Popis projektu

Predmetom projektu je regenerácia priestoru existujúceho vnútrobloku na ulici 17. Novembra v Prešove. Regeneráciou sa zhodnotí kvalita celého priestoru a vytvorí sa nový režim fungovania vnútrobloku.

Hlavný cieľ projektu:

Zlepšenie sídelného prostredia a vytvorenie predpokladov k udržateľnému mestkému rozvoju regeneráciou vnútrobloku na ulici 17. Novembra v Prešove.

Špecifický cieľ projektu:

1. Zlepšenie kvality života obyvateľov vnútrobloku.

2. Zabezpečenie kvantitatívneho a kvalitatívneho rozvoja územia vnútrobloku.

Hlavná aktivita projektu: Regenerácia vnútrobloku na ulici 17. Novembra v Prešove.

Miesto realizácie projektu: parcelné číslo KN 5670, 5672, 5673, 5651/1, 5669 -  v k. ú. Prešov.

Dĺžka realizácie projetku: 7 mesiacov.

Merateľné ukazovatele: P0679 Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach 983 m2, P0620 Revitalizované otvorené priestranstvá vnútroblokov mimo UMR v hodnote 0, pretože projekt je realizovaný na území mestskej funkčnej oblasti, preto uvedený merateľný ukazovateľ je uvádzaný v hodnote 0.

Viac
Subjekt
Mesto Prešov
Miesta realizácie
Prešov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2020 - 01.03.2021
Celková suma
92,453 €
Vlastné zdroje
4,623 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Regenerácia vnútrobloku na ulici 17. No…
Typ
J. UMR_Regenerácia …
Plánovaný začiatok
01.04.2020
Skutočný začiatok
23.04.2020
Plánovaný koniec
01.03.2021
Skutočný koniec
26.03.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
30.03.2020
Plánovaný koniec
01.05.2021
Skutočný koniec
31.05.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach
Hodnota
983,0 (m2)
Cieľ
983,0 (m2)
Naposledy aktualizované
25.06.2021
Riziko
-
Názov
Revitalizované otvorené priestranstvá vnútroblokov mimo UMR
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra VFS/20089001 (Ekoprim , s.r.o.)

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,934 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra VFS/20089001 (Ekoprim , s.r.o.)

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,934 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2020
Názov

Faktúra č. VFS/20099004

Faktúra VFS/20099004

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2020
Názov

Faktúra č. VFS/20099004

Faktúra VFS/20099004

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IÚD - manažér 04/2021

IÚD - manažér 04/2021

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IÚD - manažér 02/2021

IÚD - manažér 02/2021

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IÚD - manažér 11/2020

IÚD - manažér 11/2020

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IÚD - manažér 10/2020

IÚD - manažér 10/2020

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
311 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IÚD - manažér 09/2020

IÚD - manažér 09/2020

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
311 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IÚD - manažér 04/2020

IÚD - manažér 04/2020

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
313 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce č. VFS/20109001

Faktúra č. VFS/20109001

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,784 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2020
Názov IČO
Názov
Mesto Prešov
IČO
00327646
Názov
EKOPRIM, s.r.o.
IČO
31710115
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.