Popis projektu

Predmetom realizácie projektu je vypracovanie strategického dokumentu „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov“, ktorý pozostáva z nasledujúcich častí  resp. činností a to z projektového riadenia, posúdenia dostupnosti a kvality podkladov, dopravných prieskumov,  dopravného modelovania,   prognózy dopravnej situácie,  analýzy, stanovenia trendu, identifikácie problémov,  návrhov,  rozboru previazanosti,  maximalistického scenára, posudzovania vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie (SEA) a z plánu implementácie.

Cieľom stratégie  je systematizovať problematiku dopravy vo vzťahu k súvisiacim právnym predpisom, vo vzťahu k aktuálnym celoštátnym, regionálnym a medzinárodným koncepciám rozvoja dopravy a k najnovším trendom s prihliadnutím na potreby a potenciál mesta Prešov. Dokument sa zameria na organizačnú a inštitucionálnu úroveň, prevádzku a infraštruktúru, a bude mať konkrétne zameranie na podporu verejnej dopravy a politiky riadenia mobility za účelom zlepšenia prístupnosti a environmentálnych podmienok súvisiacich s dopravou v meste Prešov.


Projekt bude realizovaný v rámci jednej etapy a dvoch hlavných aktivít s názvami „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov“ a „Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (SEA)“. Súčasne budú realizované podporné aktivity a to riadenie projektu a publicita. Realizácia hlavnej aktivity projektu je naplánovaná od 03/2017 do 05/2018. Miestom realizácie projektu je krajské mesto Prešov, ktoré má v súčasnosti 87 055 obyvateľov (k 31.10.2016). Merateľným ukazovateľom projektu je počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu s cieľovou hodnotou 1. Celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške 794 819,51 EUR a z toho požadovaná výška NFP je 755 078,53 EUR.

Viac
Subjekt
Mesto Prešov
Miesta realizácie
Prešov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2017 - 01.06.2019
Celková suma
704,430 €
Vlastné zdroje
35,221 €
Vyčerpané z projektu
690,406 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Posudzovanie vplyvov na životné prostre…
Typ
E. Projektová prípr…
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
30.09.2017
Plánovaný koniec
01.06.2019
Skutočný koniec
26.06.2019
Názov
Stratégia udržateľného rozvoja dopravy …
Typ
E. Projektová prípr…
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
30.09.2017
Plánovaný koniec
01.10.2018
Skutočný koniec
26.06.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2016
Skutočný začiatok
25.09.2017
Plánovaný koniec
01.06.2019
Skutočný koniec
30.06.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2016
Skutočný začiatok
25.09.2017
Plánovaný koniec
01.06.2019
Skutočný koniec
30.06.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.02.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Zber údajov, prieskumy, dopravné modelovanie a analýzy

Faktúra za zber údajov, prieskumy, dopravné modelovanie a analýzy

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
481,488 €
Schválené na preplatenie
481,488 €
Realizácia
-
Názov

Zber údajov, prieskumy, dopravné modelovanie a analýzy

Faktúra za zber údajov, prieskumy, dopravné modelovanie a analýzy

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
481,488 €
Schválené na preplatenie
481,488 €
Realizácia
14.06.2018
Názov

Faktúra za 2. funkčný celok - Návrhová časť

Faktúra za 2. funkčný celok - Návrhová časť

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
165,082 €
Schválené na preplatenie
165,082 €
Realizácia
17.10.2018
Názov

Faktúra za 2. funkčný celok - Návrhová časť

Faktúra za 2. funkčný celok - Návrhová časť

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
165,082 €
Schválené na preplatenie
165,082 €
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér - mzda

Projektový manažér - mzda

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
755 €
Schválené na preplatenie
755 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

Faktúra za 3. funkčný celok - SEA

Faktúra za 3. funkčný celok - SEA

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,270 €
Schválené na preplatenie
30,953 €
Realizácia
28.06.2019
Názov

Projektový manažér - mzda za 2/2018

Projektový manažér - mzda

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
736 €
Schválené na preplatenie
736 €
Realizácia
07.03.2018
Názov

Projektový manažér - mzda za 6/2019

Projektový manažér - mzda

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
412 €
Schválené na preplatenie
412 €
Realizácia
04.07.2019
Názov

Finančný manažér - mzda

Finančný manažér - mzda

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
283 €
Schválené na preplatenie
283 €
Realizácia
08.04.2019
Názov

Manažér - expert prípravy projektu - mzda za 11/2016

Manažér/ expert prípravy projektu - mzda

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
1,965 €
Schválené na preplatenie
1,965 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

Finančný manažér - mzda

Finančný manažér - mzda

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
181 €
Schválené na preplatenie
181 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

Finančný manažér - mzda

Finančný manažér - mzda

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
180 €
Realizácia
07.05.2019
Názov

Finančný manažér - mzda za 5/2019

Finančný manažér - mzda

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
173 €
Realizácia
06.06.2019
Názov

Finančný manažér - mzda

Finančný manažér -mzda

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
297 €
Schválené na preplatenie
297 €
Realizácia
04.07.2019
Názov

Projektový manažér - mzda za 1/2019

Projektový manažér - mzda

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
1,001 €
Schválené na preplatenie
1,001 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

Projektový manažér - mzda za 11/2018

Projektový manažér - mzda

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
944 €
Schválené na preplatenie
944 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

Projektový manažér - mzda za 9/2018

Projektový manažér - mzda

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
1,473 €
Schválené na preplatenie
1,473 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

Projektový manažér - mzda za 6/2018

Projektový manažér - mzda

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
1,114 €
Schválené na preplatenie
1,114 €
Realizácia
06.07.2018
Názov

Projektový manažér - mzda za 4/2018

Projektový manažér - mzda

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
1,019 €
Schválené na preplatenie
1,019 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

Projektový manažér - mzda za 1/2018

Projektový manažér - mzda

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
963 €
Schválené na preplatenie
963 €
Realizácia
06.02.2018
Názov

Projektový manažér - mzda za 12/2017

Projektový manažér - mzda

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
469 €
Schválené na preplatenie
469 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

Projektový manažér - mzda za 11/2017

Projektový manažér - mzda

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
431 €
Schválené na preplatenie
431 €
Realizácia
07.12.2017
Názov

Projektový manažér - mzda za 10/2017

Projektový manažér - mzda

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
488 €
Schválené na preplatenie
488 €
Realizácia
07.11.2017
Názov IČO
Názov
Mesto Prešov
IČO
00327646
Názov
Praha
IČO
64939511
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.