Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IROP v krajskom meste Prešov na obdobie 2019 - 2021

Mesto Prešov

Popis projektu

Projekt je zameraný na zabezpečenie efektívnej realizácie činností a funkcií súvisiacich s implementáciou IROP. Hlavným cieľom projektu je zabepečenie riadneho a plynulého procesu implementácie IROP v zmysle kompetencií SO pre IROP mesta Prešov a podpora administratívnych kapacít SO pre IROP mesta Prešov. Miesto realizácie projektu: Mesto Prešov

Subjekt
Mesto Prešov
Miesta realizácie
Prešov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2019 - 01.09.2021
Celková suma
150,806 €
Vlastné zdroje
7,540 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Personálne zabezpečenie implementácie I…
Typ
Podpora administrat…
Plánovaný začiatok
01.05.2019
Skutočný začiatok
01.05.2019
Plánovaný koniec
01.09.2021
Skutočný koniec
30.09.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.05.2019
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
30.09.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Priemerný počet refundovaných AK
Hodnota
2,0257 (FTE)
Cieľ
2,0843 (FTE)
Naposledy aktualizované
15.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet zakúpeného MTZ
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet hodnotení, analýz a štúdií
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných zasadnutí výborov, pracovných skupín a komisií
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet účastníkov zrealizovaných pracovných ciest
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet dodaných expertných služieb
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

celková cena práce

Sumár_máj 2019 - november 2019

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
37,690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

celková cena práce

Sumár_január 2020 - október 2020

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
43,007 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

celková cena práce

Sumár dohodári pre IROP_2020

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
1,326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

celková cena práce

Sumár dohodári pre IROP_2019

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
1,591 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

celková cena práce

sumár november 2020 - december 2020

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
14,001 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

celková cena práce

Sumár mzdy

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
38,101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

celková cena práce

sumár mzdy

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
4,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Mesto Prešov
IČO
00327646
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.