Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IROP PO6 v krajskom meste Prešov na obdobie 2021 - 2023

Mesto Prešov

Popis projektu

Projekt je zameraný na zabezpečenie efektívnej realizácie činností a funkcií súvisiacich s implementáciou IROP. Hlavným cieľom projektu je zabezpečenie riadneho a plynulého procesu implementácie IROP v zmysle kompetencií SO pre IROP mesta Prešov a podpora administratívnych kapacít SO pre IROP mesta Prešov. Miesto realizácie projektu: Mesto Prešov

Subjekt
Mesto Prešov
Miesta realizácie
Prešov
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.11.2021 - 01.02.2023
Celková suma
46,016 €
Vlastné zdroje
2,301 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Personálne zabezpečenie implementácie I…
Typ
Podpora administrat…
Plánovaný začiatok
01.11.2021
Skutočný začiatok
01.11.2021
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
28.02.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Priemerný počet refundovaných AK
Hodnota
-
Cieľ
1,8889 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet zakúpeného MTZ
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet hodnotení, analýz a štúdií
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných zasadnutí výborov, pracovných skupín a komisií
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet účastníkov zrealizovaných pracovných ciest
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet dodaných expertných služieb
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

celková cena práce

Sumár mzdy_november2021

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
7,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

celková cena práce

Sumár mzdy_január-december2022

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
30,155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

celková cena práce

Sumár mzdy január - február 2023

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
8,339 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Mesto Prešov
IČO
00327646
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.