Popis projektu

Pandémická kríza COVID-19 a jej dôsledky mali priamy dopad aj na marginalizované rómske komunity (MRK). Pandémia ešte viac prehĺbila chudobu a sociálne vylúčenie MRK. Predkladaný projekt nadväzuje na úspešne implementovaný projekt  Miestna občianska poriadková služba v meste Prešov v období od 09/2019 ‐ 09/2021. 

(MOPS), 
Cieľom je predchádzať chudobe a sociálnemu vylúčeniu MRK tak, aby nedochádzalo k prehlbovaniu sociálnych rozdielov, nárastu domáceho násilia a strate pracovných návykov.

MRK v meste Prešov, úžitok z realizácie predkladaného projektu budú mať aj ostatní obyvatelia mesta. 

(na území mesta Prešov). 

Udržanie pracovných miest, zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti neaktívnych osôb z MRK; posilnenie miestneho aktivizmu a komunitného rozvoja; zvýšenie efektivity v oblasti verejného poriadku, ochrany súkromného aj verejného majetku, ako aj životného prostredia s dôrazom na tzv. „zelený aspekt“; eliminácia a predchádzanie vzniku násilia, konfliktov a prevenciu protiprávneho správania a pod.

Počet MOPS - 8 osôb z MRK, čo prispeje k efektívnejšej integrácii a akceptácii komunitou, zároveň však aj k naplneniu merateľných ukazovateľov projektu.

Viac
Subjekt
Mesto Prešov
Miesta realizácie
Prešov
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2021 - 01.02.2023
Celková suma
129,619 €
Vlastné zdroje
6,481 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora komplexného poskytovania miestn…
Typ
Poskytovanie indivi…
Plánovaný začiatok
01.09.2021
Skutočný začiatok
01.09.2021
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
28.02.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby
Hodnota
7,0 (osoby)
Cieľ
8,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
06.03.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Mzdové výdavky 1/2022

Sumarizačný hárok pre MOPS 1/2022

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
6,102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál 2/2022

Paušál MOPS 2/2022

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
1,220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Pušál 1/2022

Paušál MOPS 1/2022

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
1,220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 2/2022

Sumarizačný hárok pre MOPS 2/2022

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
6,102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 3/2022

Sumarizačný hárok pre MOPS 3/2022

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
6,102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál 3/2022

Paušál MOPS 3/2022

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
1,220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál 4/2022

Paušál MOPS 4/2022

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
1,220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 4/2022

Sumarizačný hárok pre MOPS 4/2022

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
6,102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 6/2022

Sumarizačný hárok pre MOPS 6/2022

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
6,974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál 6/2022

Paušál MOPS 6/2022

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
1,394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 7/2022

Sumarizačný hárok pre MOPS 7/2022

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
6,974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál 7/2022

Paušál MOPS 7/2022

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
1,394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 8/2022

Sumarizačný hárok pre MOPS 8/2022

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
6,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál 8/2022

Paušál MOPS 8/2022

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
1,297 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 9/2022

Sumarizačný hárok pre MOPS 9/2022

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
6,102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál 9/2022

Paušál MOPS 9/2022

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
1,220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 5/2022

Sumarizačný hárok pre MOPS 5/2022

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
6,974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál 5/2022

Paušál MOPS 5/2022

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
1,394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál 10/2022

Paušál MOPS 10/2022

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
1,220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 10/2022

Sumarizačný hárok pre MOPS 10/2022

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
6,102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál 11/2021

Páušál MOPS 11/2021

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
1,177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 12/0021

Sumarizačný hárok pre MOPS 12/2021

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
5,885 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Mzdové výdavky 9/2021

Sumarizačný hárok pre MOPS 9/2021

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
5,885 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2021
Názov

Paušál 12/2021

Paušál MOPS 12/2021

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
1,177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál 9/2021

Paušál MOPS 9/2021

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
1,177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 10/2021

Sumarizačný hárok pre MOPS 10/2021

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
5,885 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2021
Názov

Paušál 10/2021

Paušál MOPS 10/2021

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
1,177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 11/2021

Sumarizačný hárok pre MOPS 11/2021

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
5,885 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Mzdové výdavky 11/2022

Sumarizačný hárok pre MOPS 11/2022

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
6,102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál MOPS 12/2022

Paušál MOPS 12/2022

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
1,220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Mzdové výdavky 12/2022

Sumarizačný hárok pre MOPS 12/2022

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
6,102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Paušál MOPS 11/2022

Paušál MOPS 11/2022

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
1,220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Paušál MOPS 01/2023

Paušál MOPS 01/2023

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
1,322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok pre MOPS 01/2023

Sumarizačný hárok pre MOPS 01/2023

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
6,613 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok MOPS 02/2023

Sumarizačný hárok MOPS 02/2023

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
1,633 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2023
Názov

Paušál 02/2023

Paušál MOPS 02/2023

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2023
Názov IČO
Názov
Mesto Prešov
IČO
00327646
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.