Popis projektu

Predmetom realizácie projektu je výstavba jednosmerného  prepojenia trolejbusových tratí z okružnej križovatky Východná – Solivarská na Košickú ulicu.

Mesto Prešov prostredníctvom Dopravného podniku mesta Prešov, akciová spoločnosť (DPMP), kde je 100 % vlastníkom zabezpečuje pravidelnú mestskú hromadnú dopravu na území mesta a blízkeho okolia. Mesto Prešov je sídlom kraja a v súčasnosti tam žije 87 436 obyvateľov (ŠU 2021). DPMP zabezpečuje ako jediná spoločnosť pravidelnú mestskú hromadnú dopravu už vyše 72 rokov.

Nosnú kostru dopravného systému MHD tvorí trolejbusová a autobusová trakcia, zvyšok dopĺňa nepravidelná doprava. Celkovo bolo DPMP  počas pandemického roka 2020   prepravených 21 419 miliónov osôb, čo bol 30,46 % medziročný pokles o 9,38 milióna cestujúcich oproti roku 2019. Z toho 10 197 tisíc cestujúcich bolo prepravených trolejbusmi a 11 222 tisíc  autobusmi. Dopravná sieť pravidelnej verejnej dopravy vykonávanej DPMP k 31.12.2020 predstavovala 127 km. Z toho bola dĺžka trolejbusovej siete 29 km a autobusovej siete 127 km.

Realizácia projektu výrazne prispeje k naplneniu rozvojového cieľa mesta Prešov a to zvýšenie celkovej konkurencieschopnosti a atraktívnosti mestskej hromadnej dopravy. Výstavbou nového jednosmerného prepojenia dôjde k zabezpečeniu  plynulosti prevádzky a zvýšeniu prepravnej rýchlosti. Súčasne dôjde k  úspore nákladov na údržbu a prevádzku trolejbusových tratí, čo zlepší možnosti mesta a DPMP  pre realizáciu ďalších investícií do modernizácie trolejbusovej trakcie a tým pomôže zabezpečiť jej trvalú udržateľnosť.

Hlavným  cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom vybudovania novej jednostopovej trolejbusovej trate. 

  

Projekt bude realizovaný za pomoci  jednej hlavnej aktivity s názvom „Výstavba jednosmerného prepojenia".  Realizáciu hlavnej aktivity projektu zabezpečia externí dodávatelia vybraní vo verejnom obstarávaní. Začiatok realizácie hlavnej aktivity bol stanovený na 08/2021, v súlade s  podpisom Mandátnej zmluvy na výkon činnosti stavebného dozoru. Koniec realizácie hlavnej aktivity projektu je stanovený na termín 03/2023. Dĺžka trvania hlavnej aktivity projektu je 20 mesiacov.

Výdavky na stavebné práce pozostávajú z výdavkov na elektromontáže, zemné práce, demontáže a ostatné práce. Súčasťou hlavnej aktivity sú aj náklady na stavebný dozor.  

Navrhovaný  úsek  novej trolejbusovej trate  je lokalizovaný výlučne v katastrálnom území mesta Prešov, kde sa bude projekt realizovať. 

Realizáciou projektu sa naplnia 2 merateľné ukazovatele:

P0652 Úspora času vo verejnej osobnej doprave – 54 745 EUR

P0734  Celková dĺžka nových alebo zmodernizovaných tratí pre trolejbusy – 0,186 km

Viac
Subjekt
Mesto Prešov
Miesta realizácie
Prešov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.08.2021 - 01.03.2023
Celková suma
127,972 €
Vlastné zdroje
6,399 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Výstavba jednosmerného prepojenia
Typ
A. Modernizácia a v…
Plánovaný začiatok
01.08.2021
Skutočný začiatok
31.08.2021
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
20.09.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
22.12.2021
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
20.09.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celková dĺžka nových alebo zmodernizovaných tratí pre električky alebo metro
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Úspora času vo verejnej osobnej doprave
Hodnota
0 €
Cieľ
54,745 €
Naposledy aktualizované
07.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Celková dĺžka nových alebo zmodernizovaných tratí pre trolejbusy
Hodnota
0,186 (km)
Cieľ
0,186 (km)
Naposledy aktualizované
07.11.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra č. 2230014 - stavebné práce

stavebné práce 04/2022 - FA2230014

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2022
Názov

Faktúra č. 2230021 - stavebné práce

stavebné práce 05/2022 - FA2230021

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
61,807 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Faktúra č. 2230030 - stavebné práce

stavebné práce 06/2022 - FA2230030

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2022
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.