Popis projektu

Predmetom projektu je regenerácia plochy vnútrobloku resp. troch častí vnútrobloku medzi štyrmi bytovými domami na ul. M. Čulena v Prešove. Regeneráciou sa zhodnotí kvalita celého priestoru a vytvorí sa nový režim fungovania vnútrobloku. 

Hlavný cieľ projektu: Zlepšenie sídelného prostredia a vytvorenie predpokadov k udržateľnému mestskému rozvoju revitalizáciou vnútrobloku na ul. M. Čulena v Prešove. 

Špecifický cieľ projektu:

1. Zlepšenie kvality života obyvateľov vnútrobloku.

2. Zabezpečenie kvantitatívneho a kvalitatívneho rozvoja územia vnútrobloku.

Hlavná aktivita projektu: Revitalizácia vnútroblokového priestoru na ul. Marka Čulena č. 29-49 v Prešove - 1. etapa.

Miesto realizácie projektu: parcelné číslo: KN-C 8617/1; KN-C 8616; KN-C 8618; KN-C 8622; KN-C 8626, katastrálne územie Prešov.

Dĺžka realizácie projektu:15 mesiacov

Merateľné ukazovatele: 

P0679 Vytvorené alebo obnovené otovrené preistranstvá v mestských oblastiach 5 487 m2, P0620 Revitalizované otvorené priestranstvá vnútroblokov mimo UMR v hodnote 0, pretože projekt je realizovaný na území mestskej funkčnej oblasti, preto uvedený merateľný ukazovateľ je uvádzaný v hodnote 0. 

Viac
Subjekt
Mesto Prešov
Miesta realizácie
Prešov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2019 - 01.03.2021
Celková suma
166,976 €
Vlastné zdroje
8,349 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Revitalizácia vnútroblokového priestoru…
Typ
J. UMR_Regenerácia …
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
15.03.2019
Plánovaný koniec
01.03.2021
Skutočný koniec
26.03.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
15.03.2019
Plánovaný koniec
01.05.2021
Skutočný koniec
26.03.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Revitalizované otvorené priestranstvá vnútroblokov mimo UMR
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach
Hodnota
5487,0 (m2)
Cieľ
5487,0 (m2)
Naposledy aktualizované
25.06.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce - FA č. VFS/20029003

Faktúra č. VFS/20029003

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
734 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2020
Názov

Stavebné práce - FA č. VFS/19119004

Faktúra č. VFS/19119004

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60,302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2019
Názov

Stavebné práce - FA č. VFS/19109003

Faktúra č. VFS/19109003

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2019
Názov

Stavebné práce - FA č. VFS/19099005

Faktúra č. VFS/19099005

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

Stavebné práce - FA č. VFS/19089002

Faktúra č. VFS/19089002

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2019
Názov

Stavebné práce - FA č. VFS/19079003

Faktúra č. VFS/19079003

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2019
Názov

Stavebné práce - FA č. VFS/19069005

Faktúra č. VFS/19069005

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2019
Názov IČO
Názov
EKOPRIM, s.r.o.
IČO
31710115
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.