 01.06.2022
Celková suma
876,680 €
Vlastné zdroje
43,834 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.10.2019
Skutočný začiatok
03.10.2019
Plánovaný koniec
01.06.2022
Skutočný koniec
22.06.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2019
Skutočný začiatok
03.10.2019
Plánovaný koniec
01.02.2021
Skutočný koniec
07.02.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MW)
Cieľ
0,01 (MW)
Naposledy aktualizované
02.09.2022
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MWe)
Cieľ
0,01 (MWe)
Naposledy aktualizované
02.09.2022
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
10,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
02.09.2022
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
14,4218 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
02.09.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
72,386 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
02.09.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
6,464 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
02.09.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
02.09.2022
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
02.09.2022
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
2544,78 (m2)
Cieľ
2522,21 (m2)
Naposledy aktualizované
02.09.2022
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
99,5597 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
02.09.2022
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
264,402 (MWh/rok)
Cieľ
264,402 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
02.09.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
164842,3082 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
02.09.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
213345,3606 (kWh/rok)
Cieľ
188047,6843 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
02.09.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
221848,912 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
02.09.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

VF_2009001

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,364 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
77,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2020
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,692 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2020
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91,053 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91,053 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.04.2020
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52,263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52,263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2020
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
161,461 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
161,461 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2020
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
120,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
120,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2020
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,514 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,514 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2020
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,687 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,687 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2020
Názov

VF_2006001

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
107,204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VF_2006001

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
107,204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2020
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
77,870 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2020
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
77,870 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
IBEG, a.s.
IČO
36456861
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.