Popis projektu

Predmetom projektu je obnova a revitalizácia parku Lesíka delostrelcov v Prešove na ul. Lesík delostrelcov. Park so zaužívaným názvom Lesík delostrelcov sa náchádza v ochrannom pásme Pamiatkovej rezevácie Prešov. Park je nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou Kasáreň - pamiatkový objekt Park. Pozemok parku je situovaný v teréne s miernym sklonom juhozápadným smerom. Park nie je oplotený. 

Zlepšenie a zabezpečenie enviromentálneho prostredia pre obybateľov mesta Prešov, vytvorenie predpokladov na efektvíne a trvalo udržateľne využívanie záujmovéo územia parku Lesíka delostrelcov v Prešove.  

Zlepšenie enviromentálnych aspektov v mestách a mestkých oblastiach. 

 Realizácia mestských prvkov, zelených parkov, ktoré biodiverzite poskytujú prostredia a ekosystémom umožňujú fungovanie - verejné priestranstvo - Lesík delostrelcov, Prešov.

 8 mesiacov

 Katastrálne územie mesta Prešov

Merateľné ukazovatele: P0491 - Počet vybudovaných prvkov zelenej infraštuktúry v počte 1

                                      P0679 - Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v meských oblastiach 13 933,5 m2.

Viac
Subjekt
Mesto Prešov
Miesta realizácie
Prešov
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.03.2020 - 01.09.2023
Celková suma
1,050,602 €
Vlastné zdroje
52,530 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia mestských prvkov, zelených p…
Typ
C. UMR_Mestské prvky
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vybudovaných prvkov zelenej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach
Hodnota
-
Cieľ
13933,5 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.