Popis projektu

Predmetom projektu je revitalizácia verejného priestranstva v Prešove v mestskej časti Nižná Šebastová na ulici Slanskej.

Hlavný cieľ projektu: Zlepšenie environmentálneho prostredia a vytvorenie predpokladov na efektívne a trvalo udržateľné využívanie záujmového územia.

Špecifický cieľ 1: Kvalitatívne zhodnotenie sídelného prostredia riešeného územia pre obyvateľov.

Špecifický cieľ 2: Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry.

Hlavné aktivity projektu:

A1: realizácia mestských prvkov, zelených parkov, ktoré biodiverzite poskytujú prostredie a ekosystémom umožňujú fungovanie - revitalizácia verejného priestranstva ul. Slanská.

Miesto realizácie projektu: Katastrálne územie Nižná Šebastová, parcelné čísla: č. KN-C 1015, KN-C 3331, KN-C 3332, KN-C 3335, KN-C 3337, KN-C 3338, KN-C3339.

Dĺžka realizácie projektu: 10 mesiacov

Merateľné ukazovatele: P0679 Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach: 22 300 m2, P0491 Počet vybudovaných prvkov zelenej infraštruktúry:1.

Viac
Subjekt
Mesto Prešov
Miesta realizácie
Prešov
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2021 - 01.06.2022
Celková suma
251,170 €
Vlastné zdroje
12,558 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia mestských prvkov, zelených p…
Typ
D. UMR_Mestské prvk…
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
07.05.2021
Plánovaný koniec
01.06.2022
Skutočný koniec
23.10.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
03.05.2021
Plánovaný koniec
01.06.2022
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vybudovaných prvkov zelenej infraštruktúry
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
22300,0 (m2)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebné práce podľa príloh

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
MION BUILDING COMPANY s. r. o., skrátený názov: MBC s.r.o.
Žiadaná suma
24,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2021
Názov

stavebné práce podľa príloh

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
MION BUILDING COMPANY s. r. o., skrátený názov: MBC s.r.o.
Žiadaná suma
24,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2021
Názov

stavebné práce podľa prílohy

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
MION BUILDING COMPANY s. r. o., skrátený názov: MBC s.r.o.
Žiadaná suma
40,283 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2021
Názov

stavebné práce podľa prílohy

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
MION BUILDING COMPANY s. r. o., skrátený názov: MBC s.r.o.
Žiadaná suma
40,283 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2021
Názov

stavebné práce podľa prílohy

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
MION BUILDING COMPANY s. r. o., skrátený názov: MBC s.r.o.
Žiadaná suma
84,940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2021
Názov

stavebné práce podľa prílohy

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
MION BUILDING COMPANY s. r. o., skrátený názov: MBC s.r.o.
Žiadaná suma
84,940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce podľa príloh

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
MION BUILDING COMPANY s. r. o., skrátený názov: MBC s.r.o.
Žiadaná suma
60,055 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2022
Názov

stavebné práce podľa príloh

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
MION BUILDING COMPANY s. r. o., skrátený názov: MBC s.r.o.
Žiadaná suma
60,055 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2022
Názov

stavebné práce podľa prílohy

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
MION BUILDING COMPANY s. r. o., skrátený názov: MBC s.r.o.
Žiadaná suma
10,071 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

stavebné práce podľa prílohy

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
MION BUILDING COMPANY s. r. o., skrátený názov: MBC s.r.o.
Žiadaná suma
10,071 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.