Popis projektu

, za účelom efektívnej regulácie dopravy s dôrazom na zavedenie preferencie mestskej hromadnej dopravy (MHD) a optimalizáciu cestnej premávky v meste. Zámerom projektu je navrhnúť systémové zmeny signálnych plánov na  križovatkách, umožňujúce rýchlejší pohyb vozidiel MHD križovatkovým priestorom, ako aj navrhnúť   riešenie rekonštrukcie a obnovy technologických prvkov na dopravných zariadeniach cestnej svetelnej signalizácie na zavedenie aktívnej preferencie MHD. sú zamerané na analýzu a dizajn riešenia,  nákup HW a SW, implementáciu,  testovanie riešenia a nasadenie.  obyvatelia mesta, návštevníci, občania dochádzajúci za prácou, využívajúci MHD.  - časti mesta Prešov, kde dochádza ku kongesciám MHD s ostatnou dopravou (križovatky na ulici A.G.Svobodu). - počet zavedených prvkov internetu vecí na podporu prioritných oblastí v mestách a verejnej správe = 190 (66 ks bezdrôtových magneto-detektorov,113 ks komunikačných palubných jednotiek, 10 ks SMART križovatiek , 1 ks inteligentný kamerový systém).  

Viac
Subjekt
Mesto Prešov
Miesta realizácie
Prešov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2021 - 01.07.2023
Celková suma
911,174 €
Vlastné zdroje
45,559 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nasadenie
Typ
E. Podpora budovani…
Plánovaný začiatok
01.10.2022
Skutočný začiatok
17.08.2022
Plánovaný koniec
01.07.2023
Skutočný koniec
03.05.2023
Názov
Testovanie
Typ
E. Podpora budovani…
Plánovaný začiatok
01.10.2022
Skutočný začiatok
17.08.2022
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
03.05.2023
Názov
Implementácia
Typ
E. Podpora budovani…
Plánovaný začiatok
01.08.2022
Skutočný začiatok
17.08.2022
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
03.05.2023
Názov
Nákup HW a krabicového softvéru
Typ
E. Podpora budovani…
Plánovaný začiatok
01.04.2021
Skutočný začiatok
23.04.2021
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
03.05.2023
Názov
Analyza a dizajn
Typ
E. Podpora budovani…
Plánovaný začiatok
01.08.2022
Skutočný začiatok
17.08.2022
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
03.05.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2021
Skutočný začiatok
01.11.2021
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
31.07.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zavedených prvkov internetu vecí na podporu prioritných oblastí v mestách a verejnej správe
Hodnota
189,0 (počet)
Cieľ
190,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.07.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra č. 20221197 - HW a softvér

Faktúra č. 20221197

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
168,178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 20221197 - Analýza a dizajn

Faktúra č. 20221197

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 20221197 - HW a softvér

Faktúra č. 20221197

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
168,178 €
Schválené na preplatenie
168,178 €
Realizácia
13.12.2022
Názov

Faktúra č. 20221197 - Analýza a dizajn

Faktúra č. 20221197

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,240 €
Schválené na preplatenie
15,240 €
Realizácia
13.12.2022
Názov

Faktúra č. 20221400 - Nasadenie

Faktúra č. 20221400

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,929 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 20221400 - Implementácia

Faktúra č. 20221400

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,402 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 20221400 - Analýza a dizajn

Faktúra č. 20221400

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 20221400 - Testovanie

Faktúra č. 20221400

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,932 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 20221400 - HW a Softvér

Faktúra č. 20221400

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
185,583 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 20221400 - Nasadenie

Faktúra č. 20221400

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,929 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2023
Názov

Faktúra č. 20221400 - Testovanie

Faktúra č. 20221400

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,932 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2023
Názov

Faktúra č. 20221400 - HW a Softvér

Faktúra č. 20221400

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
185,583 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2023
Názov

Faktúra č. 20221400 - Analýza a dizajn

Faktúra č. 20221400

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2023
Názov

Faktúra č. 20221400 - Implementácia

Faktúra č. 20221400

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,402 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2023
Názov

Faktúra č. 20230472 - HW

Faktúra č. 20230472

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 20230472 - Implementácia

Faktúra č. 20230472

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 20230472 - Testovanie

Faktúra č. 20230472

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,247 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 20230472 - Softvér

Faktúra č. 20230472

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
103,143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 20230472 - Nasadenie

Faktúra č. 20230472

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 20230472 - Softvér

Faktúra č. 20230472

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
103,143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2023
Názov

Faktúra č. 20230472 - Testovanie

Faktúra č. 20230472

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,247 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2023
Názov

Faktúra č. 20230472 - HW

Faktúra č. 20230472

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2023
Názov

Faktúra č. 20230472 - Nasadenie

Faktúra č. 20230472

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2023
Názov

Faktúra č. 20230472 - Implementácia

Faktúra č. 20230472

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2023
Názov

Riadenie projektu 07/2022 - PM

IÚD 70220700

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
607 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2022
Názov

Riadenie projektu 07/2022 - MpOD

IÚD 70220700

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2022
Názov

FA. č. 20210951 - SW

FA č. 20210951 - ALAM s.r.o.

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2021
Názov

FA č. 20210951 - HW

FA č. 20210951 - ALAM s.r.o.

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
137,222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2021
Názov

Riadenie projektu 11/2021 - MpOD

IÚD 70211100

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Riadenie projektu 11/2021 - PM

IÚD 70211100

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Riadenie projektu 12/2021 - PM

IÚD 70211200

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
719 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Riadenie projektu 12/2021 - MpOD

IÚD 70211200

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Riadenie projektu 01/2022 - PM

IÚD 70220100

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
607 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

Riadenie projektu 01/2022 - MpOD

IÚD 70220100

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

Riadenie projektu 02/2022 - PM

IÚD 70220200

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
607 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Riadenie projektu 04/2022 - PM

IÚD 70220400

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
607 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

Riadenie projektu 03/2022 - PM

IÚD 70220300

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
607 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Riadenie projektu 09/2022 - MpOD

IÚD 70220900

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2022
Názov

Riadenie projektu 09/2022 - PM

IÚD 70220900

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2022
Názov

Riadenie projektu 05/2022 - PM

IÚD 70220500

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
607 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

Riadenie projektu 06/2022 - PM

IÚD 70220600

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
607 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Riadenie projektu 06/2022 - MpOD

IÚD 70220600

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Riadenie projektu 08/2022 - MpOD

IÚD 70220800

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Riadenie projektu 08/2022 - PM

IÚD 70220800

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
607 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Riadenie projektu 02/2023 - PM

IÚD 70230200

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
607 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Riadenie projektu 03/2023 - PM

IÚD 70230300

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2023
Názov

Riadenie projektu 04/2023 - PM

IÚD 70230400

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
607 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Riadenie projektu 10/2022 - MpOD

IÚD 70221000

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Riadenie projektu 10/2022 - PM

IÚD 70221000

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
607 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Riadenie projektu 11/2022 - MpOD

IÚD 70221100

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Riadenie projektu 11/2022 - PM

IÚD 70221100

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
607 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Riadenie projektu 12/2022 - MpOD

IÚD 70221200

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Riadenie projektu 12/2022 - PM

IÚD 70221200

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Riadenie projektu 01/2023 - PM

IÚD 70230100

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
607 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Riadenie projektu 05/2023 - PM

IÚD 70230500

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov IČO
Názov
Mesto Prešov
IČO
00327646
Názov
ALAM s.r.o.
IČO
35839465
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.