Popis projektu

Projekt s názvom "Refundácia nákladov spojených s výkonom činnosti SO pre IROP KM Prešov" je zameraný na zabezpečenie efektívnej realizácie činností a funkcií súvisiacich s implementáciou IROP. Hlavným cieľom projektu je zabepečenie riadneho a plynulého procesu implementácie IROP v zmysle kopetencií SO pre IROP mesta Prešov prostredníctvom materiálno -technického, priestorového a prevádzkového zabezpečenia a jeho modernizácie. Dosahovanie cieľa projektu jevyjadrené v hodnotách merateľných ukazovateľov. Miesto realizácie projektu: mesto Prešov, Sprostredkovateľský orgán pre IROP.

Viac
Subjekt
Mesto Prešov
Miesta realizácie
Prešov
Stav
Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP (K)
Realizácia
01.03.2016 - 01.12.2019
Celková suma
6,959 €
Vlastné zdroje
348 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Materiálno – technické, priestorové a p…
Typ
Materiálno – techni…
Plánovaný začiatok
01.03.2016
Skutočný začiatok
11.03.2016
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP
Hodnota
-
Cieľ
2,4783 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Priemerný počet refundovaných AK
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet zrealizovaných zasadnutí výborov, pracovných skupín a komisií
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.