Popis projektu

je zvýšenie bezpečnosti účastníkov nemotorovej dopravy vybudovaním novej - samostatnej cyklistickej komunikácie a zvýšenie atraktivity cyklistickej dopravy prostredníctvom:

  • vybudovania novej, bezpečnej a dostupnej cyklistickej komunikácie, ktorá sa bude napájať na  už existujúcu cyklistickú komunikáciu a prepojí tak centrum mesta Prešov so  sídliskom II. a sídliska III. s centrom mesta Prešov,
  • vybudovania doplnkovej infraštruktúry v rámci novej cyklistickej komunikácie,
  • realizácie opatrení na upokojovanie dopravy. 

„Cyklochodník Mlynský náhon (od ul. Kúpeľnej po areál VŠ)“

„Cyklochodník Mlynský náhon (od ul. Kúpeľnej po areál VŠ)"

e  „Cyklochodník Mlynský náhon (od ul. Kúpeľnej po areál VŠ)“

Pôjde o aktivty súvisiace so zabezpečením procesu verejného obstarávania, projektového manažmentu a finančného manažmentu.

Realizáciou aktivít projektu d, budú vytvorené podmienky pre lepšiu a bezpečnejšiu mobilitu obyvateľov, zvýši sa bezpečnosť obyvateľov využívajúcich cyklistickú komunikáciu a taktiež Projekt výrazne prispeje aj pri preprave do zamestnania a za vzdelaním, spozitívnym (zníženie miery znečistenia ovzdušia, hluku a vibrácií).

Mesto Prešov,

 6 mesiacov

ktoré budú naplnené realizáciou hlavných aktivít projektu:

• Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií - 0,4489 km

• Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry - 1

• Počet vybudovaných prvkov upokojovania dopravy - 1

Viac
Subjekt
Mesto Prešov
Miesta realizácie
Prešov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.08.2019 - 01.08.2020
Celková suma
72,583 €
Vlastné zdroje
3,629 €
Vyčerpané z projektu
65,221 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
A3 - Budovanie prvkov upokojovania dopr…
Typ
A. UMR_Rekonštrukci…
Plánovaný začiatok
01.08.2019
Skutočný začiatok
09.08.2019
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
23.07.2020
Názov
A2 - Inštalácia doplnkovej cyklistickej…
Typ
A. UMR_Rekonštrukci…
Plánovaný začiatok
01.08.2019
Skutočný začiatok
09.08.2019
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
23.07.2020
Názov
A1 - Výstavba novej cyklistickej komuni…
Typ
A. UMR_Rekonštrukci…
Plánovaný začiatok
01.08.2019
Skutočný začiatok
09.08.2019
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
23.07.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2017
Skutočný začiatok
01.07.2018
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
10.12.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií
Hodnota
0,4489 (km)
Cieľ
0,4489 (km)
Naposledy aktualizované
29.10.2022
Riziko
-
Názov
Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.10.2022
Riziko
-
Názov
Počet vybudovaných prvkov upokojovania dopravy
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.10.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra č. 2019171

Faktúra 2019171 - C.M.R. Slovakia

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
311 €
Schválené na preplatenie
311 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2019171

Faktúra 2019171 - C.M.R. Slovakia

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,845 €
Schválené na preplatenie
27,845 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2019171

Faktúra 2019171 - C.M.R. Slovakia

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
311 €
Schválené na preplatenie
311 €
Realizácia
26.11.2019
Názov

Faktúra č. 2019171

Faktúra 2019171 - C.M.R. Slovakia

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,845 €
Schválené na preplatenie
27,845 €
Realizácia
26.11.2019
Názov

Faktúra č. 2019230

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,039 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.03.2020
Názov

Faktúra č. 2019230

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,026 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.03.2020
Názov

Faktúra č. 2019230

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,039 €
Schválené na preplatenie
3,039 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2019230

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,026 €
Schválené na preplatenie
34,026 €
Realizácia
-
Názov

Mzda 03/2020 - projektový manažér

Interný účtovný doklad č. 70200300

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
311 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Mzda 01/2020 - projektový manažér

Interný účtovný doklad č. 70200100

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
311 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.02.2020
Názov

Mzda 11/2019 - projektový manažér

Interný účtovný doklad č. 70191100

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
297 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2019
Názov

Mzda 08/2018 - expert pre VO

Interný účtovný doklad č. 70180800

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
1,195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2018
Názov

Faktúra č. 2020070 - C.M.R. Slovakia

Faktúra za stavebné práce - C.M.R. Slovakia

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,033 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2020
Názov

Faktúra č. 2020070 - C.M.R. Slovakia

Faktúra za stavebné práce - C.M.R. Slovakia

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2020
Názov IČO
Názov
Mesto Prešov
IČO
00327646
Názov
C.M.R. Slovakia, s.r.o.
IČO
31721079
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.