Popis projektu

Hlavný cieľ projektu:

Zavedenie systému hospodárenia s energiami, čím sa zabezpečí zníženie nákladov na energie, zvýšenie ich efektívnosti a tým znižovanie emisií skleníkových plynov .

Špecifický cieľ č.1: Zlepšenie a dlhodobé zabezpečenie kvality riadenia spotreby energie v meste Prešov.

Špecifický cieľ č.2: Vytvorenie systému nepretržitého a neustáleho sledovania a vyhodnocovania spotreby energií so zameraním na objekty vo vlastníctve mesta Prešov.

Hlavná aktivita projektu:

Zavádenie systému energetického manažérstva v nadväznosti na schválené nízkouhlíkové stratégie alebo ich časti za účelom zlepšenia a dlhodobého zabezpečenia kvality riadenia spotreby energie mestom Prešov.

Merateľné ukazovatele projektu: Počet zavedených systémom energetického manažérstva- 1.

Realizáciou projektu sa zabezpečí splnenie hlavného cieľa projektu a dosiahne sa úspora nákladov na energie, ale aj efektívnu prevádzku a zhodnocovanie energetického hospodárstva.

Viac
Subjekt
Mesto Prešov
Miesta realizácie
Prešov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.11.2019 - 01.04.2021
Celková suma
62,724 €
Vlastné zdroje
3,136 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
129 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zavádenie systému energetického manažér…
Typ
B. Zavádzanie systé…
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
08.11.2019
Plánovaný koniec
01.04.2021
Skutočný koniec
30.04.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
07.11.2019
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet registrácií EMAS
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zavedených systémov environmentálneho manažérstva
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zavedených systémov energetického manažérstva
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.07.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

2. Analýza východiskového stavu - 2. časť

Faktúra ENECO 1

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2020
Názov

1. Analýza východiskového stavu - 1. časť

Faktúra ENECO 1

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2020
Názov

6. Energetické plánovanie

Faktúra - ENECO 2

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

4. Návrh systému a postupov energetického manažérstva v súlade s normou STN EN ISO 50001 - 1. časť

Faktúra - ENECO 2

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Manuál systému energetického manažérstva

Faktúra - ENECO 2

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

3. Energetická politika mesta

Faktúra - ENECO 2

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

5. Návrh systému a postupov energetického manažérstva v súlade s normou STN EN ISO 50001- 2. časť

Faktúra - ENECO 2

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Mzdy - 1-6/2021 - Hlavné aktivity

Účtovný doklad číslo: 70210645

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
5,061 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Mzdy - 1-6/2021 - Podporné aktivity

Účtovný doklad číslo: 70210645

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
1,943 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Mzdy - 11-12/2019 - Hlavné aktivity

Úctovný doklad císlo: 70201145

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
1,687 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Mzdy - 11-12/2019 - Podporné aktivity

Úctovný doklad císlo: 70201145

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
578 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Mzdy - 1-12/2020 - Podporné aktivity

Úctovný doklad císlo: 70201145

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
1,582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Mzdy - 1-12/2020 - Hlavné aktivity

Úctovný doklad císlo: 70201145

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
6,144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Mesto Prešov

Suma celkom
129 €
Vrátená suma
129 €
Suma na vymáhanie
129 €
Typ
Chyby vo výpočte
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Mesto Prešov
IČO
00327646
Názov
ENECO s. r. o.
IČO
36468002
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.