Popis projektu

Predmetom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy nachádzajúcej sa na ulici Volgogradská 48 v Prešove. Budova a k nej prislúchajúce pozemky sú vo vlastníctve mesta Prešov. Cieľ projektu: Zníženie spotreby energie pri prevádzke MŠ Volgogradská 48, čím sa zabezpečí zníženie nákladov na vykurovanie, predĺženie životnosti konštrukcií a hospodárnosť budovy na úrovni nízkoenergetickej budovy. 

Hlavná aktivita projektu: Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Volgogradská na troch stavebných objektoch. V rámci uvedených aktivít sa zrealizuje zníženie spotreby energie zlepšením tepelno-technických vlastností obvodového plášťa, strešného plášťa a otvorových konštrukcií, vyregulovaním vykurovacej sústavy. 

Merateľné ukazovatele projektu: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov (10,29 t ekviv. CO2), Podlahová plocha obnovenej budovy (1184,73 m2), Spotreba energie v budove po realizácii (163,48MWh/rok), Spotreba energie v budove pred realizáciou(271,02 MWh/rok), Zníženie konečnej spotreby energie (107541kWh/rok), Zníženie potreby energie (134550 kWh/rok), Zníženie produkcie emisií NOx (617 kg/rok), PM10 (3043 kg/rok), SO2 (1,442 kg/rok), Zníženie ročnej spotreby primárnej energie (246933 kWh/rok).

Viac
Subjekt
Mesto Prešov
Miesta realizácie
Prešov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2018 - 01.10.2018
Celková suma
374,925 €
Vlastné zdroje
18,746 €
Vyčerpané z projektu
354,169 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
04.01.2018
Plánovaný koniec
01.10.2018
Skutočný koniec
19.10.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
04.01.2018
Plánovaný koniec
01.11.2018
Skutočný koniec
30.11.2018
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
32,4035 (t ekviv. CO2)
Cieľ
10,29 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
26.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
4158,6433 (Kg/rok)
Cieľ
3042,99 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
26.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
4,6401 (Kg/rok)
Cieľ
1,44 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
26.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
846,7691 (Kg/rok)
Cieľ
616,96 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
26.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.03.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.03.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1184,74 (m2)
Cieľ
1184,73 (m2)
Naposledy aktualizované
26.03.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
90,168 (MWh/rok)
Cieľ
81,9275 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
26.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
210,4007 (MWh/rok)
Cieľ
210,4007 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
26.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
120232,7 (kWh/rok)
Cieľ
128473,1402 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
26.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
144335,0159 (kWh/rok)
Cieľ
134431,3131 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
26.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
161941,3706 (kWh/rok)
Cieľ
171591,905 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
26.03.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
MIGI, spol. s r.o.
Žiadaná suma
225,968 €
Schválené na preplatenie
225,968 €
Realizácia
04.06.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
MIGI, spol. s r.o.
Žiadaná suma
227,819 €
Schválené na preplatenie
225,968 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,751 €
Schválené na preplatenie
4,751 €
Realizácia
04.06.2018
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,751 €
Schválené na preplatenie
4,751 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra č. 201811

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,809 €
Schválené na preplatenie
1,809 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra č. 201811

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,809 €
Schválené na preplatenie
1,809 €
Realizácia
03.08.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 10052018

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
MIGI, spol. s r.o.
Žiadaná suma
86,723 €
Schválené na preplatenie
86,723 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 10052018

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
MIGI, spol. s r.o.
Žiadaná suma
86,723 €
Schválené na preplatenie
86,723 €
Realizácia
03.08.2018
Názov

Projektový manažér august/2018

IÚD - osobný výdavok 8/2018/B

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
430 €
Schválené na preplatenie
430 €
Realizácia
06.09.2018
Názov

Projektový manažér jún/2018

IÚD - osobný výdavok 6/2018/B

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
688 €
Schválené na preplatenie
688 €
Realizácia
06.07.2018
Názov

Projektový manažér máj/2018

IÚD - osobný výdavok 5/2018/B

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
437 €
Schválené na preplatenie
437 €
Realizácia
07.06.2018
Názov

Projektový manažér január/2018

IÚD - osobný výdavok 1/2018/B

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
130 €
Realizácia
06.02.2018
Názov

Projektový manažér apríl/2018

IÚD - osobný výdavok 4/2018/B

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
324 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

Projektový manažér marec/2018

IÚD - osobný výdavok 3/2018/B

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

Projektový manažér február/2018

IÚD - osobný výdavok 2/2018/B

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
143 €
Schválené na preplatenie
143 €
Realizácia
07.03.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra s prílohami - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
MIGI, spol. s r.o.
Žiadaná suma
31,036 €
Schválené na preplatenie
31,036 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

Projektový manažér september/2018

IÚD - osobný výdavok 9/2018/B

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
337 €
Schválené na preplatenie
337 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

Projektový manažér júl/2018

IÚD - osobný výdavok 7/2018/B

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
432 €
Schválené na preplatenie
432 €
Realizácia
06.08.2018
Názov

Projektový manažér október/2018

IÚD - osobný výdavok 10/2018/B

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
188 €
Schválené na preplatenie
188 €
Realizácia
07.11.2018
Názov

Stavebný dozor

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
730 €
Schválené na preplatenie
730 €
Realizácia
10.01.2019
Názov IČO
Názov
Mesto Prešov
IČO
00327646
Názov
MIGI, spol. s r.o.
IČO
36187232
Názov
KP Techmont, s.r.o.
IČO
36509949
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.