Popis projektu

Predmetom projektu je regenerácia priestoru existujúceho vnútrobloku na uliciach Hviezdoslavova-Štefánikova v Prešove. Regeneráciou sa zhodnotí kvalita celého priestoru avytvorí sa nový režim fungovania vnútrobloku.

Hlavný cieľ projektu:Zlepšenie sídelného prostredia a vytvorenie predpokladov k udržateľnému mestkému rozvoju regeneráciou vnútrobloku na uliciach Hviezdoslavova-Štefánikova v Prešove.

Špecifický cieľ projektu:

1. Zlepšenie kvality života obyvateľov vnútrobloku.

2. Zabezpečenie kvantitatívneho a kvalitatívneho rozvoja územia vnútrobloku.

Hlavná aktivita projektu: Regenerácia vnútrobloku na uliciach Hviezdoslavova-Štefánikova v Prešove.

Miesto realizácie projektu: parcelné číslo: 3668/1; 3648/1; 3648/3- v k. ú. Prešov.

Dĺžka realizácie projetku: 7 mesiacov.

Merateľné ukazovatele: P0679 Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach 4550 m2, P0620 Revitalizované otvorené priestranstvá vnútroblokov mimo UMR v hodnote 0, pretože projekt je realizovaný na území mestskej funkčnej oblasti, preto uvedený merateľný ukazovateľ je uvádzaný v hodnote 0.

Viac
Subjekt
Mesto Prešov
Miesta realizácie
Prešov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.08.2020 - 01.04.2021
Celková suma
160,371 €
Vlastné zdroje
8,019 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Regenerácia vnútrobloku na uliciach Hvi…
Typ
J. UMR_Regenerácia …
Plánovaný začiatok
01.08.2020
Skutočný začiatok
20.08.2020
Plánovaný koniec
01.04.2021
Skutočný koniec
16.04.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
01.01.2020
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
19.10.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Revitalizované otvorené priestranstvá vnútroblokov mimo UMR
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach
Hodnota
4550,0 (m2)
Cieľ
4550,0 (m2)
Naposledy aktualizované
02.12.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,236 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,236 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2021
Názov

Faktúra č. 410050418

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2021
Názov

Projektový manažér - mzda 2020/01

účtovný doklad interný č. 70200100

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.02.2020
Názov

Projektový manažér - mzda 2020/08

účtovný doklad interný č. 70200800

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2020
Názov

Projektový manažér - mzda 2021/01

účtovný doklad interný č. 70210100

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2021
Názov

Projektový manažér - mzda 2021/02

účtovný doklad interný č. 70210200

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Projektový manažér - mzda 2021/04

účtovný doklad interný č. 70210400

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
315 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

Projektový manažér - mzda 2021/06

účtovný doklad interný č. 70210600

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
315 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2021
Názov IČO
Názov
Mesto Prešov
IČO
00327646
Názov
O.S.V.O. comp, a.s.
IČO
36460141
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.