Popis projektu

prostredníctvom:

  • vybudovania novej, bezpečnej a dostupnej cyklistickej komunikácie, spájajúcej mesto Prešov s obcami Dulova Ves, Kokošovce, ktoré sú situované v rámci mestskej funkčnej oblasti mesta Prešov (MFO Prešov),
  • vybudovania doplnkovej infraštruktúry v rámci novej cyklistickej komunikácie,
  • realizácie opatrení na upokojovanie dopravy,
  • realizácie aktivít zameraných na propagáciu cyklistickej dopravy ako plnohodnotného spôsobu prepravy v rámci mesta Prešov a prímestských oblastiach.

Projekt "Cykloželeznička Prešov - Zlatá Baňa" – I. etapa má zadefinované tri základné špecifické ciele: 

                         

 

 

Napĺňanie uvedených špecifických cieľov projektu je zabezpečené realizáciou konkrétnych aktivít projektu. 

"Cykloželeznička Prešov - Zlatá Baňa" - I. etapa

"Cykloželeznička Prešov - Zlatá Baňa" - I. etapa

v rámci cyklistickej komunikácie "Cykloželeznička Prešov - Zlatá Baňa"- I. etapa

Ide o aktivty súvisiace so zabezpečením procesu verejného obstarávania, projektového manažmentu, finančného manažmentu a publicity projektu.

Realizáciou aktivít projektu , budú vytvorené podmienky pre lepšiu a bezpečnejšiu mobilitu obyvateľov, zvýši sa bezpečnosť obyvateľov využívajúcich cyklistickú komunikáciu a taktiež Projekt výrazne prispeje aj k   (nemotorovej) pri preprave do zamestnania a za vzdelaním, (zníženie miery znečistenia ovzdušia, hluku a vibrácií). 

Mesto Prešov, Obec Dulova Ves, Obec Kokošovce  

 24 mesiacov

Zámerom po ukončení projektu je pokračovať v realizácii II. etapy - pokračovanie výstavby cyklistickej komunikácie v katastrálnom území obce Kokošovce po obec Zlatá Baňa so zámerom prepojenia s predkladaným projektom "Cykloželzenička Prešov - Zlatá Baňa" - I.etapa.

, ktoré budú naplnené realizáciou hlavných aktivít projektu:

Viac
Subjekt
Mesto Prešov
Miesta realizácie
Prešov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2018 - 01.01.2020
Celková suma
1,225,095 €
Vlastné zdroje
61,255 €
Vyčerpané z projektu
1,103,509 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
B.1. Propagácia a zvyšovanie atraktivit…
Typ
B. UMR_Propagácia a…
Plánovaný začiatok
01.04.2018
Skutočný začiatok
17.04.2018
Plánovaný koniec
01.01.2020
Skutočný koniec
04.07.2022
Názov
A.3. Budovanie prvkov upokojovania dopr…
Typ
A. UMR_Rekonštrukci…
Plánovaný začiatok
01.04.2018
Skutočný začiatok
17.04.2018
Plánovaný koniec
01.01.2020
Skutočný koniec
04.07.2022
Názov
A.2. Inštalácia doplnkovej cyklistickej…
Typ
A. UMR_Rekonštrukci…
Plánovaný začiatok
01.04.2018
Skutočný začiatok
17.04.2018
Plánovaný koniec
01.01.2020
Skutočný koniec
04.07.2022
Názov
A.1. Vybudovanie novej cyklistickej kom…
Typ
A. UMR_Rekonštrukci…
Plánovaný začiatok
01.04.2018
Skutočný začiatok
17.04.2018
Plánovaný koniec
01.01.2020
Skutočný koniec
04.07.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2017
Skutočný začiatok
31.10.2022
Plánovaný koniec
01.05.2022
Skutočný koniec
31.10.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií
Hodnota
6,5082 (km)
Cieľ
6,5082 (km)
Naposledy aktualizované
31.10.2022
Riziko
-
Názov
Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.10.2022
Riziko
-
Názov
Počet zavedených propagačných aktivít
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.10.2022
Riziko
-
Názov
Počet vybudovaných prvkov upokojovania dopravy
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.10.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
173,660 €
Schválené na preplatenie
173,660 €
Realizácia
10.10.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
173,660 €
Schválené na preplatenie
173,660 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,544 €
Schválené na preplatenie
2,544 €
Realizácia
10.10.2018
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,544 €
Schválené na preplatenie
2,544 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,568 €
Schválené na preplatenie
2,568 €
Realizácia
23.10.2018
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,568 €
Schválené na preplatenie
2,568 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
175,305 €
Schválené na preplatenie
175,305 €
Realizácia
23.10.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
175,305 €
Schválené na preplatenie
175,305 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,512 €
Schválené na preplatenie
2,512 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,512 €
Schválené na preplatenie
2,512 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
171,523 €
Schválené na preplatenie
171,523 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
171,523 €
Schválené na preplatenie
171,523 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,365 €
Schválené na preplatenie
4,365 €
Realizácia
29.11.2018
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,365 €
Schválené na preplatenie
4,365 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
298,045 €
Schválené na preplatenie
298,045 €
Realizácia
28.11.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
298,045 €
Schválené na preplatenie
298,045 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,999 €
Schválené na preplatenie
2,999 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,999 €
Schválené na preplatenie
2,999 €
Realizácia
25.01.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
191,790 €
Schválené na preplatenie
191,790 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,782 €
Schválené na preplatenie
2,782 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,307 €
Schválené na preplatenie
4,307 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,904 €
Schválené na preplatenie
5,904 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,904 €
Schválené na preplatenie
5,904 €
Realizácia
25.01.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,307 €
Schválené na preplatenie
4,307 €
Realizácia
25.01.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,782 €
Schválené na preplatenie
2,782 €
Realizácia
25.01.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
191,790 €
Schválené na preplatenie
191,790 €
Realizácia
25.01.2019
Názov

Faktúra č. 01596050

Faktúra - Swietelsky Slovakia

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,439 €
Schválené na preplatenie
64,439 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 01596050

Faktúra - Swietelsky Slovakia

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
768 €
Schválené na preplatenie
768 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 01596050

Faktúra - Swietelsky Slovakia

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 01596050

Faktúra - Swietelsky Slovakia

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 01596050

Faktúra - Swietelsky Slovakia

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 01596050

Faktúra - Swietelsky Slovakia

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 01596050

Faktúra - Swietelsky Slovakia

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 01596050

Faktúra - Swietelsky Slovakia

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 01596050

Faktúra - Swietelsky Slovakia

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 01596050

Faktúra - Swietelsky Slovakia

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 01596050

Faktúra - Swietelsky Slovakia

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,439 €
Schválené na preplatenie
64,439 €
Realizácia
16.09.2019
Názov

Faktúra č. 01596050

Faktúra - Swietelsky Slovakia

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
768 €
Schválené na preplatenie
768 €
Realizácia
16.09.2019
Názov

Faktúra 01596050

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Žiadaná suma
49,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2020
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Mesto Prešov

Suma celkom
1,225,095 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
1,103,509 €
Typ
Iné nezrovnalosti t…
Stav
Nepotvrdené podozre…
Názov IČO
Názov
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
IČO
00896225
Názov
imvia - ENGINEERING s. r. o.
IČO
45248681
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.