Popis projektu

 v oblasti podpory nemotorovej dopravy je zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy prostredníctvom:

·         vybudovania samostatnej a bezpečnej cyklistickej komunikácie, spájajúcej už existujúci úsek

          cyklistickej komunikácie,

·         realizácie opatrení na upokojovanie dopravy,

·         realizácie aktivít zameraných na propagáciu cyklistickej dopravy ako plnohodnotného spôsobu

          prepravy v rámci mesta Prešov a prímestských oblastiach.

 „Cyklochodník ulica Sekčovská (od L. Novomeského po Šalgovík)”

v rámci cyklistickej komunikácie „Cyklochodník ulica Sekčovská (od L. Novomeského po Šalgovík)”


Ide o aktivty súvisiace so zabezpečením procesu verejného obstarávania, projektového manažmentu, finančného manažmentu a publicity projektu.

Realizáciou aktivít projektu , budú vytvorené podmienky pre lepšiu a bezpečnejšiu mobilitu obyvateľov, zvýši sa bezpečnosť obyvateľov využívajúcich cyklistickú komunikáciu Projekt výrazne prispeje aj k   (nemotorovej)  pri preprave do zamestnania a za vzdelaním,  (zníženie miery znečistenia ovzdušia, hluku a vibrácií). 

Mesto Prešov,

 6 mesiacov

, ktoré budú naplnené realizáciou hlavných aktivít projektu:

·          – 

·         –

·         –

Viac
Subjekt
Mesto Prešov
Miesta realizácie
Prešov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2018 - 01.02.2020
Celková suma
85,223 €
Vlastné zdroje
4,261 €
Vyčerpané z projektu
76,904 €
Nezrovnalosti
270 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
A2 - Zriadenie prvkov upokojovania dopr…
Typ
A. UMR_Rekonštrukci…
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
14.03.2019
Plánovaný koniec
01.02.2020
Skutočný koniec
14.02.2020
Názov
A1 - Výstavba novej cyklistickej komuni…
Typ
A. UMR_Rekonštrukci…
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
14.03.2019
Plánovaný koniec
01.02.2020
Skutočný koniec
14.02.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
02.04.2018
Plánovaný koniec
01.05.2020
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií
Hodnota
1,1216 (km)
Cieľ
1,1216 (km)
Naposledy aktualizované
08.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet vybudovaných prvkov upokojovania dopravy
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra F19001

Faktúra EGM

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,001 €
Schválené na preplatenie
17,001 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra F19001

Faktúra EGM

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,001 €
Schválené na preplatenie
17,001 €
Realizácia
28.06.2019
Názov

Faktúra EGM

Faktúra EGM

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,325 €
Schválené na preplatenie
15,325 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra EGM

Faktúra EGM

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,325 €
Schválené na preplatenie
15,325 €
Realizácia
06.08.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra EGM

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,476 €
Schválené na preplatenie
10,476 €
Realizácia
25.09.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra EGM

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,476 €
Schválené na preplatenie
10,476 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra F19007

EGM Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,817 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

EGM Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,306 €
Schválené na preplatenie
17,306 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra

EGM Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,306 €
Schválené na preplatenie
17,306 €
Realizácia
25.09.2019
Názov

Faktúra č. F19013

Faktúra - stavebné práce - Cyklochodník ul. Sekčovská

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,795 €
Schválené na preplatenie
16,795 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. F19013

Faktúra - stavebné práce - Cyklochodník ul. Sekčovská

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,795 €
Schválené na preplatenie
16,795 €
Realizácia
14.11.2019
Názov

Mzda 03/2020 - finančný manažér

IÚD - finančný manažér 03/2020

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
311 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Mzda 01/2020 - finančný manažér

IÚD - finančný manažér 01/2020

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
311 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.02.2020
Názov

Mzda 11/2019 - finančný manažér

IÚD - finančný manažér 11/2019

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
297 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2019
Názov

Mzda 10/2019 - finančný manažér

IÚD - finančný manažér 10/2019

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
297 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

Mzda 09/2019 - finančný manažér

IÚD - finančný manažér 09/2019

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2019
Názov

Mzda - expert pre VO

IÚD - expert pre VO

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
966 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2018
Názov

Faktúra č. F19014

Faktúra za stavebné práce Cyklochodník ulica Sekčovská

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,361 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2019
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Mesto Prešov

Suma celkom
270 €
Vrátená suma
270 €
Suma na vymáhanie
270 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Mesto Prešov
IČO
00327646
Názov
Ing. Jozef Markocsy, EGM
IČO
14320533
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.