Popis projektu

Predmetom projektu je zriadenie dvoch odborných učební- technickej učebne a prírodovednej učebne chémie v Základnej škole Československej armády 22 v Prešove.

Hlavný cieľ projektu: Skvalitnenie vyučovacieho procesu a vytvorenie podmienok pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy Československej armády 22, Prešov.

Špecifický cieľ:

ŠC1: Uľahčiť  získavanie praktických zručností v technických a prírodovedných predmetoch.  

ŠC2: Zvyšovať mieru zapojenia žiakov do praktickej výučby a prepojiť tak teoretické a praktické vzdelávanie.

ŠC3: Rozvoj materiálno-technického vybavenia školy.

Hlavné aktivity projektu:

1. Revitalizácia odbornej technickej učebne.

2. Obstaranie prírodovednej učebne chémie.

3. Nevyhnutné stavebné úpravy odborných učební.

Dĺžka a miesto realizácie projektu: 10 mesiacov, Československej armády 22, 080 01 Prešov.

Výsledky realizácie projektu:

Počet užívateľov nových resp. zlepšených zariadení základnej školy, t.j. kapacita podporenej školskej infraštruktúry základnej školy v počte 956 žiakov, podporí sa 1 učebňa polytechnickej výchovy a 1 prírodovedná učebňa chémie. 

Viac
Subjekt
Mesto Prešov
Miesta realizácie
Prešov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.10.2020 - 01.07.2021
Celková suma
59,995 €
Vlastné zdroje
3,000 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
3. Nevyhnutné stavebné úpravy odborných…
Typ
F. UMR_ Stavebno-te…
Plánovaný začiatok
01.10.2020
Skutočný začiatok
21.05.2021
Plánovaný koniec
01.07.2021
Skutočný koniec
21.07.2021
Názov
2. Obstaranie prírodovednej učebne chém…
Typ
C. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.10.2020
Skutočný začiatok
11.12.2020
Plánovaný koniec
01.07.2021
Skutočný koniec
27.07.2021
Názov
1. Revitalizácia odbornej technickej uč…
Typ
D. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.10.2020
Skutočný začiatok
11.12.2020
Plánovaný koniec
01.07.2021
Skutočný koniec
27.07.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.10.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.10.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
949,0 (osoby)
Cieľ
956,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
29.10.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.10.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

ZŠ Československej armády- Stavebné práce

Faktúra č.20212030

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,761 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2021
Názov

Hlavná aktivita č. 2 Obstaranie prírodovednej učebne chémie- IKT

Faktúra č. 20210136

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2021
Názov

1. Revitalizácia odbornej technickej učebne- didaktické pomôcky

Faktúra č. 20210275

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
13,969 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2021
Názov

2. Obstaranie prírodovednej učebne chémie- didaktické pomôcky

Faktúra č. 20210275

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
15,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2021
Názov

2. Obstaranie prírodovednej učebne chémie- nábytok

Faktúra č.212000139

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2021
Názov

1. Revitalizácia odbornej technickej učebne- nábytok

Faktúra č.212000139

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,036 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2021
Názov IČO
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB
IČO
10739254
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.